Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0081(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0166/2016

Predkladané texty :

A8-0166/2016

Rozpravy :

PV 11/05/2016 - 6

Hlasovanie :

PV 11/05/2016 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0216

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 11. mája 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

8.3. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a činnosti au pair (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström)
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Elnök Úr, a szerző neve sok magyar számára cseng ismerősen, Wikström asszony volt az, aki volt szíves indokolás nélkül elutasítani a devizahiteles, jogfosztott magyar áldozatok petícióját, így hát eleve magyarként gyanakodva olvastam az ő jelentését. És hogy nem véletlenül, hadd álljon itt ennek alátámasztására néhány idézet: „Az Unión kívülről érkező bevándorlás az egyik forrása a magasan képzett munkaerő utánpótlásának, és egyre nagyobb igény mutatkozik a harmadik országbeli állampolgárságú tanulók és kutatók csoportjai iránt.” „A harmadik országbeli állampolgárságú hallgatók és kutatók a magasan képzett potenciális munkavállalók és humán tőke tartalékát alkothatják, amelyre az Európai Uniónak szüksége van az említett kihívások leküzdéséhez.” Kedves Wikström Asszony, tessék máskor megkérdezni például a magyar kutatókat, a magyar egyetemistákat, a magyar munkanélküli embereket, mielőtt ilyen visszataszító szövegeket ír bele egy jelentésbe.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). Domnule președinte, cercetarea, schimbul de elevi și schimbul de studenți, stagiile de practică plătite sau nu, voluntariatul, toate acestea pregătesc generația tânără pentru saltul istoric pe care trebuie să îl facem și pe care deja îl facem - poate unii nu sunt conștienți de el, dar mulți sunt.

Mobilitatea generației tinere este foarte importantă atât pentru creșterea competitivității, cât și pentru ridicarea calificării forței de muncă, cu cât vom avea o competitivitate mai mare, cu atât forța de muncă va fi mai calificată și cu atât rezultatul muncii va fi mai bun și societatea va evolua. Odată cu această deschidere a Europei către studenți și elevi din state terțe trebuie, desigur, să avem grijă să adoptăm măsuri eficiente pentru a împiedica ca cei care intră pe teritoriul Uniunii, sub pretextul studiului sau voluntariatului sau muncii, să nu aducă extremismul odată cu ei.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já podporuji tento návrh a to z toho důvodu, že považuji za správné podporovat principy mobility mladých lidí, studentů a vědeckých pracovníků. To, že se snažíme dát jednotná pravidla pro to, aby studenti a vědečtí pracovníci z třetích zemí mohli studovat a vědecky bádat na území Evropské unie, považuji za mimořádně správné. Zkrátka a dobře, příliv kvalitních mozků na území Evropské unie je jednoznačně pozitivním trendem, posiluje to kvalitu evropského výzkumu, kvalitu evropského školství a samozřejmě následně, pokud tito lidé zůstanou na území Evropské unie, má to vliv na kvalitu evropského průmyslu a jiných odvětví, kde se tito vzdělaní, kvalifikovaní lidé mohou uchytit a mohou tak zvýšit konkurenceschopnost Evropy jako takové ve vztahu k jiným mocnostem, jako jsou Spojené státy americké, Japonsko a tak dále.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). Mr President, what we are seeing with the migration crisis is the tragedy of the Commons. By dismantling national frontiers and focusing only on an external one, we have incentivised – and thereby greatly exacerbated – the net influx of illicit migrants into the EU. Of course, if your starting point is that the EU should be a single country and should therefore just have a single border and not have what are called internal frontiers, that may be a price worth paying. But we should be very clear that this is the elevation of the dogma of closer amalgamation over any practical consequences, in the same way that the euro is now about preserving closer integration despite the immiseration being inflicted on tens of millions of people who have to use the euro. In a way, the choice that Britain faces on 23 June is whether to make those problems our problems. Because we kept our passport checks and because we kept our currency, we have other options. We can reorient back to the rest of the world the bits of the world that are still growing.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāj! Ik gadu miljoniem trešo valstu iedzīvotāju, kā mēs zinām, ieceļo Eiropas Savienības teritorijā, lai studētu, stažētos, nodarbotos ar pētniecību, brīvprātīgo darbu, un tas ir lieliski. Jaunās direktīvas mērķis ir uzlabot attiecīgo tiesisko regulējumu. Atbilstoši Padomes piedāvājumam dalībvalstis viennozīmīgi saglabās gan savas principiālās tiesības kopumā kontrolēt ārvalstnieku iebraukšanu to teritorijā, gan arī pieprasīt visu nepieciešamo dokumentāciju jebkurā no Savienības oficiālajām valodām, un tas ir labi. Vēl ir jāatzīmē, ka Padome modificēja Komisijas piedāvājumu, atļaujot studentiem nedēļas laikā strādāt vismaz piecpadsmit stundas. Pētnieku gadījumā minimāls legāls atrašanās periods būs viens gads vai cits līgumā minēts termiņš. Stažieriem, starp citu, maksimālais atrašanās periods būs seši mēneši, kaut gan valstis, pamatojoties uz saviem likumiem, varēs arī to pagarināt. Īsāk sakot, tas ir ļoti savlaicīgs un labs dokuments, un, protams, es nobalsoja par.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, samozřejmě posilování mobility mladých lidí, výměna stážistů, lidí, kteří jsou vzdělaní ve svém oboru, to si myslím, že je skutečně správná cesta, a já ji podporuji. Pokud jde o otázky, které souvisí s bezpečností, samozřejmě je nelze podceňovat. Nelze nemít odpověď na to, zdali je zajištěna i náležitá kontrola těch lidí, kteří sem budou přicházet. Nicméně si myslím, že bezpečnostní otázky nemohou zcela zabránit takovéto výměně mladých lidí. Já i u nich samozřejmě jisté riziko také mohu shledávat, nicméně nemůžeme si myslet, že zabráníme úplně všemu, a na základě tohoto přinést oběť i tu nejvyšší ve smyslu zabránění jakéhokoliv styku mezi univerzitami a vědeckými ústavy, to určitě není správná cesta. Myslím si, že se tím posílí kvalita školství, kvalita vědy. Nebudou vytvářeny pouze nějaké pracovní rezervy, ale skutečně to přinese novou mízu do naší evropské vědy. To, si myslím, že je ta správná cesta, kterou já, opakovaně říkám, podporuji.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, arís is dóigh liom gur moltaí an-mhaith iad seo agus ní féidir leo aon rud ach maitheas a dhéanamh, ní hamháin don Eoraip ach go háirithe do na tíortha seo atá ag forbairt.

Dar ndóigh, tá an-chuid déanta ag an Aontas le blianta fada do na tíortha atá ag forbairt trí chabhair de gach sórt a thabhairt dóibh. Ach is dóigh liom gur ceart dúinn anois na moltaí seo a chur i bhfeidhm i dtreo is gur féidir leis na daoine go bhfuil a lán tallainne acu – ach nach bhfuil an seans acu ina dtíortha féin an tallann a úsáid – teacht go dtí an tAontas chun gur féidir leo taighde, staidéar, traenáil agus obair dheonach a dhéanamh.

Agus má fhanann siad san Aontas, cabhróidh sé go mór leis an Aontas amach anseo; ach má théann siad ar ais go dtína dtíortha féin, beidh siad ag tabhairt an taithí sin go léir leo agus beidh siad in ann gnónna a bhunú agus mar sin de. Is iontach an moladh é.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Con la direttiva 2004/114/CE del Consiglio, l’Unione europea ha predisposto una prima armonizzazione delle legislazioni nazionali circa le condizioni d’ingresso e di soggiorno per studenti, alunni, tirocinanti e volontari provenienti da paesi terzi. L’attuale proposta di modifica della direttiva mira ad ampliare le vie legali d’accesso, oltre che a semplificare le condizioni e le procedure, proponendo significativi cambiamenti in materia d’ingresso nel mondo del lavoro e di mobilità tra gli Stati membri. Ho espresso voto negativo all'emendamento di rigetto, poiché credo che facilitare lo scambio e la mobilità di studenti, ricercatori e volontari possa contribuire fortemente all’arricchimento culturale, economico e sociale dell’Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado favorablemente a este acuerdo temprano de primera lectura sobre una Directiva que abarca las categorías mencionadas en el título y que adopta la forma de un texto refundido en el que varias directivas quedan englobadas en una nueva que aborda conjuntamente cuestiones que antes eran objeto de regulación a través de actos jurídicos diferenciados. El objetivo de la nueva Directiva es ampliar el ámbito material de las Directivas preexistentes, dotar de mayor seguridad legal a distintos grupos de nacionales de Estados terceros que vengan a la UE con el fin de realizar las actividades que se engloben dentro de las categorías previstas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ En la actual situación en la que las autoridades europeas están aplicando políticas migratorias de carácter tan agresivo en nuestras fronteras, presentan a la vez esta directiva de un marcado carácter elitista para la migración de las y los miembros con mayores cualificaciones académicas. Durante toda la negociación, además, se han ignorado nuestra propuesta de hacer esta categoría administrativa extensiva a sectores enormemente discriminados como las au pairs, además de mantenerse la posibilidad de que los estados no acepten a un candidato o candidata sin dar ningún tipo de explicación, lo que podría dar lugar a discriminaciones por origen. Aun así, hemos votado en contra de la enmienda de rechazo que se planteaba ya que entendemos que a pesar de estas importantes debilidades toda legislación que favorezca la libertad de movimiento y la migración con derechos es positiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette proposition de rejet sur le texte relatif aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat, d'échange d’élèves et de travail au pair.

Ce texte a pour objectif d'améliorer le cadre juridique existant et d'étendre le champ d'application à de nouvelles catégories de ressortissants de pays tiers (stagiaires rémunérés et personnes au pair). Il porte donc atteinte à la souveraineté des pays membres qui devrait pouvoir avoir une politique propre en la matière. De plus ce texte soutient des mesures favorisant l'immigration (regroupement familial) et favorise la fuite des cerveaux au détriment des pays en voie de développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ The aim of this report was to relax entry requirements for students who are travelling, training, volunteering etc. and therefore to improve the right for students to move around the EU.

I voted in favour of this report, but I was disappointed that the Irish Government chose to opt out of this Directive, which sets out common rights and procedural guarantees for job-seeking students and researchers. (Which dealt with The Students Directive and the Researchers Directive from 2004 and 2005 respectively)

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ Je salue l'adoption de règles d’entrée et de séjour harmonisées au niveau européen pour les étudiants, les chercheurs, les stagiaires, les bénévoles et les jeunes gens au pair de pays tiers. Trop souvent, les étudiants et chercheurs originaires de pays tiers se heurtent à des obstacles administratifs inutiles pour suivre des études ou faire de la recherche dans l’Union, ce qui finit par les dissuader.

Ces règles permettront de renforcer la position de l’Europe sur la scène mondiale dans les domaines de la recherche et de l’innovation, et de répondre aux défis démographiques et économiques auxquels nous faisons face, tout en renforçant les droits des jeunes en mobilité.

Outre des dispositions harmonisées et simplifiées, ce cadre permettra de lutter efficacement contre les risques d’exploitation et de concurrence déloyale sur le marché du travail, auxquels trop souvent ces personnes sont confrontées.

La prochaine étape devrait être de proposer un cadre global qui encadre le séjour des ressortissants de pays tiers dans l’Union, afin de pouvoir répondre pleinement aux besoins du marché du travail européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την τροπολογία που κατατέθηκε από το EFDD και το ENF σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair), διότι τάσσομαι υπέρ της σύστασης για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δεδομένης της αρνητικής κατάστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, η οδηγία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην νόμιμη μετανάστευση και, κατ' επέκταση, στην αξιοποίηση των θετικών συνεπειών αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Le texte énumère, outre les documents de voyage en cours de validité, tous les documents susceptibles d'être exigés à des fins d'entrée, en fonction du régime national particulier ou de la situation spécifique du ressortissant de pays tiers.

Tout ceci porte atteinte à la souveraineté des États membres, qui devraient pouvoir mener leur propre politique en la matière. Ce texte est également immigrationniste (regroupement familial, droit de rester pour chercher du travail ou créer une entreprise), et favorise le "brain drain" au détriment des pays en voie de développement. J'ai donc voté favorablement à la motion de rejet de la position du Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted in favour of the rejection of the Council position. Whilst the UK has an opt-out in this area, there are no guarantees that: 1. The current British government, or any subsequent government, will not concede this opt-out permanently and irrevocably. 2. This will not impact the UK through citizenship being granted to non-EU nationals in EU countries, who would then gain the right to live and work in the UK.

The legislation itself harmonises matters which are best dealt with by Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution, car la politique de cohésion, avec un budget de plus de 350 milliards d'euros prévu jusqu'en 2020, est l'instrument grâce auquel l'Union se rapproche de ses citoyens et la principale politique d'investissement et de développement de l'Europe. Néanmoins, j'estime qu'il est primordial que les États membres remplissent les conditions ex ante d'ici la fin de l'année 2016 afin d'assurer la bonne mise en œuvre des programmes. De plus, j'appelle à simplifier la charge administrative, qui entraine lenteur et lourdeur en ce qui concerne l'approbation de projets majeurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – palengvinti trečiųjų šalių studentų ir mokslininkų atvykimą į ES. Pasiūlymu nustatomos trečiųjų šalių pilietybę turinčių tyrėjų, studentų, mokinių, atlyginamų ir neatlyginamų stažuotojų, savanorių ir au pair auklių atvykimo ir gyvenimo sąlygos valstybių narių teritorijoje laikotarpiu, viršijančiu tris mėnesius. Juo nustatomos dviejų trečiųjų šalių piliečių grupių, kurioms dabar netaikoma teisiškai privaloma ES teisės sistema, – au pair auklių ir atlyginamų stažuotojų – priėmimo sąlygos, kuriomis būtų užtikrintos jų teisės ir apsauga. Trečiųjų šalių pilietybę turinčių tyrėjų atveju sudaromos palankesnės sąlygos jų šeimoms, galimybės šeimos nariams įsidarbinti ir jų judėjimo ES galimybės. Pasiūlyme taip pat numatyta, kad prašytojui, kuris įvykdo visas priėmimo vienoje valstybėje narėje sąlygas, suteikiama ilgalaikė viza arba leidimas gyventi. Pasiūlymu palengvinamas ir supaprastinamas studentų ir tyrėjų (ypač dalyvaujančių „Erasmus Mundus“ ir „Marie Curie“ programose) judumas ES. Dėl pasiūlymo studentai gauna daugiau teisių dirbti dalį darbo laiko ir juo sudaromos galimybės studentams ir tyrėjams užbaigus studijas ir (arba) mokslinius tyrimus pasilikti teritorijoje 12 mėnesių, kad jie galėtų išsiaiškinti įsidarbinimo galimybes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ Idézet a jogalkotási javaslat ajánlásából: „A globalizáció sürgetővé teszi az uniós vállalkozások és a külföldi piacok közötti kapcsolatok erősítését, a gyakornokok és au pairek mobilitása pedig hozzájárul a humán tőke fejlesztéséhez, ez pedig kölcsönösen gazdagítja a migránsokat, a származási országot és a befogadó országot, és olyan folyamatot alkot, amely révén jobban megismerhetjük egymás kultúráját.” A javaslat a multinacionális vállalatok olcsó munkaerő iránti igényét elégíti ki, egyben a vegyes etnikai összetételű Európa létrehozását is célozza, miközben az őshonos európai közösségek életminősége a magas munkanélküliség és az egyre nagyobb mértékű bevándoroltatás miatt egyre csökken. Mindezek alapján az EFDD és ENF frakciók tanácsi javaslat elutasítását célzó indítványát támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Le texte passant en deuxième lecture, je n'ai pas eu à me prononcer sur le texte en lui-même; j'ai cependant voté en faveur de la proposition de rejet de la position du Conseil, qui défend une règlementation immigrationniste dont nous avons pu voir qu'elle n'a fait jusqu'ici que desservir les intérêts des citoyens de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé ce texte car l'accord intervenu est sans doute un résultat maximum dans le contexte actuel.

Certains points positifs sont à souligner comme l'extension des visas de plus de trois mois aux stagiaires, volontaires et, sous forme optionnelle, aux travailleurs au pair. De même la mobilité des étudiants et des chercheurs qui bénéficient d'un visa longue durée est simplifiée et étendue au sein de l'Union et les membres des familles des chercheurs sont à présent inclus dans la directive avec un droit de travailler et de circuler dans l'Union. Enfin, après la fin de leurs études ou de leurs recherches, les étudiants et les chercheurs peuvent rester dans l'Union pendant une période de 12 mois pour trouver un emploi ou lancer leur activité.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ L’attrazione di talenti e di persone con elevate capacità rappresenta una priorità per l’Unione europea, soprattutto in un momento storico come questo caratterizzato da una forte concorrenza internazionale, una penuria di competenze all’interno dell’UE e un elevato tasso di invecchiamento tra la sua popolazione. Ho votato a favore della relazione Wikström perché ritengo che le soluzioni proposte siano all’altezza delle sfide che ci troviamo ad affrontare. Con la nuova direttiva, che unirà e sostituirà le disposizioni previste ora dalla direttiva studenti e dalla direttiva ricercatori, sarà semplificato e reso più attraente per ricercatori e studenti e lavoratori studiare e fare ricerca nell’UE. La nuova normativa consentirà ai cittadini di paesi terzi di soggiornare nell’Unione per nove mesi al termine degli studi e delle ricerche per cercare lavoro o creare un’attività; consentirà agli stessi di essere raggiunti dai propri famigliari e di muoversi con maggiore facilità dentro i confini europei durante il soggiorno.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra de las dos enmiendas a la totalidad presentadas por dos grupos políticos, que hubieran supuesto el rechazo de la posición del Consejo y, consecuentemente, el decaimiento de la propuesta legislativa. Entendemos que este informe contiene aspectos muy positivos para las personas que deseen realizar sus estudios superiores o de investigación en la UE. Se trata de una segunda lectura por lo que se aprobó en el comité y no hubo votación en el pleno.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ M'opposant à la proposition de directive relative aux conditions d'entrées et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation et de volontariat, j'ai voté en faveur de la motion de rejet déposé par notre groupe.

Cette nouvelle directive ne sera qu'une nouvelle porte d'entrée à une immigration massive, sous des prétextes des plus fallacieux. L'exposé des motifs estime en effet que le secteur de la recherche et du développement nécessitera un million d'emplois supplémentaires dans les années à venir; pourtant, plutôt que de réserver ces emplois à nos 12% de chômeurs, le Conseil et le Parlement jugent nécessaire de faire venir dans l'UE un "réservoir de travailleurs potentiels très qualifiés et de capital humain dont l'UE a besoin". Un double mépris, vis à vis des travailleurs européens ainsi que des étudiants en provenance des pays tiers, réduits à une simple ressource déracinée d'ajustement économique.

Outre que cette directive est un véritable levier de dumping social, je m'étonne que, le Parlement et le Conseil, constatant la fuite des cerveaux de nos meilleurs chercheurs, prennent comme solution l'immigration plutôt que de rendre en Europe les conditions plus favorables.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La direttiva in oggetto vorrebbe giustificare l'ingresso di cittadini di paesi terzi per motivi di studio, ricerca, tirocinio e altri programmi formativi per incentivare l'immigrazione verso l'Europa. Ancora una volta si cerca di far valere l'idea secondo cui l'unica via di salvezza per la crescita economica e demografica europea passa attraverso l'immigrazione in massa di cittadini extracomunitari nell'UE. Io credo invece che l'Europa debba prima preoccuparsi dei milioni di cittadini europei che rimangono senza lavoro soprattutto a causa delle folli scelte dell'UE. Ho quindi votato per chiedere il rigetto di questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de esta Directiva que refunde varias Directivas sobre la entrada y residencia de nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, intercambio de alumnos y colocación au pair, aunándolas en una nueva regulación. El objetivo de esta legislación es el de dar mayor seguridad a los nacionales de terceros Estados que acudan a la Unión para realizar alguna de las actividades previstas, así como alcanzar un sistema totalmente homogéneo. Gracias a las exigencias del Parlamento, tanto los voluntarios como los becarios quedarán comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva de forma obligatoria, lo que elimina la posibilidad de incluir a los trabajadores au pair de forma optativa. Además, se ha mejorado la movilidad intracomunitaria de los estudiantes e investigadores y se ha ampliado el número mínimo de horas que los estudiantes pueden trabajar a tiempo parcial, y el periodo durante el que los estudiantes e investigadores pueden permanecer en la Unión tras finalizar el periodo de estudios o investigación se ha fijado en doce meses. La Unión debe seguir avanzando en materia de migración legal.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rekomendacijos, kadangi per pirmąjį svarstymą buvo priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo programoje „Au pair“ tikslais sąlygų. Europos Parlamento ir Komisijos supratimu, pagal šios direktyvos nuostatas valstybėms narėms leidžiama atmesti prašymą tik išnagrinėjus kiekvieną konkretų atvejį ir atsižvelgiant į konkrečias su trečiosios šalies piliečiu susijusias aplinkybes ir proporcingumo principą bei remiantis įrodymais arba rimtomis ir objektyviomis priežastimis. Komisija užtikrins, kad valstybės narės, perkeldamos direktyvą į nacionalinę teisę, įgyvendintų šią nuostatą vadovaudamosi šiuo aiškinimu, ir vykdydama savo įsipareigojimus apie tai informuos Europos Parlamentą ir Tarybą. Europos Parlamentas ir Komisija mano, kad minėtosios nuostatos įtraukimas į šią direktyvą neturėtų būti laikomas precedentu nustatant teisėtos migracijos priemones ateityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Nisem podprl predloga o zavrnitvi stališč Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk. Stališča Sveta vsebujejo določbe za pojasnitev in izboljšanje pogojev za izmenjave državljanov tretjih držav, ki niso članice EU, pripravniki, prostovoljci, dijaki in varuške. Razlogov, da teh določb ne bi sprejel, nisem imel nobenih.

Predlagana direktiva predlaga tudi poenostavitev možnosti gibanja prej omenjenim kategorijam ljudi znotraj Evropske unije, kar še izboljšuje njihovo mobilnost pri iskanju dela v EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Ho accolto con favore il testo approvato oggi al termine di un lungo iter legislativo, che mira alla revisione e a una maggiore armonizzazione della normativa in materia di ingresso e soggiorno nell'Unione europea da parte di cittadini di paesi terzi per motivi di studio, ricerca, tirocinio e altre forme di scambio o collocamento. In un momento in cui il tema dell'immigrazione è all'ordine del giorno, insieme a tutte le problematiche e sfide ad esso legato, potenziare i canali di ingresso legale nell'UE e le condizioni di permanenza al suo interno, a vantaggio in particolare di giovani qualificati e volenterosi, rappresenta un passo importante per favorire lo scambio culturale e di competenze che dovrebbe essere alla base dello spirito europeo e dello sviluppo delle nostre società. Puntare sul capitale umano e favorirne la mobilità non è solo al centro delle nostre strategie, ma anche dei nostri valori, e dobbiamo ricordarcene in questi tempi difficili, anche quando ci rapportiamo ai paesi terzi o all'immigrazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce texte porte atteinte à la souveraineté des États membres et est pro-immigration (regroupement familial, droit de rester pour chercher du travail ou créer une entreprise). Ce texte favorise la fuite des cerveaux au détriment des pays en voie de développement ce que je combats fermement. J'ai voté pour le rejet de cette proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – The aim of this report was to relax entry requirements for students who are travelling, training, volunteering etc. and therefore to improve the right for students to move around the EU.

I voted in favour of this report, but I was disappointed that the Irish Government chose to opt out of this Directive, which sets out common rights and procedural guarantees for job-seeking students and researchers. (Which dealt with The Students Directive and the Researchers Directive from 2004 and 2005 respectively)

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ L’Unione europea sta affrontando ingenti cambiamenti strutturali di natura sia demografica che economica. La popolazione in età lavorativa ha praticamente smesso di crescere e nel corso del prossimo biennio comincerà a diminuire. Per motivi sia economici che demografici, gli attuali modelli di crescita dell’occupazione incentrata sul personale qualificato resteranno validi per il prossimo decennio. L’Unione è inoltre di fronte a una situazione di “emergenza innovazione”: ogni anno l’Europa spende per la ricerca e lo sviluppo lo 0,8% del PIL in meno rispetto agli Stati Uniti e l’1,5% in meno rispetto al Giappone. In questo contesto è importante mantenere un quadro di norme relative al soggiorno dei cittadini di paesi terzi che sia coerente con i valori fondativi dell’UE, con i principi ispiratori della sua azione e con gli interessi economici e demografici dell’Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ La directive de la Commission européenne sur laquelle nous devons nous prononcer est censée faciliter l'arrivée d'étudiants étrangers dans l'Union européenne afin qu'ils puissent se former et mettre à profit leurs compétences dans leur pays d'origine. En réalité, elle contribuera à créer de nouvelles filières d'immigration légale. Ces ressortissants sont en effet appelés à rester en Europe, pour soit disant pallier un manque de main d'œuvre qualifiée.

Cette directive renforcera ainsi la concurrence sur le marché du travail entre les candidats tout juste diplômés pour le plus grand bonheur des grands groupes qui auront à leur disposition une main d'œuvre formée et peu exigeante sur leurs prétentions salariales. C'est la raison pour laquelle je me suis opposé à ce texte en votant pour la proposition de rejet.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Această directivă are ca scop să autorizeze statele membre să respingă o cerere numai de la caz la caz, dar luând în considerare atât circumstanțele specifice ale fiecărui resortisant al unei țări terțe, cât și principiul proporționalității, însă numai pe baza unor dovezi sau a unor motive grave și obiective.

În același timp, este necesară o monitorizare și asigurarea faptului că statele membre pun în aplicare respectiva dispoziție în conformitate cu această interpretare atunci când transpun directiva și informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu aceasta, în cadrul obligațiilor care le revin în temeiul articolului 39.

Am votat în favoarea acestei rezoluții cu privire la intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair, considerând esențială încurajarea învățământului, a cercetării și a formării profesionale, pentru că acest schimb nu face altceva decât să vină în sprijinul țărilor membre, dar și a Uniunii Europene în ansamblul ei.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ La direttiva vorrebbe facilitare per le categorie sopra menzionate l'acceso all'Unione attraverso delle procedure burocratiche più snelle. Tutto questo però è giustificato dal messaggio politico che in sintesi sostiene il bisogno di una maggiore immigrazione in Europa. Ricordiamo che in prima lettura questo testo era giustificato da: "Le stime dell'immigrazione necessaria a mantenere il rapporto tra la popolazione attiva e la popolazione totale ai livelli del 2010 indicano che l'UE nel suo insieme necessiterebbe di 11 milioni di lavoratori in entrata nel periodo 2010-2020"; oppure: "L'Europa dipenderà sempre di più dall'immigrazione per coprire i posti di lavoro vacanti e garantire la crescita economica". Ho votato a favore del rigetto della proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), în scris. ‒ Situația resortisanților țărilor terțe care sosesc pe teritoriul Uniunii pentru studii, cercetare, formare profesională prin stagii remunerate sau nu, dar și pentru voluntariat sau muncă au pair se caracterizează prin două aspecte pe care eu le consider importante.

În primul rând, prin această mobilitate se creează un transfer între piața muncii europene, respectiv domeniul de cercetare și acești tineri în sensul oferirii unui cadru propice pentru completarea dezvoltării lor educaționale și profesionale la un nivel de înaltă calitate, iar pentru UE s-ar remarca creșterea competitivității pe piață.

În al doilea rând, lucru subliniat de însăși această recomandare pentru a doua lectură, statele membre nu trebuie să neglijeze profilul niciunuia dintre tinerii resortisanți ai țărilor terțe care vin pe teritoriul UE, iar respingerea cererii lor să se realizeze numai ținând seama de dovezi sau motive grave care ar face inoportună prezența acestora. Aici mă refer, firește, la posibilitatea unui transfer al extremismului din exterior către Uniune.

Prin urmare, susțin această recomandare pentru a doua lectură privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat și programe de schimb de elevi, proiecte educaționale și muncă au pair.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della raccomandazione in questione poiché credo che la predisposizione di uno strumento unico, applicabile all'insieme di questi gruppi di cittadini di paesi terzi, sia fondamentale per l'UE. Semplificare e migliorare le loro condizioni di ingresso e soggiorno è, al contempo, sia un dovere che un obbligo morale.

L'UE deve affrontare importanti sfide demografiche ed economiche. Permettere ai cittadini di paesi terzi di acquisire competenze e conoscenze durante un periodo di formazione in Europa può contribuire, dunque, a formare una riserva di potenziali lavoratori ed incoraggiare la circolazione dei cervelli.

Le norme in vigore che disciplinano l'accesso di alcuni di questi gruppi, tuttavia, non sono ancora sufficientemente chiare e non permettono, quindi, di risolvere le difficoltà pratiche incontrate dagli interessati.

Favorire i contatti interpersonali e la mobilità son elementi imprescindibili della politica dell'Unione. Le migrazioni costituiscono una forma di arricchimento reciproco, per lo Stato d'origine e per quello ospitante. Pensare globale è la nuova sfida da affrontare per il futuro dei nostri giovani.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which concerns the consolidation of two existing Directives – The Students Directive and the Researchers Directive from 2004 and 2005 respectively. The report seeks to relax entry requirements for the above categories in doing so, and improve the right for students to move around the EU. I was disappointed that the Irish Government chose to opt out of this Directive, which sets out common rights and procedural guarantees for job-seeking students and researchers.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEP’s have voted in favour of our group’s rejection amendment which calls for the council position to be rejected and the procedure to be closed. UKIP believes that it is not the competency of the European Union to create and manage entry requirements for third country nationals into the Union. We believe that this is a decision that sovereign national governments should have the ability to decide.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the proposal for a directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for educational purposes. I am confident that whilst the proposal clarifies and improves the rules for entry of such individuals, it will help young people come to Europe to discover our culture and gain valuable experiences.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il Parlamento è chiamato ad approvare in seconda lettura il testo di revisione della direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari. La revisione mira di fatto ad ampliare e facilitare le vie legali di accesso all'UE per alcune categorie di soggetti. Il testo prevede l'armonizzazione delle condizioni di ingresso e di soggiorno nell'UE per i ricercatori, gli studenti, i tirocinanti e i volontari che partecipano al servizio volontario europeo provenienti da paesi terzi. Per altre categorie di soggetti (quali cittadini di paesi terzi che chiedono di partecipare a un programma di scambio di alunni o a un progetto educativo, volontari diversi da quelli partecipanti al servizio volontario europeo e persone collocate "alla pari") gli Stati membri conserverebbero la facoltà di scegliere se applicare le condizioni previste dalla direttiva modificata. Il voto è senza dubbio positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport, qui fusionne les directives actuelles sur les conditions d'entrée des étudiants et des chercheurs dans l'UE, et inclut dans le champ d'application de la directive commune les stagiaires rémunérés et les filles au pair.

Ce rapport clarifie les conditions d’entrée de ces personnes dans l'espace européen, avec pour objectif de renforcer l’accès au marché du travail des étudiants et de combler les carences de compétences qui affectent tant de secteurs spécifiques en Europe. Il en va de la compétitivité de notre Union sur le marché mondial.

Je salue notamment le fait que les étudiants et les chercheurs puissent séjourner au moins neuf mois après avoir terminé leurs études ou recherches en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.

Je félicite ma collègue Cecilia Wikström pour son excellent travail lors des négociations de ces textes avec la Commission et le Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen (S&D), skriftlig. ‒ Vi danske socialdemokrater har undladt at stemme for dette direktiv. Dels er direktivet omfattet af det danske retsforbehold, dels er vi ikke enige i hele indholdet. Der er b.la. nogle udfordringer i forhold til den måde, Danmark har indrettet sit velfærdssamfund på.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση καθώς θεωρούμε ότι επιφέρει βελτιώσεις ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες εισδοχής, τα δικαιώματα ίσης μεταχείρισης, τα δικαιώματα των σπουδαστών για πρόσβαση στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών, την κινητικότητα εντός της ΕΕ και τις διαδικαστικές εγγυήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Non ho potuto che esprimermi a favore (tecnicamente: contro il rigetto) della proposta del Consiglio perché concordo con obiettivi e modalità della relazione. Il documento infatti ha l'obiettivo di semplificare la possibilità di movimento per i cittadini di paesi terzi, dando loro la possibilità di acquisire competenze e conoscenze attraverso un periodo di formazione in Europa. Inoltre incoraggia la "circolazione dei cervelli" e sostiene la cooperazione con gli altri Stati. Tutti scopi lodevoli ed è per questo che ho votato contro il rigetto di tale proposta. Sono amareggiato infatti nel percepire come il mero ostruzionismo di alcuni partiti politici, come ad esempio EFDD, troppo spesso rappresenti una grave minaccia per la formazione di buone iniziative come questa.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ The European Union’s working age population has practically stopped growing and over the next couple of years it will start shrinking. The EU is also facing a situation of ‘innovation emergency’. Europe is spending 0.8% of GDP less than the US and 1.5% less than Japan every year on Research & Development (R&D). In addition, thousands of the best researchers and innovators have moved to countries where conditions are more favourable.

To counterbalance this lack of manpower, immigration from outside the EU is one source of highly skilled people, and third-country national students and researchers in particular are groups which are increasingly sought after and which the EU needs to actively attract.

Allowing third-country nationals to acquire skills and knowledge through a period of training in Europe encourages ‘brain circulation’ and supports cooperation with third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ O atual mundo multipolar, com diversos focos de poder, tem também expressão na investigação e na inovação.

Não estamos sozinhos no mundo; necessitamos de atrair nacionais de países terceiros. Por isso, procedeu-se à reformulação e fusão de duas diretivas, focando-se principalmente, mas não exclusivamente, nos beneficiários destas duas: estudantes e investigadores.

Por um lado, facilita-se a entrada de investigadores, estudantes e respetivas famílias, assim como a sua permanência após a conclusão dos seus estudos. Desta forma, pretende-se que estes nacionais de países terceiros possam desenvolver, na Europa, as competências também aqui adquiridas.

Por outro lado, a diretiva vem facilitar a mobilidade intracontinental. Ou seja, uma vez que estes vistos permanecem territorialmente limitados, embora vivamos num espaço sem fronteiras, facilita-se o procedimento para movimentos dentro União.

Por tudo isto, voto a favor desta diretiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn mit den neuen Vorschriften werden die Regeln für Drittstaatsangehörige, die zu Forschungs- und Studienzwecken zu uns nach Europa kommen, praktikabler. Zum einen sind wir in Europa in zunehmendem Maße auf Zuwanderer angewiesen, um leere Stellen zu besetzen. Zum anderen haben Wirtschaftsmächte in anderen Teilen der Welt heute weitaus größeren Erfolg damit, qualifizierte Arbeitnehmer anzuwerben. Hier müssen wir handeln, damit wir den Ruf der EU als attraktivem Standort für Wissenschaft und Innovation festigen und dadurch zu einer Stärkung der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit beitragen können.

Die EU muss auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig und unbürokratisch auftreten und gleichzeitig Sicherheit und Gleichbehandlung gewährleisten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – UKIP MEP’s have voted in favour of our group’s rejection amendment which calls for the council position to be rejected and the procedure to be closed. UKIP believes that it is not the competency of the European Union to create and manage entry requirements for third country nationals into the Union. We believe that this is a decision that sovereign national governments should have the ability to decide.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ I support this report because I believe that allowing Member States to reject an application only on a case-by-case basis and taking into account the specific circumstances of the third-country national and the principle of proportionality on the basis of evidence or serious objective reasons is appropriate, however, such should nonetheless be regulated within a general framework of harmonised rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ La popolazione dell'UE in età lavorativa ha praticamente cessato di crescere e inizierà probabilmente a diminuire nel corso dei prossimi anni, mentre migliaia dei migliori ricercatori e innovatori si trasferiscono in paesi in cui le condizioni sono più favorevoli. Permettere ai cittadini di paesi terzi di acquisire competenze e conoscenze durante un periodo di formazione in Europa può contribuire a formare una riserva di lavoratori potenziali molto qualificati e incoraggiare la circolazione dei cervelli, sostenendo la cooperazione con i paesi terzi.Tuttavia, le norme in vigore che disciplinano l'accesso di alcuni di questi gruppi non sono sufficientemente chiare e non permettono di risolvere alcune delle difficoltà pratiche incontrate dagli interessati. Per questo problema il Parlamento è chiamato ad approvare in seconda lettura il testo del compromesso concordato con il Consiglio, riguardante la revisione della direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari. La revisione di questa direttiva di fatto amplia le vie legali di accesso all'UE per alcune categorie di soggetti e ne facilita l'ingresso. Per i numerosi problemi che sta affrontando l'Europa in questi anni il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – En la actual situación en la que las autoridades europeas están aplicando políticas migratorias de carácter tan agresivo en nuestras fronteras, presentan a la vez esta directiva de un marcado carácter elitista para la migración de las y los miembros con mayores cualificaciones académicas. Durante toda la negociación, además, se han ignorado nuestra propuesta de hacer esta categoría administrativa extensiva a sectores enormemente discriminados como las au pairs, además de mantenerse la posibilidad de que los estados no acepten a un candidato o candidata sin dar ningún tipo de explicación, lo que podría dar lugar a discriminaciones por origen. Aun así, hemos votado en contra de la enmienda de rechazo que se planteaba ya que entendemos que a pesar de estas importantes debilidades toda legislación que favorezca la libertad de movimiento y la migración con derechos es positiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio sostegno a questa risoluzione legislativa tramite il mio voto favorevole, perché credo che il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi all’interno dell’UE, per portare avanti progetti formativi, debba essere regolato in modo tale da salvaguardare la libera circolazione delle persone, delle conoscenze e delle competenze sul territorio dell’Unione. Pertanto, appoggio la posizione congiunta di Parlamento europeo e Commissione europea in merito ai motivi di rifiuto all’ingresso dei cittadini di paesi terzi in Europa. Tali cittadini, infatti, non devono essere ostacolati nell’attuazione del loro progetto di studio o lavoro in uno o più Stati membri e la loro domanda dovrebbe essere respinta solo in presenza di prove o motivi gravi e oggettivi e, comunque, tenendo conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo e del principio di proporzionalità.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. – Az Európai Parlament támogatja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját a harmadik országokból az EU-ba kutatási, tanulási, önkéntesi szolgálatban vagy „au pair” tevékenységben való részvételi céllal érkező személyek beutazási és tartózkodási feltételeiről szóló irányelv elfogadását illetően. Az irányelvben felsorolt és definiált tevékenységekhez kapcsolódó uniós tartózkodás feltételeinek pontos meghatározása átláthatóbbá teszi a rendszert és tisztázza az ide tartozó kérelmek kategóriáját, mindez fontos ebben a migráció által jelentősen meghatározott időszakban.

A jelentés melléklete egy közös nyilatkozatot tartalmaz a Parlament és a Bizottság részéről, amely az irányelvben meghatározott kérelem elutasításának indokait pontosítja, ezen belül az arányosság elvének és a tényszerű bizonyítékoknak a figyelembe vételét. A mellékelt értelmezéssel összhangban kell majd a tagállamoknak az irányelvet átültetniük.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Celem tej dyrektywy jest poprawa globalnej rywalizacji o talenty oraz promocja Europy jako centrum doskonalenia w zakresie studiów i szkoleń. Poprawa konkurencyjności, stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Projekt dyrektywy przewiduje wspólne warunki przyjazdu i pobytu na terytorium UE dla naukowców, studentów, praktykantów i wolontariuszy z krajów trzecich biorących udział w Wolontariacie Europejskim. Nowe przepisy obejmują obywateli państw trzecich pracujących jako badacze lub chcących podjąć studia w jednym z państw członkowskich. Okres mobilności badaczy, naukowców został zwiększony do sześciu miesięcy, czyniąc Unię Europejską bardziej atrakcyjnym miejscem dla obywateli państw trzecich. Ponadto studenci z krajów trzecich będą mieli prawo do pracy przez co najmniej 15 godzin tygodniowo (poza czasem studiów), aby mogli pokryć część kosztów studiów. Na podstawie wyżej wymienionych argumentów zagłosowałem za.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I abstained on this vote because it is my view that immigration policies are a national competency for the UK to decide. The British Government has also opted-out of this mechanism.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport législatif porte sur les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers dans l’Union européenne dans l’objectif de recherches, d’études, de formation, de volontariat, d'échange d’élèves et de travail au pair. Il s’agit de simplifier la mobilité des ressortissants des pays tiers afin de favoriser les échanges culturels.

Ce rapport propose que les étudiants et chercheurs puissent rester au moins neuf mois après la fin de leurs activités et favorise leur mobilité dans le territoire européen durant leur séjour. Considérant que la mobilité des étudiants et des chercheurs européens favorise le développement d’une identité européenne et contribue à l’aboutissement de l’espace unique européen, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La refonte de la directive relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair permet d'améliorer le cadre juridique applicable aux différentes catégories des ressortissants des pays tiers et de faciliter leurs déplacements au sein de l'Union européenne. J'ai donc voté en faveur de ce rapport qui étend le champ d'application des précédentes directives.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ L’Europe doit continuer d’attirer au sein de ses universités des étudiants, des universitaires et des chercheurs de pays tiers.

Il est donc nécessaire d’améliorer leurs conditions d’accueil et de séjour. C’est l’objet de cette nouvelle législation qui permettra par exemple aux étudiants ou aux chercheurs de rester au moins 9 mois supplémentaires sur le territoire européen pour y travailler, ou y créer une entreprise, et qui favorisera les programmes d’échange d’élèves.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ Pour être à la hauteur de son ambition l'Union doit investir massivement dans l'innovation, pour relancer la croissance et créer des emplois, tout en maintenant et en solidifiant son modèle social. C'est à la lumière de ses exigences que je soutiens cette proposition. Elle vise en effet à accueillir sur le territoire de l'Union des personnes hautement qualifiées. Demain un étudiant aura la possibilité de venir plus facilement en Europe, d'avoir une mobilité plus importante dans l'Union et lui sera offerte la possibilité de rester 12 mois dans l'Union afin de trouver un emploi dans le territoire qui l'a accueilli.

Les conditions plus favorables offertes aux chercheurs, en matière de regroupement familial et qui leur permettent de poursuivre leurs recherches dans d'autres États membres que celui qui leur a fourni leur permis de séjour, devrait favoriser la venue de nouveaux scientifiques. Je me réjouis de la promotion du modèle social européen avec le statut offert aux personnes au pair et aux stagiaires non-rémunérés, catégorie fragile et susceptible d'exploitation. L'UE est fidèle à son modèle, à la fois dans son ambition économique et sa vocation sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour la motion de rejet de cette règlementation européiste et immigrationniste qui porte sur le regroupement familial, le droit de rester pour chercher un emploi ou pour créer une entreprise, pour les chercheurs et les étudiants. En outre, le "brain drain" (fuite des cerveaux) est encouragé au détriment des pays en voie de développement qui en pâtissent. Plus généralement, ce texte porte atteinte à la souveraineté des États membres, qui devraient pouvoir mener leur propre politique sur ces sujets fondamentaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Реших да не подкрепям този доклад и да гласувам против него. По-силна и ясна рамка от правила и изисквания трябва ефективно да работят и в двете посоки, за да позволява за някои академичен обмен, както и да не се подкопават възможностите на гражданите на ЕС, за да се конкурират в целия ЕС.

Ефектът на твърде висок приток може да се види най-силно в страните с най-ниски индикатори за развитие, където учениците все още нямат достатъчно възможности да се възползват от борсови и други академични програми. Ние трябва да се съсредоточим на първо място върху подобряване на съществуващите вътрешни предизвикателствата на ЕС, преди да мислим в световен мащаб. Имам чувството, че някои опасения все още не са разгледани достатъчно силно през настоящата директива.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Είναι χλεύη ότι η μετανάστευση από χώρες εκτός Ένωσης αποτελεί πηγή εισροής ατόμων υψηλής ειδίκευσης.

Οι νέοι και νέες στα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ανεργίας και πρόσβασης στην αγορά εξειδικευμένης εργασίας. Ειδικά στην Ελλάδα και στις χώρες του Νότου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί απόφοιτοι εξαναγκάζονται είτε σε φυγή από τις πατρίδες τους είτε σε εργασία αδήλωτη, ανασφάλιστη και αβέβαιη ως προς το μέλλον.

Ήδη οι λαθρομετανάστες αποτελούν ωρολογιακή βόμβα για την Ευρώπη και ευθεία απειλή για την εθνική ασφάλεια και κοινωνική συνοχή των κρατών. Δεν είναι αναγκαίο να μας φορτωθούν και δήθεν επιστήμονες με τις οικογένειές τους, όπως προωθείται στην έκθεση προς ψήφιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Fredrick Federley (ALDE), skriftlig. ‒ Till det här betänkandet lade EFDD och ENF ändringsförslag om att avslå betänkandet, och därmed avfärda rådets position och avsluta proceduren med att underlätta för att tredjelandsmedborgare kan komma till EU för studier, forskning, volontärarbete, elevutbyte och som au pair. Centerpartiet och jag står för öppenhet såväl inom som till EU, och därför är det självklart att stödja dessa möjligheter.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A diretiva prevê a possibilidade de os estudantes permanecerem pelo menos nove meses após a conclusão da investigação ou dos estudos, a fim de procurar emprego ou criar uma empresa.

A nova diretiva estabelece ainda as condições de entrada e residência nos Estados-Membros da UE e os direitos dos nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, estudos, formação ou atividades de voluntariado no Serviço Voluntário Europeu.

A nova diretiva inclui também disposições sobre a mobilidade dentro da UE, de modo a facilitar a realização de parte da investigação ou dos estudos noutro Estado-Membro, e sobre o direito de os membros da família acompanharem os investigadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Porte atteinte à la souveraineté des États membres, qui devraient pouvoir mener leur propre politique en la matière. Ce texte est également immigrationniste (regroupement familial, droit de rester pour chercher du travail ou créer une entreprise), et favorise le "brain drain" au détriment des pays en voie de développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. ‒ Le opportunità e i vantaggi offerti dai settori della ricerca e dell’innovazione hanno bisogno di essere supportati non solo con investimenti ma anche con norme chiare e vincolanti che disciplinino le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari. Nell’assicurare un equo e uniforme trattamento di queste categorie di persone da parte degli Stati membri, si creano le basi per la promozione di relazioni sociali, culturali ed economiche che consentono di far circolare e trasferire conoscenze e competenze. Regole certe per la formazione del capitale umano devono tendere anche alla cooperazione con i paesi terzi, recare beneficio sia ai paesi di partenza che a quelli di arrivo ed eliminare ogni rischio legato alla generazione di situazioni di sfruttamento e discriminazione.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Trata-se de um relatório de segunda leitura sobre as condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, de estudos, de formação, de voluntariado, de programas de intercâmbio de estudantes, de projetos educativos e de colocação "au pair".

Ainda que timidamente, este relatório apresenta aspetos positivos. As disposições introduzidas melhoram a situação atual. São exemplos as melhores condições de procura de emprego, a melhoria do regime de mobilidade, a criação de uma autorização de procura de emprego que alarga as condições de permanência e a entrada na União Europeia dos membros da família dos investigadores.

Defendemos a possibilidade de residentes de países terceiros poderem entrar, residir e trabalhar na União Europeia, e defendemos que o possam fazer com condições de dignidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Predložená smernica zodpovedá potrebám, ktoré boli zistené v správach o vykonávaní predchádzajúcich dvoch smerníc, a to v záujme nápravy nedostatkov. Dôležité je tiež zabezpečenie právnej istoty a najmä poskytnutia jednotného právneho rámca pre rôzne skupiny osôb prichádzajúce do Európskej únie z tretích krajín. Existujúce ustanovenia je dôležité zjednodušiť a zahrnúť do jedného nástroja a smernica by sa mala zamerať aj na posilnenie kontaktov medzi ľuďmi, a to najmä vo vzťahu ku krajinám v rámci európskej susedskej politiky alebo ku strategickým partnerom Európskej únie. Migrácia na účely stanovené v tejto smernici podporí vytváranie a získavanie poznatkov a zručností a touto smernicou by sa mala Európska únia zatraktívniť aj ako miesto pre výskum a inovácie, čím by sa mal dosiahnuť pokrok EÚ v oblasti posilnenia celkovej konkurencieschopnosti a rastu. Ustanoveniami tejto smernice nie je dotknutá právomoc členských štátov regulovať rozsah prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vykonávania práce, ale v súlade so zásadou proporcionality dosiahnuť na úrovni Európskej únie čo najlepšie podmienky.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Είναι χλεύη ότι η μετανάστευση από χώρες εκτός Ένωσης αποτελεί πηγή εισροής ατόμων υψηλής ειδίκευσης.

Οι νέοι και νέες στα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ανεργίας και πρόσβασης στην αγορά εξειδικευμένης εργασίας. Ειδικά στην Ελλάδα και στις χώρες του Νότου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί απόφοιτοι εξαναγκάζονται είτε σε φυγή από τις πατρίδες τους είτε σε εργασία αδήλωτη, ανασφάλιστη και αβέβαιη ως προς το μέλλον.

Ήδη οι λαθρομετανάστες αποτελούν ωρολογιακή βόμβα για την Ευρώπη και ευθεία απειλή για την εθνική ασφάλεια και κοινωνική συνοχή των κρατών. Δεν είναι αναγκαίο να μας φορτωθούν και δήθεν επιστήμονες με τις οικογένειές τους, όπως προωθείται στην έκθεση προς ψήφιση. Για τους παραπάνω λόγους υπερψηφίζω την έκθεση A8-0166/2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I believe it is fundamental to make the conditions of entry of third-country nationals as simple and harmonised as possible, and to strengthen provisions on the right for students to work part-time while studying, and the right for students and researchers to remain after completing their studies for an 18 months period.

At a time of negative news stories concerning migration, this Directive is a welcome step forward with regard to legal migration for students, researchers and other groups of young people. We need to see more legal migration instruments at EU level to tap into the great positive potential of migration.

The broadening of the scope, the provisions on mobility, the provisions on working hours and allowing students and researchers to stay after completion of their studies or research are all elements which I support and will keep fighting for. I am satisfied with their inclusion in the final compromise text.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), in writing. ‒ With today’s vote we regulate the conditions of entry and residence in the EU of third-country nationals for the purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated and unremunerated training, voluntary service and au pairing.

The document is balanced, allows third-country nationals to acquire skills and knowledge through a period of training in Europe and supports cooperation with third countries. It sets clear rights and duties for all people who wish to enter and study or train in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Pozitív szavazatommal általánosságban támogattam a jelentés második olvasatát. Az Uniónak versenyképesnek kell lennie a világpiacon, ugyanakkor biztosítékokat és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a harmadik országokból érkező tehetséges fiatalok számára. A hasonló irányelveknek az Unió általános versenyképességének és növekedési rátájának erősödését kell eredményezniük, olyan munkahelyek létrehozása mellett, amelyek nagyobb mértékben hozzájárulnak a GDP növekedéséhez.

A javaslat megkönnyíti és egyszerűsíti az Unión belüli mobilitást a hallgatók és a kutatók számára, különös tekintettel az Erasmus Mundus vagy a Marie Curie programok résztvevőire. Ezek a programok fontos alkotóelemei egy felelős európai oktatáspolitikának.

A javaslat úgy rendelkezik, hogy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot vagy tartózkodási engedélyt kell kiadni azoknak a kérelmezőknek, akik a tagállamok egyikében teljesítik valamennyi befogadási feltételt. Ezt a jelen események tükrében felül kell vizsgálni. Továbbá, a jelen migrációs nyomás hatására nem tudom támogatni azon kijelentéseket, melyek szerint az álláshelyek betöltése és a gazdasági növekedés biztosítása érdekében egyre inkább a bevándorlásra kell támaszkodnia Európának.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de esta recomendación ya que es necesario regular la entrada y la residencia de aquellos ciudadano no comunitarios que quiera establecerse en la UE por motivos que puedan aportar un importante valor añadido a la sociedad europea. Creo que debemos tener en cuenta y poner en valor las oportunidades que pueden suponer para nuestros jóvenes, que pueden enriquecerse de las experiencias de otros jóvenes de terceros países y el impulso que ello puede suponer para la innovación de la economía europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ Supporto la raccomandazione sulla direttiva "Condizioni di ingresso e residenza di cittadini di paesi terzi per determinati scopi", un'importante conquista che individua il valore positivo della migrazione legale, riconoscendo agli studenti, ai ricercatori e gli altri gruppi di giovani che arrivano in Europa per programmi di scambio fra scuole o progetti educativi, volontariato o formazione, una maggiore certezza giuridica, ampliando il campo di applicazione delle direttive preesistenti. Ritengo che l’Europa debba continuare a dare segnali forti in questo senso e a dimostrare un impegno solido a favore della tutela dei diritti della persona.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell’accordo raggiunto tra Parlamento e il Consiglio relativo all’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. Il Parlamento europeo ha oggi votato a grande maggioranza un provvedimento di grande impatto sulla competitività dell’Unione europea, fornendo non solo un’importante opportunità a studenti e giovani professionisti per sviluppare meglio le proprie capacità ed esperienze professionali e formative, ma anche inquadrando l’immigrazione in una cornice legale che vada a colmare un gap demografico ed economico all’interno del mercato del lavoro europeo. Sono certa che, grazie a questo risultato legislativo del PE, le università europee risulteranno più attrattive e capaci di sviluppare piani e progetti anche più ambiziosi per garantire la più alta qualità degli studi e della ricerca in Europa e nel mondo. Mi associo, infine, all’appello della relatrice Wikstom affinché tale direttiva venga al più presto recepita dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri in modo da garantire la piena applicabilità della norma in tutta l’UE e preservando lo spirito del legislatore europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für die Richtlinie „Einreise und Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst oder an Schüleraustauschprogrammen und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit“ gestimmt – und ihre Zurückweisung abgelehnt. Der Bereich ist wichtig, gerade für junge Leute. Wir brauchen bessere, grenzübergreifende Regeln, um das zu erleichtern.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Die Mobilitätsregelung fördert die Entwicklung der Studenten und Forscher. Gleichzeitig erhält die Union durch diese jungen, kreativen Köpfe einen entscheidenden Vorteil in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum und Förderung von Innovationen und Entwicklung. Zudem wird die Attraktivität von Europas Universitäten und Hochschulen aufrechterhalten und verhindert, dass die Studenten und Forscher als oberste Bindeglieder der Bildungspolitik ihr Wissen anderen Ländern außerhalb der EU übermitteln.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ It is extremely important that the EU moves towards enhancing safer and legal routes to Europe; Labour MEPs support the text as it represents a great added value to managed migration particularly in context of the current migration crisis.

However, it is important to remember that this report will not impact UK immigration policy concerning third-country nationals as the UK has an opt-out of EU Justice and Home Affairs measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra de las dos enmiendas a la totalidad presentadas por dos grupos políticos, que hubieran supuesto el rechazo de la posición del Consejo y, consecuentemente, el decaimiento de la propuesta legislativa. Entendemos que este informe contiene aspectos muy positivos para las personas que deseen realizar sus estudios superiores o de investigación en la UE. Se trata de una segunda lectura por lo que se aprobó en el comité y no hubo votación en el pleno.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. ‒ Susțin această directivă deoarece sunt îmbunătățiri evidente privind mobilitatea în UE și condițiile de muncă ale cercetătorilor, studenților, dar și ale familiilor lor.

Pentru prima oară avem reguli comune pentru munca au pair și tot în această directivă sunt cuprinși și voluntarii. Studenții vor putea lucra 15 ore pe săptămână, în loc de 10 ore pe săptămână, cum era până în prezent. Cercetătorii pot lucra 6 luni, în loc de 3 luni. Toți cetățenii au dreptul de a rămâne într-o țară din UE 9 luni după încheierea activității pentru care au venit. Directiva prevede intra-mobilitatea care împiedică statele membre să o blocheze.

Au pair este un program de schimburi culturale care oferă șansa unor oameni de a face ceva inedit și în același timp remunerat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. J'ai résolument voté en faveur de cette directive relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves. L'accueil de chercheurs, d'entrepreneurs, et d'étudiants de pays tiers constitue un facteur important de compétitivité pour les pays membres, et à plus petite échelle, pour l'Union.

Grâce à cette directive, tous ces ressortissants pourront rester 9 mois de plus pour postuler à un travail ou monter leur entreprise et les membres de leur famille proche pourront bénéficier de la liberté de circulation et du droit au travail à l'intérieur de l'espace communautaire. En d'autres termes, cette directive rend l'Union européenne plus attractive à des personnes dont les contributions participent pleinement au développement de nos sociétés et de nos économies.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it represents a great added value to managed migration particularly in context of the current migration crisis. This report will not impact UK immigration policy concerning third-country nationals as the UK has an opt-out of EU Justice and Home Affairs measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. ‒ L'expérience tirée de la mise en œuvre de la réglementation actuelle révèle que trop souvent, les étudiants et chercheurs originaires de pays tiers se heurtent à des obstacles administratifs inutiles pour venir suivre leurs études ou faire de la recherche dans l'Union. J'ai donc voté en faveur d'une révision des règles actuelles. Cette refonte permet tout d'abord d'englober un nombre plus large de catégories jusqu'ici peu ou pas encadrées. Ces nouvelles règles s'accompagnent également d'un renforcement des droits, notamment en matière d'emploi et de mobilité.

Les étudiants et chercheurs pourront par exemple séjourner dans l'État membre d'accueil au moins 9 mois après avoir terminé leurs études ou contrats, afin de rechercher du travail ou de créer une entreprise. Ainsi, nous renforçons l'ouverture internationale et l'attractivité de l'espace européen d'éducation et de recherche. Notre vieux continent a justement besoin de jeunesse et d’attractivité… même si parfois il l'ignore. Si la route est encore longue pour l'adoption d'une politique migratoire vraiment commune et vraiment globale, ces nouvelles dispositions envoient un signal positif dans le contexte actuel de crise. Elles vont dans le sens de la vision progressiste que nous, les Socialistes et Démocrates, défendons pour l'ouverture de voies légales et sûres.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted against the recommendation of a directive. The European Parliament and the Commission consider that provisions of this directive regarding the right of every member state to reject the application should not be seen as setting a precedent for legal migration measures in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this proposal, even though Ireland decided not to opt into the recast directive for a number of reasons. These reasons include that 1. The proposal conflicts with some national policies for example the internationalisation of education 2. The proposal has the potential to undermine the state immigration controls and 3. The UK is not participating in the proposal. There is a recital in the proposal that Ireland is not bound by the directive.

However, I was happy to support the proposal as it provides volunteers, researchers and au pairs that have previously been open to exploitation in this area with legal protection. Furthermore, it allows us to foster instead of losing our most skilled, researchers and intellects who are responsible for attracting innovation and R&D investment, that can substantially contribute to the future growth of our economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I abstained on this vote as Ireland will not opt in to this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ In dem Bericht geht es darum, eine Richtlinie zur Festlegung von Studien- und Forschungsaufenthalten von Drittstaatsangehörigen in der EU zu erlassen, um dem übergeordneten strategischen Ziel der Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und der Einräumung von Beschäftigungsmöglichkeiten gerecht zu werden. Konkret werden dabei allgemeine Regeln für Forschende, Studierende und Freiwillige aus Drittstaaten in der EU aufgestellt. Während der Verhandlungsphase im Trilogverfahren wurde klargestellt, dass nur hochqualifizierte Forschende und Studierende mit ausreichenden finanziellen Mitteln von dieser Richtlinie Nutzen ziehen dürfen.

Da dieses sowie fast alle weiteren Anliegen der EKR-Fraktion in den Trilog-Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission berücksichtigt wurden, stimme ich diesem Bericht zu. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu l'accord simplifiant les conditions d'admission des chercheurs et des étudiants car j'ai considéré que les garanties étaient réunies pour encourager l'attractivité des "cerveaux" en Europe tout en limitant les risques d'immigration illégale.

Ainsi, les États membres gardent la maîtrise de leur immigration puisque cette directive n'affecte pas la liberté des États de fixer le volume d'entrée annuel de ressortissants étrangers sur leur territoire.

En outre, les demandeurs, pour pouvoir bénéficier des avantages de cette directive, doivent être en mesure de démontrer qu'ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas faire appel au système national de protection sociale.

Enfin, les chercheurs et les étudiants sont autorisés à rester dans le pays de résidence à l'expiration de la convention d'étude ou de recherche pour une durée maximale de neuf mois à condition qu'ils prouvent au bout de trois mois qu'ils ont de véritables chances de trouver un emploi ou qu'ils créent une entreprise.

Du fait de la bureaucratie, les universités françaises perdent beaucoup de talents au profit des universités britanniques et américaines. Je pense que cette directive est un outil favorable au développement et à la visibilité de nos universités et centres de recherche sur la scène internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I strongly support this report. The EU should offer more migration opportunities for young individuals, such as students or researchers. Migration can be a constructive tool as long as the security of the Union’s citizens is first considered.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam protiv amandmana kluba zastupnika EFDD-a i ENF-a na nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog usavršavanja, volontiranja i obavljanja posla za stan i hranu jer bi se istima odbacilo stajalište Vijeća. Postojeća pravila za pojedine skupine nisu dovoljno jasna, te nastavno tome postoje određeni problemi pri rješavanju zahtjeva podnositelja. Smatram da se Europska unije suočava s ozbiljnim demografskim i ekonomskim izazovima, te je stoga nužno usavršiti sustav i uvjete ulaska i boravka državljana trećih zemalja.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – UKIP MEP’s have voted in favour of our group’s rejection amendment which calls for the council position to be rejected and the procedure to be closed. UKIP believes that it is not the competency of the European Union to create and manage entry requirements for third country nationals into the Union. We believe that this is a decision that sovereign national governments should have the ability to decide.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Tato směrnice rezonuje s cílem EU přilákat do svých členských států kvalifikované a schopné pracovníky, výzkumníky či studenty ze třetích zemí, kteří mohou prospět evropské ekonomice a zaplnit mezery na pracovním trhu. Text představuje jasnější a jednodušší podmínky jak pro vstup státních příslušníků třetích zemí do EU, tak jejich následného pobytu a tvoří harmonizovaný evropský systém, který bude platit ve všech členských státech. Věřím, že talentovaní studenti či pracovníci ze zemí mimo EU mohou pomoci členským státům zlepšit konkurenceschopnost na světovém poli, a proto jsem hlasoval ve prospěch této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ L'objectif de la directive est de simplifier les procédures administratives et les conditions d'admission pour les chercheurs et étudiants étrangers afin d'attirer ces jeunes talents sur le territoire européen. J'ai donc voté en faveur de ce texte qui assure l'équilibre entre les compétences des États membres et la simplification de la vie de ces catégories de ressortissant.

En effet, il est important que l'UE investisse davantage dans la recherche et le développement afin de pouvoir attirer les meilleurs ingénieurs et éviter qu'après leur formation dans les universités européennes, ils préfèrent aller travailler ailleurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Bei der vorliegenden Abstimmung handelt es sich um eine Empfehlung für die zweite Lesung. Statt einer Schlussabstimmung werden über identische Änderungsantrage der EFDD und der ENF abgestimmt, wonach der Standpunkt des Rates nicht angenommen werden sollte. Diesen Änderungsanträgen stimme ich zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ It is extremely important that the EU moves towards enhancing safer and legal routes to Europe. I therefore supported the text as it represents a great added value to managed migration particularly in context of the current migration crisis. This report will not impact UK immigration policy concerning third-country nationals as the UK has an opt-out of EU Justice and Home Affairs measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. ‒ Tato směrnice shrnuje podmínky pro přijímání občanů třetích zemí v EU na doby delší než 3 měsíce za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair. Směrnice poprvé stanoví obecnou zásadu, že žadatel, který splňuje obecné i specifické podmínky pro přijetí, musí být členským státem, kde byla žádost k pobytu nebo dlouhodobé vízum podána, přijat. Ve směrnici jsou také vymezeny povinné a nepovinné důvody pro zamítnutí, odmítnutí nebo neprodloužení povolení k pobytu či dlouhodobého víza. Směrnice zaručuje právo pracovat, případně studovat či se jinak vzdělávat. Po ukončení pobytu za účelem, na něž bylo povolení k pobytu vydáno, má uchazeč po stanovenou dobu též možnost si najít práci. Pro určité kategorie občanů třetích zemí je také stanovena možnost přístupu na trh práce rodinným příslušníkům a je řešena mobilita mezi členskými státy EU. Domnívám se, že směrnice může významně přispět k žádoucí migraci do zemí EU a nemohu nevzpomenout úspěšné programy zemí střední a východní Evropy, které více než před 50 lety řešily otázky školení, studia a odborných stáží. Pokud bude výsledkem této směrnice zlepšení postavení žádoucích migrantů zemí EU alespoň na úroveň dosaženou v 70. letech v tehdejších socialistických zemích, můžeme daný návrh jen přivítat.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ In dem Bericht geht es darum, eine Richtlinie zur Festlegung von Studien- und Forschungsaufenthalten von Drittstaatsangehörigen in der EU zu erlassen, um dem übergeordneten strategischen Ziel der Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und der Einräumung von Beschäftigungsmöglichkeiten gerecht zu werden. Konkret werden dabei allgemeine Regeln für Forschende, Studierende und Freiwillige aus Drittstaaten in der EU aufgestellt. Während der Verhandlungsphase im Trilogverfahren wurde klargestellt, dass nur hochqualifizierte Forschende und Studierende mit ausreichenden finanziellen Mitteln von dieser Richtlinie Nutzen ziehen dürfen.

Da dieses sowie fast alle weiteren Anliegen der EKR-Fraktion in den Trilog-Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission berücksichtigt wurden, stimme ich diesem Bericht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Jsem opravdu velmi ráda, že jsem mohla podpořit legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2016 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair. Tato legislativa by měla zabránit tomu, aby např. české au-pair byly ve třetích zemích vnímány jako občané druhé kategorie a neměly tak práva, která připadají ostatním zahraničním pracovníkům jenom proto, že jejich práce má dočasný charakter.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Érdekes, hogy az európai ifjú diplomások helyenként 20%-ot is meghaladó munkanélküliségének megoldása kapcsán semmilyen lényegi eredményt nem tud az EU vezetése felmutatni, ugyanakkor lelkesen importálnának harmadik országokból további diplomás és diplomássá kiképezhető polgárokat. Megengedhetetlen az EU-tagországok társadalmi szövetének további bomlasztása, egyben súlyosan etikátlan a harmadik országokból az agyelszívás felgyorsítása, így csak a javaslat visszautalása a járható út.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Viviamo in un mondo in continuo progresso dove i confini cominciano a restringersi. La raccomandazione al voto oggi intende semplificare e, allo stesso tempo, regolamentare la mobilità di cittadini di paesi terzi verso il territorio europeo per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni e collocamento alla pari. Così facendo, la proposta ha come obiettivo quello di incoraggiare la circolazione di cervelli e mantenere la cooperazione con i paesi terzi. La direttiva comporta una serie d'innovazioni regolamentari che porteranno, senza dubbio, a un migliore soggiorno per le persone interessate, e un mercato europeo più proficuo, che potrà godere delle abilita di tali categorie. Per un'Europa più unita, e per le maggiori opportunità che ne deriveranno, voto a favore della proposta di semplificare il metodo di mobilità delle categorie menzionate.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour la motion de rejet du groupe ENL sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat, d'échange d’élèves et de travail au pair. Il s'agit d'une directive qui porte atteinte à la souveraineté des États membres, qui devraient pouvoir mener leur propre politique en la matière. Ce texte est également immigrationniste: il encourage le regroupement familial, le droit de rester pour chercher du travail ou créer une entreprise, et favorise une fuite de cerveaux au détriment des pays en voie de développement, ce qui amplifiera davantage les flux migratoires vers l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Mon vote porte sur la proposition de rejet sous la forme d'amendement du texte. Il propose d'étendre les possibilités et les conditions de séjour à de nouvelles catégories de ressortissants des pays tiers, dont les étudiants et les salariés rémunérés. Ce faisant, il crée toutes les conditions nécessaires à l'immigration (autorisation du regroupement familial, droit de créer une entreprise). Il augmente le risque de fuite des cerveaux "brain drain" des pays en voie de développement pour l'UE. Par conséquent les États membres ne sont plus maîtres de leur politique en matière d'immigration. Je suis donc très favorable au vote de rejet de ce texte. C'est pourquoi j'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ En la actual situación en la que las autoridades europeas están aplicando políticas migratorias de carácter tan agresivo en nuestras fronteras, presentan a la vez esta directiva de un marcado carácter elitista para la migración de las y los miembros con mayores cualificaciones académicas. Durante toda la negociación, además, se han ignorado nuestra propuesta de hacer esta categoría administrativa extensiva a sectores enormemente discriminados como las au pairs, además de mantenerse la posibilidad de que los estados no acepten a un candidato o candidata sin dar ningún tipo de explicación, lo que podría dar lugar a discriminaciones por origen. Aun así, hemos votado en contra de la enmienda de rechazo que se planteaba ya que entendemos que a pesar de estas importantes debilidades toda legislación que favorezca la libertad de movimiento y la migración con derechos es positiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ En estos últimos años se ha producido un gran aumento del flujo de profesionales cualificados que eligen Europa como destino para establecer su actividad formativa o profesional. Este informe nace con el objetivo de determinar expresamente cuáles son los requisitos de entrada y residencia de investigadores y estudiantes.

El fin principal de esta directiva consiste en facilitar y simplificar la movilidad en el interior de la UE de tal manera que se logre potenciar las migraciones de personas con talento, aprovechando el potencial de dichos estudiantes e investigadores una vez que sus estudios o proyectos de investigación en dicho país tercero han llegado a su fin.

Entre las diferentes medidas adoptadas, debemos destacar el hecho de que los Estados miembros tendrán la posibilidad de expedir visados para estancias de larga duración o permisos de residencia.

Todas las medidas propuestas en dicho informe se realizarán respetando en todo momento el principio de proporcionalidad y subsidiariedad.

A mi parecer, este informe debe ser aprobado ya que aumentará el ejercicio de la movilidad en el interior de la UE y establecerá un marco claro y transparente de las normas existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ In dem Bericht geht es darum, eine Richtlinie zur Festlegung von Studien- und Forschungsaufenthalten von Drittstaatsangehörigen in der EU zu erlassen, um dem übergeordneten strategischen Ziel der Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und der Einräumung von Beschäftigungsmöglichkeiten gerecht zu werden. Konkret werden dabei allgemeine Regeln für Forschende, Studierende und Freiwillige aus Drittstaaten in der EU aufgestellt. Während der Verhandlungsphase im Trilogverfahren wurde klargestellt, dass nur hochqualifizierte Forschende und Studierende mit ausreichenden finanziellen Mitteln von dieser Richtlinie Nutzen ziehen dürfen.

Da dieses sowie fast alle weiteren Anliegen der EKR-Fraktion in den Trilog-Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission berücksichtigt wurden, stimme ich diesem Bericht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem pro návrh na zamítnutí. Jsem pro pružné cestování za účelem stáží, studia, výzkumu apod., ale jsem proti omezování práv členský států. Omezení práva členských států nepovolit vstup občanovi třetího státu považuji za zásah do imigrační politiky České republiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Vijeće je u prvom čitanju usvojilo odluku o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog usavršavanja, volontiranja i obavljanja posla za stan i hranu.

Prema tumačenju Europskog parlamenta i Komisije, člankom 20. stavkom 2. točkom te Direktive državama članicama dopušta se odbijanje zahtjeva samo u pojedinačnim slučajevima i uzimajući u obzir posebne okolnosti u kojima se nalazi državljanin treće zemlje te načelo proporcionalnosti, kao i na temelju dokaza ili ozbiljnih i objektivnih razloga.

Ukoliko države članice zahtijevaju od državljana trećih zemalja plaćanje naknade, one trebaju biti razmjerne svrsi boravka i ne bi trebale predstavljati prepreku ciljevima Direktive. Parlament također smatra da kada državljanin treće države plaća tu pristojbu, onda treba imati pravo na povrat. Državljani trećih zemalja trebaju dati sve informacije koje se odnose na postupak, uključujući opću dokumentaciju o ispitivanjima, istraživačkim programima i konkretne informacije o pravima i obvezama podnositelja zahtjeva.

Direktiva je usmjerena na poboljšanje zakonodavnog okvira koji će se primjenjivati na državljane trećih zemalja i odobravanju njihovog boravka u svrhu studiranja, razmjene učenika, prakse, usavršavanja, volontiranja i znanstvenih istraživanja, stoga nisam podržala prijedlog da se odbije stajalište Vijeća u pogledu ove Direktive.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Zjednotenie spoločných zásad prisťahovaleckej politiky na účel práce, výskumu, dobrovoľnej služby a vzdelávania osôb z tretích krajín podporí cirkuláciu skúseností, zručností a vzdelania v Únii a môže byť dôležitým faktorom hospodárskeho rozvoja a konkurencischopnosti.

Stanovenie jasných a jednotných pravidiel a požiadaviek na udeľovanie vstupu a pobytu zvýši právnu ochranu týchto osôb, poskytne im garancie počas pobytu, ktoré im budú vopred známe. To zjednoduší a stransparentní postupy a eliminuje zbytočné administratívne prekážky aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami.

V čase globalizácie tak podporíme výmenu a cirkuláciu odborných znalostí, skúseností a zručností, čo pomôže hospodárstvu a ekonomike Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis-Joseph Manscour (S&D), par écrit. ‒ Ces dernières années, la population européenne en âge de travailler a pratiquement cessé d'augmenter. Dans ce contexte, l'Europe doit renforcer sa position sur la scène mondiale dans les domaines de la recherche et de l'innovation, notamment en attirant de nouveaux talents.

Le texte qui nous est présenté aujourd'hui permettra une refonte des règles en matière de conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat, notamment, sur le territoire européen.

Pour être plus précis, les nouvelles règles proposées dans le présent texte visent en outre à simplifier les procédures pour les demandes de visas ou de titres de séjours, ainsi qu'à offrir des droits accrus aux chercheurs et stagiaires ressortissants de pays tiers.

L'Union doit se donner les moyens d'être un pôle d'attraction en matière de recherche et d'innovation en se dotant d'un vaste vivier de talents ressortissants de pays membres mais aussi de pays tiers; je vote donc en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Αναφερόμενος στην Ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 11/5/2016, επισημαίνω ότι απείχα κατά την ψηφοφορία της τροπολογίας που απορρίπτει τη θέση του Συμβουλίου της σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ Ce texte, qui passe en deuxième lecture, n'appelle pas de vote final. Son objet est de renforcer les dispositions existantes concernant de nouvelles catégories de ressortissants de pays tiers.

Il énumère les conditions de séjour sur le territoire d'États membres de ces catégories: limitation à 15 heures de travail autorisées pour les étudiants, permis de séjour de neuf mois pour la recherche d'emplois des étudiants et chercheurs, etc.

Ce texte dépouille encore davantage les États membres de leurs prérogatives en matière de flux migratoire. Désormais, les États membres ne pourront rejeter une demande que pour les motifs suivants: i) si la structure d'accueil ne remplit pas les conditions prévues par la loi ou la convention applicable; ii) si le ressortissant concerné ne séjourne pas sur le territoire de l'État membre dans le cadre décrit dans sa demande d'autorisation.

En outre, les États membres ne pourront restreindre l'immigration de travail à cette catégorie de ressortissants que dans des circonstances exceptionnelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), in writing. – The negative voting was taken in consideration with the Italian EPP Delegation and the position of the EPP Group.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ L’Europa sta restando indietro nell'attrarre giovani ricercatori e lavoratori che potrebbero portare un contributo fondamentale alla crescita. La relazione che abbiamo votato oggi va nella giusta direzione, facilitando l'arrivo e la permanenza di "cervelli". Auspico un rapido recepimento della direttiva da parte degli Stati membri e per questo ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Mi apoyo a la propuesta para adoptar la Directiva relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair.

Estoy seguro de que la nueva legislación va a facilitar los trámites para permitir estos intercambios, que van a favorecer tanto a las personas de terceros países que llegan a la UE para mejorar su formación, como a la propia UE, que se va a enriquecer de la llegada de personas que tienen mucho talento que aportar al proyecto europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už, nes manau, jog naujoji direktyva sudarys sąlygas Europos, tame tarpe ir Lietuvos, verslui bei visuomenei pasinaudoti mokslininkų bei studentų įgytomis žiniomis. Nauji pakeitimai palengvins galimybes trečiųjų šalių studentams ir mokslininkams pasilikti mažiausiai 9 mėn. po savo studijų ar tyrimų pabaigos tam, kad galėtų susirasti darbą arba įkurti verslą.

Naujoje direktyvoje taip pat numatomos tam tikros taisyklės, susijusios ir su stažuotojų, savanorių, moksleivių, dalyvaujančių mainų programose bei au pair darbuotojų atvykimu ir buvimu ES šalyse narėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Cette directive vise à améliorer et faciliter les procédures d'admission de ressortissants de pays tiers qui viennent faire de la recherche, des études, un stage ou des échanges dans l'UE. Elle a déjà été votée une première fois. Puis elle a été renvoyée vers le Conseil de l'UE pour renégocier notamment les catégories de ressortissants étrangers qui pourraient être couverts. La directive englobe désormais les stagiaires non rémunérés, pour éviter le "réel risque d'exploitation". Mais pas les personnes au-pair. Elle offre le droit de rester chercher du travail dans l'UE dans les 9 mois qui suivent la fin des recherches ou des études. Elle autorise la mobilité à l'intérieur de l'UE de ces ressortissants. Mais comme ce texte n'assure pas tout à fait les mêmes droits sur le marché du travail, il permet donc toujours le dumping social et le pillage des cerveaux. Dans ces conditions, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Les conditions d'entrée sont élargies à de nouvelles catégories. Les États membres doivent avoir la possibilité de décider pour eux même sur ce sujet. Le texte est immigrationniste avec entre autre chose la mention du regroupement familial. La conséquence immédiate de l'application d'un programme comme celui-là est surtout la fuite des cerveaux des pays en voie de développement.

Je suis défavorable à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A presente proposta visa melhorar as disposições aplicáveis aos nacionais de países terceiros que são investigadores, estudantes do ensino superior, estudantes do ensino secundário, estagiários não remunerados e voluntários, bem como aplicar disposições comuns a duas novas categorias de nacionais de países terceiros, ou seja, os estagiários remunerados e as pessoas au pair.

O seu objetivo geral consiste em apoiar social, cultural e economicamente as relações entre a UE e os países terceiros, promover a transferência de competências e aptidões e incentivar a competitividade, bem como, simultaneamente, estabelecer garantias que assegurem o tratamento equitativo destas categorias de nacionais de países terceiros.

Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I supported this report, as it seeks to establish a clear set of rules for Member States when it comes to assessing applications for entry and residence of third-country nationals for purposes of research, studies, training, voluntary service, pupil exchange schemes or educational projects and au pairing.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption de cette directive établissant de nouvelles règles relatives au séjour de ressortissants de pays tiers désirant se rendre dans l'Union à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat, d'échange d'élèves et de travail au pair. La simplification et l'harmonisation des règles d'entrée et de séjour pour ces catégories de personnes apportent une réelle plus-value à la politique européenne et à l'attractivité de l'Union pour ces ressortissants de pays tiers.

La facilitation des règles régissant leurs déplacements au sein de l'Union ainsi que l'allongement des périodes durant lesquelles ils peuvent séjourner sur le territoire européen après leurs études ou leurs recherches leur permettront, ainsi qu'à l'Union, de profiter au maximum des opportunités offertes par leur séjour en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Produktívny vek v Európskej únii sa prakticky zastavil a v najbližších rokoch sa dokonca predpokladá zhoršenie situácie. Na vyváženie tohto nedostatku pracovnej sily je imigrácia z tretích krajín jedným zo zdrojov získania kvalifikovaných ľudí. Európska únia potrebuje prilákať najmä študentov a výskumných pracovníkov z nečlenských štátov. Nadobúdaním zručností a vedomostí občanov tretích krajín v Európskej únii sa rovnako podporujú ekonomické, kultúrne a sociálne vzťahy s tretími krajinami. Považujem za prínosné podporiť prenos zručností a know-how a rovnako konkurencieschopnosť. Avšak to súvisí s rizikom zneužívania, ktorému môžu byť vystavení, pretože momentálne absentuje jasný právny rámec, ktorý by upravoval danú problematiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have supported the report on the entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, training, volunteering, pupil exchange and au paring because at a time of negative news stories concerning migration, this Directive is a welcome step forward with regard to legal migration for students, researchers and other groups of young people.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló irányelv elfogadására tett javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Parlament első olvasatban kialakította a javaslattal kapcsolatos álláspontját. A görög Parlament indoklással ellátott véleményt terjesztett elő, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével. A Tanács ezt követően kialakította első olvasatbeli álláspontját. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt ajánlja, hogy a Parlament második olvasatban értsen egyet a Tanács első olvasatbeli álláspontjával és ezzel az irányelvet a Tanács álláspontjának megfelelően fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Subscrevo a posição conjunta do Parlamento Europeu e da Comissão relativamente à rejeição do artigo 20.º, n.º 2, alínea f), da presente diretiva, por possibilitar aos Estados—Membros a rejeição de um pedido apenas caso a caso e tendo em conta as circunstâncias específicas do nacional do país terceiro e o princípio da proporcionalidade, com base em elementos de prova ou motivos graves e objetivos.

Dispõe ainda que a Comissão assegurará que os Estados-Membros aplicam esta disposição em conformidade com a referida interpretação quando procedem à transposição da diretiva, e desse facto informará o Parlamento Europeu e o Conselho, no quadro das suas obrigações ao abrigo do artigo 39.º.

Defendo, tal como a declaração conjunta do Parlamento Europeu e da Comissão refere, que a inclusão desta disposição não deve constituir um precedente para futuros mecanismos em matéria de migração legal.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce texte passe en deuxième lecture, il n'y a donc pas de vote final.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la proposition du Conseil sur ce texte relatif à la refonte des directives "ressortissants de pays tiers" (conditions d'entrée et de séjour à des fins de recherche, d'études, d'échange d'élèves, de formation, de volontariat et de travail au pair). L'objectif de ce texte est de fusionner la directive relative à l'accueil des étudiants et celle relative à l'accueil des chercheurs afin de simplifier les procédures administratives. Ce texte n'affecte pas la souveraineté des États membres qui doit primer en matière de politique migratoire: j'ai notamment soutenu la disposition qui garantit aux États membres le droit de fixer un volume d'entrée des ressortissants étrangers sur leur territoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Morgano (S&D), per iscritto. ‒ L’Unione europea sta affrontando in anni recenti importanti sfide demografiche ed economiche, in particolare crescita e occupazione che stentano a ripartire, l’invecchiamento della popolazione e importanti flussi migratori dall’Africa e dal Medio Oriente. Con questa direttiva l’Unione europea, attraverso canali legali d’immigrazione, stimola l’investimento di risorse ed energie per attrarre capacità e conoscenze di studiosi e ricercatori di paesi terzi extra-UE, ivi inclusi tirocinanti, volontari e alla pari. Anche nell’ottica della strategia Europa 2020, incoraggia la circolazione di “cervelli” e competenze, per migliorare e rafforzare anche il tessuto socio-economico europeo: ovvero, la risposta migliore per stimolare il motore della crescita e per invogliare anche i nostri concittadini ricercatori a restare nell’UE. Accolgo quindi con favore le modifiche apportate in seconda lettura dal Parlamento e sostenute dal gruppo S&D, soprattutto per quanto riguarda lo stanziamento di fondi ad hoc per supportare chi sceglie di venire in Europa, nonché l’estensione a dodici mesi del periodo concesso al termine dell’esperienza di studio per chi vuole restare per trovarvi lavoro, costruire una vita e una famiglia in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Accogliamo con favore il rapporto sull’ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni e collocamento alla pari.

La direttiva allo studio della Commissione dovrebbe riordinare le direttive esistenti in materia, provvedendo alla loro armonizzazione e al miglioramento delle condizioni dei cittadini di paesi terzi diretti nell’Unione europea. Il rapporto è interessante perché chiarisce come la nuova direttiva miri espressamente a rafforzare la protezione del diritto degli studenti al lavoro part-time durante i soggiorni di studio nonché il loro diritto a permanere sul suolo europeo fino a ulteriori diciotto mesi dalla fine del loro periodo concordato. Questo rapporto è importante perché ha visto una convergenza ampia già nella fase di discussione in seno alla commissione grazie alla sua ambizione di proseguire nel cammino di sviluppo di una tematica centrale per il futuro dell’Unione: la conoscenza e lo scambio culturale. In quest’epoca segnata da confini e muri che vengono costruiti, l’Unione europea deve mostrarsi capace di promuovere, oggi più di prima, la mobilità transfrontaliera delle persone.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Támogatom, hogy a tehetséges fiatalok számára jogbiztonságot teremtsünk és segítsük őket tanulmányaik, kutatásaik folytatásában. Fontos, hogy az európai egyetemek vonzóak legyenek, hogy színvonaluk és jó hírük elismert legyen a világon. Az önkéntesek munkája rendkívül fontos, mivel az egész társadalom tekintetében hozzáadott értéket képviselnek. Fontos, hogy jogi helyzetüket garanciális szabályokkal biztosítjuk. Ez az irányelv azonban nem képezheti bújtatott és ellenzett migrációs politikák tárgyát.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ The European Commission presented in March 2013 a legislative proposal for a directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of research, studies, and training. I have voted for this report that will allow Member States to reject an application only on a case-by-case basis and taking into account the specific circumstances of the third-country national and the principle of proportionality and on the basis of evidence or serious and objective reasons.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. ‒ Directiva stabilește condițiile de admisie, intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor membre pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională, remunerată sau neremunerată, servicii de voluntariat sau muncă au pair. Statele membre sunt autorizate să respingă o cerere numai de la caz la caz și luând în considerare circumstanțele specifice ale fiecărui resortisant al unei țări terțe și principiul proporționalității și pe baza unor dovezi sau a unor motive grave și obiective.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestei recomandări care aprobă poziția Consiliului, încheind astfel procedura de adoptare a schimbărilor aduse Directivei privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat și programe de schimb de elevi, proiecte educaționale și muncă au pair. De asemenea, susțin prin votul de astăzi declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului, atașată acestei recomandări, prin care se aduc clarificări cu privire la modul și limitele de aplicare a articolului 20 alineatul (2) litera (f) din această directivă, care prevede clar motivele pentru respingere a unei cereri venite din partea unui resortisant al unei țări terțe.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem dohodu s Radou, která zlepšuje podmínky mobility v rámci EU včetně přístupu k hledání zaměstnání po dokončení studií nebo výzkumného projektu a rozšiřuje oblast působnosti směrnice na au-pair a placené stážisty. Považuji za přínosné, že studenti získají právo pracovat nejméně 20 hodin týdně od prvního roku pobytu a po dokončení jejich studia/výzkumu by studentům a výzkumným pracovníkům mělo být povoleno setrvat na daném území po dobu 12 měsíců za účelem hledání pracovních příležitostí. Pokud jde o procesní záruky, členské státy budou mít povinnost rozhodnout o žádostech do 60 dnů, resp. do 30 dnů v případě účastníků programů Erasmus Mundus a Marie Curie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen den vorliegenden Bericht ausgesprochen, da er zu einer weiteren uferlosen Zuwanderung führen könnte und u.a. auch Familiennachzug für Wissenschaftler etc. befördern will. Gleichzeitig ist mir nicht ersichtlich, inwieweit die Zunahme von Au—pair—Stellen sich positiv auf den Wissenschaftsstandort EU auswirken soll.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Eesmärgiks parandada tingimusi kolmandatest riikidest pärit tudengite ja teadlaste riiki sisenemisel ning püüda välistada nende ärakasutamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Balsavau už šį pranešimą. Manau, kad kiekvienai valstybei narei turi būti suteikta teisė pačiai nuspręsti atmesti ar tenkinti pateiktą prašymą, pateiktą piliečio iš trečiosios šalies, dėl atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, mokinių mainų, atlyginamo arba neatlyginamo stažavimosi, savanoriškos tarnybos ir dalyvavimo „Au pair“ programoje tikslais. Tik pati valstybė, atsižvelgdama į esamo savo padėtį bei nacionalinį interesą, gali tinkamai kontroliuoti užsieniečių̨ atvykimą̨, gyvenimą̨ ir išsiuntimą̨ iš̌ savo teritorijos ir užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui. Tačiau labai svarbu užtikrinti, kad kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėjant prašymus būtų tinkamai atsižvelgta į konkrečias aplinkybes, proporcingumo principą bei esamus įrodymus.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. ‒ L’Unione europea sta affrontando ingenti cambiamenti strutturali di natura demografica. La popolazione in età lavorativa ha praticamente smesso di crescere. Una risposta immediata a tale crisi è certamente la migrazione altamente qualificata, tra cui gli studenti e i ricercatori che provengono dai paesi esterni all’UE. Ho deciso di votare a favore della posizione in seconda lettura del Consiglio perché ritengo che sia urgente intervenire in materia per armonizzare, tra gli Stati membri, il quadro giuridico in materia ed estendere tale legislazione ai tirocinanti provenienti dai paesi terzi.

Favorire i contatti tra i popoli, la mobilità, in particolare di studenti, tirocinanti e ricercatori, porta al trasferimento di conoscenze, di know-how e favorisce la competitività. È necessaria dunque una concreta azione che porti alla piena attuazione dell'articolo 79 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che chiede una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori e l’equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. Chiediamo quindi maggiore impegno e coordinamento nella gestione dei visti e sul tema dei diritti e delle garanzie procedurali, in quanto le norme in vigore non risultano abbastanza chiare e vincolanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. – Το ότι τα "έξυπνα σύνορα" της ΕΕ προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των μονοπωλίων για φθηνή εργατική δύναμη έρχεται να επιβεβαιώσει η οδηγία που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο. Ενώ το Δουβλίνο ενισχύεται, χιλιάδες εγκλωβισμένοι παραμένουν στην Ελλάδα και πρόσφυγες βρίσκονται αντιμέτωποι με τα κλειστά σύνορα, τις απελάσεις. Η ΕΕ με την οδηγία αυτή ξεδιαλέγει και ανοίγει τα σύνορα με κριτήριο τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, επιλέγοντας: ερευνητές, σπουδαστές, δηλαδή τους αυριανούς εξειδικευμένους εργαζόμενους που χρειάζονται τα ευρωπαϊκά μονοπώλια για να ενισχύσουν τη θέση τους στον ανταγωνισμό με άλλα μονοπώλια Αμερικής, Ασίας κλπ και αυτούς που θα προσφέρουν πάμφθηνη εργασία για το κεφάλαιο, όπως στο πλαίσιο "άμισθης και έμμισθης πρακτικής άσκησης", "εθελοντικής υπηρεσίας" και "εσωτερικούς άμισθους βοηθούς", στο όνομα της "απόκτησης εργασιακής εμπειρίας" και "της προώθησης των επαφών μεταξύ των λαών ...και της ευκαιρίας να βελτιώσουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών τις γλωσσικές τους δεξιότητες". Όσο η οικονομία σχεδιάζεται με κριτήριο το κέρδος, οι εργαζόμενοι θα μετακινούνται εντός και εκτός ΕΕ για τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Οι λαοί έχουν πείρα και πρέπει να την αξιοποιήσουν ανατρέποντας, με την πάλη τους, την εξουσία των μονοπωλίων και οικοδομώντας μια κοινωνικοποιημένη οικονομία που θα βάζει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των αναγκών τους και όχι το κέρδος.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEP’s have voted in favour of our group’s rejection amendment which calls for the council position to be rejected and the procedure to be closed. UKIP believes that it is not the competency of the European Union to create and manage entry requirements for third country nationals into the Union. We believe that this is a decision that sovereign national governments should have the ability to decide.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che l’articolo 79 del TFUE afferma che spetta all'Unione sviluppare una politica comune dell'immigrazione capace di organizzare i flussi migratori consentendo ai cittadini regolarmente soggiornanti di paesi terzi di godere di un trattamento equo. Ponendosi nel solco di tale mandato, la proposta riguardante le disposizioni relative a ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti non retribuiti e volontari risponde alle esigenze create dal programma Europa 2020. In virtù di quanto detto, non intendo appoggiare le posizioni sostenute dai miei colleghi e dunque voto negativamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – I strongly believe that education and R&D are of paramount importance for the development of every country within the EU, therefore, we need to be constantly sustaining and improving our relationships with all countries that are willing to work together. I vote for the entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, training, volunteering, pupil exchange and au paring to further strengthen our international relationships.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Naslovnom Preporukom predlaže se da države članice ukinu obvezu državljana trećih zemalja da pružaju dokaz o raspolaganju dostatnim sredstvima za troškove života ili, alternativno, da zahtijevana sredstva budu proporcionalna svrsi boravka i da ne predstavljaju prepreku ostvarenju ciljeva ugovorenih Direktivom. Nadalje, Preporukom se traži da zemlje članice Unije jasno obavijeste o pravilima koja u njima vrijede za državljane trećih zemalja. Također, predlaže proširenje primjene određenih odredaba Direktive na druge kategorije osoba.

Budući da se Preporukom želi olakšati ulazak i boravak osoba čijoj zaštiti prava je upravljena, osigurati transparentnost postupka te ojačati pravna sigurnost, promicati mobilnost državljana trećih država na području Unije, te zbog niza drugih pozitivnih učinaka koji proizlaze iz njene primjene, podržavam ovu Preporuku.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Trata-se de um relatório de segunda leitura sobre as condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, de estudos, de formação, de voluntariado, de programas de intercâmbio de estudantes, de projetos educativos e de colocação "au pair".

Ainda que timidamente, este relatório apresenta aspetos positivos comparativamente melhores em relação à situação atual, como sejam o direito dos estudantes ao trabalho, de 10 para 15 horas semanais, a melhoria do regime de mobilidade, a criação de uma autorização de procura de emprego permitindo que os alunos e os investigadores permaneçam por, pelo menos, 9 meses e a entrada na União Europeia dos membros da família dos investigadores.

Defendemos a possibilidade de os residentes de países terceiros poderem entrar, residir e trabalhar na União Europeia, e defendemos que o possam fazer com condições de dignidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Povećanje obrazovne, kulturne i turističke mobilnosti mladih te poticanje njihovog uključivanja u međunarodnu razmjenu jedan je od prioriteta EU-a, a što potvrđuje i Strategija Europa 2020. te ostale strategije s ciljem rješavanja gorućeg pitanja visoke nezaposlenosti mladih u EU-u.

Osiguravanjem mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju u području znanosti, obrazovanja te radnog osposobljavanja mladih pridonosi se općenitom jačanju demokratskog potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti društva.

Boravak mladih iz trećih zemalja stvara mogućnosti za neformalno učenje s europskom dimenzijom, dok udruge mladih jačaju kapacitete i ostvaruju međunarodnu suradnju, te sam stoga podržao preporuku zastupnice Wikström.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Ve druhém čtení jsem odmítl návrh EFDD, jelikož jej považuji za neopodstatněný, a podporuji text v původním dojednaném znění.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Celem tej dyrektywy jest poprawa globalnej rywalizacji o talenty oraz promocja Europy jako centrum doskonalenia w zakresie studiów i szkoleń. Poprawa konkurencyjności, stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Projekt dyrektywy przewiduje wspólne warunki przyjazdu i pobytu na terytorium UE dla naukowców, studentów, praktykantów i wolontariuszy z krajów trzecich biorących udział w Wolontariacie Europejskim.

Bardziej korzystne przepisy dotyczące prawa do pracy podczas studiów w UE zostały usunięte w trakcie procesu negocjacji. Ponadto zostały wprowadzone jaśniejsze i bardziej rygorystyczne zasady dotyczące konieczności dostarczenia dowodów posiadania kwalifikacji oraz wystarczających środków finansowych przy jednoczesnym pobycie w UE. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A presente recomendação define a posição do Parlamento Europeu (PE) tendo em vista a adoção da diretiva relativa às condições de entrada e residência de cidadãos estrangeiros, estudantes ou "au pair" para efeitos de investigação, estudos e intercâmbio.

O acordo entre os diferentes grupos políticos do PE refletiu-se na aprovação unânime da proposta que altera a legislação em vigor, introduzindo critérios claros e vinculativos, nomeadamente no que concerne à definição dos procedimentos para a obtenção de vistos, aos direitos (de mobilidade) e às garantias processuais.

Noutro plano, e apesar das reservas e reticências suscitadas pelo disposto no artigo 20.º, o PE e o Conselho lograram, a par, um acordo relativo ao fundamento de rejeição de um pedido de um nacional de um país terceiro, nos casos em que tal se justifique com base em elementos de prova ou motivos graves e objetivos.

Apenso à presente resolução legislativa segue um anexo que salvaguarda a aplicação desta disposição, em conformidade com a interpretação do Parlamento e do Conselho.

À luz do disposto, e por considerar que a Diretiva satisfaz o duplo objetivo de reconhecer e acautelar os direitos dos estagiários e au pair remunerados, por um lado, e favorecer os objetivos da ação europeia em matéria de educação, por outro, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. – UKIP MEP’s have voted in favour of our group’s rejection amendment which calls for the council position to be rejected and the procedure to be closed. UKIP believes that it is not the competency of the European Union to create and manage entry requirements for third country nationals into the Union. We believe that this is a decision that sovereign national governments should have the ability to decide.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. ‒ Je me réjouis de l'adoption de cette directive qui permet d'ouvrir de nouvelles voies sûres et légales vers l'Europe. Elle offrira plus de sécurité juridique ainsi que des règles communes simplifiées et harmonisées, afin d'attirer certaines catégories de citoyens de pays tiers dans l'Union, à savoir les chercheurs, étudiants, stagiaires, volontaires et travailleurs au pair. Ce texte contribuera à renforcer l'ouverture sur le monde de l'Europe, en éliminant les obstacles administratifs inutiles qui décourageaient jusque-là tant de jeunes talents à rejoindre notre continent.

Les étudiants pourront travailler jusqu'à quinze heures par semaine, et leur mobilité au sein de l'Union sera facilitée, comme pour les chercheurs. Ces derniers pourront être accompagnés de leurs proches, qui auront également le droit de se déplacer en Europe et de travailler. Surtout, étudiants et chercheurs auront la possibilité de rester plusieurs mois dans leur État membre d'accueil, à la fin de leurs études ou contrats, afin de chercher un travail ou de créer une entreprise.

Cette directive représente une avancée vers la constitution d'un espace européen unifié pour les migrations économiques légales. Celles-ci apportent une réponse positive aux défis démographiques et économiques que nous connaissons, ainsi qu'une valeur ajoutée inestimable pour l'avenir de nos sociétés.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Esta Diretiva diz respeito às condições de entrada e residência de investigadores e estudantes estrangeiros na União Europeia.

Um dos objetivos é tornar a Europa mais atrativa nas áreas da investigação e da inovação, da formação ou do voluntariado. É preciso captar talentos para aumentar a competitividade. A Diretiva prevê a possibilidade de permanecerem no país da UE que deu a autorização por um período de pelo menos 9 meses para possibilitar a procura de emprego ou a criação de empresas. Também prevê maior mobilidade dentro da União e o acompanhamento da família.

Lembremos que a Europa gasta apenas menos do PIB com I&D por comparação aos EUA ou ao Japão. Este é também um bom apoio à imigração legal.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva que refunde varias Directivas sobre la entrada y residencia de nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, intercambio de alumnos y colocación au pair, aunándolas en una nueva regulación. El objetivo de esta legislación es el de dar mayor seguridad a los nacionales de terceros Estados que acudan a la Unión para realizar alguna de las actividades previstas, así como alcanzar un sistema totalmente homogéneo. Gracias a las exigencias del Parlamento, tanto los voluntarios como los becarios quedarán comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva de forma obligatoria, lo que elimina la posibilidad de incluir a los trabajadores au pair de forma optativa. Además, se ha mejorado la movilidad intracomunitaria de los estudiantes e investigadores y se ha ampliado el número mínimo de horas que los estudiantes pueden trabajar a tiempo parcial, y el periodo durante el que los estudiantes e investigadores pueden permanecer en la Unión tras finalizar el periodo de estudios o investigación se ha fijado en doce meses. La Unión debe seguir avanzando en materia de migración legal.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a adopté ce midi des règles harmonisées visant à favoriser le séjour de chercheurs et d'étudiants étrangers dans l'Union. La législation améliore également les conditions pour les stagiaires, bénévoles, jeunes élèves et jeunes gens au pair de pays non européens. Les nouvelles règles fusionnent deux directives existantes pour veiller à ce que les étudiants et les chercheurs puissent séjourner au moins neuf mois après avoir terminé leurs études ou recherches en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise, ce qui devrait permettre que l'Europe bénéficie de leurs compétences.

Les étudiants et les chercheurs auront également la possibilité de se déplacer plus facilement dans l'Union au cours de leur séjour. Ainsi, à l'avenir, ils n'auront pas besoin de déposer une nouvelle demande de visa, mais seulement d'informer l'État membre dans lequel ils se rendent.

La directive révisée donne également un statut aux stagiaires (rémunérés ou non), apprentis, volontaires participant au service européen et travailleurs au pair originaires de pays tiers, qui en étaient écartés jusqu'à présent. Ce dont je me réjouis! À noter que les États membres disposeront d'un délai de deux ans pour transposer les dispositions en droit national, après leur publication dans le Journal officiel de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Europos Sąjungoje dirbantys ir besimokantys trečiųjų šalių piliečiai įneša svarų indėlį į europinio ekonominio, intelektualinio ir kultūrinio potencialo stiprinimą. Todėl nepaprastai svarbu yra užtikrinti deramas galimybes tai padaryti visiems, į ES atvykstantiems su abipusiai naudingais tikslais – nuo siaurų specializacijų mokslininkų iki "Aur Pair" auklių.

Kartu negalime leisti, kad Europos Sąjungos atvirumas pasauliui taptų grėsme pačiai Europos Sąjungai. Pritariu dokumente išdėstytoms nuostatoms dėl trečiųjų šalių piliečių gyvenimo ES teisinių sąlygų. Kartu netgi siūlyčiau akcentuoti tai, jog šiuo metu tiek ES, tiek ir visas pasaulis susiduria su įvairiais naujais saugumo iššūkiais ir todėl papildomos saugumo priemonės, papildoma patikra, ypač rizikos grupių atstovų turėtų būti griežtinama.

 
  
MPphoto
 
 

  Virginie Rozière (S&D), par écrit. ‒ L'Union européenne est confrontée à un défi démographique important, sa population en âge de travailler ayant pratiquement cessé d'augmenter. Dans le même temps, elle doit renforcer sa position sur la scène internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Cette directive permettra de renforcer l'attractivité de l'Union. Elle concerne les chercheurs, étudiants et stagiaires ainsi que, pour la première fois dans un texte européen, les jeunes au pair.

Les règles d'admission et de circulation sont harmonisées et simplifiées afin de ne pas dissuader ceux qui veulent se rendre en Europe de le faire. Par ailleurs des garanties sont apportées afin de renforcer les droits des jeunes en mobilité: les étudiants seront autorisés à travailler au maximum 15 heures par semaine, étudiants et chercheurs pourront séjourner dans l'État membre d'accueil au moins 9 mois après avoir terminé leurs études ou contrats afin de rechercher du travail ou de créer une entreprise. Les chercheurs pourront être désormais accompagnés des membres de leur famille; ils auront également le droit de se déplacer au sein de l'Union européenne et d'y travailler pendant leur séjour. J'ai soutenu ce texte en votant contre la motion de rejet.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A presente proposta de recomendação refere-se à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre as condições de entrada e residência de cidadãos de países terceiros que tenham por objetivo realizar investigações, estudos, estágios ou serviço voluntário, ou ainda que estejam envolvidos em projetos de intercâmbio de estudantes.

Esta Diretiva redefine alguns aspetos relativos à entrada e permanência de cidadãos estrangeiros, em sintonia com o princípio da simplificação relativo ao movimento de pessoas na/e para a UE, somente nas situações referidas.

Permitir a aquisição de competências e conhecimentos através de um período de estágio e/ou estudo na Europa por parte de cidadãos de países terceiros não só incentivará a "circulação de cérebros", como apoia e estreita a cooperação com os países de onde esses cidadãos são provenientes.

Esta proposta de diretiva pretende ainda implementar regras que assegurem, por exemplo, que os cidadãos em questão poderão permanecer, pelo menos, nove meses depois de terminarem as suas atividades, a fim de procurar um emprego ou desenvolver um negócio, o que assegurará um benefício para a UE das competências adquiridas por parte destes.

Pelo que afirmei anteriormente, votei a favor desta resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ La relazione si esprime su una direttiva importante, pienamente in linea con lo spirito di libera circolazione all'interno dello spazio dei paesi dell'Unione e conforme all'obiettivo di rafforzare la cooperazione con paesi terzi. La direttiva è volta a semplificare e quindi a incentivare l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'Unione Europea per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato e scambi di formazione. Sostenendo la proposta originale del Consiglio ho votato a favore del testo della relazione

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra de las dos enmiendas a la totalidad presentadas por dos grupos políticos, que hubieran supuesto el rechazo de la posición del Consejo y, consecuentemente, el decaimiento de la propuesta legislativa. Entendemos que este informe contiene aspectos muy positivos para las personas que deseen realizar sus estudios superiores o de investigación en la UE. Se trata de una segunda lectura por lo que se aprobó en el comité y no hubo votación en el pleno.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für die Neuregelung der Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben oder zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit gestimmt, da wir so das Wissen der bei uns in Europa ausgebildeten Menschen besser und einfacher nutzen und behalten können.

Diese Personengruppe hat nun die Erlaubnis, sich auch nach Abschluss ihrer Studien-/Arbeitszeit noch neun Monate in der EU aufzuhalten. Damit haben sie die Möglichkeit, hier eine Arbeitsstelle zu finden oder ihren eigenen Betrieb zu gründen.

Zudem erleichtern wir das Reisen innerhalb der EU und wir ermöglichen den Familiennachzug und die Arbeitserlaubnis für Familien, die ein forschendes Familienmitglied begleiten.

Auch Studenten aus dem nichteuropäischen Ausland haben jetzt die Möglichkeit, eine Tätigkeit für mindestens 15 Stunden in der Woche aufzunehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ En la actual situación en la que las autoridades europeas están aplicando políticas migratorias de carácter tan agresivo en nuestras fronteras, presentan a la vez esta directiva de un marcado carácter elitista para la migración de las y los miembros con mayores cualificaciones académicas. Durante toda la negociación, además, se han ignorado nuestra propuesta de hacer esta categoría administrativa extensiva a sectores enormemente discriminados como las au pairs, además de mantenerse la posibilidad de que los estados no acepten a un candidato o candidata sin dar ningún tipo de explicación, lo que podría dar lugar a discriminaciones por origen. Aun así, hemos votado en contra de la enmienda de rechazo que se planteaba ya que entendemos que a pesar de estas importantes debilidades toda legislación que favorezca la libertad de movimiento y la migración con derechos es positiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ Enquanto cientista e líder de equipas de investigação multidisciplinares e internacionais, sou muito sensível a este assunto.

Considero que se abrem as portas para que se estabeleçam condições de entrada e residência nos Estados-Membros da UE. Ficam também definidos os direitos dos nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, estudos, formação ou atividades de voluntariado no Serviço Voluntário Europeu.

É também importante referir que, após a conclusão da investigação ou dos estudos, os investigadores estrangeiros e os estudantes do ensino superior terão a possibilidade de permanecer no país da UE que lhes concedeu o título de residência ou o visto de longa duração por um período de, pelo menos, nove meses, a fim de procurarem emprego ou de criarem uma empresa.

Concordo com o entusiasmo relativamente a esta diretiva e espero que Portugal não necessite dos dois anos previstos para a sua transposição.

Votei positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I believe that it is extremely important that the EU moves towards enhancing safer routes into Europe. I supported this text as it represents a great added value to managed migration, particularly in the context of the current migration crisis. This report will not impact UK immigration policy concerning third-country nationals, as the UK has an opt-out of EU Justice and Home Affairs measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ V prípade uznesenia zjednocujúceho úpravu pravidiel platných pre vstup a pobyt ľudí z tretích krajín na územie EÚ, ktorí sem pricestovali za účelom štúdia alebo výskumu, som hlasoval v súlade s pozíciou mojej frakcie EKR za prijatie tejto smernice. Som rád, že sa týmto návrhom vyjasňujú pravidlá nielen pre pôsobenia študentov a výskumníkov na univerzitách, ale že sa vzťahuje aj na stážistov, dobrovoľníkov a celkovo žiakov z krajín mimo EÚ. Táto smernica tak vytvára systém podmienok ich prijatia, pravidlá vzťahujúce sa na postup na povolenia na pobyt a dlhodobé víza. Upravuje aj celkové práva týchto štátnych príslušníkov tretích krajín na území EÚ, prinášajúcich významnú pridanú hodnotu pre našu spoločnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Nisam podržao ovo izvješće, ali ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Smernica upravujúca podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich do EÚ je diskutovaná už od roku 2013. Keďže kultúrna výmena je jedným zo základných kameňov porozumenia medzi krajinami, podporila som túto pozíciu Rady. Domnievam sa, že by sme nemali klásť zbytočné prekážky pre cudzincov, ktorí majú záujem v EÚ študovať, vykonávať výskum, dobrovoľnú službu alebo služby au pair. Navyše z návrhu nariadenia vyplýva, že ide najmä o technické a administratívne detaily, ktoré doteraz niektorým kategóriám štátnych príslušníkov tretích krajín komplikovali proces získania povolenia na pobyt. Cieľom tejto smernice je najmä zlepšiť právny rámec vzťahujúci sa na príslušníkov tretích krajín a zaviesť nové kategórie žiadateľov. Do smernice budú povinne zahrnutí študenti, výskumníci, stážisti a dobrovoľníci, k čomu bude môcť každý členský štát zaviesť vlastné opatrenia vzhľadom na žiakov či pracovníkov au pair. Nebude sa už robiť rozdiel medzi odmeňovanými a neodmeňovanými stážistami, na druhej strane budú zvýhodnení dobrovoľníci využívajúci Európsku dobrovoľnú službu. Študenti alebo výskumníci budú mať tiež možnosť zotrvať na území členského štátu počas obdobia až deviatich mesiacov, aby si tam mohli hľadať prácu, ak splnia podmienky stanovené smernicou. Dúfam, že tento text prispeje k znižovaniu byrokracie a zjednodušeniu pobytu pre záujemcov z tretích krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Prenovljen predlog je združil direktivo Sveta EU o pogojih za vstop državljanov tretjih držav za namene študija, usposabljanja, prostovoljnega dela, izmenjav učencev ter direktivo Sveta EU o pogojih za vstop državljanov tretjih držav za namene raziskovanja. Zadovoljivo, pogoji o vstopu veljajo tudi za pripravnike ter pogojno tudi varuške (au pair), kar razširja pravni okvir za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v EU.

Kljub temu, da ti pogoji ne pokrivajo prostovoljcev izven Evropske prostovoljne službe, je to še vedno korak naprej v primerjavi s prejšnjo direktivo. Novi pogoji bi tudi izboljšali režim mobilnosti za študente in raziskovalce. Prvi bi se lahko namesto oddaje celotne prijave preselili zgolj s preprostim obvestilom, za druge pa se bi kratkoročna mobilnost podaljšala s treh mesecev na 180 dni.

Dobrodošla je tudi novost, ki daje družinskim članom raziskovalcev pravico do vstopa v EU, vključno s pravico do dela ter mobilnosti ob raziskovalcu. Istočasno tudi omogoča diplomantom in raziskovalcem, da po končani pridobljeni izobrazbi oziroma raziskavi poiščejo službo ali ustanovijo lastno podjetje. Prenovljen predlog tako predstavlja pozitivno razširitev obsega pravic omenjenih oseb, zato ga podpiram in sem glasoval proti amandmaju, ki je predlagal zavrnitev stališča Sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ In dem Bericht geht es darum, eine Richtlinie zur Festlegung von Studien- und Forschungsaufenthalten von Drittstaatsangehörigen in der EU zu erlassen, um dem übergeordneten strategischen Ziel der Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und der Einräumung von Beschäftigungsmöglichkeiten gerecht zu werden. Konkret werden dabei allgemeine Regeln für Forschende, Studierende und Freiwillige aus Drittstaaten in der EU aufgestellt. Während der Verhandlungsphase im Trilogverfahren wurde klargestellt, dass nur hochqualifizierte Forschende und Studierende mit ausreichenden finanziellen Mitteln von dieser Richtlinie Nutzen ziehen dürfen.

Da dieses sowie fast alle weiteren Anliegen der EKR-Fraktion in den Trilog-Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission berücksichtigt wurden, stimme ich diesem Bericht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Vzdelanie patrí medzi rozhodujúce faktory inovačného potenciálu. Ekonomická úroveň štátu a rast produktivity práce vo veľkej miere závisí od úrovne prípravy a kvalifikovanej sily a od jej racionálneho využívania. Smernica vytvára podmienky pozitívnej synergie, ktorou môžeme zlepšiť všeobecnú mobilitu na základe kvalifikácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Članak 20. stavak 2. točka (f) Direktive o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog usavršavanja, volontiranja i obavljanja posla za stan i hranu, državama članicama dozvoljava da odbiju zahtjeve državljana trećih zemalja samo u pojedinačnim slučajevima, uzimajući u obzir posebne okolnosti u kojima se nalazi državljanin treće zemlje te načelo proporcionalnosti, kao i na temelju dokaza ili ozbiljnih i objektivnih razloga. Važno je osigurati da države članice kvalitetno prenesu ovu Direktivu te da se ona iskoristi kao instrument za kvalitetniju kontrolu ulaska državljana trećih zemalja u države članice Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ It is extremely important that the EU moves towards enhancing safer and legal routes to Europe; Labour MEPs support the text as it represents a great added value to managed migration particularly in context of the current migration crisis. This report will not impact UK immigration policy concerning third-country nationals as the UK has an opt-out from EU Justice and Home Affairs measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Europski parlament prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju kao i zajedničku izjavu Parlamenta i Vijeća. Prema tumačenju Europskog parlamenta i Komisije, člankom 20. stavkom 2. točkom f. ove Direktive državama članicama dopušta se odbijanje zahtjeva samo u pojedinačnim slučajevima i uzimajući u obzir posebne okolnosti u kojima se nalazi državljanin treće zemlje te načelo proporcionalnosti, kao i na temelju dokaza ili ozbiljnih i objektivnih razloga. Komisija će osigurati da države članice pri prenošenju Direktive provode tu odredbu u skladu s tim.

Ne podržavam prijedlog da se odbije stajalište Vijeća jer smatram da je ono dobro rješenje za kvalitetniju kontrolu ulaska državljana trećih zemalja u države članice Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem proti priporočilu za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk au pair.

Evropska unija v tem hipu ni v najboljšem stanju. Poleg vseh težav s terorizmom in begunci, se v nekaterih državah še vedno soočamo z veliko stopnjo brezposelnosti. Predvsem bi morali v državah članicah izboljšati pogoje za pripravnike, študente, učence in prostovoljce. S tem poročilom omogočamo dostop, hkrati pa ne naredimo dovolj, da bi preprečevali zlorabe.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Παρόλα τα θετικά στοιχεία της έκθεσης, η οποία παρέχει στους νέους σπουδαστές και τους ερευνητές άμεσο δικαίωμα ελευθερίας διακίνησης και αύξηση των ωρών εργασίας που δικαιούνται αυτοί οι νέοι παράλληλα με τις σπουδές τους, εντούτοις δεν διασφαλίζονται επαρκώς τα δικαιώματα των εσωτερικών άμισθων βοηθών· επίσης, τα κράτη μέλη μπορούν εύκολα να αρνηθούν την αίτηση ενός νέου για πρακτική άσκηση, εθελοντική υπηρεσία κλπ, αφήνοντας έτσι ανοιχτή την πόρτα της απόρριψης λόγω διακρίσεων. Για αυτούς τους λόγους τηρήσαμε στάση αποχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Οι νέοι και νέες στα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ανεργίας και πρόσβασης στην αγορά εξειδικευμένης εργασίας. Ειδικά στην Ελλάδα και στις χώρες του Νότου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί απόφοιτοι εξαναγκάζονται είτε σε φυγή από τις πατρίδες τους είτε σε εργασία αδήλωτη, ανασφάλιστη και αβέβαιη ως προς το μέλλον.

Ήδη οι λαθρομετανάστες αποτελούν ωρολογιακή βόμβα για την Ευρώπη και ευθεία απειλή για την εθνική ασφάλεια και κοινωνική συνοχή των κρατών. Δεν είναι αναγκαίο να μας φορτωθούν και δήθεν επιστήμονες με τις οικογένειές τους, όπως προωθείται στην έκθεση προς ψήφιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Támogattam a javaslatot, figyelemmel arra, hogy ez az Európai Bizottság által immár három éve – még a menekültválság kiéleződése előtt – előterjesztett migrációs jogszabálycsomag fontos és ma különösen aktuális eleme. Baloldali politikusként úgy vélem, az előterjesztett jogszabály egyik fő pozitívuma, hogy a szándékolt európai szabályozás hatálya kiterjed a jellemzően fiatal munkavállalók olyan sérülékeny csoportjainak szociális és munkajogi védelmére is, mint például a gyakornokok, a gyermekgondozók és az önkéntesek. Éppen emiatt kívánom a végrehajtást is külön figyelemmel kísérni, hiszen a migrációs nyomás alatt a jelenlegi európai politikai és gazdasági helyzetben a harmadik országból érkező szakemberek, munkavállalók egyes tagállamokban könnyen az idegenellenes, rasszista, antidemokratikus hangulatkeltés célpontjaivá válhatnak.

Természetesen az egységes európai jogszabály nyomán az európai munkavállalók érdekei nem csorbulhatnak, de megítélésem szerint az ilyen (helyenként a kormányzat által szított) demagógiának sem engedhetünk teret a szabályozás, illetve beengedés tekintetében legközvetlenebb szerephez jutó tagállami szinteken.

 
  
MPphoto
 
 

  Dario Tamburrano (EFDD), per iscritto. ‒ La revisione di questa direttiva amplia le vie legali di accesso all'UE e ne facilita le condizioni di ingresso dei cittadini di paesi terzi che vogliono venire in Europa per motivi di studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio e collocamento alla pari. Il testo prevede l'armonizzazione delle condizioni d'ingresso e di soggiorno all'interno dell'Unione per queste categorie. Gli Stati membri mantengono comunque la facoltà e non l'obbligo di applicare le norme della direttiva. La direttiva prevede delle misure importanti per i ricercatori: come la possibilità di spostarsi in EU con meno restrizioni per motivi di ricerca, anche i familiari potranno accompagnarli e spostarsi all'interno dell'EU. Infine sarà possibile per studenti e ricercatori fermarsi per nove mesi dopo la fine degli studi per cercare occupazione in Europa. Riteniamo che il diritto allo studio non dovrebbe incontrare nessun ostacolo burocratico o restrizione, pertanto abbiamo votato a favore della direttiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Propunerea se referă la extinderea domeniului de aplicare a directivelor existente, oferind mai multă siguranță juridică pentru diferite grupuri de resortisanți ai unor țări terțe care ajung în Uniunea Europeană. Totodată, inițiativa vizează introducerea unor dispoziții speciale privind mobilitatea acestor grupuri în interiorul Uniunii.

Consider că prezenta directivă este un pas înainte binevenit în ceea ce privește migrația legală pentru studenți, cercetători și alte grupuri de tineri. Avem nevoie de mai multe instrumente legale la nivelul UE în domeniul migrației, pentru a valorifica potențialul acesteia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je me suis prononcé en faveur de la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. J'ai suivi à ce sujet l'avis de mes éminents collègues et la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the proposal for a directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated and unremunerated training, voluntary service and au pairing, as it will facilitate the conditions for entry and residence in the EU of third country nationals looking to come to the EU for those purposes. This is a much needed measure to attract the most creative minds, entrepreneurs, and intellectuals from all over the world. I am convinced that they will contribute to making the EU more competitive, strengthen its social and cultural ties as well as promote its values beyond its borders. In midst of the debate on migration, I believe that it is particularly important to promote an ambitious legal migration system.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ Sostengo molto questa direttiva che stabilisce nuove norme d'ingresso e soggiorno, più semplici per le persone provenienti da paesi terzi per studiare o fare ricerche nelle università europee ed è volta a migliorare le condizioni per tirocinanti, volontari, alunni e ragazzi alla pari provenienti dai paesi extra-UE. Credo inoltre sia necessario attrarre persone altamente qualificate all'interno dell'UE e favorire la loro permanenza nell'UE attraverso un sistema europeo armonizzato applicabile in tutti gli Stati membri. Con tale semplificazione le università europee saranno in grado di rafforzare la loro competitività sulla scena globale.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą, kadangi jame minėtos sąlygos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo ES teritorijoje turėtų būti patikslintos. Tačiau tuo pačiu metu ES institucijos neturėtų perimti valstybių narių prerogatyvų šiuo klausimu. Labai gerai, kad pranešimas pabrėžia direktyvos punktus, leidžiančius valstybėms narėms atmesti prašymus individualiais atvejais ir atsižvelgus į konkrečias su trečiosios šalies piliečiu susijusias aplinkybes. Tai svarbus pastebėjimas, kadangi tuo atveju, kai atvykstama į konkrečios ES valstybės narės teritoriją, pirmiausia būtent ši valstybė turėtų spręsti dėl kriterijų leidžiančių išduoti leidimus studijuoti, atlikti mokslinius tyrimus ir organizuoti mokymus. Pirmiausia turėtų būti atsižvelgta į saugumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Zavrnitev zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk au pair sem zavrnila. Evropsko gospodarstvo temelji na znanju in spretnostih in za nadaljnjo rast ter razvoj slednjega je potrebno poskrbeti za širok nabor znanja in veščin raziskovalcev in študentov. Nadarjene posameznike je potrebno izobraziti, razviti in obdržati v Evropi. S tem se lahko zadovoljijo tako potrebe posameznikov kot tudi potrebe raziskovalnih ustanov in evropskih podjetij. Direktiva omogoča poenostavitev in poenotenje pravil znotraj celotne Evropske unije. Eden glavnih dosežkov je mobilnost znotraj EU, ki študentom in raziskovalcem omogoča, da nadaljujejo svoje aktivnosti v drugih državah članicah, brez potrebe po zapustitvi EU in ponovni prošnji za vstop. Študentje in raziskovalci bodo imeli dostop do dela, vendar bodo pravila trga dela ostala v pristojnostih držav članic.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra de las dos enmiendas a la totalidad presentadas por dos grupos políticos, que hubieran supuesto el rechazo de la posición del Consejo y, consecuentemente, el decaimiento de la propuesta legislativa. Entendemos que este informe contiene aspectos muy positivos para las personas que deseen realizar sus estudios superiores o de investigación en la UE. Se trata de una segunda lectura por lo que se aprobó en el comité y no hubo votación en el pleno.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, training, voluntary service, pupil exchange schemes or educational projects and au pairing.

I think that these cultural and education exchanges, like the Erasmus studies exchange, are important to open minds and get people to know each other better. Living in other countries with different people and nationalities is an enriching experience.

I support this programme fully and we should not be scared by populist propaganda on this.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Toutes les dispositions du texte portent atteinte à la souveraineté des États membres, qui devraient pouvoir mener leur propre politique en la matière d'entrée et séjour sur leurs territoires.

Ce texte est également immigrationniste (regroupement familial, droit de rester pour chercher du travail ou créer une entreprise), et favorise le "brain drain" au détriment des pays en voie de développement.

J’ai voté en faveur de l'amendement de rejet déposé par notre groupe ENF avec EFDD.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihai Ţurcanu (PPE), în scris. ‒ Prezentul raport are ca obiectiv central de a stabili reguli armonizate la nivel european pentru cetățenii din țările terțe în vederea facilitării intrării și șederii pe teritoriul european pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair. Noile reguli clarifică și îmbunătățesc condițiile pentru stagiarii, voluntarii, elevii și au pair proveniți din afara Europei.

Astfel, noile reguli vor permite studenților și cercetătorilor șederea pe teritoriul UE timp de nouă luni după finalizarea studiilor sau cercetării în vederea găsirii unui loc de muncă sau pentru dezvoltarea unei afaceri. Este facilitată, de asemenea, mobilitatea în cadrul UE, dintr-un stat membru în altul, fiind necesară doar notificarea statului de destinație, fără a cere o nouă viză. Mai mult, cercetătorii au dreptul de a-și aduce membrii familiei cu ei și aceștia au dreptul de a lucra pe perioada șederii în UE, iar studenții au dreptul de a lucra cel puțin 15 ore pe săptămână. Universitățile europene vor avea capacitatea de a-și crește competitivitatea pe scena internațională și a deveni mai atractive pentru studenții ambițioși și care au beneficiat de o înaltă educație în alte țări.

Am votat, așadar, în favoarea raportului care stabilește noi reguli pentru cetățenii statelor terțe pe teritoriul european.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal az S&D-frakció álláspontját követtem, az EFDD és az ENF javaslatait nem támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra de las dos enmiendas a la totalidad presentadas por dos grupos políticos, que hubieran supuesto el rechazo de la posición del Consejo y, consecuentemente, el decaimiento de la propuesta legislativa. Entendemos que este informe contiene aspectos muy positivos para las personas que deseen realizar sus estudios superiores o de investigación en la UE. Se trata de una segunda lectura por lo que se aprobó en el comité y no hubo votación en el pleno.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of this proposal that amends and brings together Council Directive 2004/114/EC (‘Students’ Directive’) and Council Directive 2005/71/EC (‘Researchers’ Directive’) as it proposes that the existing rules for students and researchers should also apply to trainees and, although only optionally, to au-pairs. These account for a much needed broadening of instruments establishing a legal framework for third country nationals to enter and reside in the EU under equal regulated conditions.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Teigiamai vertinu tai, kad aštuoniose valstybėse narėse sukurta darbo grupė siekiant geriau įgyvendinti 2007–2013 m. programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante la nueva directiva se pretende por un lado unir la directiva de estudiantes y de investigadores de terceros países y por otro lado mejorar ciertos aspectos de ambos colectivos como otorgarles el derecho de permanecer al menos 9 meses después de acabar sus estudios o investigaciones para poder buscar trabajo, facilitar su movimiento en la Unión Europea durante su estancia, debiendo notificar solamente al Estado miembro de destino, permitir a los investigadores traer a los miembros de su familia y permitir a los estudiantes trabajar 15 horas a la semana. Hablamos no solo de simplificar la legislación sino también de mejorar la situación de los nacionales de países terceros objeto de la regulación. Por todo ello considero necesario votar a favor de este texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit verslag, dat de voorwaarden voor toegang en verblijf regelt voor onderdanen van derde landen met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling en au-pairactiviteiten. Het is een weloverwogen document op grond waarvan onderdanen van derde landen naar de Europese Unie kunnen komen om vaardigheden en kennis te verwerven door middel van een periode van opleiding in onze lidstaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Cette directive vise à favoriser les conditions d'entrée et de séjour des personnes voulant entrer dans l'UE dans le cadre de recherche, d'études, de formation ou de bénévolat. Elle ne vise donc qu'un nombre limité de personnes mais peut desserrer l'étau des politiques européennes migratoires.

Cette directive permettra d'améliorer les procédures d'admission en mettant en place une obligation de se prononcer sur les demandes dans les 60 jours. Elle crée un droit de séjour de recherche de travail pendant 9 mois après les études et facilitera le droit au regroupement familial pour les chercheurs.

Cela ne réglera pas tout, des blocages subsistent: l'entrée pouvant toujours être refusée sur la base de critères extrêmement vagues, les autorisations de séjour n'étant pas délivrées pour la durée complète du diplôme mais sur la base d'un an renouvelable.

Ce n'est qu'un petit élément de respiration et comporte toujours le même risque de choix des plus diplômés ce qui participe à une certaine logique de "pillage des cerveaux". Mais tant mieux pour celles et ceux qui pourront en bénéficier.

C'est bien l'ensemble des politiques migratoires qu'il faudrait revoir notamment afin de favoriser des migrations circulaires par des politiques plus ouvertes en termes de libéralisation des visas de court séjour.

J'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Ainda que timidamente, este relatório apresenta aspetos positivos comparativamente melhores em relação à situação atual, como sejam o direito dos estudantes ao trabalho, de 10 para 15 horas semanais, a melhoria do regime de mobilidade, a criação de uma autorização de procura de emprego permitindo que os alunos e os investigadores a permaneçam por, pelo menos, 9 meses e a entrada na União Europeia dos membros da família dos investigadores.

Defendemos a possibilidade de os residentes de países terceiros poderem entrar, residir e trabalhar na União Europeia, e defendemos que o possam fazer com condições de dignidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Mit Schaffung dieser Richtlinie sollen die Bedingungen für Einreise und ständigen Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen für Forschung, Studium, Praktika, freiwillige Arbeit, Schüleraustausch, Bildungsprojekte und Au-Pair festgelegt werden. Die gemeinsame Entschließung des EP und der Kommission statuiert, dass „[...] die Aufnahme dieser Bestimmung in diese Richtlinie keinen Präzedenzfall für künftige Rechtsinstrumente auf dem Gebiet der Migration darstellen sollte[...]“. Bei dieser Abstimmung handelte es sich um eine Empfehlung für die zweite Lesung. Die zwei Fraktionen ENF und EFDD haben jeweils Änderungsanträge eingebracht, wonach der Standpunkt des Rates nicht angenommen werden sollte. Deswegen habe ich für diese Anträge gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. – Bezüglich der Empfehlung des Europäischen Parlaments betreffend den Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit (Neufassung) habe ich für den Antrag auf Ablehnung gestimmt.

Die Regulierung der Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt liegt in der Kompetenz der Mitgliedstaaten und nicht der EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Wałęsa (PPE), na piśmie. ‒ Ułatwienie utalentowanym młodym osobom z państw trzecich dostępu do prowadzenia badań, dalszej edukacji, podejmowania pracy w Unii Europejskiej jest znaczącym czynnikiem wzrostu konkurencyjności Europy na światowym rynku. Należy dać pełnym ambicji, innowacyjnego myślenia, kreatywnym osobom możliwość dalszego rozwoju. Biurokracja panująca w państwach członkowskich utrudniała przyjazd i pobyt na terenie Unii Europejskiej zdolnym ludziom. Trzeba wykorzystać w prawidłowy sposób ich talent, co pozwoli utrzymać wzrost gospodarczy i innowacyjność europejskiego rynku. Należy zauważyć, że młodzi Europejczycy również zyskują dzięki przyjazdom osób z zagranicy. Tego typu działania, podejmowanie współpracy z osobami z innych stron świata kształci ich poglądy i sposób myślenia. Ich umysły stają się bardziej otwarte na świat. Jestem w pełni przekonany, że podejmowane w obecnym czasie przez Unię Europejską decyzje przyczynią się do polepszenia sytuacji wszystkich aktywnych, zdolnych osób z państw trzecich chętnych do rozwijania swoich umiejętności na terenie Europy.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ It is extremely important that the EU moves towards enhancing safer and legal routes to Europe; Labour MEPs support the text as it represents a great added value to managed migration particularly in the context of the current migration crisis. It also contains measures to improve mobility of foreign students and researchers inside the EU.

However, it is important to note that the report will not impact UK immigration policy concerning third-country nationals as the UK has an opt-out from EU Justice and Home Affairs measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Lieve Wierinck (ALDE), schriftelijk. – Ik sta volledig achter deze resolutie. Ik steun de richtlijn die als doel heeft een efficiënter, transparanter en meer doelgericht wettelijk kader te scheppen voor een doelgerichte groep personen. Specifiek betreft het mensen die tijdelijk in de EU willen verblijven in verband met studie, onderzoek, training, au pair, enzovoort. Het uiteindelijke doel van de vooropgestelde richtlijn is de hersenvlucht en de veroudering van de Europese beroepsbevolking tegen te gaan. Europa zal opnieuw aantrekkelijker worden voor hooggeschoolde werkkrachten. Deze zijn essentieel om de toekomst van de Europese arbeidsmarkt en industrie te vrijwaren. Daarenboven is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de regels inzake een wisselend verblijf tussen verschillende Europese lidstaten te versoepelen en de duur ervan voor studenten en onderzoekers te verlengen tot 6 maanden.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs voted for this text as it represents a great added value to managed migration, particularly in the context of the current migration crisis. This report will not impact UK immigration policy concerning third-country nationals as the UK has an opt-out from EU Justice and Home Affairs measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. – Toto uznesenie pomáha objasniť a zlepšovať podmienky vstupu a pobytu výskumných pracovníkov, dobrovoľníkov, študentov, stážistov a mimoeurópskych žiakov v prospech Únie a jej členských štátov, ako aj krajín ich pôvodu.

Ide o to, aby sa EÚ stala viac atraktívnou, konkurencieschopnejšiou a aby sa stala Európou vedomostí a podpory výskumu s ľudským kapitálom potrebným na dosiahnutie cieľov európskej stratégie 2020.

Vzdelávanie, výskum a podpora kultúrnych výmen sú ciele a prostriedky na budovanie mostov medzi Európou a tretími krajinami. Ďalej vítam priaznivejšie podmienky pre výskumných pracovníkov, a to pokiaľ ide o spájanie rodiín, ako aj o mobilitu, čo im umožní sledovať ich výskum vo všetkých členských štátoch.

Európska únia bude vzhľadom na svoju demografickú situáciu určite potrebovať aj vzdelaných imigrantov. Toto je však až druhoradý spôsob riešenia tejto zlej situácie v Európe. Úlohou populačných politík v členských štátoch je hlavne podporiť pôrodnosť jej obyvateľov, vytvoriť legislatívne prostredie, aby sa rodiny, ktoré chcú mať deti, mohli rozvíjať a neboli odkázané žiť v chudobe. Je to úloha nielen finančná, ale aj kultúrna.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Η παρούσα έκθεση, που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τους συναδέλφους της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, αποτελεί προϊόν ευρύτερης συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων καθώς, μεταξύ άλλων, ενθαρρύνει την εξέλιξη της κατάρτισης καθώς και τις σχέσεις της ΕΕ με τρίτα κράτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Flavio Zanonato (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente alla proposta di risoluzione sull’accoglienza di studenti e ricercatori da paesi terzi. Come ho imparato nella mia città, Padova, caratterizzata dalla presenza di una delle più antiche e prestigiose università d’Italia, solo scambio di idee provenienti da tutto il mondo genera un dibattito scientifico e accademico proficuo e innovativo. È questa una considerazione che può essere estesa a livello europeo, tanto più che è necessario fronteggiare l’invecchiamento della popolazione e la carenza di personale qualificato in molti nuovi settori della tecnica. La proposta di unificare le due passate legislazioni europee in merito di accoglienza dei ricercatori di paesi terzi e di aumentare i diritti e le tutele per questi ultimi mi trova dunque perfettamente d’accordo. Spero che questo testo pavimenti la strada per una maggiore integrazione dei ricercatori stranieri in territorio europeo, favorendo una discussione proficua tra gli Stati membri sull’argomento.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. – Το ότι τα "έξυπνα σύνορα" της ΕΕ προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των μονοπωλίων για φθηνή εργατική δύναμη έρχεται να επιβεβαιώσει η οδηγία που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο. Ενώ το Δουβλίνο ενισχύεται, χιλιάδες εγκλωβισμένοι παραμένουν στην Ελλάδα και πρόσφυγες βρίσκονται αντιμέτωποι με τα κλειστά σύνορα, τις απελάσεις. Η ΕΕ με την οδηγία αυτή ξεδιαλέγει και ανοίγει τα σύνορα με κριτήριο τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, επιλέγοντας: ερευνητές, σπουδαστές, δηλαδή τους αυριανούς εξειδικευμένους εργαζόμενους που χρειάζονται τα ευρωπαϊκά μονοπώλια για να ενισχύσουν τη θέση τους στον ανταγωνισμό με άλλα μονοπώλια Αμερικής, Ασίας κλπ και αυτούς που θα προσφέρουν πάμφθηνη εργασία για το κεφάλαιο, όπως στο πλαίσιο "άμισθης και έμμισθης πρακτικής άσκησης", "εθελοντικής υπηρεσίας" και "εσωτερικούς άμισθους βοηθούς", στο όνομα της "απόκτησης εργασιακής εμπειρίας" και "της προώθησης των επαφών μεταξύ των λαών ...και της ευκαιρίας να βελτιώσουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών τις γλωσσικές τους δεξιότητες". Όσο η οικονομία σχεδιάζεται με κριτήριο το κέρδος, οι εργαζόμενοι θα μετακινούνται εντός και εκτός ΕΕ για τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Οι λαοί έχουν πείρα και πρέπει να την αξιοποιήσουν ανατρέποντας, με την πάλη τους, την εξουσία των μονοπωλίων και οικοδομώντας μια κοινωνικοποιημένη οικονομία που θα βάζει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των αναγκών τους και όχι το κέρδος.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Zjednodušení podmínek vstupu do EU a pohybu uvnitř pro ty příslušníky třetích zemí, kteří přicházejí do EU za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair, je podle mého názoru správné. Proto jsem také hlasoval pro tuto zprávu. Během svého pobytu v EU tito lidé získávají ojedinělou možnost naučit se novým dovednostem a znalostem, které po svém návratu mohou přímo aplikovat ve své zemi. To nejen že podporuje rozvoj této země, ale pomáhá také větší spolupráci mezi EU a třetími zeměmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. ‒ W głosowaniu poprałem propozycję PE i Rady w sprawie określenia warunków wjazdu i pobytu obywateli w celu prowadzenia w Unii Europejskiej badań naukowych i odbywania studiów. Podkreślić należy, że to rozwiązanie prawne będzie dotyczyło wyłącznie osób, które będą przebywały legalnie w państwach członkowskich Unii. Umożliwi ono zdobywanie umiejętności i wiedzy poprzez szkolenie w Europie oraz będzie sprzyjało tzw. „przepływowi mózgów”. Powinno przynosić korzyści krajom pochodzenia tych osób, jak i państwom, które je przyjmą. Legalne przemieszczanie się stażystów i naukowców powinno przyczyniać się do rozwoju kapitału ludzkiego w Europie.

Warto jednak w rozwiązaniach prawnych brać także pod uwagę, że istnieje ryzyko nadużywania prawa i próbowania na jego podstawie podejmowania nielegalnej pracy. Dlatego też, zasady pobytu naukowców i stażystów muszą być jasne, a terminy ich pobytów wyraźnie określone, tak by pożądana wymiana młodych ludzi była procesem zorganizowanym.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Smernicu, ktorá sa týka vstupu a pobytu občanov tretích krajín, ktorí prichádzajú do Európskej únie na účel výskumu, štúdií, stáže či dobrovoľníctva, som podporila, respektíve, hlasovala som proti pozmeňujúcemu návrhu, ktorého predmetom bolo zamietnutie celej tejto smernice. Návrh smernice stanovoval jednotné podmienky pre vstup a pobyt týchto občanov tretích krajín, pričom oproti starej úprave zavádzal niekoľko noviniek. K nim patrila napríklad možnosť zostať na území Európskej únie po dlhšiu dobu po štúdiu na účel hľadania si práce, možnosť študentov popri štúdiu pracovať na obmedzený počet hodín či možnosť rodinných príslušníkov výskumníkov sprevádzať ich počas výskumu v EÚ. Myslím si, že takto vylepšená nová úprava dopomôže k tomu, aby bola Európska únia vnímaná ako centrum kvalitných štúdií či praxe za priaznivých podmienok, a pomôže pritiahnuť odborníkov, ktorí budú z dlhodobého hľadiska pre rozvoj Európskej únie prospešní.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Prenovljena Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk au pair je pomembna predvsem zaradi tega, ker prinaša uravnoteženje vseh interesov. Poenotenje pravil v okviru Evropske unije, bo omogočalo mladim boljše življenje in delo v času študijske in delovne raziskovalne mobilnosti, ter hkrati omogočalo državam članicam, ki so si pridržale diskrecijsko pravico, možnost zavrnitve vloge na podlagi posamične obravnave in ob upoštevanju posebnih okoliščin, v katerih se je znašel državljan tretje države, načela sorazmernosti ter na podlagi dokazov ali resnih in objektivnih razlogov.

Prenovljen predlog tako predstavlja nove in uravnotežene možnosti za pridobivanje človeškega kapitala v Evropsko unijo, zato ga podpiram in sem glasoval proti amandmaju, ki je predlagal zavrnitev stališča Sveta.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia