Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0091(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0164/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0164/2016

Keskustelut :

PV 11/05/2016 - 5

Äänestykset :

PV 11/05/2016 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0215

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 11. toukokuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen versio

8.2. Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dalton (ECR). Mr President, under the leadership of my compatriot Rob Wainwright, Europol has developed into a crucial hub for intelligence sharing and for operational support between national forces. Today, we have voted to give Europol sharper tools in the fight against organised crime and terrorism, as well as a strong element of supervision by experts and parliamentarians at both national and European level. The Europol Internet Referral Unit has been operational for almost a year, helping to take down Jihadist recruitment propaganda on the internet and on social media. In the first six months, it received over 1700 referral decisions for content to be removed. With this new agreement, it will be able to increase its capabilities in the coming months and enable Europol to continue to play a crucial role in the fight against terrorism and organised crime. For that reason, I supported it today.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Elnök Úr, az Europol nem más mint az európai rendőri együttműködésnek az intézménye. Egyebek mellett olyan bűncselekmények megelőzésére és kezelésére szolgál és kap nagy mennyiségű európai adófizetői pénzt, mint a terrorizmus, az emberkereskedelem, és az embercsempészet. Nem gondolják-e kedves kollegák és az Európai Parlament Elnöksége, hogy ideje lenne az Europol vezetőinek megjelenni előttünk, és beszámolni arról, hogy mégis mit csináltak ezzel az adófizetői pénzzel és a lehetőségeikkel az elmúlt évek során. Egyre több olyan levelet kapok, amelyben állampolgárok azt kérdezik tőlem, hogy vajon nem szándékosan hagyták-e az európai rendőri szervek megtörténni azokat a tragédiákat, amelyek terrorcselekményként Európában megtörténtek. Ennyit a terrorizmusról. Mit tudnak felmutatni az embercsempészet vonatkozásában? Mit tudnak felmutatni a nemzetközi emberkereskedelmi hálózatok vonatkozásában? Sok szöveg, sok pénz, zéró eredmény.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já jsem podpořil tento dokument. Jsem přesvědčen, že v této době má smysl posílit pravomoci Europolu. Nejsem příznivcem zřizování nových úřadů. Osobně nepodporuji zřízení například úřadu evropského prokurátora.

Ale tento návrh, který nezřizuje úřad, ale pouze posiluje Europol a zvyšuje jeho šance získávat informace o různých trendech přeshraniční trestné činnosti, určitě má svůj smysl. Europol by do budoucna měl poskytovat jednotlivým národním policejním útvarům zpětnou vazbu – informace o tom, jaké jsou trendy na poli mezinárodního zločinu, na poli boje proti terorismu. A k tomu, aby mohl poskytovat zpětnou vazbu, musí získávat z jednotlivých národních států prvotně informace. Myslím si a v tom souhlasím s tím návrhem, že je také dobře, že se posiluje speciální jednotka Europolu v boji proti terorismu. Myslím si, že tato jednotka může přinést jasné výsledky.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). Domnule președinte, un mandat mai puternic al Europol este direct proporțional cu siguranța cetățenilor noștri. Este obligatoriu ca Europol să dețină un sistem de date modern și un sistem de management al datelor. Este nevoie de un temei legal al cooperării cu entități private și cu autorități naționale pentru Europol. Schimbul de date trebuie să se facă în mod unitar. Nu putem lupta cu terorismul, crima organizată, fără cooperare efectivă între autoritățile de supraveghere atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii.

Am aflat cu surprindere că douăzeci și trei din statele membre ale Uniunii nu trimit informații actualizate în baza de date, de exemplu a sistemului de informații Schengen ceea ce înseamnă că în baza de date a sistemului de informații Schengen nu avem toate informațiile referitoare la cei care ar putea să atace Europa, să facă parte din gruparea jihadistă.

Solicit statelor membre să facă acest efort, să își îndeplinească această datorie și să trimită datele în baza de date Schengen.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). Mr President, we kept on being told in this debate that crime does not recognise national borders. We were told this as though it was some kind of original insight. Of course it does not and for a long time States in Europe have cooperated internationally. We have Interpol, we have the Hague Convention, we have extradition treaties and we recognise time spent in another country’s prison. All of these are instruments that apply globally. That is not what this debate about. It is not what Europol is about.

Europol, as the authors frankly admitted when it was first put forward after Tampere, is about creating a federal police force – their words, not mine. It is about creating a kind of European FBI and that is the choice for us. It is between association and absorption. It is between alliance and assimilation. It is between cooperation and coercion.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāja kungs! Padomes piedāvātā regula ļaus uzlabot datu apstrādes, datu aizsardzības sistēmu, ko izmanto Eiropols savam ikdienas darbam, kā arī palielinās to operatīvo kapacitāti un elastību. Līdz ar to iestādes darbība pēc dokumenta stāšanās spēkā no 2017. gada 1. maija potenciāli kļūs daudz efektīvāka un drošāka no operatīvā viedokļa.

Jaunā regula aizvietos 2009. gadā pieņemto, pateicoties kurai Eiropols arī tika izveidots. Neskaitot darba efektivitātes potenciālo maksimizēšanu, jāsaka, ka jaunā regula, starp citu, dos iespēju nacionālajiem parlamentiem un Eiropas Parlamenta attiecīgajai komitejai kopā uzraudzīt Eiropola darbu, izveidojot apvienoto parlamentārās kontroles grupu. Tas ir labi, tas ir jāatbalsta, un ‒‒ vēl vairāk ‒‒ Komisijas un Parlamenta loma datu apmaiņas ziņā tiks palielināta, kas arī ir labi, kad runa ir par Eiropola un partnerstruktūru attiecīgu informācijas apmaiņas nolīgumu slēgšanu. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). Mr President, we all want security, we all want cooperation and we all want to work together with organisations like Interpol. In the UK we want to work together with the Five Eyes network, for example, but I have serious concerns over the lack of transparency in Europol.

The ‘remain’ campaign in the UK seems to imply that leaving the European Union would harm security, but Richard Walton, former Head of Counterterrorism at New Scotland Yard, said membership of the EU does not really convey any benefits that we could not access from outside it. Air Chief Marshal Michael Graydon said our intelligence relationships are with individual member countries, not Europe, so it is irrelevant whether we are in or out.

If we want to work together internationally, of course we will keep working with, we will keep sharing information with other countries, but we do not need to be part of a European Union to do that. We can work together perfectly well and ensure our national security, in fact better rather than worse, and therefore I voted against.

 
  
MPphoto
 

  Stefano Maullu (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo provvedimento vada nella giusta direzione: rafforzare Europol significa rafforzare la protezione e la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea. Penso che lo scambio delle informazioni debba seguire un criterio assolutamente rigido, proprio per poter garantire uniformità nella raccolta delle informazioni e per contrastare, soprattutto attraverso i new media, e in particolare Internet, ciò che viene fatto reclutando i giovani, che poi diventano strumenti dell'integralismo e soprattutto del terrorismo, che funesta così tanto la nostra società. È un provvedimento assolutamente positivo, che mi sento di supportare con il mio voto, e sono orgoglioso che il Parlamento vada in questa direzione.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, je to samozřejmě notorieta, že zločin nezná hranic, a proto je důležité, abychom i my dokázali spolu spolupracovat. Myslím si, že Europol přes určité výzvy, kterým čelí, si dokázal vydobýt respekt, že to je organizace, která by měla určitě dále prohlubovat policejní spolupráci, a já nevidím v té zprávě, která byla předložena a kterou jsem s radostí podpořil, žádný náznak, že bychom přistupovali k jakémusi zřízení federální policejní služby. Tak tomu opravdu podle mého názoru není. Že je třeba tu spolupráci prohloubit, že je třeba opravdu výměnu informací podřídit určitým pravidlům, to myslím, že je zcela nasnadě, a jsem proto rád, že tato zpráva se těmto otázkám nevyhýbá, a já jsem ji proto, znovu opakuji, mohl podpořit.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, cosúil leis an gcuid is mó de na Feisirí vótáil mé le mo ghrúpa sna vótaí anseo agus tá áthas orm gur glacadh leis agus go bhfuilimid anois ag tabhairt na hionstraimí do Europol chun troid i gcoinne na sceimhlitheoireachta agus na cibearchoiriúlachta agus mar sin de.

Nuair a thógtar é seo leis an vóta a bhí againn cúpla seachtain ó shin faoi PNR, tá dul chun cinn á dhéanamh againn sa troid i gcoinne na sceimhlitheoireachta. Agus is ceart é sin. Is féidir lenár saoránaigh a rá anois, gur ceart go mbeadh an Eoraip níos sláine agus níos sábháilte dóibh amach anseo. Táimid ag tabhairt buiséad de bhreis agus EUR 2 mhiliún do Europol agus tá sé sin ag teastáil. Is féidir linn a bheith sásta, ar a laghad, go bhfuilimid ar an mbóthar ceart.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Il voto ha ad oggetto il progetto di regolamento che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol). Il nuovo regolamento garantirà altresì un solido regime di protezione dei dati applicabile a Europol. Tutto ciò è orientato ad aumentare i controlli al fine di contrastare in maniera efficace il terrorismo e le altre forme di criminalità. Per questi motivi ho votato negativamente all'emendamento di rigetto.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del nuevo Reglamento que regulará EUROPOL, en cumplimento de lo prevista en el Tratado de Lisboa para su adaptación al mismo. EUROPOL es una institución de gran relevancia en la configuración del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea. Al ser las funciones de seguridad una competencia exclusiva de los EEMM en sus respectivos territorios, EUROPOL adquiere un papel importante a la hora de coordinar la acción de los EEMM en la lucha contra ciertas formas de criminalidad. EUROPOL actúa en la práctica como un "pool" de información enviada por parte de los EEMM sobre ámbitos criminales bajo su ámbito directivo que requieran de análisis especializado desde una dimensión europea. Su objetivo es la prevención e investigación de las actividades de grupos criminales que operan en diferentes Estados miembros. La nueva regulación permitirá incidir, por ejemplo, de forma más eficaz en la lucha contra el terrorismo que se gesta y desarrolla en la Red.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos rechazado la propuesta del Consejo relativa a la nueva regulación de EuroPol. Nos manifestamos en contra de que esta agencia sea dotada de mayores poderes mientras mantiene una importante opacidad que la deja completamente fuera del escrutinio público. Con esta nueva regulación desaparece el principio de subsidiariedad, dejando a la agencia responsable de todas las cuestiones relativas a la política europea, lo que permitiría que, además de la cooperación transfronteriza, EuroPol realizara sus actividades de manera independiente, sin cooperar con los cuerpos de seguridad de los Estados Miembro. Además, tendrá capacidad de recoger y almacenar datos de manera independiente, lo que puede entra en contradicción con la legislación de diferentes estados en materia de protección de datos.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette proposition de rejet sur le texte relatif à l'agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).

Le texte prévoit notamment la création d’un groupe de contrôle parlementaire conjoint établi par les parlements nationaux et la commission compétente du Parlement européen pour assurer le contrôle politique des activités d'Europol. La position du Conseil fournit quant à lui une base juridique explicite au signalement de contenus sur internet. En outre, une nouvelle disposition quant au traitement des informations et protection des données serait intégrée ce qui permettrait à Europol d'établir des liens et des connexions entre différentes enquêtes.

Si je suis favorable à une coopération entre les services de police des États membres, je suis fermement opposé à l'émergence d'une police fédérale européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ There was no final vote on this report as it was at second reading phase. However, I voted in favour of a rejection amendment.

The Council proposal enhanced and expanded the remit and operational capacity of Europol, which included giving the enforcement agency the power to determine what online content is illegal or not and substantially increased data collection power.

In addition to this enhancing power, the Council proposal sought to remove oversight and monitoring of Europol activity. Whilst the report does subject Europol to tighter data protection restrictions, the removal of the Joint Supervisory Body removes all on-site regulation and the monitoring of national databases.

My party has been to the forefront in raising concerns about the current deterioration of much earned civil liberties across Europe at present. This report reflected many of those concerns and I was very concerned with the infringement of basic civil liberties.

My party will continue to monitor the infringement of Human Rights and Civil Liberties both in Ireland and in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ Je me félicite de l'adoption du règlement Europol, après trois ans de travail. Face à l’augmentation de la criminalité grave et organisée, et afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme, j'ai toujours défendu une meilleure coopération entre les États membres et leurs services de police à l’échelle européenne. Face aux des menaces, l’Europe, à travers l’Agence Europol, a un rôle de coordination essentiel à jouer. Les attentats de Paris et Bruxelles montrent l’impératif de travail en commun et d’échange d’informations.

Le Groupe S&D a joué un rôle important pour parvenir à cet accord équilibré. Nous avons notamment obtenu des équipes conjointes d’enquête, la mise en place d’unités nationales d’Europol ou encore la nomination d’officiers de liaison. Les nouveaux pouvoirs de l’Agence seront accompagnés de garanties solides en termes de protection des données et d’outils pour assurer un contrôle démocratique ; c’était une des demandes fortes du Parlement européen.

Toutefois, cet édifice repose sur l’existence d’un haut degré de confiance, qui n’est pas facile à atteindre; c’est pourquoi, l’idée d’un Office européen de police – forme de FBI européen – ne doit pas être écartée. C’est pour nous la prochaine étape, incontournable, de la construction d’un véritable espace européen de liberté, de sécurité et de justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την τροπολογία που κατατέθηκε από το EFDD, γιατί τάσσομαι υπέρ του σχεδίου νόμου για τον Οργανισμό της ΕΕ για την συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ). Η πρόταση νόμου "Lisbonenses» προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την αντικατάσταση της Ευρωπόλ. Η Στρατηγική της Λισσαβόνας σήμαινε ότι η δομή της Ευρωπόλ χρειάζεται μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής της λειτουργίας, της διακυβέρνηση, της εποπτείας, του καθεστώτος προστασίας των δεδομένων και των σχέσεών της με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας είναι ένα σημαντικό βήμα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο επίπεδο της ΕΕ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής του νόμου. Εγγυάται επίσης ισχυρότερη εποπτεία και σαφέστερο καθεστώς προστασίας των δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Unsere Bürger erwarten mehr Sicherheit und mehr Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Die letzten Anschläge haben nur noch verdeutlicht, dass die organisierte Kriminalität keine Grenzen kennt. Aus diesem Grund finde ich es wichtig, Europol weiter zu stärken, um so die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern. Der Vorschlag des Rates macht hier einen wichtigen Schritt, da er die Einrichtung eines Europäischen Zentrums zur Bekämpfung der Cyberkriminalität fordert, um so spezifisch der Internetpropaganda, die von kriminellen Vereinigungen zur Verbreitung ihrer kriminellen Aktivitäten genutzt wird, entgegenzuwirken. Des Weiteren wird der Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und Europol gefördert. Nur so kann Europol effektiv Informationen zur Bekämpfung von terroristischen Zellen auswerten. Dem vorliegenden Bericht habe ich deshalb auch zugestimmt.

Trotzdem ist es mir wichtig zu betonen, dass mehr Europa notwendig ist, um ein effektives Handeln gegen Terrorzellen zu ermöglichen. Ich spreche mich deshalb für einen europäischen Nachrichtendienst aus.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. L’agence est encore renforcée. Le groupe ENL est favorable à la coopération entre services de police des États membres dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité transfrontalière, mais nous nous méfions du développement progressif d’une sorte de police fédérale européenne, c'est pourquoi je me suis prononcée favorablement à la motion de rejet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération qui permettra de renforcer le mandat d'Europol. Je me félicite de l'adoption de cette législation, indispensable à l'heure où l'Europe est confrontée à la menace terroriste. Néanmoins, je regrette que la réforme ne soit pas plus ambitieuse. Il est urgent que les États membres fournissent à Europol une véritable capacité d'enquête et mettent en place une véritable coopération policière européenne intégrée. Je souhaite que les pays européen s'unissent pour lutter contre la menace internationale que représente le terrorisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. ‒ I support the initiative to enhance Europol’s mandate as the EU’s central law enforcement agency and provide new tools for rapid response to emerging terrorist threats, serious and organised crime. Europol will be able to initiate their own investigations and receive data from Member States on systematic basis. Moreover I totally agree that we need to ensure that this agency has all needed capacities to prevent the online spread of terrorist propaganda, as information is a strong weapon in hands of the terrorists. At the same time new legislation provides better data protection and gives all necessary control on the topic in hands of the European data protection authority.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque la agencia policial europea Europol podrá intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y los delitos cibernéticos y responder más rápido ante las amenazas gracias a las nuevas reglas de funcionamiento que el Parlamento que hemos aprobado. Las nuevas competencias vienen acompañadas de estrictas salvaguardas en materia de protección de datos y herramientas de control democrático.

El proyecto legislativo, acordado por negociadores del Parlamento y el Consejo en noviembre de 2015, refuerza los poderes de Europol para garantizar que cuenta con los instrumentos necesarios frente a la amenaza de la criminalidad transfronteriza y el terrorismo. Entre otras novedades, la Agencia tendrá más facilidades para crear unidades especializadas para responder a amenazas inminentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Guillaume Balas (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du règlement réformant Europol, l’agence européenne de police criminelle intergouvernementale, afin de renforcer ses compétences opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme. Les actes terroristes ne connaissant pas les frontières, il est de plus en plus inopérant de ne pas se coordonner réellement entre polices des États membres de l’Union Européenne.

L’un des objectifs de ce texte est de rendre la participation des polices des États membres plus systématique et plus codifiée notamment par le biais d’équipes conjointes d’enquête et la mise en place d’unité nationale d’Europol. Ce sont des réclamations portées de longues dates par les professionnels agissant sur le terrain.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas- sustiprinti Europos policijos biurą. Europolas yra ES teisėsaugos agentūra, padedanti valstybių narių teisėsaugos institucijoms kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu ir terorizmu. Siekiant prisitaikyti prie naujų grėsmių ES vyriausybės ir Europos Parlamentas sutarė išplėsti Europolo antiteroristinius įgaliojimus. Atnaujintos Europos policijos biuro (EUROPOL) veiklos taisyklės leis skirti daugiau dėmesio kovai su terorizmu ar kibernetiniais išpuoliais. Savo ruožtu naujosioms biuro galioms bus taikoma papildoma demokratinė priežiūra. Naujos taisyklės leis lengviau steigti specializuotus padalinius atremti kylančioms grėsmėms ir aiškiau apibrėš nuo šių metų sausio 1 dienos veikiančio Europos kovos su terorizmu centro funkcijas. Be to, kai kuriais atvejais Europolas galės keistis informacija su privačiomis bendrovėmis, pavyzdžiui, siekiant pašalinti teroristinių organizacijų svetaines socialiniuose tinkluose.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Le texte passant en deuxième lecture, je n'ai pas eu à me prononcer sur le texte en lui-même; j'ai cependant voté en faveur d'une proposition de rejet de la position du Conseil. Je m'oppose en effet à ce renforcement d'Europol, car je ne peux accepter le développement d'une police fédérale européenne qui porterait atteinte à la souveraineté des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai évidemment approuvé cette proposition qui contient trois avancées importantes: 1) tout d'abord EUROPOL est renforcé dans son rôle d'organisme favorisant la coopération mutuelle des États membres aux fins de la prévention et de la répression de la criminalité grave et du terrorisme. Les nouvelles règles prévoient que les États membres devraient fournir à EUROPOL les informations nécessaires pour accomplir ses missions. Le renforcement de l'échange d'information au niveau européen est essentiel si l'on veut assurer la sécurité intérieure et renforcer Schengen. Avec les nouvelles dispositions, EUROPOL devient un acteur majeur de cet échange de renseignement européen; 2) les règles en matière de contrôle de l'utilisation des données personnelles qui s'imposent à Europol sont renforcées parallèlement à l'augmentation de ses pouvoirs. Le contrôleur européen de la protection des données sera par exemple responsable du travail de surveillance de l'utilisation des données par EUROPOL; 3) enfin le contrôle démocratique d'EUROPOL sera également renforcé puisque le travail d'EUROPOL sera supervisé par un groupe d'examen parlementaire conjoint composé de membres à la fois du Parlement européen et des parlements nationaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione de Mera García Consuegra sul regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol). Il progetto rappresenta un importante passo avanti nel contrasto all’attività terroristica e ai crimini di natura transfrontaliera, favorendo in primo luogo un più efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri e Europol. Saranno ampliati poteri dell’Agenzia consentendole di costituire più facilmente unite specializzate e di scambiare più velocemente informazioni con ONG e aziende private. Ai nuovi poteri corrisponderanno anche rafforzati meccanismi di controllo. Europol dovrà annualmente riferire al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali le informazioni fornite dai singoli Stati membri; il suo lavoro sarà monitorato dal Garante europeo della protezione dei dati e controllato anche da un gruppo formato da eurodeputati e membri dei parlamenti nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Durante el paso de la propuesta de la Comisión Europea sobre la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) por la comisión LIBE se mejoró, gracias a las enmiendas de los grupos de izquierda, un texto problemático. Por ejemplo, mediante una protección de datos más exigente, ajustada la a directiva recientemente aprobada en LIBE, un mecanismo de control parlamentario más amplio o una mejor definición de los límites de actuación de EUROPOL.

Sin embargo, en su paso por el trílogo el texto ha vuelto a terrenos pantanosos puesto que altera el propósito original de EUROPOL de ayudar a las autoridades policiales y judiciales nacionales a combatir la delincuencia internacional y el terrorismo al ampliar su ámbito de actuación hasta el punto de comprometer el principio de subsidiariedad. La falta de una definición precisa del ámbito de actuación, la reducción del control parlamentario, la capacidad de la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet para intercambiar datos directamente con particulares sin participación de los Estados miembro, entre otras disposiciones, pone gravemente en cuestión un texto que debe regular una agencia cuya actuación afecta de forma determinante a las libertades civiles. Por ello, hemos votado A FAVOR de rechazar la posición del Consejo

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Le rapport relatif à l'Agence de l'UE pour la coopération des services répressifs (Europol) passant en deuxième lecture, il n'y a pas eu de vote sur le fond mais j'ai cependant voté en faveur d'une motion de rejet de la proposition du Conseil qui vise à renforcer Europol.

Je m'oppose en effet à ce mouvement voulant conduire à la création d'une sorte de police fédérale européenne: puisque les eurocrates souhaitent un État fédéral européen, qu'ils l'annoncent clairement plutôt que de grignoter, morceaux par morceaux, les prérogatives régaliennes des États-Membres.

Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, la proposition du Conseil prévoit par ailleurs un élargissement des compétences d'Europol qui constitue une véritable menace pour la liberté des citoyens des nations européennes, puisque l'Agence aurait notamment la possibilité de transférer et de recevoir des données à caractère personnel à des parties privées.

Si je suis favorable à une coopération bilatérale entre États souverains afin de lutter contre le terrorisme, je ne peux valider un tel transfert de compétences à une agence de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione Díaz presenta alcuni elementi positivi, come la richiesta di maggiori sforzi nella lotta al terrorismo internazionale. Ritengo tuttavia che nel testo manchi la condanna del fallimento dell'UE nella gestione delle proprie frontiere esterne e della conseguente immigrazione di massa e incontrollata, che ha già causato gravi problemi sociali ed economici ai nostri territori. Per questi motivi mi sono espressa con un'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque la agencia policial europea Europol podrá intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y los delitos cibernéticos y responder más rápido ante las amenazas gracias a las nuevas reglas de funcionamiento que el Parlamento que hemos aprobado. Las nuevas competencias vienen acompañadas de estrictas salvaguardas en materia de protección de datos y herramientas de control democrático.

El proyecto legislativo, acordado por negociadores del Parlamento y el Consejo en noviembre de 2015, refuerza los poderes de Europol para garantizar que cuenta con los instrumentos necesarios frente a la amenaza de la criminalidad transfronteriza y el terrorismo. Entre otras novedades, la Agencia tendrá más facilidades para crear unidades especializadas para responder a amenazas inminentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rekomendacijos, kadangi per pirmąjį svarstymą buvo priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo). Suderintos, aukšto lygio duomenų apsaugos sistemos, apimančios policijos ir teisminių institucijų veiklą, sukūrimas Europos Sąjungoje yra itin svarbi Sąjungos piliečių pagrindinių teisių apsaugos ir užtikrinimo priemonė. Atsižvelgiant į tai, kad ES ir valstybės narės bendrai atsako už laisvės, saugumo ir teisingumo sritį, labai svarbu užtikrinti glaudų ir veiksmingą priežiūros institucijų bendradarbiavimą nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygmeniu. Europos Parlamentas ir Taryba laikosi nuomonės, kad priėmus siūlomus Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Duomenų apsaugos direktyvą dėl duomenų tvarkymo policijos ir teisingumo sektoriuje, įskaitant naują Europos duomenų apsaugos valdybą, kuri netrukus turi būti sukurta, ir atsižvelgiant į paskelbtą Reglamento (EB) Nr. 45/2001 peržiūrą, skirtingi Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo šioje srityje mechanizmai, įskaitant šiuo reglamentu įsteigiamą bendradarbiavimo valdybą, ateityje turėtų būti perorganizuoti taip, kad būtų užtikrintas veiksmingumas bei nuoseklumas ir išvengta bereikalingo veiklos dubliavimosi, nedarant poveikio Komisijos iniciatyvos teisei.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Különösen időszerű a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) megerősítése és felruházása minden szükséges eszközzel, hogy megfelelő módon tudjon fellépni a terrorizmus elleni küzdelemben. Ugyanez vonatkozik a nemzetközi szervezett bűnözés megelőzésére, leküzdésére. Ezért a mai napon igennel szavaztam a Europolról szóló jelentésre. Támogatom az Ügynökség megerősített mandátumát, hogy hatékonyan tudja koordinálni és erősíteni a tagállami hatóságok együttműködését a szervezett bűnözés megelőzésében, a terrorizmus elleni küzdelemben. Üdvözlöm a jelen szöveget, hiszen sikerült megtalálni a megfelelő egyensúlyt a személyes adatok védelmét illetően anélkül, hogy ez veszélyeztetné vagy meggátolná a nyomozások sikerét.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Nisem podprl predloga resolucije o zavrnitvi stališča Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol).

Zelo me veseli, da sta Evropski parlament in Svet končno dosegla dogovor o Europolu, ki s tem pridobiva več pristojnosti v boju proti terorizmu in ostalim vrstam organiziranega kriminala.

Po sprejetju predloga splošne uredbe o varstvu podatkov in direktive o varstvu podatkov za obdelavo podatkov v policijskem in sodnem sektorju, vključno z novim evropskim odborom za varstvo podatkov, ki bo ustanovljen v kratkem, je tesno in učinkovito sodelovanje teh organov na nacionalni in evropski ravni ključnega pomena za zagotovitev varnosti državljank in državljanov članic Evropske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ In tempi in cui la lotta al terrorismo rappresenta una priorità assoluta, il rafforzamento di Europol si pone come una necessità improrogabile. Le reti criminali e terroristiche sono oggi infatti una minaccia reale per tutti i cittadini europei, e se vogliamo far fronte alle sfide che ci pongono dinnanzi non possiamo che aggiornare le nostre capacità di antiterrorismo e di intelligence. Europol svolge naturalmente un ruolo chiave in tutto ciò, coadiuvando e facilitando lo scambio di informazioni e competenze tra le forze di polizia dei diversi Stati membri ed è per questo che un potenziamento dell'Agenzia è oggi più che mai necessario. Sostengo dunque la riforma di Europol, che mira a ottimizzarne il funzionamento complessivo, migliorandone la governance e il regime di protezione dei dati, rafforzandone parallelamente le competenze e le capacità di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  David Borrelli (EFDD), per iscritto. ‒ Il voto favorevole di oggi alla relazione Diaz testimonia il forte impegno del Parlamento europeo nel rafforzare la protezione e la sicurezza dei cittadini dell’Unione europea. Il testo presenta elementi positivi in quanto potenzia il mandato dell’agenzia di polizia europea dotandola di nuove regole di governance ed attribuendole, al contempo, nuove responsabilità. Inoltre, la richiesta di maggiori sforzi nella lotta al terrorismo internazionale, attraverso anche il monitoraggio dei contenuti internet, rappresenta un segnale importante di prevenzione contro l’integralismo. I nuovi poteri conferiti all’Europol non indeboliranno le garanzie sulla protezione dei dati. Il Garante europeo della protezione dei dati monitorerà l’attività dell’agenzia di polizia mentre un gruppo di controllo parlamentare congiunto supervisionerà il suo lavoro. La relazione nel suo insieme deve essere quindi considerata positivamente perché oltre a testimoniare il forte impegno del Parlamento europeo contro il terrorismo compie un passo in avanti verso un maggiore scambio di informazioni tra le forze di polizia dei singoli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Podržavam Izvješće o statusu tržišnog gospodarstva Kine. Smatram kako se trebaju provesti koordinirane strategije s našim trgovinskim partnerima.

Pozivam isto tako Komisiju da upotrijebi posebna anti-dampinška pravila dok Kina postaje tržišno gospodarstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Je suis favorable à la coopération entre services de police des États membres dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité transfrontalière, mais je me méfie du développement progressif d’une sorte de police fédérale européenne. J'ai donc voté pour l'amendement de rejet de la proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – There was no final vote on this report as it was at second reading phase. However, I voted in favour of a rejection amendment.

The Council proposal enhanced and expanded the remit and operational capacity of Europol, which included giving the enforcement agency the power to determine what online content is illegal or not and substantially increased data collection power.

In addition to this enhancing power, the Council proposal sought to remove oversight and monitoring of Europol activity. Whilst the report does subject Europol to tighter data protection restrictions, the removal of the Joint Supervisory Body removes all on-site regulation and the monitoring of national databases.

My party has been to the forefront in raising concerns about the current deterioration of much earned civil liberties across Europe at present. This report reflected many of those concerns and I was very concerned with the infringement of basic civil liberties.

My Party will continue to monitor the infringement of Human Rights and Civil Liberties both in Ireland and in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La UE e gli Stati memrbi condividono le responsabilità in merito al mantenimento della sicurezza, della giustizia, della libertà e della salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione: per questo è necessario creare un livello efficace di protezione dei dati nell’ambito delle attività giudiziarie e di polizia esercitate dalle autorià UE e dei suoi Stati membri. Spingere verso la creazione di istituzioni comuni che armonizzino le attività, attuando una vera cooperazione fra le autorità di controllo a livello nazionale e dell’Unione, è fondamentale per efficientare la cooperazione strategica e operativa tra gli Stati membri dell’Unione europea, le loro forze di intelligence e di polizia e i Paesi partner nell’ottica dell’efficientamento della lotta al terrorismo, alle mafie, al contrabbando e alla criminalità internazionale, tenendo presente che l’obiettivo finale per efficientare il sistema deve essere la creazione di una forza di polizia e intelligenze dell’UE soggetta ad un controllo democratico da parte dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport confie aux parlements nationaux et à la commission compétente du Parlement européen la responsabilité de créer un groupe de contrôle chargé d'encadrer les activités de l'Agence de l'Union pour la coopération des services répressifs (Europol). Le Conseil fournit, quant à lui, une base juridique explicite au signalement de contenus sur internet. Europol sera désormais autorisé à transférer des données à caractère personnel à des parties privées.

Certes nous sommes favorables à la coopération entre les services de police des États membres afin de lutter contre le développement du fondamentalisme islamique et des organisations criminelles. Cependant je me suis opposé à ce texte qui contribue progressivement à faire émerger une police fédérale européenne. C'est pourquoi j'ai voté pour la proposition de rejet.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Un nivel ridicat și armonizat de protecție a datelor, care să acopere activitățile polițienești și judiciare din Uniune, consider că reprezintă o modalitate crucială de respectare și de garantare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor din UE. Responsabilitățile partajate ale Uniunii și ale statelor membre în spațiul de libertate, securitate și justiție, sunt extrem de importante în vederea unei cooperări strânse și efective între autoritățile de supraveghere atât la nivel național, cât și la nivel european.

Luând la cunoștință aprobarea Consiliului privind prima lectură și aprobarea Declarației comune a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la această rezoluție se constată că acest act este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului. După aprobare, este necesară, de asemenea, o reorganizare astfel încât să asigure o eficacitate, consecvență și, nu în ultimul rând, să se evite dublarea inutilă a eforturilor.

Am votat în favoarea acestei rezoluții cu privire la Agenţia UE pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) deoarece consider că este necesar ca legea să fie aplicată cât mai bine și într-un mod cât mai simplificat pentru o mai bună coordonare legislativă în UE și în statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Come confermato con il voto finale in commissione LIBE dall'on. Fontana non vogliamo rigettare completamente questa proposta. Dal nostro punto di vista ci sono degli elementi che sono sicuramente positivi, come i maggiori investimenti nella lotta al terrorismo tramite i servizi di intelligence e i controlli rafforzati sui cittadini dei paesi terzi. Pesa però la scelta politica del relatore di non condannare apertamente il fallimento della gestione delle frontiere e della crisi migratoria, che perciò ha provocato e provoca un lavoro straordinario da parte di Europol.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque la agencia policial europea Europol podrá intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y los delitos cibernéticos y responder más rápido ante las amenazas gracias a las nuevas reglas de funcionamiento que el Parlamento que hemos aprobado. Las nuevas competencias vienen acompañadas de estrictas salvaguardas en materia de protección de datos y herramientas de control democrático.

El proyecto legislativo, acordado por negociadores del Parlamento y el Consejo en noviembre de 2015, refuerza los poderes de Europol para garantizar que cuenta con los instrumentos necesarios frente a la amenaza de la criminalidad transfronteriza y el terrorismo. Entre otras novedades, la Agencia tendrá más facilidades para crear unidades especializadas para responder a amenazas inminentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ L'objectif d'Europol est de créer une Union européenne plus sûre en assistant les services répressifs des États membres et en veillant à leur bonne coopération. Dans une Union sans frontières intérieures, il est primordial de veiller à la sécurité des citoyens en luttant efficacement contre le terrorisme et le crime. Il est vrai, que le terrorisme et le crime de grande échelle ne connaissent pas de frontière. Leurs méfaits ne peuvent en aucun cas être facilités par la liberté de mouvement sur le territoire européen. Europol veille à améliorer l'action des services de police au sein de l'Union.

Ce règlement donne à l'agence européenne des pouvoirs adaptés pour combattre le terrorisme et le crime international. Il modernisera la gouvernance d'Europol et renforcera ses capacités de coopération avec les pays-tiers. Nous avions besoin d'un tel règlement particulièrement à la suite des attentats qui se sont produits sur le territoire européen. J'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della raccomandazione in questione per permettere all'agenzia di polizia europea, Europol, di intensificare gli sforzi per combattere il terrorismo, la criminalità informatica e altri reati e rispondere più rapidamente alle minacce.

In particolare, sarà più facile per Europol istituire unità specializzate per rispondere immediatamente alle minacce emergenti.

In alcuni casi, Europol potrà scambiare direttamente informazioni con soggetti privati, come aziende o ONG, così da operare più rapidamente. Per esempio, l'unità speciale di Europol per il monitoraggio di Internet potrà contattare direttamente i fornitori responsabili di un social network come Facebook e chiedere che una pagina web gestita dall'Isis sia eliminata, bloccando così in modo più rapido la diffusione della propaganda terroristica.

Questi nuovi poteri conferiti a Europol andranno di pari passo con più forti garanzie sulla protezione dei dati e strumenti di controllo parlamentare democratico. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) dovrà monitorare l'attività di Europol e sarà stabilita una chiara procedura per i reclami da parte dei cittadini dell'UE. A supervisionare il lavoro di Europol sarà inoltre un gruppo di controllo parlamentare congiunto.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I had several serious concerns with aspects of this report, which in my view amount to an infringement of basic civil liberties. There was no final vote on this report as it was at second reading phase. However, I voted in favour of a rejection amendment.

The Council proposal enhances and expands the remit and operational capacity of Europol, including giving the enforcement agency the power to determine what online content is illegal or not and substantially increased data collection power.

On top of enhancing power, the Council proposal seeks to remove oversight and monitoring of Europol activity. While the report subjects Europol to tighter data protection restrictions, the removal of the Joint Supervisory Body removes all on-site regulation and the monitoring of Member State databases.

I also voted in favour of a Greens amendment calling for the controversial Internet Referral Unit to be legislated on separately.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP are against this report as we are principally against Europol and the extension of power of Europol. Even though this report does increase the potential to scrutinise Europol and hold the institution accountable we believe that the best way to increase safety is to remove Schengen and Europol, and instead have increased member state cooperation through institutions like Interpol.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ It was agreed today that the powers of the European Police Office (Europol) should be significantly strengthened. I believe that Europol needs be strengthened in such uncertain times when we face threats such as extremism and organised crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Si tratta del voto in seconda lettura sul nuovo progetto di regolamento che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol). Il nuovo regolamento ha lo scopo di conformare la decisione che attualmente è alla base di Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona e introduce un meccanismo di controllo del PE sulle attività di Europol, in associazione con i parlamenti nazionali. Viene inoltre introdotto un più solido regime di protezione dei dati applicabile all'Agenzia, in particolare assicurando la piena indipendenza del garante della protezione dei dati di Europol. Verranno inoltre introdotti ulteriori elementi di miglioramento della governance di Europol, affinché esso possa offrire un sostegno più efficiente agli Stati membri per lottare contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità. Ho votato certamente a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Cesa (PPE), per iscritto. ‒ L'attività dell'Agenzia dell'Unione europea per l'attività di contrasto (EUROPOL) è diventata in questi ultimi tempi più importante che mai. Con i recenti avvenimenti criminosi, in particolari gli attacchi terroristici di Parigi e Bruxelles è diventato evidente che il crimine organizzato, in questo caso il terrorismo di Daesh, non conosce confini tra gli Stati membri dell'Unione europea. Per il Califfato, l'Unione europea è già un'unica entità economica e politica e colpire uno Stato membro vuol dire colpire tutta l'Unione. Gli attentati sono organizzati in uno Stato, con materiale proveniente da un altro Stato e commessi in un altro ancora. È chiaro che solo una forza di polizia e di intelligence comune ci può proteggere. Lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Stati membri è indispensabile per contrastare l'avanzata di questo terrorismo, deciso a colpire il cuore economico e politico dell'Unione. Europol deve essere messa in grado di poter funzionare in maniera rapida ed efficace, per combattere il terrorismo, ma anche tutti gli altri innumerevoli crimini commessi sul suolo europeo, per esempio il traffico di esseri umani, legato purtroppo al fenomeno migratorio dei nostri giorni, così come gli abusi commessi sulle donne e i bambini

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος και πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να υπάρχει στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η σημερινή ψηφοφορία ως προς τη σύσταση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου αλλά και την αντικατάσταση και την κατάργηση σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου, αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για τη λειτουργία της Europol αλλά και το πλαίσιο αστυνόμευσης στην Ευρώπη. Καθώς θεωρώ πως η απόλυτη ισχυροποίηση της Europol και η εξουσιοδότηση αυτόνομων δράσεών της ως προς τη χρήση προσωπικών δεδομένων των πολιτών δεν πρέπει να γίνεται απερίσκεπτα αλλά πάντοτε με σεβασμό στα δικαιώματα και το συμφέρον των Ευρωπαίων, αποφάσισα να υπερψηφίσω την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Si stanno lentamente facendo passi avanti per il contrasto della criminalità a livello internazionale anche per quanto riguarda il fenomeno del terrorismo che ultimamente attanaglia sempre di più la nostra Europa. La relazione in questione cerca di avvicinare di più le attività giudiziarie e di polizia nei singoli Stati membri per migliorare la cooperazione nel contrasto di una problematica mondiale. Inoltre intenta armonizzare la protezione dei dati con lo scopo di garantire efficacia e coerenza ed evitare inutili duplicazioni e rallentamenti. Non ho potuto quindi che esprimermi a favore (tecnicamente: contro il rigetto) di questa importante proposta perché a mio avviso rappresenta un efficace miglioramento nella lotta contro la criminalità e il terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ Creating a harmonised, high level of data protection covering police and judicial activities in the Union is crucial as a means of respecting and safeguarding the fundamental rights of Union citizens. Given the shared responsibilities of the Union and Member States in the area of freedom, security and justice, it is essential that there be close and effective cooperation among supervisory authorities at national and Union level.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A revisão da base jurídica do Serviço Europeu de Polícia vinha sendo negociada há já alguns anos.

As garantias solicitadas, num primeiro momento, pelo Parlamento, nomeadamente no que respeita à proteção de dados, foram fundamentalmente acolhidas pelo Conselho, tornando, assim, possível a sua aprovação.

Após os terríveis eventos de Paris e Bruxelas, este novo regulamente tornou-se ainda mais importante. Não é de agora que o crime — o terrorismo em particular — deixou de conhecer fronteiras. Inversamente, as polícias permaneceram nacionais e, como ficou tristemente claro nos últimos 18 meses, não cooperaram nem partilharam informação suficiente.

Ora, a confiança mútua não surgirá por decreto, mas certamente que, desta forma, se criam melhores condições para tal. Realce-se, aliás, que o pragmatismo imprimido à proposta permitiu o apoio e a adesão dos Estados—Membros, de quem depende ainda essencialmente a segurança interna.

Não sou dos que consideram a proposta perfeita, mas é certamente razoável, equilibrada e, acima de tudo, permite um avanço concreto na cooperação policial a nível europeu, pelo que apoio a sua aprovação.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn wir brauchen für die Bekämpfung des Terrorismus und schwerer und organisierter Kriminalität erweiterte Befugnisse und eine effektive und enge Zusammenarbeit zwischen den Kontrollbehörden auf der Ebene der Mitgliedstaaten und Europol. Neben der allgegenwärtigen Terrorgefahr nehmen die Schwerkriminalität wie auch die organisierte Kriminalität in der Europäischen Union weiterhin zu. Ich begrüße ausdrücklich die gestärkte Rolle des EP und die Überwachung der Tätigkeiten von Europol durch den Gemeinsamen Parlamentarischen Kontrollausschuss.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – UKIP are against this report as we are principally against Europol and the extension of power of Europol. Even though this report does increase the potential to scrutinise Europol and hold the institution accountable we believe that the best way to increase safety is to remove Schengen and Europol, and instead have increased member state cooperation through institutions like INTERPOL.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. Al fine di combattere i crimini transfrontalieri e le minacce terroristiche è opportuno dotare le autorità di controllo responsabili, quali Europol, delle necessarie competenze e risorse. Tuttavia, la lotta al crimine terroristico internazionale è da bilanciare con la tutela dei dati personali e la privacy dei cittadini europei. Pertanto il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali dovrebbero intensificare la collaborazione in modo da garantire efficacia e coerenza nel loro operato.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Il testo del compromesso concordato dal Parlamento europeo e il Consiglio il 4 dicembre 2015 deve essere ora approvato in seconda lettura. Il testo tratta del regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol). Ricordiamo che Europol ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione in settori quali la prevenzione e la lotta al terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti, la tratta di esseri umani, le reti d'immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani e il riciclaggio dei proventi di attività criminali internazionali. In più il regolamento dovrà adeguare le relazioni esterne di Europol alle norme del nuovo trattato. Europol deve offrire un sostegno davvero efficiente agli Stati, soprattutto nella lotta contro il terrorismo e la criminalità. Data l'importanza del servizio di Europol ritengo che sia necessario avere un sistema allineato e dinamico tra i vari Stati membri, per questo mi esprimo con voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – Hemos rechazado la propuesta del Consejo relativa a la nueva regulación de EuroPol. Nos manifestamos en contra de que esta agencia sea dotada de mayores poderes mientras mantiene una importante opacidad que la deja completamente fuera del escrutinio público. Con esta nueva regulación desaparece el principio de subsidiariedad, dejando a la agencia responsable de todas las cuestiones relativas a la política europea, lo que permitiría que, además de la cooperación transfronteriza, EuroPol realizara sus actividades de manera independiente, sin cooperar con los cuerpos de seguridad de los Estados Miembro. Además, tendrá capacidad de recoger y almacenar datos de manera independiente, lo que puede entra en contradicción con la legislación de diferentes estados en materia de protección de datos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato in favore di questa risoluzione perché credo che la cooperazione tra le autorità di controllo nazionali ed europee sia necessaria per garantire la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dell’UE, tra cui quelli della protezione dei dati personali, della libertà e della giustizia. Sono convinto, infatti, che la protezione dei dati dei cittadini debba andare di pari passo ad una condivisione attenta delle informazioni tra le autorità competenti, al fine di intervenire in modo più efficace nell’attività di prevenzione di attacchi terroristici e di lotta alla criminalità organizzata. La sicurezza dei cittadini europei non potrà che essere garantita in futuro tramite una maggiore coordinazione e cooperazione tra le forze di polizia nazionali e Europol.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ 3 év tárgyalás után az Európai Parlamentnek végre sikerült megegyeznie a Tanáccsal az Europolról szóló rendelet új megfogalmazásáról. A rendeletnek köszönhetően javul az európai ügynökség hatékonysága és keményebben léphet fel a terrorizmus és szervezett bűnözés ellen.

Az Europol az Unió fontos ügynöksége, amely támogatja és előmozdítja a nemzeti hatóságok közti együttműködést. Az új rendeletnek köszönhetően a Eurojustnak, amely az Unió másik fontos ügynöksége a terrorizmus és bűnüldözés terén, és amelynek feladata az igazságügyi a nemzeti nyomozó hatóságok és ügyészségek közötti koordináció és együttműködés támogatása és erősítése, szintén lesz hozzáférése az Europol által tárolt adatokhoz, így a bűnüldözés hatékonysága a jövőben nagyban javul majd.

A közelmúltban elkövetett párizsi és brüsszeli terrorista támadások rámutattak, hogy a tagállamok közti együttműködésben súlyos hiányosságok vannak és Európa biztonsága a tét. Vitán felül áll, hogy minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az állampolgáraink védelmét. Az új rendelet, amelyet szavazatommal támogattam, a komplex megoldás egy fontos láncszemét képezi.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Omawiany dokument tworzy jasną, rozbudowaną podstawę prawną dla Europolu w celu umożliwienia mu podjęcia wielu stojących przed Europą wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Nowy projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie aktualnej decyzji Rady w sprawie Europolu (decyzja 2009/371/JHA) do wymogów Traktatu z Lizbony poprzez utworzenie ram regulacji prawnych Europolu oraz poprzez wprowadzenie mechanizmu kontrolowania działań Europolu przez Parlament Europejski wraz z parlamentami krajowymi. Nowe rozporządzenie doprowadzi do powstania elastycznego i nowoczesnego systemu zarządzania danymi przez Europol oraz do dostosowania zarządzeń Europolu do ogólnych wytycznych mających zastosowanie w agencjach. W rezultacie Europol powinien stać się skuteczniejszy we wspieraniu państw członkowskich w jak najskuteczniejszej walce z terroryzmem i innymi formami poważnej przestępczości. W pełni zgadzam się z omawianym projektem, dlatego też zagłosowałem za.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d’initiative porte sur un accord conclu entre le Parlement européen et le Conseil sur de nouvelles dispositions visant à gouverner l'agence de police européenne, Europol. Cette agence a pour but de renforcer la lutter contre le terrorisme et la cybercriminalité. L'accord renforce le mandat d’Europol pour que l’agence soit en mesure de lutter contre l’augmentation des infractions transfrontalières et des menaces terroristes. Considérant que la sécurité des citoyens européens et la lutte contre le terrorisme nécessitent un travail de coopération entre les autorités nationales et d'échange d'information, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par le vote de ce rapport, il ne s'agit pas tant d'élargir les compétences d'Europol que de renforcer les moyens d'action à sa disposition afin de compléter l'arsenal européen en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Nous devons nous assurer que cette agence dispose des moyens adéquats pour remplir ses missions convenablement, notamment en lui permettant d'accéder à l'information qui lui est nécessaire.

Cette agence s'est considérablement développée au cours des dernières années. Le Centre européen de la lutte contre le terrorisme ou l'unité de signalement de contenus sur Internet voient leurs statuts clarifiés dans ce règlement. Ainsi, il est affirmé que l'unité de signalement des contenus sur Internet d'Europol pourrait contacter directement les compagnies des géants du Net pour leur demander de supprimer des contenus utilisés par les terroristes pour recruter des citoyens européens.

Ce sont des mesures que j'ai soutenues dans mon rapport sur la prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens européens par les organisations terroristes. L'adoption de ce texte aujourd'hui est une avancée importante dans la lutte contre le terrorisme et une victoire pour notre groupe politique.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Le renforcement des pouvoirs d’Europol en matière de coopération policière européenne contribuera à accroitre l'efficacité de la lutte anti-terroriste en Europe. L’office européen de police pourra désormais mettre en place des unités spécialisées dans la lutte anti-terroriste. Il pourra contacter directement les fournisseurs de contenu sur internet, de façon à réagir beaucoup plus rapidement à la propagande numérique terroriste et à faire retirer tout contenu jugé répréhensible.

C'est un pas dans la bonne direction qui doit s’inscrire dans une stratégie européenne plus globale pour faire face à la menace terroriste.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Különösen időszerű az Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol) megerősítése és felruházása minden szükséges eszközökkel, hogy megfelelő módon tudjon fellépni a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés megelőzésében és leküzdésében. Ezért a mai napon igennel szavaztam a Europolról szóló jelentésre. A Fidesz Néppárti Delegációja támogatja az Ügynökség megerősített mandátumát, hogy hatékonyan tudja koordinálni és erősíteni a tagállami hatóságok együttműködését a szervezett bűnözés megelőzésében, a terrorizmus elleni küzdelemben. Üdvözöljük a jelen szöveget, hiszen sikerült megtalálni a megfelelő egyensúlyt a személyes adatok védelmét illetően anélkül, hogy ez veszélyeztetné vagy meggátolná a nyomozások sikerét.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du nouveau règlement visant à renforcer le mandat d'Europol (l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs) afin que l'agence soit réellement à même de lutter contre l'augmentation des infractions transfrontalières et des menaces terroristes. Compte tenu de la nature transnationale des menaces auxquelles l’Europe est confrontée, en particulier depuis les récents attentats terroristes en France et en Belgique, il est devenu indispensable de renforcer la coopération entre États membres, et les contacts entre le personnel opérationnel des services répressifs en Europe.

Par ce nouveau règlement, Europol pourra créer plus facilement des unités spécialisées afin de réagir sans délai aux menaces émergentes. L'Agence pourra aussi retirer plus rapidement la propagande terroriste en ligne car, dorénavant, l'unité de signalement des contenus sur Internet d'Europol pourra contacter directement un fournisseur de service de réseau social, tel que Facebook, pour lui demander de supprimer une page web gérée par l'État Islamique. Enfin, ce futur règlement prévoit que les activités d'EUROPOL soient soumises au contrôle démocratique du Parlement européen et des parlements nationaux, ce pourquoi je plaidais depuis longtemps.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour la motion de rejet de ce texte qui renforce l’agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). La position du Conseil vise à permettre à Europol d'effectuer à l'avenir des missions de signalement de contenus sur internet et prévoit que cette agence puisse désormais recevoir des données à caractère personnel directement de parties privées, à la suite de transferts, avec néanmoins des restrictions strictes en matière de traitement des données concernant des catégories particulières de personnes. Je reste favorable à la coopération entre les services de police des États membres dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité transfrontalière, en refusant toutefois l'avènement d'une police fédérale européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада на колегата Диаз де Мера, защото смятам, че предложеният регламент дава ясно и разгърнато правно основание на Европол, с което се разширяват компетенциите му и на практика му се дава възможност да се бори и да се справи по-ефективно с предизвикателствата, пред които днес сме изправени. Подкрепям и предложението в новия регламент, което въвежда механизъм, който предвижда Европол да подлежи на контрол от Европейския парламент, заедно с националните парламенти. Смятам, че Европол трябва да стане по-ефективен в подкрепата, която оказва на държавите членки за борба с тероризма и за справяне с всякакви форми на организирани и сериозни престъпления.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Η πρόταση του Συμβουλίου έχει πολλές πτυχές που μειώνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα και περιορίζουν στην πράξη την υποχρέωση λογοδοσίας της EUROPOL.

Σημεία τριβής στην πρόταση είναι: 1. Η πρόταση συγχώνευσης EUROPOL και CEPOL. 2. Η δυνατότητα της μονάδας αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου να διαβιβάζει δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ιδιωτικούς φορείς. 3. Οι διατάξεις περί διακυβέρνησης που αποκλίνουν από την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. 4. Η EUROJUST θα έχει μόνο έμμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αποθηκεύονται από την EUROPOL.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Különösen időszerű az Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségének (Europol) megerősítése és felruházása minden szükséges eszközzel, hogy megfelelő módon tudjon fellépni a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés megelőzésében és leküzdésében. Ezért a mai napon igennel szavaztam a Europolról szóló jelentésre. A Fidesz Néppárti Delegációja tagjaként támogatom az Ügynökség megerősített mandátumát, hogy hatékonyan tudja koordinálni és erősíteni a tagállami hatóságok együttműködését a szervezett bűnözés megelőzésében, a terrorizmus elleni küzdelemben. Üdvözlöm a jelen szöveget és ezért igennel szavaztam, hiszen sikerült megtalálni a megfelelő egyensúlyt a személyes adatok védelmét illetően anélkül, hogy ez veszélyeztetné vagy meggátolná a nyomozások sikerét.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O novo regulamento determina a estrutura, o funcionamento, o domínio de ação e as funções da agência da UE para a cooperação policial. O objetivo é melhorar a governação da Europol e aumentar a sua eficácia na luta contra a criminalidade organizada e o terrorismo.

A Europol poderá criar mais facilmente unidades e centros especializados para dar resposta a ameaças terroristas e outras formas de criminalidade grave. O regulamento, já acordado entre o Parlamento Europeu e os governos nacionais, reforça a necessidade de os Estados-Membros fornecerem informações à Europol e estabelece um novo quadro para o tratamento dos dados pessoais.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Nous sommes favorables à la coopération entre services de police des États membres dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité transfrontalière, mais nous méfions du développement progressif d’une sorte de police fédérale européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A declaração conjunta do Conselho e do Parlamento Europeu sobre o artigo 44.º deste relatório pretende aprofundar as competências da Europol no sentido de "criar um elevado nível harmonizado de proteção de dados que abranja as atividades policiais e judiciais na União, como forma de respeitar e salvaguardar os direitos fundamentais dos cidadãos da União", assim se lê no documento.

Esta proposta constitui um novo passo num sentido relativamente ao qual, por diversas vezes, já manifestámos a nossa discordância, ao alargar o âmbito das competências da Europol, sobrepondo-as à soberania dos Estados e das suas autoridades competentes.

Pelos objetivos que consideramos que a Europol prossegue – e que limitam as liberdades e garantias individuais – votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Vítam predmetnú reformu Agentúry EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Vo svetle nedávnych teroristických útokov je dôležité, aby bol EUROPOL schopný rýchlejšie a aktívnejšie reagovať na teroristické hrozby. Bezpečnosť európskych občanov musí byť na prvom mieste. Je dôležité, aby sme začali intenzívnejšie kontrolovať internetové hrozby, ktoré môžu viesť k reálnym trestným činom. Je dôležité aby sa zlepšila spolupráca medzi jednotlivými členskými krajinami a aby vyšetrovatelia EUROPOLU boli schopní vyšetrovať aj cezhranične, na čo im musia byť poskytnuté adekvátne finančné a materiálne prostriedky. Táto legislatíva v žiadnom prípade neohrozuje občianske slobody občanov členských štátov Európskej únie. EUROPOL bude pod demokratickou kontrolou Európskeho parlamentu a národných parlamentov.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Η πρόταση του Συμβουλίου έχει πολλές πτυχές που μειώνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα και περιορίζουν στην πράξη την υποχρέωση λογοδοσίας της EUROPOL.

Σημεία τριβής στην πρόταση είναι: 1. Η πρόταση συγχώνευσης EUROPOL και CEPOL. 2. Η δυνατότητα της μονάδας αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου να διαβιβάζει δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ιδιωτικούς φορείς. 3. Οι διατάξεις περί διακυβέρνησης αποκλίνουν από την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. 4. Η EUROJUST θα έχει μόνο έμμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αποθηκεύονται από την EUROPOL.

Για τους παραπάνω λόγους υπερψηφίζω την έκθεση A8-0164/2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Europol structure needed reforming, including its overall functioning, governance, supervision, data protection regime and its relations with third countries and international organisations. This so-called Lisbonisation process of Europol represents an important step for greater efficiency in EU-level cooperation of law-enforcement authorities. It also guarantees stronger oversight and a clearer data protection regime.

I strongly support the call to push for a strong oversight and data protection regime and to streamline the Agency activities so it would contribute to a greater EU-level cooperation of law-enforcement authorities.

A harmonised, high level of data protection covering police and judicial activities in the Union is crucial as a means of respecting and safeguarding the fundamental rights of Union citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Габриел (PPE), в писмена форма. – Гласувах в подкрепа на този доклад, защото той предвижда подсилване мандата на Европол и подобряване в значителна степен на лостовете на агенцията да се противопостави на увеличаващите се трансгранична престъпност и терористична заплаха.

Оценявам изключително положително факта, че новите правила ще позволят на Европол да реагира по-бързо и ефективно на новите заплахи за сигурността. Така например агенцията ще може да обменя информация директно с частни субекти като фирми или НПО за по-бързо премахване на терористична пропаганда онлайн.

Приветствам постигнатото споразумение, тъй като то ще допринесе да се избегнат и пропуски в информацията, нужна за гарантиране на сигурността на европейските граждани. С тази цел новите правила задължават държавите – членки на ЕС, да предоставят на Европол информацията, от която агенцията има нужда за изпълнение на възложените й задачи. В същото време се осигуряват гаранции за засилена защита на данните и парламентарен контрол, които да вървят ръка за ръка с новите правомощия на Европол. Считам за изключително демократично решението за това работата на Европол да бъде наблюдавана от Съвместната група за парламентарен контрол, съставена от членове на национални парламенти и Европейския парламент. Предвидена е и ясна процедура за жалби на граждани според правото на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Különösen időszerű az Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségének (Europol) megerősítése és felruházása minden szükséges eszközzel, hogy megfelelő módon tudjon fellépni a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés megelőzésében és leküzdésében. Ezért a mai napon igennel szavaztam a Europolról szóló jelentésre. A Fidesz Néppárti Delegációja támogatja az Ügynökség megerősített mandátumát, hogy hatékonyan tudja koordinálni és erősíteni a tagállami hatóságok együttműködését a szervezett bűnözés megelőzésében, a terrorizmus elleni küzdelemben. Üdvözöljük a jelen szöveget, hiszen sikerült megtalálni a megfelelő egyensúlyt a személyes adatok védelmét illetően anélkül, hogy ez veszélyeztetné vagy meggátolná a nyomozások sikerét.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Az uniós polgárok alapvető jogait annak révén lehet megfelelően tiszteletben tartani és megvédeni, ha az Unión belül olyan magas szintű adatvédelmi együttműködés valósul meg, amely kiterjed a rendőrségi és igazságszolgáltatási tevékenységekre is. A növekvő terrorizmus és a migrációs válság hatására az Europol és más szervei fontos szerepet játszanak. A felügyeleti hatóságok közötti hatékony együttműködés létfontosságú, mivel e területen az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörrel rendelkeznek.

Meggyőződésem, hogy az Europol operatív rendőrségi együttműködésre vonatkozó ismereteinek a CEPOL képzési és oktatási szakértelmével való összekapcsolása megerősítené a két terület közötti kapcsolatokat, és szinergiákat teremtene. Ezáltal elkerülhető a két ügynökség támogatási feladatköreinek felesleges megduplázódása és ez megtakarításainak átcsoportosítását eredményezné. Ez különösen fontos a jelenlegi gazdasági helyzetben. Díaz de Mera García Consuegra jelentéstevővel egy véleményen, szavazatommal jóváhagytam a Bűnüldözési Együttműködés és képzés európai ügynökségének létrehozásáról szóló rendeletet.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de esta recomendación con la firme convicción de que es imprescindible continuar avanzando en materia de seguridad común y cooperación. Resulta esencial para las fuerzas de seguridad de los estados miembros que se establezca un sistema común y armonizado en lo referente a la protección de dados, tanto para evitar fisuras que perjudiquen a los ciudadanos como para disponer de un sistema más eficiente ante posibles amenazas. Sin embargo, creo necesario que para una buena cooperación y colaboración debe contemplarse la participación de todos los cuerpos de policía europeos, incluidos los de ámbito subestatal.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe para que la agencia policial europea Europol pueda intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y los delitos cibernéticos, así como responder más rápido ante las amenazas gracias a las nuevas reglas de funcionamiento aprobadas por el Parlamento. Las nuevas competencias vienen acompañadas de estrictas salvaguardas en materia de protección de datos y herramientas de control democrático.

El proyecto legislativo, acordado por negociadores del Parlamento y el Consejo en noviembre de 2015, refuerza los poderes de Europol para garantizar que cuente con los instrumentos necesarios frente a la amenaza de la criminalidad transfronteriza y el terrorismo. Entre otras novedades, la agencia tendrá más facilidades para crear unidades especializadas para responder a amenazas inminentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque la agencia policial europea Europol podrá intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y los delitos cibernéticos y responder más rápido ante las amenazas gracias a las nuevas reglas de funcionamiento que el Parlamento que hemos aprobado. Las nuevas competencias vienen acompañadas de estrictas salvaguardas en materia de protección de datos y herramientas de control democrático.

El proyecto legislativo, acordado por negociadores del Parlamento y el Consejo en noviembre de 2015, refuerza los poderes de Europol para garantizar que cuenta con los instrumentos necesarios frente a la amenaza de la criminalidad transfronteriza y el terrorismo. Entre otras novedades, la Agencia tendrá más facilidades para crear unidades especializadas para responder a amenazas inminentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ Le minacce che derivano dalle differenti forme di criminalità organizzata, come purtroppo recentemente, anche quelle legate agli attentati terroristici, ci evidenziano quanto sia inevitabile e urgente per l’UE investire maggiormente nella sicurezza, rafforzando le dinamiche di cooperazione tra le autorità di controllo europea e quelle nazionali. È per questo che condivido con piena convinzione la proposta avanzata nella raccomandazione a proposito dell'agenzia UE per la cooperazione e la formazione delle forze dell'ordine, ritenendo di essenziale importanza, oggi ancor di più, ampliare poteri e strumenti per l’Europol, per permettere all’Agenzia di acquisire una maggiore efficienza sia in termini di supervisione e controllo nelle dinamiche di cooperazione con le autorità di polizia nazionali, che di garanzie rispetto alla protezione dei dati e alla sicurezza dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho sostenuto la raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e, di conseguenza, ho votato contro l’emendamento volto a rigettare la proposta, perché ritengo importantissimo che il Parlamento appoggi il rafforzamento del mandato di Europol, considerate le attuali circostanze. La necessità di rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata è una necessità assolutamente irrinunciabile, come dimostrato dagli attacchi di Parigi e Bruxelles e anche dalle recenti operazioni di polizia condotte in diversi Stati membri. Sostengo convintamente quindi la “lisbonizzazione” di Europol, con dei poteri rafforzati, maggiori competenze e un mandato più ampio. Un mandato più ampio comporta tuttavia maggiori necessità di controllo: sono perciò molto favorevole all’introduzione di un potere di scrutinio parlamentare e all’istituzione di un gruppo di controllo misto Parlamento europeo/parlamenti nazionali che possa convocare i rappresentanti dell’agenzia e della Commissione. Ritengo importanti, infine, le previsioni a tutela della protezione dei dati personali, data la quantità di informazioni sensibili di cui l’agenzia dispone.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe im Ende gegen den Bericht zur Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) gestimmt. Zwar begrüße ich eine Stärkung von Europol und die Schaffung einer echten gesetzlichen Grundlage in Form einer Agentur. Allerdings halte ich Überlegungen, Europpol zu einer Art europäischem Geheimdienst zu entwickeln, für falsch und gefährlich. Austausch der Daten – ja. Aber die Kompetenz muss bei den Mitgliedsstaaten verbleiben.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Eine Ausweitung der Befugnisse für Europol halte ich angesichts der derzeitigen Entwicklungen des Terrorismus, der Cyber-Kriminalität und anderer Straftaten in Europa für einen längst überfälligen und wichtigen Schritt. Die Einrichtung spezialisierter Einheiten und die Verbesserung des Informationsaustausches sehe ich gerade in Bezug auf den Terrorismus für besonders wesentlich an. Auch Vorschriften für das europäische Anti-Terror-Zentrum und die Ausweitung der Zusammenarbeit mit NGO und Facebook unterstütze ich. Wir müssen alles tun, um die Bevölkerung vor erneuten Anschlägen zu schützen und die Verantwortlichen zu überführen.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I supported this proposal, which provides legal certainty for Europol activities and to contribute to further EU-level cooperation of law-enforcement authorities. The Regulation provides extensive rules and provisions for the processing of information by Europol and has been aligned with the recently adopted Data Protection Directive. It will also establish a specialised Joint Parliamentary Scrutiny Group to monitor Europol’s activities, including any potential impact on fundamental rights and freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Durante el paso de la propuesta de la Comisión Europea sobre la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) por la comisión LIBE se mejoró, gracias a las enmiendas de los grupos de izquierda, un texto problemático. Por ejemplo, mediante una protección de datos más exigente, ajustada la a directiva recientemente aprobada en LIBE, un mecanismo de control parlamentario más amplio o una mejor definición de los límites de actuación de EUROPOL.

Sin embargo, en su paso por el trílogo el texto ha vuelto a terrenos pantanosos puesto que altera el propósito original de EUROPOL de ayudar a las autoridades policiales y judiciales nacionales a combatir la delincuencia internacional y el terrorismo al ampliar su ámbito de actuación hasta el punto de comprometer el principio de subsidiariedad. La falta de una definición precisa del ámbito de actuación, la reducción del control parlamentario, la capacidad de la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet para intercambiar datos directamente con particulares sin participación de los Estados miembro, entre otras disposiciones, pone gravemente en cuestión un texto que debe regular una agencia cuya actuación afecta de forma determinante a las libertades civiles. Por ello, hemos votado A FAVOR de rechazar la posición del Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. ‒ Susțin noul regulament pentru Europol. Cred că cetățenii europeni au nevoie de un cadru juridic mai bun pentru combaterea terorismului și pentru siguranța lor. Noul regulament îmbunătățește cooperarea transfrontalieră și acțiunile de combatere a criminalității. Este important faptul că acest act pune accentul pe parlamentele naționale și pe Parlamentul European deoarece aceasta este echivalentul unei creșteri a democrației. Un alt aspect pozitiv este faptul că noul regulament prevede și protecția datelor, însă trebuie acordată atenție pentru ca protecția datelor personale să nu meargă atât de departe încât să afecteze securitatea.

Îmbunătățirea guvernanței Europol va conduce la creșterea siguranței cetățenilor europeni. Schimbul de informații între statele membre trebuie să funcționeze și nu trebuie să mai fie călcâiul lui Ahile. Trebuie să evităm ca după un act terorist să considerăm vinovată nefuncționarea schimbului de informații. Viața oamenilor este cel mai important lucru și nu trebuie să facem rabat la nimic din ceea ce sprijină siguranța cetățenilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. L'agence Europol, qui fête cette année son dix-septième anniversaire, a réellement besoin de davantage d'instruments et de ressources pour lui permettre d’améliorer la coopération entre les autorités de contrôle au niveau national et au niveau de l’Union. En 17 ans, les groupes et organisations criminels ont assurément développé leurs réseaux à un point tel qu'il nous est impératif de considérer leur répression par une approche européenne voire globale.

Renforcer la réactivité de l’agence par la mise en place d'unités spécialisées, inciter les États à mener des enquêtes transfrontalières, contrôler et évaluer le niveau de coopération en matière de terrorisme et de criminalité organisée entre les États-membres sont autant de mesures nécessaires au renforcement de la lutte contre la criminalité organisée.

J'ai donc voté en faveur de l'adoption de ce règlement, mais je regrette vivement que cette réforme se soit arrêtée à mi-chemin. J'estime que nous avons manqué là l'occasion de créer un "FBI européen", c’est-à-dire un véritable service de police judiciaire et de renseignement intérieur européen ayant une vraie capacité d’enquête pénale et une vraie initiative dans ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted to support this proposal as it will provide the legal certainty for Europol’s activities which is essential for further EU-level cooperation of law-enforcement authorities. The regulation provides extensive rules and provisions for the processing of information by Europol and has been aligned with the recently—adopted Data Protection Directive. It will also establish a specialised Joint-Parliamentary Scrutiny Group to monitor Europol’s activities, including any potential impact on fundamental rights and freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ Mercredi 11 mai, j'ai voté en faveur du rapport Diaz de Mera visant à renforcer les pouvoirs d'Europol pour que cette agence de coopération policière soit mieux armée pour lutter contre le terrorisme, la cybercriminalité et d'autres formes de criminalité. Elle pourra ainsi rapidement former des unités spécialisées pour répondre à des situations d'urgence, comme une menace terroriste.

Plus précisément, l'agence pourra échanger directement des informations avec des entités privées telles que des entreprises ou des ONG, afin de réagir plus rapidement. Par exemple, l'unité de signalement des contenus sur Internet d'Europol pourra désormais contacter directement un fournisseur de service de réseau social, tel que Facebook, pour lui demander de supprimer une page web gérée par l'État Islamique (EI), afin d'empêcher plus rapidement la diffusion de propagande terroriste. Les États membres seront aussi tenus de fournir à Europol les informations nécessaires et suffisantes pour que l'agence puisse faire correctement son travail.

Je me félicite de ces nouvelles mesures qui représentent un outil législatif puissant pour renforcer la sécurité des citoyens européens. Le règlement entrera en vigueur le 20eme jour après sa publication au Journal officiel de l'UE et sera d'application à partir du 1er mai 2017.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque la agencia policial europea Europol podrá intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y los delitos cibernéticos y responder más rápido ante las amenazas gracias a las nuevas reglas de funcionamiento que el Parlamento que hemos aprobado. Las nuevas competencias vienen acompañadas de estrictas salvaguardas en materia de protección de datos y herramientas de control democrático.

El proyecto legislativo, acordado por negociadores del Parlamento y el Consejo en noviembre de 2015, refuerza los poderes de Europol para garantizar que cuenta con los instrumentos necesarios frente a la amenaza de la criminalidad transfronteriza y el terrorismo. Entre otras novedades, la Agencia tendrá más facilidades para crear unidades especializadas para responder a amenazas inminentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Après trois ans de travail et malgré les réticences des États membres à aller vers plus d'intégration dans la coopération policière, je salue l’adoption, en deuxième lecture, du règlement Europol. En effet, face à des menaces qui ne connaissent pas de frontières, l'Union européenne, à travers l'Agence Europol, a un rôle essentiel à jouer.

Ce nouveau règlement, qui renforce les compétences de l'Agence et précise son fonctionnement, favorisera une meilleure coopération entre les États membres et leurs services de police à l’échelle européenne et des échanges d'informations accrus. Face à l'augmentation de la criminalité, et afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme, les Socialistes et démocrates ont toujours défendu une réponse européenne coordonnée. Mon groupe a joué un rôle important pour parvenir à cet accord équilibré.

Nous avons notamment obtenu des équipes conjointes d'enquête, la mise en place d'unités nationales d'Europol et la nomination d'officiers de liaison. Les nouveaux pouvoirs de l'Agence seront accompagnés de garanties solides en termes de protection des données et d'outils pour assurer un contrôle démocratique parlementaire; c’était une des demandes fortes du Parlement européen. Il s’agit là d’avancées importantes et ce sont les raisons pour lesquelles j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted against. Given the shared responsibilities of the Union and Member States in the area of freedom, security and justice, it is essential that there be close and effective cooperation among supervisory authorities at national and Union level which this regulation did not manage to cover.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque la agencia policial europea Europol podrá intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y los delitos cibernéticos y responder más rápido ante las amenazas gracias a las nuevas reglas de funcionamiento que el Parlamento que hemos aprobado. Las nuevas competencias vienen acompañadas de estrictas salvaguardas en materia de protección de datos y herramientas de control democrático.

El proyecto legislativo, acordado por negociadores del Parlamento y el Consejo en noviembre de 2015, refuerza los poderes de Europol para garantizar que cuenta con los instrumentos necesarios frente a la amenaza de la criminalidad transfronteriza y el terrorismo. Entre otras novedades, la Agencia tendrá más facilidades para crear unidades especializadas para responder a amenazas inminentes.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Különösen időszerű a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökség (Europol) megerősítése és felruházása minden szükséges eszközökkel, hogy megfelelő módon tudjon fellépni a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés megelőzésében és leküzdésében.

A Fidesz néppárti delegációja támogatja az Ügynökség megerősített mandátumát, amely így hatékonyan tudja koordinálni és erősíteni a tagállami hatóságok együttműködését a szervezett bűnözés megelőzésében, a terrorizmus elleni küzdelemben. Üdvözöljük a jelen szöveget, mellyel sikerült megtalálni a megfelelő egyensúlyt a személyes adatok védelmét illetően anélkül, hogy ez veszélyeztetné vagy meggátolná a nyomozások sikerét.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I support the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA. I believe that it is essential to create a harmonised, high level of data protection covering police and judicial activities in the Union as a means of respecting and safeguarding the fundamental rights of Union citizens. Such a regulation would ensure effectiveness and consistency in relation to the privacy rights of citizens, while simultaneously providing a high standard in judicial and policing affairs. Given that Ireland has an opt-out under Protocol 21 on Justice and Home Affairs, it is therefore up to the Irish government to choose if they participate or not. It is my understanding that the Irish government will participate.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht fordert, den bestehenden Ratsbeschluss aus dem Jahre 2009, welcher Europol als reguläre EU-Agentur mit Sitz in Den Haag etablierte, mit den Anforderungen des Lissabonner Vertrages in Übereinstimmung zu bringen. Dies bedeutet, dass der rechtliche Rahmen für Europol in Form einer EU-Verordnung verbessert wird. Dabei wird auch eine Kontrollmöglichkeit von Seiten des Europäischen Parlaments sowie der nationalen Parlamente festgeschrieben. Im Weiteren werden Datenschutzauflagen berücksichtigt und die Interventionsmöglichkeiten von Europol definiert. Ziel ist es, aus Europol eine effektivere Behörde zu machen, welche die EU-Mitgliedstaaten unterstützen soll bei der Bekämpfung von Terrorismus und weiteren Formen organisierter beziehungsweise schwerer Kriminalität.

Da der Wahrung der inneren Sicherheit höchste Priorität eingeräumt werden muss, stimme ich diesem Bericht zu. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ Je me réjouis que l’agence Europol soit enfin dotée des pouvoirs et des structures nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées.

Avec la multiplication des menaces, qu’il s’agisse de terrorisme, de criminalité organisée, de trafic des migrants et de cybercriminalité, les moyens de l’agence devaient impérativement être renforcés et son mandat adapté aux circonstances actuelles.

C’est maintenant chose faite. Europol peut désormais renforcer les structures comme l’unité de référencement internet qui traque tous les sites faisant l’apologie du terrorisme et le centre européen du contre-terrorisme créé en janvier dernier.

L’agence peut également échanger des informations directement avec des interlocuteurs privés comme les entreprises (Google, Twitter..) et les ONG tout en restant soucieuse de garantir la protection des données personnelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I have voted for high level data protection concerning police and judicial institutions in the Union which will lead to securing the fundamental rights of the Union’s citizen. This will also enhance the efficiency of EU-level law-enforcement agencies.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam protiv amandmana kluba zastupnika EFDD-a i Zelenih na nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol) i o zamjeni i stavljanju izvan snage odluke Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2099/968/PUP zbog toga što smatram da je suradnja tijela za provedbu zakona ključna kako bi se podigla razina sigurnosti u Uniji. Novi mandat Europola mora osigurati europski pristup u borbi protiv terorizma i transnacionalnih kaznenih djela, te je stoga osnažena suradnja na EU razini ključna. Stoga, ne podržavam amandmane kluba zastupnika EFDD-a i Zelenih.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ La proposition de résolution continue de saluer le principe de concentration thématique ainsi que les objectifs de la stratégie Europe 2020 qui vont à l’encontre des intérêts de la France et des collectivités les plus pauvres. C’est notamment pour cette raison que je me suis opposé à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – Diane James MEP and her fellow colleagues are against this report as we are principally against Europol and the extension of power of Europol. Even though this report does increase the potential to scrutinise Europol and hold the institution accountable we believe that the best way to increase safety is to remove Schengen and Europol, and instead have increased member state cooperation through institutions like INTERPOL.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Společně s kolegy ze skupiny ALDE jsem uvítal přijetí nových právních předpisů týkajících se agentury Europol. Věřím, že vzhledem k rostoucím bezpečnostním hrozbám v Evropě, je posílení mandátu této agentury nutností. Členské státy EU by opravdu měly důsledně dodržovat závazek spolupracovat s Europolem a sdílet informace mezi sebou, protože jedině společně mohou evropské státy s terorismem účinně bojovat. Důležitým vyvážením silnějšího mandátu Europolu jsou pak samozřejmě opatření na ochranu osobních údajů a dohled nad akcemi agentury společnou skupinou zástupců Evropského parlamentu a parlamentů národních.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ Le règlement proposé vise à accroître l'efficacité et la responsabilité d'Europol. L'agence ainsi instituée va renforcer les actions et la coopération des États membres afin de mieux faire face aux défis communs en matière de terrorisme et de toutes formes de criminalité. J'ai donc voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Bei der gegenständlichen Abstimmung handelt es sich um eine Empfehlung für die zweite Lesung, in welcher zwei Änderungsanträge zur Abstimmung gelangen. Dem ersten Änderungsantrag, der den Standpunkt des Rates ablehnt, stimme ich zu. Den zweiten Änderungsantrag, der die Schaffung einer Internet-Meldestelle fordert, um Terrorismus und Extremismus im Internet entgegenzuwirken, lehne ich ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. ‒ Eiropas Parlamenta plenārsesijā es atbalstīju Padomes nostāju par Eiropas Parlamenta un Padomes panākto vienošanos par regulu, kas palielina Eiropola pilnvaras cīņai pret terorismu. Drošības jautājumi Eiropas Savienībā ir kļuvuši īpaši aktuāli un līdz ar to arī tiek uzsvērta nepieciešamība palielināt ES drošības iestāžu pilnvaras un tiesības attiecībā uz to darbu cīņā pret terorismu un drošības nodrošināšanu ES iedzīvotājiem. Šis likumprojekts palielina Eiropola pilnvaras, kā arī nodrošina, ka datu aizsardzības noteikumi tiek stiprināti, iesaistot datu pārraidē arī Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājus, kam būs tiesības kontrolēt Eiropola rīcību attiecībā uz personu datiem. Šis ziņojums ietver noteikumu, ka dalībvalstīm būs pienākums sniegt Eiropolam tam vajadzīgo informāciju, bet arī Eiropolam katru gadu būs jāatskaitās ES institūcijām par saņemto informāciju. Es atbalstīju šo ziņojumu, jo uzskatu, ka drošības nodrošināšana ES iedzīvotājiem ir jāuzlabo un ES iestāžu darbs ir jāpilnveido, sniedzot tām skaidrus noteikumus un pārredzamas pilnvaras.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. – I voted in favour on the regulation on Europol.

The interconnectedness of cross-border crimes, such as terrorism, organised crime, especially human trafficking and cyber crime/cyber threats, require a strong mandate for Europol.

I welcome the fact that judicial cooperation between Europol and Eurojust, processing information from private parties will be enabled and better cooperation with Member States, with other EU bodies in general, and under special circumstances cooperation with private parties and third countries is made possible.

Preventing crime and terrorism is only possible if different bodies and levels interact with each other. The new data protection package will provide for necessary guarantees to prevent data breaches.

I especially welcome creating a new body within Europol – the Internet Referral Unit (IRU) to combat terrorist propaganda and violent extremism online.

Most importantly, these changes need to be accompanied by adequate budgetary adjustments to meet the real needs to carry out the extensive tasks Europol is assigned to, that should also lead to increased number of staff. Finally, high level commitment and engagement by Member States in ensuring rapid response and information transfer and full operational cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I support this proposal to provide legal certainty for Europol activities and to contribute to further EU-level cooperation of law-enforcement authorities. The Regulation provides extensive rules and provisions for the processing of information by Europol and has been aligned with the recently adopted Data Protection Directive. It will also establish a specialised Joint Parliamentary Scrutiny Group to monitor Europol’s activities, including any potential impact on fundamental rights and freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht fordert, den bestehenden Ratsbeschluss aus dem Jahre 2009, welcher Europol als reguläre EU-Agentur mit Sitz in Den Haag etablierte, mit den Anforderungen des Lissabonner Vertrages in Übereinstimmung zu bringen. Dies bedeutet, dass der rechtliche Rahmen für Europol in Form einer EU-Verordnung verbessert wird. Dabei wird auch eine Kontrollmöglichkeit von Seiten des Europäischen Parlaments sowie der nationalen Parlamente festgeschrieben. Im Weiteren werden Datenschutzauflagen berücksichtigt und die Interventionsmöglichkeiten von Europol definiert. Ziel ist es, aus Europol eine effektivere Behörde zu machen, welche die EU-Mitgliedstaaten unterstützen soll bei der Bekämpfung von Terrorismus und weiteren Formen organisierter beziehungsweise schwerer Kriminalität.

Da der Wahrung der inneren Sicherheit höchste Priorität eingeräumt werden muss, stimme ich diesem Bericht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ U legislativního usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2016 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) jsem hlasovala pro pozměňovací návrh, kterým měl Evropský parlament zamítnout postoj Rady. Měla jsem zde podobný problém jako u legislativního návrhu o používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR). Domnívám se, že dáváme přílišný důraz na sledování našich občanů a na to, abychom se o nich dozvěděli co nejvíce informací. Informací máme přitom často více než dost, ale značně pokulháváme v jejich analýze. Nechtěla jsem, aby měl Europol (respektive jeden jeho orgán – IRU) možnost určovat nelegální obsah a tím určovat, co si přečtete v novinách a na sociálních sítích. To vše bez soudní či národní kontroly. Je skutečně žádoucí, aby členské státy a jejich bezpečnostní orgány co nejvíce spolupracovaly, ale není možné, aby docházelo k obcházení členských států tak, že se z Europolu stane nedotknutelné těleso, které shromažďuje informace o nevinných lidech a nakazuje soukromým subjektům, jaké informace mu mají být poskytnuty.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Különösen időszerű a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökség (Europol) megerősítése és felruházása minden szükséges eszközzel, hogy megfelelő módon tudjon fellépni a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés megelőzésében és leküzdésében. Ezért a mai napon igennel szavaztam az Europolról szóló jelentésre.

A Fidesz néppárti delegációja támogatja az Ügynökség megerősített mandátumát, hogy hatékonyan tudja koordinálni és erősíteni a tagállami hatóságok együttműködését a szervezett bűnözés megelőzésében, a terrorizmus elleni küzdelemben. Üdvözöljük a jelen szöveget, hiszen sikerült megtalálni a megfelelő egyensúlyt a személyes adatok védelmét illetően anélkül, hogy ez veszélyeztetné vagy meggátolná a nyomozások sikerét.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Ki ne támogatna minden olyan törekvést, mely a terrorizmus elleni harcot szolgálni hivatott, de azért gondolkodjunk el azon is, mi vezetett a jelenlegi helyzethez, hogyan vehettek részt uniós állampolgárok háborús cselekményekben, majd miként térhettek vissza Európába terrorcselekményeket végrehajtani. Meg kell találni az egyensúlyt az internetes tartalmak ellenőrzése során is, mert nem lehet orwelli rendszert kiépíteni az EU tisztességes polgárainak rovására ahelyett, hogy az illetékesek időben tették volna a dolgukat. Nagyon fontos a téma, még további egyeztetésekre van szükség, záros határidőn belül.

 
  
MPphoto
 
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D), per iscritto. ‒ Con il voto di oggi il Parlamento dà una testimonianza forte del suo impegno per combattere il terrorismo, la criminalità informatica e gli altri reati gravi. Il testo votato potenzia il mandato dell'agenzia di polizia europea Europol rendendola capace di rispondere ancora più rapidamente alle minacce che operano attraverso le nostre frontiere.

Abbiamo dotato l'agenzia di nuove regole di governance e le abbiamo attribuito nuove responsabilità affinché possa fornire un sostegno più completo alle autorità di contrasto degli Stati membri. Grazie alle modifiche apportate, Europol potrà ora sostenere le azioni degli Stati membri volte a prevenire e combattere le forme di criminalità promosse o commesse tramite Internet, compresa la segnalazione ai fornitori di servizi on-line interessati dei contenuti Internet con cui tali forme di criminalità sono agevolate.

I nuovi poteri conferiti a Europol non andranno a discapito della protezione dei dati dei cittadini europei. Il Garante europeo della protezione dei dati monitorerà l'attività dell'agenzia e un gruppo di controllo parlamentare congiunto supervisionerà il suo lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ritengo necessario prevedere la creazione di un alto livello di protezione dei dati con riferimento sia alle attività giudiziarie, sia alle attività svolte della polizia nell’UE, al fine di garantire ed assicurare il rispetto e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini. Il PE e il Consiglio ritengono che in merito al tema affrontato, per poter garantire questo processo di tutela, sia indispensabile una stretta ed efficace cooperazione tra le varie autorità di controllo, tanto a livello nazionale che dell’unione. In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, le azioni contro la minaccia del terrorismo devono essere al centro della nostra azione politica. E in tale ambito, la condivisione delle informazioni tra Stati membri e la conseguente possibile identificazione dei "combattenti stranieri", rappresentano degli strumenti fondamentali per la lotta al terrorismo. Voto quindi a favore delle nuove regole su Europol, per dare risposte concrete dinanzi alla minaccia terroristica.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour la motion de rejet du groupe EFDD sur l’Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), car je m’oppose au développement progressif et subreptice d’une sorte de police fédérale européenne. Il faut bien entendu que les États membres coopèrent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité transfrontalière, mais cela peut parfaitement se faire sans Europol.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), in writing. ‒ A harmonised high level of data protection remains crucial in the times of massive development of advanced technology. EU citizens and in particular their fundamental rights need to be provided with appropriate safeguards. Therefore, the soon to be created European Data Protection Board is another necessary step towards improving these safeguards. The work on this subject should however not be stopped and sustainable and gradual development of safety measures could come up regularly on the Commission agenda.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté POUR la proposition de rejet sous la forme d'un amendement, qui refuse les propos tenus par le texte. En effet, il, prévoit de renforcer la coopération entre les services de police des États-membres, afin de lutter contre le terrorisme, mais il en profite pour augmenter les prérogatives d'Europol (Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs). L'existence même de cette agence est contestable, car par nature, elle porte atteinte à la souveraineté des États.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque la agencia policial europea Europol podrá intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y los delitos cibernéticos y responder más rápido ante las amenazas gracias a las nuevas reglas de funcionamiento que el Parlamento que hemos aprobado. Las nuevas competencias vienen acompañadas de estrictas salvaguardas en materia de protección de datos y herramientas de control democrático.

El proyecto legislativo, acordado por negociadores del Parlamento y el Consejo en noviembre de 2015, refuerza los poderes de Europol para garantizar que cuenta con los instrumentos necesarios frente a la amenaza de la criminalidad transfronteriza y el terrorismo. Entre otras novedades, la Agencia tendrá más facilidades para crear unidades especializadas para responder a amenazas inminentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque la agencia policial europea Europol podrá intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y los delitos cibernéticos y responder más rápido ante las amenazas gracias a las nuevas reglas de funcionamiento que el Parlamento que hemos aprobado. Las nuevas competencias vienen acompañadas de estrictas salvaguardas en materia de protección de datos y herramientas de control democrático.

El proyecto legislativo, acordado por negociadores del Parlamento y el Consejo en noviembre de 2015, refuerza los poderes de Europol para garantizar que cuenta con los instrumentos necesarios frente a la amenaza de la criminalidad transfronteriza y el terrorismo. Entre otras novedades, la Agencia tendrá más facilidades para crear unidades especializadas para responder a amenazas inminentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos rechazado la propuesta del Consejo relativa a la nueva regulación de EuroPol. Nos manifestamos en contra de que esta agencia sea dotada de mayores poderes mientras mantiene una importante opacidad que la deja completamente fuera del escrutinio público. Con esta nueva regulación desaparece el principio de subsidiariedad, dejando a la agencia responsable de todas las cuestiones relativas a la política europea, lo que permitiría que, además de la cooperación transfronteriza, EuroPol realizara sus actividades de manera independiente, sin cooperar con los cuerpos de seguridad de los Estados Miembro. Además, tendrá capacidad de recoger y almacenar datos de manera independiente, lo que puede entra en contradicción con la legislación de diferentes estados en materia de protección de datos.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ El presente informe, fruto de varios años de duro trabajo, pretende intensificar el suministro de información de los Estados miembros a Europol para que dicha institución pueda prestar un amplio apoyo a los servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros.

Es por ello que se le otorgan mayores responsabilidades tales como la creación de un nuevo departamento que se encargará de apoyar y coordinar la formación de los agentes con funciones coercitivas a nivel estratégico.

Además, este informe también establece un régimen sólido de protección de datos, introduciendo elementos de supervisión conjunta de los datos transferidos a Europol. De igual manera, Europol adquiere la responsabilidad de reexaminar periódicamente la necesidad de conservar los datos personales.

Por útlimo, también se pretende introducir un mecanismo de control de las actividades de Europol por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales para garantizar la legitimidad democrática.

Bajo mi punto de vista, la aprobación de este informe es crucial ya que servirá para adaptar Europol a las exigencias del Tratado de Lisboa, además de asegurar una mayor protección de datos que ayudarán a prevenir la delincuencia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht fordert, den bestehenden Ratsbeschluss aus dem Jahre 2009, welcher Europol als reguläre EU-Agentur mit Sitz in Den Haag etablierte, mit den Anforderungen des Lissabonner Vertrages in Übereinstimmung zu bringen. Dies bedeutet, dass der rechtliche Rahmen für Europol in Form einer EU-Verordnung verbessert wird. Dabei wird auch eine Kontrollmöglichkeit von Seiten des Europäischen Parlaments sowie der nationalen Parlamente festgeschrieben. Im Weiteren werden Datenschutzauflagen berücksichtigt und die Interventionsmöglichkeiten von Europol definiert. Ziel ist es, aus Europol eine effektivere Behörde zu machen, welche die EU-Mitgliedstaaten unterstützen soll bei der Bekämpfung von Terrorismus und weiteren Formen organisierter beziehungsweise schwerer Kriminalität.

Da der Wahrung der inneren Sicherheit höchste Priorität eingeräumt werden muss, stimme ich diesem Bericht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem pro vlastní návrh na zamítnutí nařízení o vzniku nového Europolu. Jako poslanci jsme neměli možnost podávat pozměňovací návrhy a kdybych návrh na zamítnutí nepodal, stalo by se nařízení platným bez hlasování. Z původního návrhu Komise, v němž mělo jít o sloučení Europolu s policejní akademií CEPOL, se stalo něco zcela jiného. Ruší se původní mezivládní servisní organizace národních policejních sborů a vzniká pod stejným názvem Europol jako policejní agentura podřízená Evropské unii. Ta bude sbírat obrovské množství údajů, čísla kont, adresy, jména a další údaje nejen od národních policií, ale i data klientů přímo od soukromých subjektů, např. leteckých společností. Na základě rozhodnutí Komise je bude Europol moci předávat třetím státům a mezinárodním organizacím. Data bude moci dokonce předávat soukromým firmám. Z Europolu se stane nebezpečný „Velký bratr“, který o nás bude vědět vše. Chabou zástěrkou je dohled evropského inspektora ochrany údajů. Správní rada, kde budou zástupci členských států, má jen omezené kontrolní pravomoci a jediné, co je podle navrhovatelů důležité, je, že tam má být vyrovnaný počet mužů a žen. Nejde o boj s terorismem, kterým se teď všichni zaštiťují. Na boj se zločinem máme policie a Interpol. Jde o zřízení nebezpečného „Velkého bratra“ a bojím se zneužití i úniků tak obřího množství dat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Postizanje visoke razine zaštite osobnih podataka koja obuhvaća pravosudne i policijske aktivnosti u Europskoj uniji od iznimne je važnosti i služi kao ključni pokazatelj poštovanja i zaštite temeljnih prava svih građana Unije. S obzirom da postoji zajednička odgovornost između država članica i Unije u području osiguranja pravde, sigurnosti i slobode vrlo je bitna uska i djelotvorna suradnja između nadzornih tijela na nacionalnoj i supranacionalnioj razini. Suradnja unutar EU-a postiže se uz pomoć Europola, glavne agencije čija je uloga jasna provedba zakona kao i doprinos veće sigurnosti i ostalih popratnih agencija čija je specijalizacija učvršćivanje zakonodavstva i provođenje pravde.

Smatram ulogu Europola ključnom u području zaštite podataka, osiguranja pravde i jačanja sigurnosti unutar granica Unije. Iz navedenog razloga nisam podržala prijedlog da se odbije stajalište Vijeća o donošenju uredbe o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol).

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. ‒ Всеобщо е усещането, че Европейският съюз се нуждае от мерки, за да гарантира сигурността на своите граждани. Подсилването на мандата на Европол е крачка в тази посока. С приетите текстове се повишава капацитетът на агенцията за противодействие на тероризма и тежката организирана престъпност.

Регламентът подобрява също така отчетността на Европол към Европейския парламент и парламентите на държавите членки и формулира ясни правила за обмен на информация между службите и мерки за защита на личните данни. Новата правна рамка ще позволи на Европол да реагира по-бързо на съвременните заплахи, като пример за това са инструментите за премахване на терористична пропаганда онлайн.

Свидетели сме на нов импулс в европейската интеграция за все по-тясно и ефективно сътрудничество в областта на полицейската дейност. Не крия подкрепата си за създаване на силни европейски институции в т.нар. пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ V poslednom desaťročí podstatne narástla závažná a organizovaná cezhraničná trestná činnosť, zločin a terorizmus, ktoré ovplyvňujú a zhoršujú život, bezpečnosť a slobodu obyvateľov Únie, poškodzujú ich majetok, hospodárstvo a ekonomiku celého spoločenstva.

Táto situácia si vyžaduje aktívne posilnenie právomocí Europolu. Vzájomná výmena informácií s orgánmi členských štátov na boj proti zločinu a terorizmu, koordinácia aktivít, zlepšenie riadenia a posilnenie odbornej prípravy príslušníkov orgánov ochrany práva pomôžu účinnejšie predchádzať páchaniu cezhraničnej trestnej činnosti. V záujme zvýšenej ochrany osobných údajov sa Europolu prísne a presnejšie vymedzujú údaje, ktoré môže zverejniť. Rozdeľujú sa kompetencie medzi Europol a orgány ochrany práva členských štátov. Zlúčením úloh CEPOL-u a Europolu sa zvýši efektivita a zároveň sa dosiahnu úspory v rozsahu 17,2 mil. EUR v období 2015 – 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis-Joseph Manscour (S&D), par écrit. ‒ L'augmentation de la criminalité grave et organisée dans l'Union européenne appelle un renforcement de l'agence Europol, organe ayant un rôle essentiel de coopération entre les États membres et leurs services de police au niveau européen.

Le règlement voté aujourd'hui vise à instituer un cadre juridique nécessaire à la création d'un "nouvel Europol" dont les compétences seront renforcées et la gouvernance améliorée. Ce règlement, qui a fait l'objet de longues négociations, préserve un juste équilibre entre facilitation des échanges entre services de polices nationaux et garanties suffisantes pour nos données personnelles.

Je vote en faveur de ce règlement, qui renforce les compétences d'Europol, permettant ainsi de favoriser le travail en commun entre les États membres, avancée nécessaire à la construction d'un véritable espace européen de liberté, de sécurité et de justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην Ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 11/5/2016 καθώς και διότι η εν λόγω Σύσταση δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ Ce texte du Conseil réforme la gouvernance et les attributions d'Europol.

En matière de gouvernance, le texte instaure un groupe de contrôle établi par les parlements nationaux et les parlementaires de la commission compétente du Parlement européen. Néanmoins, les pouvoirs du Parlement européen restent étroitement limités. En témoigne le mode de désignation du directeur exécutif d'Europol: par le Conseil à partir d'une liste nominative établie par les États membres. Sa nomination n'est soumise qu'à un avis consultatif du Parlement européen.

En matière de surveillance internet et de traitement des données personnelles, ce texte officialise et précise les compétences d'Europol. Celle-ci peut désormais recevoir et transférer des données à caractère personnel de personnes privées. Elle peut également mener des analyses à partir des enquêtes en cours dans le cadre du système de "gestion intégrée des données". Cependant, Europol est soumise, en son sein, au contrôle d'un délégué à la protection des données et, à l'extérieur, du Contrôleur européen de la protection des données. Le traitement de certaines catégories de données est également strictement encadré.

La lutte contre la criminalité organisée est une priorité. Pour autant, nous ne cautionnons pas les pouvoirs extensifs accordés à cette quasi police fédérale.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), in writing. ‒ The negative voting was taken in consequence of a common decision of the Italian delegation of the PPE.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme diskutovali o návrhu revize nařízení, které se týká agentury Europol. V návrhu se počítá se zvýšením pravomocí pro Europol, a zejména se zřízením zvláštní specializované jednotky v jeho rámci, která bude mít na starost hlídání a sledování obsahu sociálních sítí. Odůvodněním je boj s terorismem. Protože se obávám, že se jedná o první krok k naprosté nesvobodě internetu, nevzbuzuje ve mně tato myšlenka zrovna nadšení. Dále pak kontrolní pravomoci národních parlamentů a Evropského parlamentu jsou formulovány vysoce vágně, jde spíše o jakési kosmetické úpravy. Vždy jsem zřízení agentury Europol podporoval a chápu jeho význam při výměně informací a zkušeností policejních jednotek napříč EU, ale s navrhovanými změnami se nemohu ztotožnit, proto jsem se v konečném hlasování hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Il nuovo regolamento di Europol assicurerà una solida base legale, insieme a maggiori poteri di supporto alle autorità nazionali. In aggiunta, il nuovo testo include la nuova base legale per l'unità di monitoraggio del web. Questa unità, lanciata a luglio dell'anno scorso, avrà il fondamentale compito di segnalare alle autorità nazionali contenuti web sospetti relazionati con attività terroristiche e di radicalizzazione sulla rete. Europol rappresenta un tassello fondamentale nella strategia dell'Unione europea di lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. L'agenzia, nel prossimo futuro, dovrà sostenere le autorità nazionali nella loro lotta quotidiana contro il crimine. In aggiunta, Europol sostiene attivamente i paesi membri nella gestione dell'immigrazione clandestina e nella lotta ai trafficanti di esseri umani. Il suo contributo si traduce in personale europeo che affianca le autorità nazionali sul campo, soprattutto negli hot spot in Italia e Grecia. Europol rappresenta una delle migliori risposte che l'Unione europea sta dando nel garantire una maggiore sicurezza ai nostri cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Mi apoyo firme al informe de mi compañero Agustín Díaz de Mera para la aprobación definitiva del nuevo Reglamento de Europol, que permitirá a la agencia de policía europea contar con más medios y competencias para combatir el terrorismo, el crimen organizado y otras actividades delictivas graves.

Se trata de un avance importante para Europol, que podrá combatir mejor los diferentes tipos de crimen y avanzar en el tratamiento de la información para asegurar una labor más eficaz en esta materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanuel Maurel (S&D), par écrit. ‒ La permanence de la menace terroriste, symbolisée par les attentats de Paris et de Bruxelles, met en exergue l’impérieuse nécessité d’un meilleur partage d’information et d’une meilleure coopération en matières policière et judiciaire. En effet, le terrorisme et la criminalité organisée sont des défis qui, par nature, transcendent les frontières. Pour cette raison, l’Agence européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) méritait de voir ses compétences renforcées et sa gouvernance améliorée.

Je soutiens pleinement l’objectif de systématiser la participation des États membres à l’Agence Europol lorsqu’ils sont confrontés à des crimes transnationaux, via la constitution d’équipes conjointes d’enquêtes ou la nomination d’officiers de liaison. Au vu des débats légitimes qui ont accompagné le débat autour du vote du Passengers Name Record (PNR), il était par ailleurs nécessaire que les mécanismes de partage de l’information soient pleinement compatibles avec les nouvelles règles de protection des données. Le défi de ce nouveau règlement, désormais, sera de permettre aux États membres d’atteindre un niveau de confiance tel qu’il encouragera le partage d’informations et le travail commun. Car ils ne pourront pas indéfiniment masquer leurs propres failles, les États doivent cesser de se rejeter la faute et saisir cette nouvelle opportunité de coopération.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariu siūlymui suteikti naujų galių Europolui, kad ši agentūra galėtų lengviau įsteigti specializuotus skyrius, kurie padėtų greičiau reaguoti į kylančias grėsmes. Taip pat palaikau naujai siūlomas nuostatas, kad tam tikrais atvejais Europolas galėtų keistis informacija su privačiomis kompanijomis – pvz. paprašyti „Facebook“, kad jie pašalintų ISIS valdomus puslapius ir paskyras. Manau, jog tai reikšmingai prisidės prie nusikalstamos veiklos prevencijos, užkardymo bei padės efektyviau užtikrinti visuomenės saugumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce règlement vise à communautariser définitivement Europol, l’office européen de collaboration entre les polices criminelles, c'est à dire lui donner plus d’autonomie de fonctionnement vis-à-vis des États. Bien que (pour le moment) sans moyen de coercition propre, il acquière de nouvelles compétences clefs comme la formation des unités de police nationales. Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, il aura davantage accès aux données personnelles, en collaborant notamment avec le FBI ou des parties privées comme Facebook.

Le président luxembourgeois du Conseil de l’Union européenne a annoncé l’objectif final: "il faut travailler sur l’interopérabilité des différents outils", soit le croisement tout azimut des données collectées par différents organismes européens (Eurojust, Frontex…) et internationaux. Big Brother, le cauchemar de George Orwell car qui plus est, les garanties juridiques sont inexistantes ou floues. L’office se préserve le droit de refuser aux citoyens l’accès à leurs propres informations ou de ne pas respecter le droit à l’oubli. Et le mécanisme de droit de recours existant lui permettra de rejeter la faute sur les États. Comme lors du premier vote sur ce règlement, je maintiens ma position contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ L'agence de 'l'Union européenne est à nouveau renforcée dans ce rapport. Une coopération de nos polices peut être souhaitable, contre le terrorisme surtout. Toutefois je crains que n'advienne à terme une police fédérale.

Je reste assez réservée sur cette question.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A missão da Europol consiste em apoiar os serviços policiais nacionais e a sua cooperação mútua na prevenção e luta contra a criminalidade grave e o terrorismo. A Europol facilita o intercâmbio de informações entre as autoridades competentes dos Estados-Membros e fornece análises criminais para ajudar as forças policiais nacionais nas suas investigações transnacionais.

A proposta melhora a governação da Europol, tentando obter ganhos de eficiência, racionalizando os procedimentos, nomeadamente no que diz respeito ao conselho de administração e ao diretor executivo, e alinhando a Europol pelos princípios estabelecidos na Abordagem Comum sobre as agências descentralizadas da UE.

Assim, a presente proposta de regulamento prevê um quadro jurídico para uma nova Europol, que sucede e substitui a Europol criada pela Decisão 2009/371/JAI do Conselho, de 6 de abril de 2009, que cria o Serviço Europeu de Polícia (Europol), bem como a CEPOL criada pela Decisão 2005/681/JAI do Conselho que cria a Academia Europeia de Polícia (CEPOL). Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution as it includes further data protection safeguards for the Union’s citizens as well as enhancing Europol’s capacity to rapidly respond to terrorist threats and organised crime gangs. It is essential that we, as legislators, demonstrate our commitment to ensuring the security of the Union as well as protecting our freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. ‒ La réforme d’Europol est une nouvelle étape dans la mise en place d’une Union de la sécurité. Nous le savons, nos problèmes de sécurité sont en partie liés au manque d’Europe, au manque de coopération et d’échange d’informations entre les États membres. L’Agence Europol a un rôle essentiel à jouer dans ce cadre. Je me réjouis donc que le Parlement européen et le Conseil soient arrivés à un accord permettant notamment de renforcer l’efficacité du centre européen de la lutte contre le terrorisme.

Il est essentiel qu’Europol dans la pratique devienne le lieu où l’information est non seulement échangée de manière effective mais qu’elle y soit également analysée. Europol doit renforcer son rôle visant à coordonner les pratiques nationales en établissant par exemple des analyses de risques. Mais il ne s’agit ici que d’une première étape. Europol ne dispose toujours pas de pouvoir d’initiative notamment pour ouvrir des enquêtes pénales. L'agence ne dispose pas non plus d’un service de renseignements européens. Notre sécurité passe indéniablement par l’Union de la sécurité. C’est un chantier en construction au sein duquel nous devons redoubler d'efforts.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Berúc do úvahy nárast závažnej a organizovanej trestnej činnosti v Európe za posledné roky, ako je obchodovanie s ľuďmi, s drogami a so zbraňami, korupcia, pranie špinavých peňazí a počítačová kriminalita, považujem za úplne nevyhnutné posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi. Na dodržiavanie a zabezpečenie základných práv občanov Európskej únie je nevyhnutná harmonizácia ochrany údajov vzťahujúcich sa na činnosť polície a justičných orgánov v Únii. Vzhľadom na spoločné právomoci Únie a členských štátov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je potrebná úzka a efektívna spolupráca medzi dozornými orgánmi na národnej úrovni a na úrovni Únie. Navrhované nariadenie o ochrane údajov a smernica o ochrane údajov pri spracúvaní údajov políciou a justičnými orgánmi vrátane nového Európskeho výboru pre ochranu údajov pomôžu zabezpečiť efektivitu a jednodnosť a zabránia tak zbytočnému zdvojeniu. Hlasujem za daný návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I am in favour of the final agreement reached on the Regulation ‘Lisbonises’ Europol, which should provide for a legal framework by replacing EUROPOL as established by the Council Decision 2009/371/JHA establishing the European Police Office (EUROPOL), and CEPOL as established by Council Decision 2005/681/JHA establishing the European Police College (CEPOL). In this process Cepol was separated and has now its own instrument. This Lisbonisation meant that the Europol structure needed reforming, including its overall functioning, governance, supervision, data protection regime and its relations with third countries and international organisations.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadására tett javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Tanács a javaslatról első olvasatban kialakította álláspontját. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt ajánlja, hogy a Parlament második olvasatban értsen egyet a Tanács első olvasatbeli álláspontjával és ezzel a rendeletet a Tanács álláspontjának megfelelően fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O Serviço Europeu de Polícia (Europol) começou por ser um organismo intergovernamental regulado por uma convenção concluída entre os Estados-Membros, tendo entrado em funcionamento em 1999. Por força de uma decisão do Conselho adotada em 2009, a Europol tornou-se uma agência da UE financiada pelo orçamento da UE.

A presente proposta tem como objetivo adequar a Europol às exigências do Tratado de Lisboa, com a criação do quadro legislativo da Europol sob a forma de um regulamento e a introdução de um mecanismo de controlo das atividades da Europol pelo Parlamento Europeu e pelos parlamentos nacionais, deste modo reforçando a forma, a legitimidade e a responsabilização democráticas da Europol.

Defendo a presente proposta destinada a dotar a Europol de melhor governação, com maior eficácia, a garantir um regime sólido à proteção de dados para a Europol e, essencialmente, atendendo às metas do Programa de Estocolmo, por visar transformar a Europol um organismo vital na troca de informações entre as autoridades policiais dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce texte passe en deuxième lecture, il n’y a donc pas de vote final.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la proposition du Conseil sur ce texte relatif à l'agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs. Ce texte vise notamment à renforcer les pouvoirs d'Europol, en particulier pour que cette agence soit en mesure de mieux lutter contre le terrorisme, contre la cybercriminalité et plus généralement contre toutes les formes de criminalité. Après les attentats que la France a connus en 2015 et que la Belgique a connus en mars dernier, nous devons accueillir favorablement tous les textes qui ont pour but de renforcer la sécurité des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Támogatom, hogy az EUROPOL, az EU bűnüldöző hatósága hatékonyabban tudjon fellépni a terrorizmus ellen. A mai kor a technikai vívmányok és az adatközlés kora, ezekre az új vívmányokra pedig mind alapjogi mind adatvédelmi szempontból folyamatosan reagálnunk kell.

Az online terrorista propaganda soha nem látott mértékben hódít, gondoljunk csak azokra az online tartalmakra, amelyek a terrorszervezetek által kegyetlenül elkövetett bűncselekményeket mutattak be és pillanatok alatt járták be a világot.

Az új szabályok lehetőséget biztosítanak majd az EUROPOL-nak, hogy a hatóság a gyors információcsere biztosítása által könnyebben és hatékonyabban távolítsa el a terrorista propaganda online elemeit.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ As a mean of respecting and safeguarding the fundamental rights of Union citizens, the creation of a harmonized, high level of data protection covering police and judicial activities in the Union is crucial. I have voted for this report on Law Enforcement Cooperation and the creation of such agencies across Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. ‒ Fuzionarea Europol și CEPOL într-o singură agenție cu sediul la Haga ar genera sinergii importante și câștiguri în materie de eficiență. Combinarea cunoștințelor Europol în materie de cooperare polițienească operațională cu expertiza CEPOL în domeniul formării și al educației ar consolida legăturile și ar crea sinergii între cele două domenii.

Colaborarea între personalul operațional și personalul responsabil cu formarea, care vor lucra în cadrul unei singure agenții, va contribui la identificarea nevoilor în materie de formare, sporind astfel relevanța și orientarea formării la nivelul UE, în beneficiul cooperării polițienești globale la nivelul UE.

Prezenta propunere de regulament prevede un cadru juridic pentru un nou Europol care succede și înlocuiește Europol și CEPOL așa cum au fost ele instituite. Propunerea consolidează și regimul în materie de protecție a datelor aplicabil activităților Europol. Astfel, o mai mare eficiență în cooperarea la nivelul UE a autorităților de aplicare a legii va garanta și o supraveghere mai puternică și un regim clar de protecție a datelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem změny v nařízení o Europolu, které by měly přinést účinnější spolupráci mezi policejními složkami, a tedy zajistit větší bezpečnost v EU. Díky přijatým změnám by měl Europol získat úplnější obraz o závažné trestné činnosti v EU včetně terorismu, měl by získat schopnost rychle identifikovat trendy a hrozby ve všech oblastech trestné činnosti a produkovat kvalitnější zpravodajské dokumenty. Zjednodušení zakládání specializovaných center také umožní Europolu snadněji podporovat činnost členských států v boji proti tzv. zahraničním bojovníkům, financování terorismu nebo nelegálnímu obchodování se střelnými zbraněmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe dem Antrag zugestimmt, da ich die Arbeit von Europol auf dem Gebiet der Strafverfolgung grundsätzlich für unterstützenswert erachte. Gleichzeitig möchte ich aber betonen, dass die Unterstützung von Europol nicht zu einer weiteren Beschneidung mitgliedsstaatlicher Rechte, insbesondere durch die Etablierung einer Super- Staatsanwaltschaft durch die Hintertür führen darf.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Tegemist teise lugemisega, eesmärk ühendada Europol ja CEPOL.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Pritariu pateiktai rekomendacijai.

Atsižvelgiant į esamą terorizmo, kibernetinių atakų grėsmę, būtina stiprinti Europolo vaidmenį ir suteikti jam daugiau galių.

Atnaujintos policijos biuro veiklos taisyklės užtikrins, kad didesnis dėmesys būtų skiriamas kovai su terorizmu ir kibernetiniais nusikaltimais. Europolas turi būti pasirengęs tinkamai reaguoti į galimas grėsmes. ES atsakas turi būti visapusiškas ir pagrįstas nuosekliais veiksmais. Be to, labai svarbu, užtikrinti, kad valstybės narės laiku pateiktų visą reikiamą informaciją, susijusią su organizuotu terorizmu ar nusikalstama veikla, ir būtų stiprinamas tarpusavio bendradarbiavimas.

Suderintos taisyklės palengvins savarankiškų Europolo skyrių steigimą, kurie būtini kovojant su naujomis grėsmėmis. Taipogi numatoma didesnė parlamentinė biuro veikos kontrolė ir priežiūra, kurios užtikrins, kad Europolas taptų veiksmingesnis ir atskaitingesnis.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση η οποία προβλέπει νέους κανόνες διακυβέρνησης της αστυνομικής υπηρεσίας της ΕΕ, της Ευρωπόλ, ώστε να μπορεί να αυξήσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και άλλων ποινικών αδικημάτων και να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις απειλές. Το πιο σημαντικό στην έκθεση είναι ότι οι νέες εξουσίες και αρμοδιότητες του οργανισμού συνοδεύονται από ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων και των δημοκρατικών εργαλείων εποπτείας.

Η Ευρωπόλ λαμβάνει πλέον ενισχυμένη εντολή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι πλήρως εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει την αύξηση των διασυνοριακών εγκλημάτων και τρομοκρατικών απειλών.

Οι νέοι κανόνες της Ευρωπόλ, είναι μια δυνατή απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στην απειλή της τρομοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP are against this report as we are principally against Europol and the extension of power of Europol. Even though this report does increase the potential to scrutinise Europol and hold the institution accountable we believe that the best way to increase safety is to remove Schengen and Europol, and instead have increased member state cooperation through institutions like INTERPOL.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerando l'importanza del lavoro condiviso dall'Unione europea e dagli Stati membri in tema di salvaguardia dei diritti fondamentali, è basilare che vi sia una efficace cooperazione tra le autorità con riferimento alla creazione di un alto livello di protezione dei dati nelle attività giudiziarie e di polizia. Credo che la presente proposta, così come approvata dal Consiglio in prima lettura, sia conforme agli scopi di sicurezza perseguiti dall'Unione europea e dunque non ritengo di appoggiare le rilevazioni oggetto di votazione. Voto perciò negativamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – The European Police Office (Europol) is the EU’s law enforcement agency, whose remit is to help make Europe safer by assisting law enforcement authorities in EU member countries. Creating harmonized, high level of data protection covering police and judicial activities in the Union is crucial as a mean of respecting and safeguarding the fundamental rights of EU citizens. Therefore I vote for the the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol).

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Uspostavljanjem Europske agencije za suradnju tijela za provedbu zakona maksimalizirala bi se učinkovitost rada dviju unijskih agencija, EUROPOL-a i CEPOL-a, njihovim združivanjem u jedno tijelo. Osim toga, Europski i nacionalni parlamenti bi, kroz obvezu polaganja završnih računa i godišnjih izvješća tog tijela, ostvarivali kontrolu nad njegovim radom. Izbjeglo bi se ponavljano pohranjivanje podataka i razvila stroga zaštita istih, uspostavila praksa naknađivanja štete u slučaju postupanja suprotnog Uredbi, razvijalo osposobljavanje službenika za provedbu zakona, ojačala autonomija agencije, što su sve pozitivne novine predviđene Uredbom.

Zbog navedenog sam podržala Preporuku za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol).

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ La riforma del mandato dell'Agenzia Europol che abbiamo approvato oggi, garantirà la dotazione di risorse e poteri aggiuntivi, che sono urgentemente necessari nella lotta contro le forme più gravi di criminalità organizzata. Allo stesso tempo si predispone un sistema di controllo del suo funzionamento più democratico e trasparente. La lezione principale che dobbiamo trarre dagli orribili attacchi di Parigi e Bruxelles è che, anche quando si hanno importanti informazioni utili a prevenire e a sventare le attività terroristiche, i servizi di polizia nazionali non sono in grado di condividere queste informazioni in maniera efficace. La riforma del mandato di Europol contribuirà a colmare questa lacuna. Parallelamente all'aumento dei poteri, tuttavia, viene incrementato il livello di responsabilità in capo all'Agenzia. Europol dovrà dimostrare maggiore responsabilità nella gestione dei dati personali - con nuove severe disposizioni sulla protezione dei dati che garantiranno la sicurezza dei dati riguardanti i cittadini europei. E sarà soggetta anche a un maggior controllo parlamentare, grazie al monitoraggio delle sue azioni da parte di un organo composto da parlamentari sia europei sia nazionali. Europol dispone ora sia dei poteri che del quadro giuridico di cui ha bisogno per combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera nel ventunesimo secolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam donošenje zajedničke izjave Vijeća i Europskog parlamenta o članku 44.

Stvaranje usklađene, visoke razine zaštite podataka koja obuhvaća policijske i pravosudne aktivnosti u Uniji od ključne je važnosti kao sredstvo poštovanja i zaštite temeljnih prava građana Unije. S obzirom na zajedničke odgovornosti Unije i država članica u području slobode, sigurnosti i pravde izuzetno je važno da postoji bliska i djelotvorna suradnja među nadzornim tijelima na nacionalnoj razini i na razini Unije.

Slažem se sa svojim kolegama iz Europskog parlamenta i s mišljenjem Vijeća da, nakon donošenja predložene Opće uredbe za zaštitu podataka i predložene Direktive o zaštiti podataka u pogledu obrade podataka u policijskom i pravosudnom sektoru, uključujući i novi, Europski odbor za zaštitu podataka koji će uskoro biti osnovan, te imajući u vidu najavljeno preispitivanje Uredbe (EZ) br.45/2001, različiti mehanizmi za suradnju između Europskog nadzornika za zaštitu podataka i nacionalnih nadzornih tijela u tom području, uključujući Odbor za suradnju koji se osniva u ovoj Uredbi, trebali bi se u budućnosti reorganizirati tako da se osigura djelotvornost i dosljednost te izbjegne nepotrebno dupliciranje, ne dovodeći u pitanje pravo Komisije na inicijativu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ A declaração conjunta do Conselho e do Parlamento Europeu sobre o artigo 44.º deste relatório pretende aprofundar as competências da Europol no sentido de "criar um elevado nível harmonizado de proteção de dados que abranja as atividades policiais e judiciais na União, como forma de respeitar e salvaguardar os direitos fundamentais dos cidadãos da União", assim se lê no documento.

Esta proposta constitui um novo passo que evidencia a natureza antidemocrática desta estrutura, sobrepondo-se cada vez mais à soberania dos Estados e das suas autoridades competentes. Um aprofundamento de competências que, procurando justificar-se também em nome do combate ao terrorismo, alarga o âmbito, designadamente, a crimes que atentem contra o interesse das políticas da União, abrindo margem para uma postura intervencionista em qualquer área e setor, nomeadamente na restrição às liberdades de intervenção cívica e política.

A par de outras políticas, mecanismos e infraestruturas que já existem ou que têm vindo a ser criados, o reforço do seu financiamento e o alargamento do âmbito de intervenção afirma e prossegue a postura securitária desta União Europeia, que impõe o controlo e as restrições às liberdades e aos direitos fundamentais dos cidadãos, que rejeitamos.

Razões suficientes para votar a favor da proposta de rejeição apresentada.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Europol pomaže nacionalnim policijskim službama u borbi protiv međunarodnih zločina i terorizma te ima središnji položaj u europskoj sigurnosnoj strukturi. U svjetlu recentnih terorističkih napada i prijetnji te porasta organiziranog kriminala, države članice trebaju dobivati potporu za operativne aktivnosti i projekte za suzbijanje zločina. Kako je u proces obrade podataka uključeno više sudionika važno je razumno i učinkovito koristiti kapacitete i poštovati temeljna prava građana Unije.

Zbog posljedica terorističkih napada potrebna nam je intenzivnija suradnja obavještajnih, pravosudnih i policijskih službi u razmjeni podataka i suradnji. Podržao sam preporuku kojom se Europolu daju veće ovlasti u sprječavanju terorističkih organizacija, osobito online terorističkih aktivnosti. Iako je suradnja europskih i nacionalnih zakonodavnih tijela od velike važnosti, zaštita privatnosti i osobnih podataka relevantno je pitanje europske sigurnosne politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Jednoznačně podporuji posílení pravomocí Europolu, a to zejména za stávající bezpečnostní situace v EU. Jsem přesvědčen, že bez koordinace na celoevropské úrovni nemůžeme efektivně čelit rostoucí hrozbě terorismu, ale i dalších forem mezinárodní kriminality. Europol získal více pravomocí, s čímž souvisí i více odpovědnosti. Jsem rád, že byl posílen dohled ze strany Evropského parlamentu, ale i národních parlamentů, zejména s ohledem na ochranu osobních dat. V návrhu mi chybí výslovná povinnost členských států poskytovat údaje do centrálních databází, nicméně současné znění je dlouho dojednávaným kompromisem a já věřím, že je v zájmu všech členských států EU plně se zapojit do budování společné databáze a poskytovat všechny relevantní údaje. Z výše uvedených důvodů jsem hlasoval proti pozměňovacím návrhům, které volaly po dalších úpravách textu či po zrušení celého legislativního návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ O relatório ora em apreço constitui a pedra angular da Agência Europeia Europol e, em consequência disso, é também a ferramenta que possibilita o reforço da ação coordenada entre as forças policiais dos diversos Estados-Membros na luta e prevenção contra a grande criminalidade e o terrorismo.

O objetivo desta proposta é, aos níveis operacional e funcional, promover uma maior eficiência das atividades da agência e, ao nível hierárquico, favorecer as condições de escrutínio democrático por parte dos representantes democraticamente eleitos, assegurando que por esta via se cumprem as obrigações em termos de prestação de contas, previstas pelo Tratado de Lisboa.

De entre as inovações introduzidas destacam-se a criação de um representante da Comissão e dos Estados-Membros no quadro de gestão da Europol, a criação de um Grupo Parlamentar Conjunto, constituído por eurodeputados e seus congéneres nacionais, e ainda a nomeação de um diretor executivo da Agência.

O regulamento define, por fim, as obrigações recíprocas dos supraditos intervenientes. Já no tocante à eficiência das atividades da agência, destaca-se o novo sistema para o tratamento de informações e a proteção de dados, que assegura um aumento dos standards de proteção de dados, sem prejuízo da partilha de informações, sempre que esta seja proporcional ao exercício das funções da agência.

Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. – UKIP are against this report as we are principally against Europol and the extension of power of Europol. Even though this report does increase the potential to scrutinise Europol and hold the institution accountable we believe that the best way to increase safety is to remove Schengen and Europol, and instead have increased member state cooperation through institutions like INTERPOL.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. ‒ Face à l'augmentation de la criminalité grave et organisée, et pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, les eurodéputés ont toujours prôné une meilleure coopération entre les États membres au niveau européen. Aussi, je soutiens pleinement ce nouveau règlement sur Europol, qui renforce les compétences de l'Agence et précise son fonctionnement, car il permettra de favoriser les échanges d'informations et le travail en commun entre les services de police nationaux. Les activités d’Europol seront davantage encadrées, respectant les dispositions du nouveau paquet sur la protection des données. C’est essentiel notamment vis-à-vis du transfert des données aux pays tiers. Je me félicite également de la création d’un groupe spécialisé pour le contrôle parlementaire, qui contrôlera en particulier l'impact du fonctionnement de l'Agence sur les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Si nous ne pouvons que saluer ces avancées, ce règlement n’est toutefois qu’un premier pas vers plus d’intégration européenne en matière de coopération policière. Tout cela repose sur un grand degré de confiance qui n'est pas atteint aujourd'hui, et c’est pourquoi la création d’un "FBI européen" devrait être envisagée. Cela sera la prochaine étape incontournable de la construction d'un véritable espace européen de liberté, de sécurité et de justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a voté en faveur de la réforme de l'agence Europol proposée par la Commission européenne. Cette initiative remonte à 2013, avant les attentats survenus en France et en Belgique. Des attentats qui ont démontré les défaillances graves notamment au niveau de la coopération entre les polices européennes. Grâce à cette réforme, le Parlement européen et les parlements nationaux pourront contrôler les activités d'EUROPOL.

Une meilleure protection des données est également prévue grâce à l'indépendance du Contrôleur de la protection des données d'EUROPOL. Enfin, cette nouvelle législation devrait également permettre d'améliorer la coopération policière et l'échange d'informations. Deux éléments absolument cruciaux de la lutte contre le terroriste et la criminalité organisée. Les États membres doivent unir leurs forces et coordonner leurs services de police, sans cela nous ne pourrons pas prévenir les attentats et arrêter leurs auteurs avant qu’ils passent à l’acte.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui confère de nouveaux pouvoirs à l’agence Europol, dont le rôle est d’aider nos autorités policières nationales à combattre la criminalité organisée et le terrorisme.

Ce texte n’est pas parfait, notamment sur les moyens d’action de l’agence. Il aurait été souhaitable que l’agence puisse mener des enquêtes criminelles de sa propre initiative, tel un véritable FBI européen.

Pour autant de nombreux progrès ont été réalisés et une étape positive a été franchie. Avec ce texte, la tâche de l'agence ainsi que le fonctionnement de la coopération entre Europol et les États membres sont formalisés, offrant plus de sécurité juridique aux activités de l’agence et permettant une meilleure coopération européenne des autorités policières.

En outre, ce nouveau mandat donné à l’agence permettra d’améliorer la lutte contre le terrorisme, contre les crimes transnationaux ou encore contre la cybercriminalité. Par exemple, les États membres devront fournir à Europol les données dont l’agence a besoin pour mener ses actions. Par ailleurs, des dispositions ont été insérées afin d’assurer une protection forte des données ainsi qu’un contrôle démocratique par les Parlements.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ O novo regime de regras e funções da Europol permitirá proporcionar-lhe melhor capacidade de reação para combater a criminalidade e o terrorismo, intensificando o intercâmbio de informações entre os Estados-Membros.

O novo regulamento introduz também um mecanismo de controlo da Europol pelo Parlamento e pelos parlamentos nacionais, assim como um sistema mais eficaz de processamento e proteção de dados.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque la agencia policial europea Europol podrá intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y los delitos cibernéticos y responder más rápido ante las amenazas gracias a las nuevas reglas de funcionamiento que el Parlamento que hemos aprobado. Las nuevas competencias vienen acompañadas de estrictas salvaguardas en materia de protección de datos y herramientas de control democrático.

El proyecto legislativo, acordado por negociadores del Parlamento y el Consejo en noviembre de 2015, refuerza los poderes de Europol para garantizar que cuenta con los instrumentos necesarios frente a la amenaza de la criminalidad transfronteriza y el terrorismo. Entre otras novedades, la Agencia tendrá más facilidades para crear unidades especializadas para responder a amenazas inminentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ L'Office européen de police, Europol, sera bientôt en mesure de renforcer ses efforts de lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et d'autres infractions pénales, et de répondre plus rapidement aux menaces, grâce à de nouvelles règles de gouvernance que nous avons adoptées ce mercredi midi. Les nouveaux pouvoirs seront accompagnés de garanties solides en termes de protection des données et d'outils en faveur du contrôle démocratique. Pour éviter des lacunes en matière d'informations dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, les nouvelles règles stipulent que les États membres devraient fournir à Europol les données dont l'Office a besoin.

Europol devra également présenter un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux sur les informations fournies par les États membres, en vue d'encourager le partage d'informations.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Sąjunga ir valstybės narės bendrai atsako už laisvės, saugumo ir teisingumo sritį, todėl labai svarbu yra užtikrinti glaudų ir veiksmingą priežiūros institucijų bendradarbiavimą nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu. Jų bendra veikla turi sąlygoti suderintos, aukšto lygio duomenų apsaugos sistemos, apimančios policijos ir teisminių institucijų veiklą, atsiradimą. Savo ruožtu efektyvus ir konfidencialumą užtikrinantis asmens duomenų tvarkymas Sąjungoje yra pamatinė Sąjungos piliečių pagrindinių teisių apsaugos ir užtikrinimo priemonė.

Svarstomas dokumentas – svarbus žingsnis šia linkme. Manau, kad nedidelės pastabos kurių susilaukė Europolo veikla neturi tapoti kliūtimi efektyviai perorganizuojant Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo šioje srityje mechanizmus taip, kad būtų užtikrintas veiksmingumas bei nuoseklumas ir išvengta bereikalingo veiklos dubliavimosi, nedarant poveikio Komisijos iniciatyvos teisei.

Esu įsitikinės, kad priėmus svarstomus Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Duomenų apsaugos direktyvą, bei įsteigiant bendradarbiavimo valdybą šie procesai paspartės.

 
  
MPphoto
 
 

  Virginie Rozière (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté contre la motion de rejet de ce texte. En effet, l'adoption de ce règlement est cruciale pour permettre à l'Europe de lutter efficacement contre la criminalité organisée et le terrorisme. Face à l'augmentation de ces phénomènes, une réponse coordonnée qui passe par une plus grande coopération est nécessaire. La nouvelle agence Europol, mise en place par ce règlement, permettra de mettre en œuvre cette coopération.

La participation des États deviendra systématique et codifiée par le biais d'équipes conjointes, d'unités nationales d'Europol ou encore la nomination d’officiers de liaison. La gouvernance de l'agence sera également renforcée, tandis que ses pouvoirs seront encadrés par des fortes garanties en matière de protection des données et par un contrôle parlementaire conjoint. Ce renforcement d'Europol doit marquer une première étape vers une coopération et une intégration accrue pour construire un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A proposta de Regulamento subjacente a este relatório prevê um quadro jurídico para uma nova Europol, que suceda e substitua o antigo Serviço Europeu de Polícia (Europol) e a antiga Academia Europeia de Polícia (CEPOL).

Em 2009, a Europol tornou-se uma agência da UE, tendo como função fornecer suporte à ação dos serviços nacionais de aplicação da lei e à sua cooperação mútua na prevenção e luta contra a criminalidade grave e o terrorismo.

A Academia Europeia de Polícia, por sua vez, é desde 2005 uma agência da UE responsável pelas atividades relacionadas com a formação dos agentes policiais, destinando-se a facilitar a cooperação entre as forças policiais nacionais.

Considero que esta fusão, para além de alinhar a Europol com as exigências do Tratado de Lisboa, reforçando a sua transparência e responsabilização, permitirá também criar sinergias importantes e ganhos de eficiência no combate ao terrorismo e no reforço da segurança dos cidadãos europeus, pelo que votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ La relazione si riferisce alla proposta del Consiglio europeo di istituire l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) quale nuova tappa verso la cooperazione fra le attività giudiziarie e di polizia all'interno dell'Unione. Il controllo e la protezione dei dati assumono un valore cruciale nell'azione di prevenzione e di sicurezza, per questo ho dato il mio voto favorevole alla relazione respingendo gli emendamenti presentati al testo proposto dalla commissione competente.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Durante el paso de la propuesta de la Comisión Europea sobre la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) por la comisión LIBE se mejoró, gracias a las enmiendas de los grupos de izquierda, un texto problemático. Por ejemplo, mediante una protección de datos más exigente, ajustada la a directiva recientemente aprobada en LIBE, un mecanismo de control parlamentario más amplio o una mejor definición de los límites de actuación de EUROPOL.

Sin embargo, en su paso por el trílogo el texto ha vuelto a terrenos pantanosos puesto que altera el propósito original de EUROPOL de ayudar a las autoridades policiales y judiciales nacionales a combatir la delincuencia internacional y el terrorismo al ampliar su ámbito de actuación hasta el punto de comprometer el principio de subsidiariedad. La falta de una definición precisa del ámbito de actuación, la reducción del control parlamentario, la capacidad de la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet para intercambiar datos directamente con particulares sin participación de los Estados miembro, entre otras disposiciones, pone gravemente en cuestión un texto que debe regular una agencia cuya actuación afecta de forma determinante a las libertades civiles. Por ello, hemos votado A FAVOR de rechazar la posición del Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos rechazado la propuesta del Consejo relativa a la nueva regulación de EuroPol. Nos manifestamos en contra de que esta agencia sea dotada de mayores poderes mientras mantiene una importante opacidad que la deja completamente fuera del escrutinio público. Con esta nueva regulación desaparece el principio de subsidiariedad, dejando a la agencia responsable de todas las cuestiones relativas a la política europea, lo que permitiría que, además de la cooperación transfronteriza, EuroPol realizara sus actividades de manera independiente, sin cooperar con los cuerpos de seguridad de los Estados Miembro. Además, tendrá capacidad de recoger y almacenar datos de manera independiente, lo que puede entrar en contradicción con la legislación de diferentes estados en materia de protección de datos.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Grazie al compromesso raggiunto, si conferirà ad Europol la possibilità di istituire unità specializzate per la lotta contro alcune tipologie di reato o atti di terrorismo. Il nuovo regolamento prevede una piena indipendenza dell’Agenzia, maggiori garanzie in materia di protezione dei dati e aggiunge norme dettagliate in materia di controllo da parte del Parlamento europeo e dei parlamentari nazionali. Alla luce di quanto successo recentemente a Bruxelles e a Parigi, ritengo che Europol debba poter operare al massimo delle sue capacità per poter contrastare e prevenire in maniera efficace ed efficiente i reati e gli atti di terrorismo. Pertanto ho deciso di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ O regulamento sobre o funcionamento e as funções da agência europeia responsável pela cooperação policial (Europol) visa garantir uma ação mais eficaz por parte da agência na luta contra a criminalidade organizada e o terrorismo.

Este regulamento prevê que o combate à criminalidade e ao terrorismo seja feito através de uma intensificação do intercâmbio de informações entre os Estados—Membros, de modo a melhorar a reação da Europol, e apresenta novas valências que facilitam a atuação da Europol, podendo criar mais facilmente unidades e centros especializados direcionados para o combate ao terrorismo e outras formas de criminalidade grave.

Com este regulamento, aumentam as trocas de informações diretas com organismos privados e organizações não-governamentais. As agências Eurojust e OLAF terão acesso aos dados armazenados pela Europol, o que facilitará a permuta de dados entre as diferentes agências. O regulamento assegura igualmente a salvaguarda dos dados pessoais dos cidadãos europeus.

Votei a favor, porque a proposta aponta para uma maior integração europeia através de uma maior cooperação entre os governos nacionais e os seus agentes de segurança com a Europol. Além disso, reconhece que a agência é fundamental no combate à criminalidade organizada, passando a funcionar num quadro mais transparente.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted to support this proposal as it will provide the legal certainty for Europol’s activities so that it can contribute to further EU-level cooperation of law-enforcement authorities. The regulation provides extensive rules and provisions for the processing of information by Europol and has been aligned with the recently—adopted Data Protection Directive. It will also establish a specialised Joint-Parliamentary Scrutiny Group to monitor Europol’s activities, including any potential impact on fundamental rights and freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), in writing. ‒ Europol exists to help share information amongst law enforcement agencies to make Europe safer. This smart cooperation has to keep evolving as new challenges are presented from organised crime, terrorist networks and traffickers in human beings. I was pleased to reject alternative amendment that would have stopped this development, and I am glad that this second reading agreement was approved.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. Preporuka smatra kako je, s obzirom na zajedničke odgovornosti Unije i država članica u području slobode, sigurnosti i pravde, izuzetno važno postojanje bliske i djelotvorne suradnje među nadzornim tijelima na nacionalnoj razini i na razini Unije. Također smatra kako bi se različiti mehanizmi za suradnju između Europskog nadzornika za zaštitu podataka i nacionalnih nadzornih tijela u tom području, uključujući Odbor za suradnju koji se osniva u ovoj Uredbi, trebali u budućnosti reorganizirati tako da se osigura djelotvornost i dosljednost te izbjegne nepotrebno dupliciranje, ne dovodeći u pitanje pravo Komisije na inicijativu.

Također, neprihvatljivo je da mogući konflikti između država članica ili država članica i Europola ne mogu biti doneseni pred Europski sud pravde. Navedeno je kontradiktorno s demokratskim načelima, posebno u pogledu ljudskih prava i jako je opasno s obzirom na činjenicu da se Europolu daje sve više odgovornosti. S obzirom na rečeno, nisam podržao Preporuku za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol) i o zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Súčasná doba ukazuje, že nadnárodná kriminalita je veľmi flexibilná a dokáže sa rýchlo prispôsobovať novým podmienkam tak, že jej siete sú ťažko odhaliteľné. Preto som podporila návrh, ktorým sa majú posilniť právomoci Europolu. Agentúre sa rozšíria kompetencie v boji proti terorizmu, počítačovej kriminalite či v prípade iných aktuálnych hrozieb. V rámci tohto nariadenia sa Europolu rozviažu ruky v situáciách, ktoré si vyžadujú zriadenie špecializovaných jednotiek zasahujúce v urgentných prípadoch. Navyše bude za určitých okolností Europol oprávnený vymieňať si potrebné informácie aj so súkromnými podnikmi alebo mimovládnymi organizáciami, čím sa jeho práca urýchli. Dôležitým opatrením je aj možnosť priamo kontaktovať prevádzkovateľa sociálnej siete. Vieme, že radikalizácia a extrémistické prejavy sa na internete nekontrolovateľne šíria. Preto je nevyhnutné, aby mali bezpečnostné zložky možnosť vstupovať do takýchto radikálnych prejavov v ich zárodku. Okrem toho sa podarilo posilniť aj demokratickú kontrolu samotného Europolu, ktorý bude po novom povinný podávať pravidelne každý rok správy nielen európskym inštitúciám, ako Európskemu parlamentu, ale aj národným parlamentom. Prispeje to k lepšej kontrole informácií, ktoré si jednotlivé členské štáty vymieňajú. Tieto opatrenia sú súčasťou tlaku, ktorý sa dnes Európsky parlament snaží vyvíjať na národné orgány, ktoré musia pre európsku bezpečnosť zvýšiť svoju vzájomnú spoluprácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Podpořila jsem doporučení schválit ve druhém čtení postoj Rady u návrhu nařízení o Europolu. Nařízení dále posiluje a zefektivňuje tuto dnes již existující organizaci pro policejní spolupráci pro boj proti terorismu a závažné přeshraniční kriminalitě. Napomáhá tak k lepšímu boji proti hrozbám, kterým členské země EU v dnešní době společně čelí. Europol již dnes dělá EU bezpečnější svým operativním působením ve spolupráci s národními policejními orgány a díky shromažďování, vyměňování (i s partnery za hranicemi EU) a zpracovávání dat o podezřelých. Po přijetí tohoto nařízení to bude moct dělat ještě lépe.

Přijaté nařízení též zásadně posiluje roli Evropského parlamentu a národních parlamentů, tedy přímo volených zástupců občanů EU, při kontrole činnosti Europolu, což hodnotím velmi kladně. Kromě toho nařízení přináší robustní rámec ochrany osobních údajů, se kterými Europol ve svých databázích pracuje, což si také žádá naši podporu.

Nařízení zároveň nedává „agentům“ Europolu vynucovací pravomoci, které náleží výhradně policistům členských zemí, neomezuje tedy suverenitu členských zemí v citlivé oblasti vnitřní bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Terorizem in organizirani kriminal kličeta po močnem sodelovanju med predstavniki policije v Evropi, kar je še posebej očitno po nedavnih dogodkih v Parizu in Bruslju. Izmenjava informacij med državami članicami je ključnega pomena za doseganje varnosti, pri čemer igra Europol pomembno vlogo, saj državam članicam nudi podporo pri boju proti čezmejnemu organiziranem kriminalu.

V skladu s tem je potrebno Europol dodatno okrepiti in povečati njegove preiskovalne kapacitete. Istočasno sta potrebna boljši parlamentarni nadzor nad njegovim delom ter tudi jasna pravna podlaga za njegovo delovanje. Le na ta način se lahko prepreči nesorazmerna in nepotrebna izmenjava informacij, ki bi bila v nasprotju s temeljnimi človekovimi pravicami.

Navkljub določenim pomanjkljivostim, kot je na primer trend pomikanja proti privatizaciji policijskega dela, uredba prispeva k boljšemu in bolj učinkovitemu čezmejnemu sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu na območju EU med organi kazenskega pregona ter obveščevalnimi službami držav članic EU.

Istočasno izboljša tudi pogoje sodelovanja držav članic EU s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, kar je pri boju proti organiziranemu kriminalu, ki ne pozna meja, še posebej pomembno. Zaradi zgoraj navedenih razlogov podpiram novo uredbo in sem glasoval proti amandmaju, ki je predlagal zavrnitev.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht fordert, den bestehenden Ratsbeschluss aus dem Jahre 2009, welcher Europol als reguläre EU-Agentur mit Sitz in Den Haag etablierte, mit den Anforderungen des Lissabonner Vertrages in Übereinstimmung zu bringen. Dies bedeutet, dass der rechtliche Rahmen für Europol in Form einer EU-Verordnung verbessert wird. Dabei wird auch eine Kontrollmöglichkeit von Seiten des Europäischen Parlaments sowie der nationalen Parlamente festgeschrieben. Im Weiteren werden Datenschutzauflagen berücksichtigt und die Interventionsmöglichkeiten von Europol definiert. Ziel ist es, aus Europol eine effektivere Behörde zu machen, welche die EU-Mitgliedstaaten unterstützen soll bei der Bekämpfung von Terrorismus und weiteren Formen organisierter beziehungsweise schwerer Kriminalität.

Da der Wahrung der inneren Sicherheit höchste Priorität eingeräumt werden muss, stimme ich diesem Bericht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Policajné zložky sú kľúčom k našej vlastnej slobode a inštitúcie, ako je aj Europol, potrebujú nové nástroje na to, aby vedeli čeliť novým, moderným výzvam. Nariadenie sa prispôsobuje ustanoveniam Lisabonskej zmluvy, ale prináša aj zvýšenie istoty bezpečnosti pre občanov Európy, znižuje byrokratickú záťaž pre cezhraničnú spoluprácu a umožňuje účinnejší boj proti organizovanej trestnej činnosti a proti terorizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Štětina (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem revizi nařízení posilující pravomoci evropské agentury Europol. Agentura je jedním z největších analytických center pro závažnou trestnou činnost a terorismus v EU. Každoročně se podílí na více než 18 000 přeshraničních vyšetřování.

Europol se mimo jiné v poslední době soustředí na boj s poměrně novými a závažnými hrozbami jako internetová propaganda či pašování lidí. Právě na prostředí internetu spojované s teroristickou propagandou především ze strany Islámského státu se zaměřuje specializované centrum Europolu fungující od července 2015, tzv. Internet Referral Unit.

Tato jednotka systematicky bojuje s nenávistnými obsahy na internetu a ve spolupráci s poskytovateli internetu škodlivé obsahy odstraňuje. Touto činností je předcházeno radikalizaci a náboru mladých lidí do řad teroristických organizací. Od spuštění jednotky bylo vydáno více než 1 700 rozhodnutí, v 90 % případů byl ve spolupráci s konkrétními poskytovateli internetu škodlivý obsah smazán. V lednu 2016 pak bylo spuštěno fungování nového Evropského protiteroristického centra.

Cílem revize je zlepšit a rozšířit výměnu informací mezi členskými státy, umožnit agentuře snadněji a efektivněji fungovat a především pak zjednodušit vytváření specializovaných jednotek pro boj s konkrétními hrozbami. Revize pamatuje i na dostatečné záruky pro ochranu osobních údajů a stanoví demokratický dohled.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. Glavna zadaća Europskog policijskog ureda (Europola) jest pomaganje nacionalnim tijelima za provedbu zakona u borbi protiv teških međunarodnih zločina i terorizma čime Ured uvelike doprinosi sigurnosti Europe. Radi svog središnjeg položaja u europskoj sigurnosnoj strukturi, Europol mora biti učinkovit i izvršavati svoje dužnosti na najbolji mogući način, a to je moguće samo ako postoji bliska i djelotvorna suradnja između nadzornih tijela na nacionalnoj razini i na razini Unije. Isto tako važno je da su temeljna prava građana Unije poštovana i zaštićena, što se postiže usklađenom, visokom razinom zaštite podataka, uključujući policijske i pravosudne aktivnosti u Uniji.

Smatram da se za učinkovitost Europola različiti mehanizmi za suradnju između Europskog nadzornika za zaštitu podataka i nacionalnih nadzornih tijela u području obrade podataka u policijskom i pravosudnom sektoru u budućnosti trebaju reorganizirati kako bi se mogla osigurati djelotvornost i dosljednost te izbjeći nepotrebno dupliciranje.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs support this proposal to provide legal certainty for Europol activities and to contribute to further EU-level cooperation of law-enforcement authorities. The Regulation provides extensive rules and provisions for the processing of information by Europol and has been aligned with the recently adopted Data Protection Directive. It will also establish a specialised Joint Parliamentary Scrutiny Group to monitor Europol’s activities, including any potential impact on fundamental rights and freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Glavna zadaća Europskog policijskog ureda (Europola) jest pomaganje nacionalnim tijelima za provedbu zakona u borbi protiv teških međunarodnih zločina i terorizma čime Ured uvelike doprinosi sigurnosti Europe. Radi svog središnjeg položaja u europskoj sigurnosnoj strukturi, Europol mora biti učinkovit i izvršavati svoje dužnosti na najbolji mogući način, a to je moguće samo ako postoji bliska i djelotvorna suradnja između nadzornih tijela na nacionalnoj razini i na razini Unije. Isto tako važno je da su temeljna prava građana Unije poštovana i zaštićena, što se postiže usklađenom, visokom razinom zaštite podataka, uključujući policijske i pravosudne aktivnosti u Uniji.

Ne podržavam prijedlog da se odbije stajalište Vijeća jer smatram da se za učinkovitost Europola različiti mehanizmi za suradnju između Europskog nadzornika za zaštitu podataka i nacionalnih nadzornih tijela u području obrade podataka u policijskom i pravosudnom sektoru u budućnosti trebaju reorganizirati kako bi se mogla osigurati djelotvornost i dosljednost te izbjeći nepotrebno dupliciranje.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta. Ko govorimo o evropskem policijskem uradu ter kazenskemu pregonu, ne smemo pozabiti na spoštovanje in zaščito temeljnih pravic državljanov EU.

Pri tem je ključnega pomena tesno in učinkovito sodelovanje nadzornih organov na ravni držav članic in na ravni Evropske unije. Z dobrim sodelovanjem bomo dosegli učinkovitost ter preprečili podvajanje aktivnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem návrh reformy Agentury EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva (EUROPOL), protože se domnívám, že přispěje k efektivnímu boji proti terorismu nebo internetové kriminalitě všeho druhu. Především organizovaná kriminalita je dnes nadnárodní záležitostí a je tudíž přirozené, že k boji proti ní je potřeba nasadit koordinovanou mezinárodní spolupráci, která je zároveň schopna v krizových situacích nasadit rychle odpovídající prostředky. Za účelem podpory sdílení informací mezi jednotlivými členskými státy se zavádí povinnost Europolu informovat EP, EK a Radu o stavu a kvalitě sdílení informací mezi státy. Je zřejmé, že ochrana osobních údajů je zaručena dostatečným způsobem. Stejně jako na národních úrovních je přístup k těmto datům omezen na oprávněné osoby a tyto informace jsou předávány v kódované podobě. Na nakládání s osobními údaji ze strany Europolu se vztahují všechna standardní pravidla EU včetně možnosti podání stížnosti ze strany jednotlivých občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η ομάδα μας διαφωνεί γενικά με την αύξηση της αστυνόμευσης μέσω της Ευρωπόλ, αλλά και με τις εξουσίες που λαμβάνουν οι Βρυξέλλες μέσα απο αυτήν. Εντούτοις η έκθεση φάνηκε να έχει θετικά στοιχεία μετά από πίεση των προοδευτικών δυνάμεων του Κοινοβουλίου. Τέτοια στοιχεία είναι η αύξηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και η ιεράρχηση της δικαιοδοσίας της Ευρωπόλ κάτω από τις δυνάμεις ασφαλείας του κάθε κράτους μέλους. Αρνητικά στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, η διεύρυνση της αρμοδιότητας της Ευρωπόλ σε ζητήματα τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Για τους πιο πάνω λόγους ψηφίσαμε αποχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η πρόταση του Συμβουλίου έχει πολλές πτυχές που μειώνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα και περιορίζουν στην πράξη την υποχρέωση λογοδοσίας της EUROPOL.

Σημεία τριβής στην πρόταση είναι: 1. Η πρόταση συγχώνευσης EUROPOL και CEPOL. 2. Η δυνατότητα της μονάδας αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου να διαβιβάζει δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ιδιωτικούς φορείς. 3. Οι διατάξεις περί διακυβέρνησης που αποκλίνουν από την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. 4. Η EUROJUST θα έχει μόνο έμμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αποθηκεύονται από την EUROPOL.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ Különösen időszerű a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökség (Europol) megerősítése és felruházása minden szükséges eszközzel, hogy megfelelő módon tudjon fellépni a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés megelőzésében és leküzdésében. Ezért a mai napon igennel szavaztam az Europolról szóló jelentésre.

A Fidesz néppárti delegációja támogatja az Ügynökség megerősített mandátumát, hogy hatékonyan tudja koordinálni és erősíteni a tagállami hatóságok együttműködését a szervezett bűnözés megelőzésében, a terrorizmus elleni küzdelemben. Üdvözöljük a jelen szöveget, hiszen sikerült megtalálni a megfelelő egyensúlyt a személyes adatok védelmét illetően anélkül, hogy ez veszélyeztetné vagy meggátolná a nyomozások sikerét.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Támogattam az Europol hatáskörének és hatékonyságának növelését célzó előterjesztés elfogadását, abban a meggyőződésben, hogy ez a hivatal Európában a terrorizmus elleni harc csak egyik, de kulcsfontosságú eleme. Mindemellett sajnálatosnak tartom, hogy a már tavaly novemberben meglévő politikai konszenzus a Tanács és a Parlament között csak most, a tragikus március 22-i brüsszeli terrortámadás hatására jutott el a sürgős jogalkotás szükségességének tényleges felismeréséig. A javasolt hatásköri és szervezeti módosítások, többek között a szélesebb körű és koherens információcsere és -elemzés, az európai terror-ellenes központ, vagy a gyorsreagálású egységek – párosítva az Adatvédelmi Biztos számomra megnyugtató felügyeletével – megvalósítása már régóta esedékes és egy ideje az uniós intézmények napirendjén szerepel.

Ezért is fontosnak tartom szem előtt tartani, hogy az előterjesztésben megfogalmazott törekvés sikere, a bővített hatáskörű Europol hatékonysága a jövőben is alapvetően a tagállamok kormányainak, rendészeti szerveinek, illetve hatóságainak együttműködési készségén és képességén múlik. Egyes tagállamok – magyar képviselőként sajnálattal állapítom meg, hogy elsősorban hazám – kormányának az egységes uniós terrorellenes és migrációs politikához való elégtelen hozzáállása miatt szerintem a mostani jogalkotásunkon túl konkrétan a Tanácsra még komoly politikai munka is vár az Europol stabil tagállami hátterének biztosítása érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE), kirjallinen. ‒ Äänestin tarkistuksia vastaan, koska yhteistyö lakien täytäntöönpanon osalta on tärkeää ja se täytyy suunnata koskemaan erityisesti EU-tason turvallisuushaasteita. Uusi mandaatti Europolille varmistaa sen, että terrorismi ja vakavat ylikansalliset rikokset torjutaan Euroopan tasolla, joka on sopivin aste vakavien rikosten torjumiseen. Lisäksi Europolin tulee lähitulevaisuudessa varustautua konkreettisella eurooppalaisella tutkintakapasiteetilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Dario Tamburrano (EFDD), per iscritto. ‒ Abbiamo votato a favore del regolamento che istituisce le agenzie dell'Unione europea per la cooperazione nelle attività̀ di contrasto (Europol). Il regolamento ha come obiettivo quello di conformare l'Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona e di introdurre un meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo insieme ai parlamenti nazionali. Abbiamo votato a favore del regolamento perché potrà garantire un solido regime di protezione dei dati applicabile a Europol per assicurare che il garante della protezione dei dati sia indipendente e che possa agire in modo efficace. Quindi accogliamo con favore il regolamento per l'Europol che riteniamo possa offrire sostegno più efficiente agli Stati membri per la lotta al terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Propunerea din partea Consiliului vizează consolidarea nivelului de protecție a datelor care vizează activitățile polițienești și judiciare în Uniunea Europeană. Având în vedere responsabilitățile comune ale Uniunii și ale statelor membre în materie de securitate și justiție, este important să existe o cooperare strânsă și eficientă între autoritățile de supraveghere la nivel național și european.

Noile măsuri vor permite agenției Europol să răspundă la amenințări mai rapid și să înființeze mai ușor unități specializate.

Consider că acesta este un pas important pentru o eficiență mai mare în ceea ce privește cooperarea la nivelul UE a autorităților însărcinate cu aplicarea legii. Din acest motiv, prin votul meu, sprijin poziția Consiliului.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour le texte. La mise en place d'un niveau élevé harmonisé de protection des données couvrant les activités policières et judiciaires dans l'Union est cruciale pour respecter et garantir les droits fondamentaux des citoyens de l'Union. Compte tenu des responsabilités partagées de l'Union et des États membres dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, il est essentiel qu'il existe une coopération étroite et efficace entre les autorités de contrôle au niveau national et au niveau de l'Union. Nous estimons que, à la suite de l'adoption des propositions de règlement général sur la protection des données et de directive sur la protection des données pour le traitement des données dans le secteur de la police et de la justice, y compris le nouveau comité européen de la protection des données qui sera bientôt créé, et compte tenu du réexamen annoncé du règlement, les différents mécanismes de coopération entre le contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales dans ce domaine, y compris le comité de coopération institué par le présent règlement, devraient à l'avenir être réorganisés de manière à assurer l'efficacité et la cohérence et à éviter tout double emploi inutile, sans préjudice du droit d'initiative de la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution on the proposal for a regulation on the EU Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), as it will make EUROPOL a stronger player in the fight against organised crime and terrorism. Concretely, the regulation will increase effective cooperation between supervisory authorities, increase the democratic control of national and European Parliament over EUROPOL, and clarify EUROPOLs access to and responsibilities regarding data. I particular welcome the fact that it will allow for better information exchange between Member States, as this has, unfortunately, proven a crucial point in the last terrorist attacks in Europe. However, I wish the reform had been even more ambitious in terms of cooperation between EU and national level, which would ensure even more effectiveness and avoid unnecessary duplication of tasks. This is however a major step.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. ‒ Parėmiau balsavime minėtą pranešimą, kadangi Europolo funkcionavimas ypatingos situacijos metu, kurią dabar išgyvena Europa po pabėgėlių antplūdžio, reikalauja didesnio priežiūros institucijų bendradarbiavimo. Valstybių narių priežiūros institucijos turėtų veiksmingai keistis informacija tam, kad pasiektų geresnę patikrą tų asmenų, kurie atvyksta į ES, bei tų, kurie nusikalsta ES teritorijoje. Taip pat akivaizdu, kad toks bendradarbiavimas, siekiantis apsaugoti ES šalių piliečius, taip pat turi įtraukti ir Eurojustą. Tik tada galėsime kalbėti apie visapusišką požiūrį į problemą, į kurią atkreipiamas dėmesys pranešime.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Zavrnitev zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)) sem zavrnila, saj je za spoštovanje in zaščito temeljnih pravic državljanov Unije ključnega pomena zagotavljanje usklajenega varstva podatkov na visoki ravni, ki zajema policijske in sodne dejavnosti.

Širša pooblastila Europola so namenjena preprečevanju čezmejnega kriminala in terorističnih groženj, kar bo prispevalo k povečanju varnosti evropskih državljanov. Države članice bodo z zagotavljanjem podatkov prispevale k izpolnjevanju zadanih ciljev agencije, obenem pa bo lahko Europol v določenih premerih pridobil podatke tudi od podjetij in nevladnih organizacij.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Durante el paso de la propuesta de la Comisión Europea sobre la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) por la comisión LIBE se mejoró, gracias a las enmiendas de los grupos de izquierda, un texto problemático. Por ejemplo, mediante una protección de datos más exigente, ajustada la a directiva recientemente aprobada en LIBE, un mecanismo de control parlamentario más amplio o una mejor definición de los límites de actuación de EUROPOL.

Sin embargo, en su paso por el trílogo el texto ha vuelto a terrenos pantanosos puesto que altera el propósito original de EUROPOL de ayudar a las autoridades policiales y judiciales nacionales a combatir la delincuencia internacional y el terrorismo al ampliar su ámbito de actuación hasta el punto de comprometer el principio de subsidiariedad. La falta de una definición precisa del ámbito de actuación, la reducción del control parlamentario, la capacidad de la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet para intercambiar datos directamente con particulares sin participación de los Estados miembro, entre otras disposiciones, pone gravemente en cuestión un texto que debe regular una agencia cuya actuación afecta de forma determinante a las libertades civiles. Por ello, hemos votado A FAVOR de rechazar la posición del Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ L’agence sort encore renforcée. Je suis favorable à la coopération entre services de police des États membres dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité transfrontalière, mais je me méfie du développement progressif d’une sorte de police fédérale européenne.

J’ai donc voté en faveur de l'amendement de rejet déposé par le groupe EFDD.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihai Ţurcanu (PPE), în scris. ‒ Prezentul raport vizează creșterea eficacității și responsabilității Europolului, în vederea intensificării eforturilor în lupta împotriva terorismului, criminalității cibernetice și a altor infracțiuni. Astfel, Europol ar trebui să întărească acțiunile și cooperarea între statele membre care vizează să prevină și să lupte împotriva formelor grave de criminalitate ce afectează statele membre, precum și interesele UE.

Pe lângă întărirea mandatului Europolului, noul regulament are ca scop de a facilita crearea de unități specializate pentru a lupta împotriva unor forme de criminalitate sau de terorism. Acesta definește, în mod egal, reguli mai clare pentru centrele existente și conține noi reguli destinate întăririi regimului de gestionare și de protecție a datelor agenției prin instaurarea unui mecanism de control al activităților sale de către Parlamentul European în cooperare cu parlamentele naționale și a unei proceduri de reclamație pentru cetățeni. Acest nou sistem de gestionare și protecție a datelor permite stabilirea unor legături între diferitele anchete.

Mai mult, acordurile de schimb de informații cu țările terțe vor face parte din domeniul de aplicare al regulamentului. De asemenea, în anumite cazuri, Europol va putea să facă schimb de informații cu părțile private.

Prin urmare, am votat în favoarea propunerii de regulament care stabilește noi competențe pentru Agenția UE Europol.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az uniós polgárok alapvető jogait annak révén lehet megfelelően tiszteletben tartani és megvédeni, ha az Unión belül olyan harmonizált és magas szintű adatvédelem valósul meg, amely kiterjed a rendőrségi és igazságszolgáltatási tevékenységekre is. Mivel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörrel rendelkeznek, alapvető a jelentősége annak, hogy a felügyeleti hatóságok között szoros és hatékony együttműködés valósuljon meg nemzeti és uniós szinten. Szavazatommal az S&D-frakció álláspontját követtem, a Zöldek és az EFDD javaslatait nem támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Durante el paso de la propuesta de la Comisión Europea sobre la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) por la comisión LIBE se mejoró, gracias a las enmiendas de los grupos de izquierda, un texto problemático. Por ejemplo, mediante una protección de datos más exigente, ajustada la a directiva recientemente aprobada en LIBE, un mecanismo de control parlamentario más amplio o una mejor definición de los límites de actuación de EUROPOL.

Sin embargo, en su paso por el trílogo el texto ha vuelto a terrenos pantanosos puesto que altera el propósito original de EUROPOL de ayudar a las autoridades policiales y judiciales nacionales a combatir la delincuencia internacional y el terrorismo al ampliar su ámbito de actuación hasta el punto de comprometer el principio de subsidiariedad. La falta de una definición precisa del ámbito de actuación, la reducción del control parlamentario, la capacidad de la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet para intercambiar datos directamente con particulares sin participación de los Estados miembro, entre otras disposiciones, pone gravemente en cuestión un texto que debe regular una agencia cuya actuación afecta de forma determinante a las libertades civiles. Por ello, hemos votado A FAVOR de rechazar la posición del Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as Terrorism and organised crime require a strong cooperation between Europe’s police officers and a coordinated response. It is necessary to equip Europol to support Member States more in Union-wide crime prevention, analyses and investigations. However the more Europol develops its own investigative capacities, the more parliamentary scrutiny is needed and, at the same time, more legal clarity is necessary and essential in the fight against radical content online. It is also essential to have cooperation initiatives with non-EU countries and international organisations as long as this cooperation doesn’t entail mass surveillance or a systematic and indiscriminate exchange for storage and analysis of data that might be disproportionate, unnecessary and contrary to fundamental rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de un texto que ha sido consensuado de un modo muy acertado por el ponente y que va a reforzar el mandato de Europol para garantizar que esta agencia cuente con los instrumentos necesarios frente al aumento de las amenazas de criminalidad transfronterizas y terroristas. Con esta nueva legislación se podrá retirar más rápidamente la propaganda terrorista en internet, impulsar la coordinación informativa entre EEMM y Europol o avanzar en la protección de datos y control democrático. Por todo ello creo necesario votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque la agencia policial europea Europol podrá intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y los delitos cibernéticos y responder más rápido ante las amenazas gracias a las nuevas reglas de funcionamiento que el Parlamento que hemos aprobado. Las nuevas competencias vienen acompañadas de estrictas salvaguardas en materia de protección de datos y herramientas de control democrático.

El proyecto legislativo, acordado por negociadores del Parlamento y el Consejo en noviembre de 2015, refuerza los poderes de Europol para garantizar que cuenta con los instrumentos necesarios frente a la amenaza de la criminalidad transfronteriza y el terrorismo. Entre otras novedades, la Agencia tendrá más facilidades para crear unidades especializadas para responder a amenazas inminentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit voorstel, dat meer rechtszekerheid zal bieden voor de activiteiten van Europol, zodat het nog beter kan bijdragen tot meer samenwerking op Europees niveau tussen de verschillende wetshandhavingsinstanties. Dit voorstel omvat ook de oprichting van een gespecialiseerde Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep, die de activiteiten van Europol zal monitoren om zo de bescherming van onze fundamentele rechten en vrijheden te waarborgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta proposta constitui um novo passo que evidencia a natureza antidemocrática desta estrutura, sobrepondo-se cada vez mais à soberania dos Estados e das suas autoridades competentes.

É de recordar, como exemplo do desmantelamento das estruturas nacionais em prol da concentração de competências na Europol, a anunciada decisão a 4 de abril de 2016 da retirada à Polícia Judiciária dos gabinetes nacionais da Interpol e da Europol, em Portugal, que, sob o pretexto do combate ao terrorismo, tem no fundo vindo a traduzir-se numa deriva de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos e da soberania dos Estados.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Da es sich bei der vorliegenden Abstimmung um eine Empfehlung für die zweite Lesung handelt, wird es keine Schlussabstimmung geben. Stattdessen hat jedoch die EFDD einen Änderungsantrag eingebracht, wonach der Standpunkt des Rates nicht angenommen werden sollte. Diesen Änderungsantrag habe ich mit meiner Stimme unterstützt, da ich das geplante Vorhaben des Rates ablehne. Unter anderem soll eine Internet Referral Unit geschaffen werden, die Terrorismus und Extremismus im Internet entgegenwirken soll, sich tatsächlich jedoch als weiterer Angriff auf die Meinungsfreiheit des rechtschaffenen Bürgers erweisen wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. – Die Empfehlung des Europäischen Parlaments für die zweite Lesung zu dem Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit und die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI habe ich abgelehnt.

Europol dient vorgeblich der europäischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Polizei. Durch die neuen Befugnisse bekommt Europol jedoch mehr den Charakter einer Überwachungsagentur als einer Behörde zur Koordinierung von Strafverfolgung. Statt repressiven Aufgaben erhält sie präventive. Dieses gesetzgeberische Tendenz – die zugegebenermaßen nicht nur auf der Ebene der EU zu beobachten ist – halte ich für gefährlich. Freiheitsrechte sind betroffen. Insbesondere die Internetüberwachungseinheit lehne ich ab. Ich lehne auch die umfassenden Befugnisse zur Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs support this proposal to provide legal certainty for Europol activities and to contribute to further EU-level cooperation of law-enforcement authorities. The Regulation provides extensive rules and provisions for the processing of information by Europol and has been aligned with the recently adopted Data Protection Directive. It will also establish a specialised Joint Parliamentary Scrutiny Group to monitor Europol’s activities, including any potential impact on fundamental rights and freedoms. I have a particular interest in Europol’s vital work tackling sex trafficking and the sexual abuse of children and young people, including online abuse. The agency’s partnership with Missing Children Europe and the Member States’ ‘safer children’ centres, such as the Cambridge-based UK’s Internet Watch Foundation, is an excellent example of why our membership of the EU contributes to our safety and security and improves the lives of women, children and vulnerable people. Exiting the EU would increase the risk of predatory behaviour going undetected resulting in more victims and fewer prosecutions. This is not a risk I am prepared to take in the forthcoming UK referendum.

 
  
MPphoto
 
 

  Lieve Wierinck (ALDE), schriftelijk. – Ik heb het standpunt van de Raad gesteund door tegen de amendementen op zijn standpunt te stemmen. De reden waarom ik een sterker Europol steun, stemt overeen met wat gesteld wordt in de gezamenlijke verklaring. Samengevat staat er dat de basisrechten van de Europese burger enkel gegarandeerd kunnen worden mits er een goede werking is van de politiële en judiciële diensten.

Het is mijn overtuiging dat een verhoogde harmonisering en een betere bescherming van gegevens kan zorgen voor een effectievere samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten. Daarenboven sta ik ook achter de oproep om deze efficiënte en effectieve samenwerking uit te breiden tot de nationale bevoegde autoriteiten, de Data Protection Supervisor en de European Data Protection Board.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. – Vzhľadom na spoločnú zodpovednosť Únie a členských štátov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa domnievam, že je nevyhnutné, aby existovala účinná spolupráca medzi orgánmi dohľadu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

Po prijatí navrhovaného všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o ochrane osobných údajov na spracovanie údajov v odvetviach spravodlivosti a polície vrátane nového európskeho výboru ochrany údajov, ktorý bude čoskoro vytvorený, sa domnievam, že rôzne mechanizmy spolupráce medzi európskym kontrolórom ochrany údajov a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v tejto oblasti by mali byť zjednodušené s cieľom zabezpečiť efektívnosť a súdržnosť a zabrániť zbytočnej duplicite.

Vďaka tomuto novému rámcu Europol bude teraz môcť vytvárať rýchlejšie špecializované jednotky v reakcii na nové hrozby. Tieto nové právomoci idú ruka v ruke so zárukami o ochrane dát a nástrojov na demokratickú kontrolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Το ψήφισμα αυτό ενισχύει την προστασία των δεδομένων στον τομέα των αστυνομικών και δικαστικών δραστηριοτήτων στην Ένωση, ενώ συμβάλλει στον σεβασμό και την προάσπιση των δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη. Η έγκριση της θέσης του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση υποστηρίχτηκε και από την δική μου ψήφο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. ‒ Confío plenamente en la necesidad de reforzar los poderes de la Europol, en tanto que es un medio para aumentar las posibilidades de obtener información sobre tendencias en el delito organizado y, con ello, un paso más hacia la lucha contra el terrorismo.

En referencia a esta información, creo que es importante recalcar que su intercambio debe seguir criterios estrictos, de modo que sea uniforme y pueda ser correctamente contrastada.

Todo ello, mediante la cooperación de todos los miembros de la UE, quedaría traducido en un aumento de la seguridad de la Unión Europea. Por ello, estoy a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Nové pravidlá fungovania Europolu som podporila. Keďže v súčasnosti sa neustále zvyšuje hrozba terorizmu a zahraničných trestných činov, myslím si, že Europol by mal mať právomoci na to, aby dokázal týmto výzvam rýchlo a efektívne čeliť. Preto sme v nariadení schválili pre Europol rozšírenú možnosť výmeny údajov, a to aj s niektorými súkromnými subjektmi, ako aj uľahčenie zriaďovania špeciálnych jednotiek. Na druhej strane sme ale nezabúdali ani na to, že údaje, s ktorými Europol operuje, sú citlivé, a preto nariadenie obsahuje ich zvýšenú ochranu. Z kontrolných prvkov súhlasím so zavedením demokratickej kontroly Europolu prostredníctvom schválenej povinnosti predkladať Európskemu parlamentu každoročne správy a prostredníctvom jasne definovaného mechanizmu podávania sťažností pre občanov Európskej únie. Dúfam, že aj vďaka tomuto jasnému právnemu rámcu bude môcť Europol lepšie predchádzať bezpečnostným hrozbám, ktoré Európsku úniu ohrozujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Varnost evropskih državljanov je na največji preizkušnji po koncu hladne vojne. Zato je izjemnega pomena, da sta Evropski parlament in Svet končno dosegla dogovor o Europolu, ki bo imel poslej več pristojnosti v boju proti terorizmu, spletnemu in organiziranemu kriminalu ter drugim hujšim kaznivim pojavom.

Imel bo možnost oblikovati specializirane enote za hitro posredovanje, tudi izmenjava informacij med državami članicami in Europolom bo boljša. Zaradi zgoraj navedenih razlogov podpiram novo uredbo in sem glasoval proti amandmaju, ki je predlagal zavrnitev.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö