Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2016/2550(RSP)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadium in Bezug auf das Dokument : B8-0562/2016

Eingereichte Texte :

B8-0562/2016

Aussprachen :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Abstimmungen :

PV 11/05/2016 - 7.4
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P8_TA(2016)0217

Ausführliche Sitzungsberichte
Mittwoch, 11. Mai 2016 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

8.4. Beschleunigung der Umsetzung der Kohäsionspolitik (B8-0562/2016)
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Elnök Úr, az úgynevezett kohéziós pénzek, tehát az elmaradott térségek, elmaradottabb országok felzárkóztatását szolgáló pénzek elosztásáról szól ez a jelentés, és tartalmaz néhány értelmes gondolatot, javaslatot. Egyebek mellett arról, hogy meg kellene nézni, hogy netán munkahelyek teremtésére is lehetne ezeket a pénzeket felhasználni. És legalább ennyire tetszett annak a felmérése, vizsgálata, hogy a lehetséges kedvezményezettek esetleg elégtelen tájékoztatást kapnak ezekről a projektekről, ezekről a támogatási lehetőségekről. Hát jó lenne utánanézni, hogy vajon miért. Nekem van egy ötletem, merthogy olvasok újságot. Azt gondolom, hogy azért, mert a lehetséges és tényleges támogatottak kapnak tájékoztatást, vagyis a haverok.

Mindenki tudja, hogy összeépül a politikai hatalom és a gazdasági hatalom, és az európai uniós pénzek nagy része már jó előre le van osztva, a network-ök, hálózatok, korrupt pajtások között. Ezen kellene változtatni és ez is az egyik eszköze lenne annak, hogy ezek a hatalmas különbségek az országok között tényleg megszűnjenek vagy csökkenjenek.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Elnök Úr, az EU kohéziós politikájának lényege a szegényebb tagállamok gazdasági felzárkóztatásához való hozzájárulás. Ennek több oka van: az életszínvonal emelkedése kapcsán létező társadalmi igény kielégítése mellett egy igazságosabb piaci verseny kialakítása is célként fogalmazható meg. Hiszen komoly fenntartásokkal beszélhetünk közös piacról úgy, hogy óriási különbségek vannak az egyes tagállamok jövedelmi viszonyaiban, az infrastrukturális adottságokban és a szolgáltatások színvonalában is. Fontos tudatosítani, hogy a kohéziós politika nem segélyezés. Sajnos tapasztalhatjuk, hogy vezető politikusok is sokszor ezt a szót használják, ami a helyzet teljes félreértése.

Sikeres kohéziós politika nélkül a volt szocialista országok infrastruktúrája, életszínvonala még lassabban fog közeledni a régi tagállamokhoz, ami fokozódó migrációt, elégedetlenséget és az európai projektből való kiábrándulást fog eredményezni. Ezért fontos, hogy 2020 után is nagyságrendileg ugyanannyi forrás álljon rendelkezésre a kohéziós politikában. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a kohéziós politika eredményessége a régi tagállamok érdeke is.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). Señor Presidente, lamento abstenerme, pero no podemos desligar el debate sobre la cohesión regional de la construcción de otro modelo económico. No podemos pedir flexibilidad en los fondos públicos, reconocer las cargas que la crisis y la austeridad han impuesto y, al mismo tiempo, insistir en la aplicación de nuevas reformas estructurales, que son la principal causa de la creciente desigualdad en Europa.

Porque no hay que engañarnos, los fondos europeos están cada vez más ligados a fomentar la inserción de la economía europea en el mercado global, sin compensar los efectos de las liberalizaciones y privatizaciones en los trabajadores de los Estados periféricos.

La política europea puede usar el mercado, pero no para replicar sus prioridades, las prioridades del gran capital. Por el contrario, debe constituir un polo público para la definición de un modelo social y productivo distinto.

Debemos denunciar cómo la derecha, y también los Estados miembros y las regiones, han gestionado los fondos sin contar con los interlocutores sociales y favoreciendo el despiece y la desintegración de la inversión pública a manos de intereses privados.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). Domnule președinte, pentru politica de coeziune sunt alocate circa 360 de miliarde de euro în perioada 2014-2020, adică o treime din bugetul Uniunii. În 2007-2013, am avut probleme cu implementarea proiectelor care folosesc acești bani, în unele state membre, mai ales din cauza incapacității unor autorități, din cauza lipsei de informații pentru beneficiarii fondurilor, din cauza procesului greoi și lung de aprobare a proiectelor sau a procesului de achiziții și de autorizare complicată și, de asemenea, din cauza corupției sau pur și simplu a incompetenței celor care au lucrat în acest domeniu. Din acest motiv, salut inițiativa Comisiei de înființare a unui grup de experți independent care să monitorizeze simplificarea procedurilor de acces la aceste fonduri europene și prima condiție este simplificarea, iar a doua, foarte importantă, este transparența: toată lumea trebuie să știe cine ce cere, ce obține, pentru cât timp, cât costă și cum își face treaba pe aceste proiecte.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāj! Kohēzijas politika, kā mēs zinām, sastāda vienu no svarīgākajiem Eiropas Savienības politikas stūrakmeņiem. Un ir valstis, tai skaitā mana valsts, Latvijas Republika, kurā ik gadu ne maza daļa no pieejamiem resursiem vienkārši netiek izmantota. Pieteikšanās grūtības, pārāk augsta birokratizācijas pakāpe, vienkārša procedūru nesaprašana vai vispār pilnīga nezināšana par esošām iespējām faktiski bloķē vairāku jomu pilnvērtīgu attīstību. Tāpēc es pievienojas aicinājumam Komisijai un pašu dalībvalstu attiecīgām iestādēm maksimāli aktīvi informēt potenciālos fondu resursu saņēmējus par šādām iespējām, kā arī no savas puses racionalizēt visas sistēmas darbību. Diezgan vienkāršs fakts ir tas, ka katrā Eiropas Savienības budžeta plānošanas perioda laikā ikvienai dalībvalstij tiek piešķirti resursi, kurus neizmantojot, var vēlāk vienkārši saņemt jau mazāk. Tāpēc es atbalstu šo dokumentu un uzskatu to par ļoti savlaicīgu un svarīgu.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, je skutečně pravdou, že kohezní politika trpí určitými neduhy, ať je to přílišná byrokracie, která je spojená s vyřizováním žádostí a vůbec podáváním těchto žádostí. Určitě není kohezní politika dostatečně zaměřena na efekt, mnohdy je posuzována velmi formálně. Nicméně všechny tyto neduhy jsou určitě vyváženy tím celkovým přínosem. Já jsem přesvědčen, že tato politika je tím nejvlastnějším, čím se může Evropa pochlubit. Pokud se odstraňují znevýhodnění, rozdíly, které jsou mezi regiony, právě prorůstovými opatřeními, tak je třeba říci, že tato politika pomáhá regionům přes všechny své neduhy, kterými trpí.

Byla zřízena vysoká skupina odborníků, kteří mají najít recept, jak ji zjednodušit obecně, jak zjednodušit čerpání z evropských fondů. Já budu velmi bedlivě sledovat, jaké návrhy představí, protože si myslím, že toto je cesta. Nikoliv zrušit kohezní politiku, ale reformovat ji.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD). Mr President, we just had council elections in the UK. Labour and Conservative councils have been squealing, saying ‘we don’t have the money for libraries, museums, theatres, road safety measures’ and yet these same political parties support the spending of millions upon millions of pounds of UK tax payers’ money on closer EU governance and cohesion. This is a disgrace. These people squeal like babies at home that there’s no money, and yet send their money for redistribution across Europe.

I stand against EU governance. I voted against this measure for more cohesion spending, and I will always – God willing – stand against the EU spending UK taxpayers’ money in this way.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, vótáil mé i bhfabhar an mholta seo agus is dóigh liom gur polasaí iontach é, i ndáiríre, an beartas comhtháthaithe. Tá EUR 30 billiún ag dul dó sa tréimhse airgeadais seo agus tá súil agam tar éis 2020 go leanfar ar aghaidh leis. Taispeánann sé an mhaitheas is féidir leis an Aontas a dhéanamh agus freisin an dearcadh atá againn: na tíortha is saibhre ag cabhrú leis na tíortha agus na réigiúin is boichte.

Mo thír féin, nuair a chuamar isteach san Aontas bhíomar an-bhocht; ach fuaireamar airgead as an gciste seo agus de réir a chéile d’éiríomar níos saibhre. Anois táimid ar cheann de na tíortha is saibhre san Eoraip de bharr an airgid a fuaireamar saor in aisce ón Aontas.

Rud amháin a chonaic mé sa mholadh, agus aontaím leis: níl an t-eolas sin ag na saoránaigh agus caithfear i bhfad níos mó poiblíochta a dhéanamh faoin obair mhaith atá á déanamh ag an bpolasaí seo do na saoránaigh féin.

 
  
MPphoto
 

  President. – And you still paid money to the EU?

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ La politica di coesione rappresenta, al momento, la principale forma d’investimento e di sviluppo che l’Unione europea riserva alle proprie regioni. A tal scopo, le strategie elaborate nel settore mirano, non solo, a contemperare gli obiettivi europei con le specifiche esigenze dei territori, ma soprattutto a valorizzarne le peculiarità e le ricchezze. Osservando il periodo di programmazione precedente, però, i risultati ottenuti non sono stati dei migliori: procedure troppo complesse, insufficienza delle informazioni, assenza di adeguate infrastrutture, oltre che difficoltà nell’accesso ai finanziamenti. La risoluzione presentata propone alcuni cambiamenti all’insegna dell’accelerazione della politica di coesione. Ho deciso, comunque, di astenermi, ritenendo che, per incentivare davvero lo sviluppo di questi territori, sia indispensabile procedere all’elaborazione di piani d’azione più significativi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El objetivo de la resolución es solicitar desde el Parlamento Europeo una aceleración de la ejecución de los fondos destinados a la política de cohesión, dados los retrasos en los pagos que tienen las instituciones europeas a los beneficiarios (regiones y entidades subestatales). Pide por ello que la Comisión informe al Parlamento sobre la aplicación del plan de pagos, y la aceleración del mismo. También solicita una evaluación del impacto del cumplimiento de las condiciones previas para la financiación de proyectos, dados los problemas derivados de normativa confusa y falta de información a los agentes públicos interesados.

Pese a lo dicho, no puedo estar a favor de que esta institución se declare favorable a "fomentar reformas estructurales", cuyo significado no es otro que la aceleración del desmantelamiento de servicios públicos y la reducción del gasto e inversión pública, con fatídicas consecuencias en términos de desigualdad social y territorial, contrario a los Tratados.

En definitiva, he optado por la abstención en la votación de esta resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette proposition de résolution concernant l'accélération de la mise en œuvre de la politique de cohésion.

Ce texte vise à dresser un état des lieux de la mise en œuvre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020 et à formuler des recommandations. Concernant la politique régionale, les thèmes abordés incluent notamment les retards de paiement, les complexités administratives pour rendre éligible un projet, le manque d'informations et de transparence à destination des porteurs de projet et autorités locales ou encore l'utilisation de la politique régionale à des fins de promotion de l'euro-régionalisme.

Malgré quelques bonnes positions de la commission REGI (réduction des délais de paiement, simplification de tout le processus d’engagement et de suivi des Fonds structurels), on ne trouve dans ce texte aucune remise en question de la tenue d'un agenda urbain ou la poursuite des stratégies macro-régionales qui sont des mesures visant à renforcer la coopération de l'UE avec les autorités locales au détriment des autorités nationales des États membres. De nombreux autres thèmes ne sont pas abordés, notamment celui de la reprogrammation des Fonds structurels au profit de programmes d'accueil des migrants.

Je me suis donc opposé à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ This resolution focuses on the need to accelerate the implementation of cohesion policy, particularly the need for greater simplification, the strengthening of administrative capacity and encouraging greater subdelegation to local and regional actors via new tools like integrated territorial investments and community-led local development.

It also calls for greater flexibility in the use of the investment clause, which could allow some Member States’ investments in development co-financed by the ESIF to be excluded from the calculation of national deficits.

However, the resolution as a whole is still firmly couched in terms of advocating ‘structural reforms’, ‘investment-friendly policies’, and the use of a range of financial instruments as a precondition for meeting these growth and employment objectives.

I therefore abstained on this vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui encourage les États membres à utiliser les instruments pour des projets visant à créer des emplois de qualité et des débouchés pour les PME, stimuler l'investissement, la croissance durable et inclusive et l'investissement social et contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'inclusion sociale, notamment dans les régions et les sous-régions où cela est le plus nécessaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την παραπάνω πρόταση σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής η οποία αποτελεί σε κάποια κράτη μέλη την κύρια πηγή δημοσίων επενδύσεων. Σκοπός της ερώτησης που κατατέθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οδήγησε στην παρούσα πρόταση ψηφίσματος, είναι να αναδείξει τον αριθμό και το είδος των μέτρων που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων προκειμένου να αποφευχθούν αποδεσμεύσεις κονδυλίων, και με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη σκοπεύουν να επιταχύνουν την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La proposition de résolution relative à l'accélération de la mise en œuvre de la politique de cohésion est un exercice durant lequel la commission du développement régional dresse un état des lieux de la mise en œuvre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020 et formule des recommandations à la suite du dépôt d'une question orale adressée à la Commission européenne.

La proposition de résolution ne remet en question ni la tenue d'un agenda urbain, ni la poursuite des stratégies macro-régionales. Par ailleurs, elle continue de saluer le principe de concentration thématique ainsi que les objectifs de la stratégie Europe 2020 qui vont à l'encontre des intérêts de la France et des collectivités les plus pauvres. Collectivités qui, rappelons-le, en période de crise économique, ont besoin de plus de souplesse dans l'obtention des Fonds structurels et d'une meilleure articulation avec les contrats de plan État/Région. J'ai donc voté contre la résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This resolution contemplates the acceleration of the implementation of cohesion policy. In my view, the cohesion policy is a key plank of EU integration and the drive towards Euro-federalism. Whilst I would support genuine reform, I am far from convinced that genuine reform is on the table. Indeed, it appears that the suggestion of reform in this report in fact implies even greater European Union control.

For these reasons I voted against the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – Spartesnis sanglaudos politikos įgyvendinimas. Pritariu raginimams Komisijai įvertinti ESI fondų panaudojimą 2014–2020 m. laikotarpiu. Komisija bei valstybės narės turi panaudoti visas ESI fondų galimybes siekiant sustiprinti socialinę bei ekonominę sanglaudą ir sumažinti teritorinius skirtumus sudarant galimybes visiems regionams tapti konkurencingesniems ir sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms, be kita ko, iš privačių šaltinių. Apžvelgiant 2007–2013 m. programavimo laikotarpį, pagrindinės kliūtys buvo tinkamų projektų trūkumas, lėtas ir ilgas stambių projektų tvirtinimas, taip pat sudėtingos ir daug laiko trunkančios pirkimų procedūros, sudėtingos valstybės pagalbos taisyklės, sudėtingos leidimų suteikimo procedūros, neišspręsti turtiniai santykiai, pernelyg ilgai trunkanti leidimo suteikimo procedūra ir sunkumai gauti finansavimą. Šias problemas būtina kuo skubiau spręsti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de résolution dresse un état des lieux de la mise en œuvre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020: retards de paiement, complexités administratives pour rendre éligible un projet, ou encore utilisation de la politique régionale à des fins de promotion de l'euro-régionalisme: la politique de cohésion ne fait pas vraiment recette. Si certaines positions prises par la commission REGI pour améliorer la mise en œuvre de cette politique sont de bon sens (par exemple en faveur de la réduction des délais de paiement), la proposition de résolution ne remet pas en question la poursuite des stratégies macro-régionales, et continue de saluer les objectifs de la stratégie Europe 2020 qui vont à l'encontre des intérêts de la France et des collectivités les plus pauvres.

Enfin, il est à noter que la proposition de résolution n'aborde pas l'épineuse question de la reprogrammation des Fonds structurels au profit de programmes d'accueil des migrants.

J'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. – Esta resolución pretende impulsar y mejorar la política de cohesión comunitaria advirtiendo de sus principales deficiencias, instando a la correcta aplicación de todos los programas e instrumentos, y promoviendo un mejor aprovechamiento y gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE).

Los Fondos EIE son la principal herramienta de inversión en la política europea. Para el periodo 2014-2020 cuentan con una dotación de 454.000 millones de euros. Su eficacia y buena gestión es imprescindible para cumplir las directrices de la Estrategia Europea 2020, modernizar nuestra Unión, y facilitar el emprendimiento.

La política de cohesión tiene que hacer posible uno de los valores fundamentales de la UE como es la solidaridad, acabando con las diferencias territoriales. Más aún en una época de crisis económica que ha acrecentado las desigualdades sociales y las diferencias económicas entre los Estados miembros.

Por todas estas razones, he votado a favor de la resolución sobre la aceleración de la aplicación de la política de cohesión.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ La politica di coesione costituisce per molti Stati la principale fonte di investimento pubblico ed è, più in generale, uno strumento cruciale per avvicinare l’Unione ai propri cittadini. I regolamenti 2014-2020, con le modifiche introdotte, ne hanno ampliato i margini di flessibilità, consentendo un utilizzo più coordinato dei fondi SIE e un miglioramento dei legami tra UE e realtà regionali. Nonostante gli sforzi profusi, i primi due anni della nuova programmazione hanno però visto il permanere di ostacoli e problemi, generati in larga parte da un’insufficienza di informazioni e da una carenza di risorse; due elementi fondamentali per consentire alle autorità locali e regionali di preparare la documentazione dei progetti. Dato il contesto, ho deciso di votare a favore della proposta di risoluzione sull’accelerazione dell’attuazione della politica di coesione. Nel testo, approvato dal Parlamento, si chiede alla Commissione di impegnarsi per garantire non solo una semplificazione delle procedure ma anche per sostenere il rafforzamento della capacità amministrativa nelle fasi di attuazione e valutazione della politica. Il punto centrale è il pieno utilizzo della flessibilità prevista dal patto di stabilità e crescita. Solo attraverso questa via sarà possibile potenziare gli investimenti per la crescita e l’occupazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ El objetivo de la resolución es acelerar la aplicación de la política de cohesión en todas las regiones de la UE y mejorar su eficacia, cuestión clave teniendo en cuenta que este instrumento tiene un presupuesto de más de 350.000 millones de euros hasta 2020 y que en varios Estados miembro es la principal fuente de financiación de las inversiones públicas.

Estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se proponen: recomendaciones de simplificación de procedimientos, mejora de la información, reducción de plazos, puesta en marcha de herramientas de análisis y evaluación del uso de los fondos, etc. Pero hay referencias a la profundización de las reformas estructurales y al uso de mecanismos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que nos parecen problemáticas pues avalan las políticas de austeridad que venimos sufriendo desde hace años en España y demás países de la UE. Por coherencia con la posición de denuncia frente a estos instrumentos, hemos votado ABSTENCIÓN.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado esta Resolución porque, además de insistir en la simplificación de los procedimientos y profundizar en el estudio de los problemas ocasionados, incide en los problemas que la crisis genera en las capacidades de inversión de algunos Estados y en los efectos que aquellos tienen en el aprovechamiento o la participación en estos programas de cohesión. Igualmente, comparto que en algunos Estados se sigue considerando «menores de edad» a las autoridades locales y regionales que muchas veces funcionan mucho mejor que los Estados a las que pertenecen. La recomendación contra el centralismo que contiene la Resolución es muy oportuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Malgré certaines propositions de bon sens présentes dans cette résolution relative à la mise en œuvre de la politique de cohésion, j'ai dû voter contre.

Certes, le texte a le mérite de revenir sur de nombreux dysfonctionnements de la politique régional, et appelle notamment à la réduction des délais de paiement ou encore à la simplification du processus d'engagement et de suivi des Fonds structurels.

Cependant, comme il est d'usage au sein du Parlement, la résolution ne va pas au bout des choses. La logique euro-régionaliste qui consiste à "passer au-dessus" des États membres pour mieux les affaiblir n'est nullement remise en cause. Pire, le texte s'enorgueillit des objectifs de la stratégie Europe 2020, lesquels, on le sait bien, sont catastrophiques pour notre pays et nos collectivités locales les plus pauvres, lesquelles ont besoin de plus de souplesse dans l'obtention des fonds structurels.

Enfin, le texte passe à côté d'un problème majeur, pourtant maintes fois évoqué par mon collègue Steeve Briois au sein de la commission REGI: la reprogrammation des Fonds structurels en faveur des programmes d'accueil des migrants, et ce, au détriment du développement et de la stabilité économique et sociale de nos régions et de leurs habitants.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Non condivido quanto contenuto nella risoluzione sull'attuazione della politica di coesione. Con le sue politiche folli l'UE aumenta, invece di ridurre, le diseguaglianze economiche tra gli Stati membri. Per questo anche i fondi europei, che dovrebbero essere un contributo per risolvere le problematiche dei territori, rappresentano invece una forma di controllo di questi da parte dell'UE. C'è bisogno di ripensare completamente il meccanismo dei fondi europei, per renderlo un effettivo aiuto per i nostri territori e i nostri cittadini. Per questi motivi mi sono espressa con voto contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ La política de cohesión es el instrumento primordial con el que se acerca la UE a los ciudadanos, además de representar la principal política de inversión y desarrollo de la Unión, así como la principal fuente de inversión pública para algunos Estados miembros.

Los objetivos de la Estrategia Europa 2020 pueden llegar a alcanzarse mediante una interacción coherente entre las políticas de crecimiento, desarrollo y reformas estructurales. De este modo, la política de cohesión desempeña una función esencial en la integración y el desarrollo de los citados objetivos.

Existe una preocupación importante por el retraso en la ejecución de la política de cohesión para el período 2014-2020, a la vista de lo sucedido en el anterior período de programación, en el cual la insuficiente información, la falta de estructuras administrativas o la complejidad en los procesos de contratación dificultaron la aplicación de la política de cohesión.

Por ello, la presente Resolución, que he apoyado, reclama una actitud proactiva de la Comisión que facilite la aplicación de la política de cohesión y una simplificación de la misma, así como que se potencie al máximo la flexibilidad en materia de inversiones para el crecimiento y el empleo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rezoliucijos, kadangi sanglaudos politika yra priemonė, kuri padeda priartinti Europos Sąjungą prie žmonių ir yra pagrindinė visus ES regionus apimanti investicijų ir vystymosi politika; kadangi kai kuriose valstybėse narėse sanglaudos politika yra pagrindinis viešųjų investicijų šaltinis. 2014–2020 m. reglamentuose numatyta keletas esminių sanglaudos politikos reformų, pavyzdžiui, paramos telkimas pagal temas, dėl kurio susidaro lankstumas, reikalingas siekiant labiau atsižvelgti į vietos poreikius, didesnis orientavimasis į rezultatus, geresnis koordinavimas su ekonomine ir socialine politika, geresnis ES prioritetų susiejimas su regioninėmis reikmėmis ir labiau koordinuotas naudojimasis Europos struktūriniais ir investicijų (ESI) fondais pagal bendrą strateginę programą. Sanglaudos politikos investicijos turėtų būti koordinuojamos ir derinamos atsižvelgiant į kitų sričių ES politiką, pavyzdžiui, į bendrąją skaitmeninę rinką, energetikos sąjungą, socialinę politiką, makroregionines strategijas, miestų darbotvarkę, mokslinius tyrimus ir inovacijas, taip pat transporto politiką, kad būtų labiau prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ tikslų siekimo. Taigi, Europos Parlamentas ragina Komisiją įvertinti ESI fondų panaudojimą 2014–2020 m. laikotarpiu ir parengti išsamią įsipareigojimų panaikinimo rizikos analizę nurodant sumas kiekvienos valstybės narės atveju ir kuo greičiau atlikti valstybių narių pateiktų mokėjimo prognozių analizę.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A kohéziós politika megvalósításának felgyorsításáról szóló állásfoglalási indítvány több rendkívül hasznos, előremutató gondolatot fogalmaz meg. Az állásfoglalási indítvány vázolja azokat a problémákat, melyek a 2007–2013-as programozási időszakban hátráltatták a kohéziós politika megvalósítását (például nem kielégítő információ a potenciális kedvezményezetteknek, a projektek jóváhagyásának hosszas folyamata, bonyolult állami támogatási és közbeszerzési szabályok), hangsúlyozza az adminisztratív kapacitások erősítésének szükségességét, hiszen ez a kohéziós politika eredményes és időben történő megvalósításának egyik előfeltétele.

Kiemeli a kohéziós források időben történő folyósításának fontosságát, a kifizetési hátralék felszámolásának égető szükségét, továbbá a kohéziós politikáról és eredményeiről történő jobb kommunikációra hív fel. Ahogy az állásfoglalási indítvány megállapítja, rendkívül fontos, hogy a 2020 utáni kohéziós politikáról való közös gondolkodás mielőbb kezdetét vegye. Ezért szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlog resolucije Evropskega parlamenta o hitrejšem izvajanju kohezijske politike sem podprl. Z resolucijo smo namreč pozvali Komisijo, naj oceni stanje izvajanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014-2020 ter pripravi podrobno analizo o tveganju za razveljavitev prevzetih obveznosti, pri čemer naj navede zneske po posameznih državah članicah, pa tudi analizo napovedi plačil. Prepričan sem, da morajo tako Komisija kot države članice v skladu s strategijo Evropa 2020 v celoti izkoristiti potencial evropskih strukturnih in investicijskih skladov z namenom krepitve socialne in ekonomske kohezije in zmanjšanja razvojnih razlik. Tako bi vsem regijam omogočili razvoj konkurenčnosti in spodbudili naložbe, tudi zasebne narave.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ A fronte della dura crisi economica, che ha provocato problemi di liquidità e grosse mancanze di disponibilità di fondi statali, in molti Stati membri i fondi di coesione sono diventati la principale fonte d’investimento pubblico. Nonostante la necessità assoluta di questi fondi, la capacità di assorbimento dei finanziamenti da parte di molti Stati membri rimane sorprendentemente bassa. I principali ostacoli sono la mancanza d’informazione, la poca trasparenza e la separata gestione dei diversi fondi europei. Per sfruttare pienamente il potenziale dei finanziamenti, vanno incoraggiate riforme strutturali efficaci, politiche a favore degli investimenti e la piena applicazione della flessibilità prevista dal patto di stabilità. Questa relazione, che sostengo, chiarisce le principali sfide future sull'attuazione dei programmi operativi, promuovendo cooperazione, sinergia e trasparenza per evitare la dispersione di fondi e aiutare le regioni europee a diventare più competitive.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – This resolution focuses on the need to accelerate the implementation of cohesion policy, particularly the need for greater simplification, the strengthening of administrative capacity and encouraging greater subdelegation to local and regional actors via new tools like integrated territorial investments and community-led local development.

It also calls for greater flexibility in the use of the investment clause, which could allow some Member States’ investments in development co-financed by the ESIF to be excluded from the calculation of national deficits.

However, the resolution as a whole is still firmly couched in terms of advocating ‘structural reforms’, ‘investment-friendly policies’, and the use of a range of financial instruments as a precondition for meeting these growth and employment objectives.

I therefore abstained on this vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che sia importante che l'attuazione della politica di coesione sia resa più rapida ed efficiente perché gli strumenti finanziari messi a disposizione dai Fondi strutturali, se applicati in modo efficace sulla base di un'adeguata valutazione ex ante e in combinazione strategica con le sovvenzioni, possono aumentare in misura significativa l'impatto dei finanziamenti, contribuendo così a ovviare agli effetti negativi delle contrazioni dei bilanci pubblici e a mettere a punto progetti generatori di entrate.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de résolution vise à accélérer la mise en œuvre de la politique de cohésion pour pallier aux carences d'investissement public dans les États membres qui résultent des cures d'austérité imposées par la Commission européenne.

D'une part, le rapporteur promeut la mise en place de stratégies macro-régionales et la création d'une politique urbaine européenne alors qu'il s'agit d'une compétence exclusive des États membres. En renforçant la mise en œuvre de la politique de cohésion, l'Union européenne souhaite s'octroyer de nouvelles prérogatives et intensifier ses relations avec les exécutifs locaux et régionaux au détriment de notre souveraineté nationale.

D'autre part, ce texte approuve l'introduction de conditions ex-ante dans l'attribution des fonds structurels européens. Les gouvernements nationaux seront désormais dans l'obligation d'assainir leurs comptes publics et de mettre en œuvre les réformes structurelles recommandées par la Commission pour prétendre bénéficier de ces fonds européens, alors qu'ils sont abondés par les contributions des États membres. Pour toutes ces raisons, je me suis opposé à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Politica de coeziune reprezintă cea mai importantă politică de investiții și dezvoltare în toate regiunile Uniunii Europene; ea este instrumentul prin care UE se apropie de cetățenii săi, iar în același timp reprezintă principala sursă de investiții publice în unele state. Politica de coeziune este dotată cu un buget de peste 350 de milioane de euro, buget valabil până în anul 2020.

Obiectivele Strategiei Europa 2020 pot fi îndeplinite doar printr-o interacțiune coerentă între politicile de dezvoltare și de creștere, iar acolo unde este necesar prin reforme structurale, dar și prin implicarea activă a orașelor și a regiunilor, deoarece politica de coeziune joacă un rol crucial în acest sens.

Am dat un vot favorabil acestei propuneri de rezoluție deoarece consider că este necesară o accelerare consistentă în implementarea politicilor de coeziune pentru o mai bună activitate a instituțiilor acreditate, astfel încât să existe o apropiere cât mai bună de cetățeni, iar investițiile să fie cât mai vizibile pentru cetățenii și regiunile UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Grazie alle scellerate politiche economiche dell'Unione, la coesione tra le regioni dell'UE viene meno di giorno in giorno. Così, attuare gli obiettivi di Europa 2020 significa allargare le diseguaglianze macroeconomiche tra gli Stati membri e all'interno di ciascuno di essi (si pensi al divario tra Padania e Italia che, a causa della crisi e delle politiche di austerità, non è mai stato così ampio). In altre parole, vige questo paradosso: più finanziamenti europei utilizzi (quindi sei "virtuoso"), più devi aumentare la spesa pubblica (cofinanziamento) ma, contestualmente, tagliare i servizi a causa dei vincoli del patto di stabilità. Ne consegue che sarebbe più efficace e redditizio se ogni Stato membro si spendesse questi suoi soldi in proprio, senza farli transitare da Bruxelles; per l'Italia, che è contributore netto dell'UE, sarebbe peraltro un cospicuo risparmio.

I fondi dell'Unione, benché siano concepiti come strumento di compensazione degli squilibri fra Stati membri, sono nella prassi un meccanismo di amplificazione di questi squilibri, il quale interviene attraverso il ricorso ai due principi di cofinanziamento e condizionalità; ne risulta che essi sono un meccanismo particolarmente subdolo di controllo da parte dell'UE delle politiche di spesa degli Stati membri. Ho espresso voto contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), în scris. ‒ Pentru a aduce schimbarea dorită, Strategia Europa 2020 trebuie să fie mai bine direcționată, să-și urmărească constant obiectivele și criteriile de referință transparente pentru evaluarea progreselor înregistrate. Avem nevoie cât mai repede de un cadru de guvernanță puternic, care să utilizeze toate instrumentele de dezvoltare de care dispun statele membre pentru a asigura o punere în aplicare în timp util și în modul cel mai eficace.

Susțin acest proiect de rezoluție al PE referitor la accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune întrucât mă declar îngrijorat de întârzierea alocării eficiente a resurselor bugetare ale UE în vederea soluționării provocărilor societale și a celor legate de ocuparea forței de muncă cu care se confruntă toate statele membre și regiunile.

Consider că PE ocupă un rol important în cadrul strategiei, nu numai în calitate de colegiuitor, ci și de forță motrice pentru mobilizarea cetățenilor și a parlamentelor naționale.

O mai mare vizibilitate a rolului de finanțare al bugetului Uniunii Europene și o legătură mai directă cu cetățenii europeni ar putea fi asigurate prin promovarea campaniilor de informare.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ La politique de cohésion est un instrument primordial de l'Union européenne. C'est la principale politique d'investissement de l'Union qui permet aux régions et villes européennes de tendre vers les objectifs de croissance et de création d'emplois. La politique de cohésion comprend différents fonds structurels: le Fonds européen du développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

La politique de cohésion permet également de rétablir une égalité entre les régions européennes en aidant les plus défavorisées d'entre elles. Cette résolution constate les importants retards de lancement et de mise en œuvre de la politique de cohésion pour la période de programmation 2014-2020. Il faut que la politique de cohésion pour cette période soit rapidement mise en place. Nous ne pouvons pas laisser des projets sans financement. J'ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho dato il mio voto favorevole alla risoluzione che invita la Commissione a mettere in campo tutte le misure necessarie per favorire l'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione 2014-2020.

A causa dei ritardi accumulati nell'approvazione dei regolamenti, i programmi operativi regionali (POR) non hanno visto la luce prima del 2015 e questo ha determinato uno slittamento e un accumulo dei fondi da spendere.

Condivido la richiesta rivolta alla Commissione di valutare lo stato di avanzamento dell'attuazione dei fondi di coesione per il periodo 2014-2020 e di elaborare un'analisi dettagliata sui rischi di disimpegno, nonché di indicare le misure previste al fine di evitarne il più possibile il disimpegno.

È opportuno, inoltre, che la task force associata alla programmazione 2007-2013 continui a sostenere e ad accelerare l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 in tutti gli Stati membri per recuperare il ritardo già accumulato, e che il Parlamento europeo venga informato del piano d'azione sulle attività della task force stessa.

Anche gli Stati membri sono invitati a fare la loro parte adempiendo alle condizionalità ex-ante entro la fine del 2016, onde garantire un'attuazione agevole dei programmi ed evitare l'eventuale sospensione dei pagamenti intermedi.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ There were several positive aspects to this report, which focused on the need to accelerate the implementation of cohesion policy, on the need for greater simplification, the strengthening of administrative capacity amongst relevant actors, and encouraging greater sub-delegation to local actors via integrated territorial investments and community-led local development.

It also calls for greater flexibility in the use of the investment clause, which could allow Member States to see investments co-financed by the European Structural and Investment Fund excluded from the calculation of state deficits.

However, it also strongly promotes structural reforms, policies that promote investment at the expense of workers, communities and the environment, and the use of a range of financial instruments as a precondition for meeting growth and employment objectives. On this basis I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ We voted against this because we feel EU regional funding is a propaganda tool and shamelessly wastes UK taxpayers’ money to fund it. The so-called ‘reforms’ are little more than EU attempts to cement control.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this motion for a resolution because it outlines many relevant issues on the implementation of cohesion policy. In particular I believe that better use needs to be made of the Structural and Investment Funds and that the European Commission needs to pay greater attention to the assessment of their implementation. I also welcome the establishment of the Task Force for Better Implementation of the 2007-2013 programmes in some Member States and I hope it will help them significantly to increase the rate of absorption of funding.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione in oggetto propone alcuni cambiamenti all'insegna di un'accelerazione della politica di coesione dell'UE, la quale rappresenta, al momento, la principale forma d’investimento e di sviluppo che l’Unione europea riserva alle proprie regioni. Ho deciso di astenermi dal voto in quanto ritengo che per incentivare davvero lo sviluppo dei territori dell'Unione sia indispensabile procedere all'elaborazione di piani d'azione più significativi. Difatti, osservando il periodo di programmazione precedente, i risultati ottenuti non sono stati dei migliori: procedure troppo complesse, insufficienza delle informazioni, assenza di adeguate infrastrutture, oltre che difficoltà nell’accesso ai finanziamenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Sono trascorsi due anni dall'avvio del nuovo periodo di programmazione e dall'attuazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020, e si registrano già dei ritardi in parte dovuti all'approvazione tardiva dei programmi operativi.

La crisi economica sta provocando molti problemi di liquidità per gli Stati membri e di conseguenza per le regioni che, associati ai vincoli del Patto di stabilità, rischiano seriamente di compromettere l'implementazione dei fondi SIE e con essi i vantaggi per le imprese e per i territori. I fondi della politica di coesione rappresentano spesso l'unica fonte di finanziamento pubblico. Per questo credo sia necessario che la Commissione si dimostri più aperta a valutare il ricorso alla flessibilità se vogliamo che si inneschino processi di sviluppo dei nostri territori.

Con la risoluzione approvata oggi, e sulla quale ho votato a favore, abbiamo voluto lanciare una richiesta alla Commissione affinché avvii un dialogo permanente con gli Stati membri nell'ottica di rendere massima la flessibilità in relazione agli investimenti per la crescita e l'occupazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η σημερινή ψηφοφορία ως προς την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, αποτελεί ένα γενικώς θετικό βήμα επιτάχυνσης και απλοποίησης διαδικασιών που αφορούν τους πολίτες της Ευρώπης. Εντούτοις, οι αναφορές στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο καθώς και οι προβλέψεις για χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων αντί δημοσίων δαπανών, με βρίσκουν αντίθετο. Για αυτόν τον λόγο αποφάσισα να απέχω από τη ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ È necessario a mio avviso rispondere il prima possibile alla mancanza di coesione tra i vari stati membri che compongono la nostra Unione europea. Stiamo parlando di un patrimonio culturale, sociale e economico vastissimo e seppur in molte cose siamo realmente uniti è evidente come ci sia ancora tanto lavoro da fare in tal senso. Bisogna quindi accelerare le politiche di coesione per ridurre il più possibile le disparità territoriali per permettere a tutte le regioni di diventare più competitive e di facilitare gli investimenti, anche privati. Ecco perché ho votato a favore di questa relazione, che esprime a mio avviso una chiara posizione politica, in quanto intenta a dirigere parte dei Fondi strutturali e di investimento europei per migliorare la coesione tra i vari Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ The Cohesion Fund is aimed at Member States whose Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average. It aims to reduce economic and social disparities and to promote sustainable development.

For the 2014-2020 period, the Cohesion Fund concerns Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A política de coesão contribui decisivamente para aproximar a UE dos cidadãos e as políticas de investimento e de desenvolvimento para todas as regiões, representando, nalguns Estados—Membros, a principal fonte de investimento público.

Nesse sentido, a Comissão e os Estados-Membros deverão explorar todo o potencial dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, na linha da Estratégia Europa 2020, de modo a reforçar a coesão económica e social e a reduzir as diferenças territoriais.

Destaco a importância de se efetuarem os pagamentos atempadamente, de modo a garantir a aplicação correta e eficaz e a credibilidade da política de coesão.

Paralelamente, a Comissão, os Estados-Membros e todas as partes interessadas deverão garantir uma melhor coordenação das iniciativas e lançar uma política de comunicação eficaz, de modo a sensibilizar o público para as realizações da política de coesão, dando, desse modo, mais visibilidade a esta política.

Pelo exposto, apoio esta resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – We voted against this because we feel EU regional funding is a propaganda tool and shamelessly wastes UK taxpayers’ money to fund it. The so-called ‘reforms’ are little more than EU attempts to cement control.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – El objetivo de la resolución es solicitar desde el Parlamento Europeo una aceleración de la ejecución de los fondos destinados a la política de cohesión, dados los retrasos en los pagos que tienen las instituciones europeas a los beneficiarios (regiones y entidades subestatales). Pide por ello que la Comisión informe al Parlamento sobre la aplicación del plan de pagos, y la aceleración del mismo. También solicita una evaluación del impacto del cumplimiento de las condiciones previas para la financiación de proyectos, dados los problemas derivados de normativa confusa y falta de información a los agentes públicos interesados.

Pese a lo dicho, no puedo estar a favor de que esta institución se declare favorable a "fomentar reformas estructurales", cuyo significado no es otro que la aceleración del desmantelamiento de servicios públicos y la reducción del gasto e inversión pública, con fatídicas consecuencias en términos de desigualdad social y territorial, contrario a los Tratados.

En definitiva, he optado por la abstención en la votación de esta resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ L’avanzamento dell’attuazione della politica di coesione in diversi Stati membri e regioni per il periodo 2007-2013 è stato in parte frenato da alcuni ostacoli dovuti all'insufficienza delle informazioni a disposizione dei potenziali beneficiari, con conseguente presentazione di progetti non idonei, lentezza nell’approvazione dei progetti, lunghe e complesse procedure di aggiudicazione, le difficoltà degli Stati membri e delle autorità locali per quanto riguarda il rispetto dei requisiti relativi all'attuazione interna ed esterna del patto di stabilità e crescita. Pertanto, sostengo, con il mio voto a favore, l’obiettivo di questa risoluzione di fornire per il periodo 2014-2020 informazioni sugli ostacoli già incontrati e strategie per superarli in vista di un’attuazione efficace della politica di coesione.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Polityka regionalna UE ma na celu wspieranie tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. Działania te prowadzi się w celu zrealizowania nadrzędnego celu tej polityki, którym jest większa spójność terytorialna. Politykę spójności realizuje się za pośrednictwem trzech głównych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), które wchodzą w skład europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Fundusze te, dysponujące budżetem w wys. 351,8 mld EUR – stanowiącym prawie jedną trzecią budżetu ogólnego UE – przeznaczonym na politykę spójności w okresie 2014–2020, stanowią główne narzędzie inwestycyjne UE. Nie widząc zastrzeżeń, zagłosowałem za przyjęciem wskazanego projektu rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I supported this oral question because I believe that it is important that process for absorbing regional development funds in the UK is simplified as much as possible, with many organisations in the UK stating that the process to access the funds is often highly complex and bureaucratic. Ensuring that there is less red tape and better value for money in these programmes is important for helping groups which wish to access these funds, so that they are not entangled by a process which they often find too difficult and time-consuming to complete.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa D'Amato (EFDD), per iscritto. ‒ Nel precedente periodo di programmazione ci sono stati ritardi imputabili, fra l'altro, all'insufficienza delle informazioni a disposizione dei potenziali beneficiari, alla lentezza dell'approvazione dei principali progetti, all'assenza di strutture amministrative responsabili della gestione degli investimenti nei progetti principali, alle complesse e non chiare procedure di aggiudicazione, e a difficoltà nell'accesso ai finanziamenti. Non possiamo, per la credibilità stessa della politica di coesione, permetterci di accumulare ritardi su ritardi, dall’approvazione del quadro finanziario pluriennale all’incredibile caso di alcuni programmi operativi approvati solo 6 mesi fa. Non saremo inoltre mai d’accordo sul legame, introdotto in questa programmazione, tra ‘solida governance economica’ e Fondi strutturali (con possibile sospensione degli stessi come previsto nel famigerato articolo 23) o sull’assunto della necessità di promuovere le cosiddette ‘riforme strutturali’, secondo alcuni pareri addirittura funzionali a una più efficace politica di coesione. Infatti purtroppo le riforme strutturali propinate del governo italiano ai propri cittadini tutto sono tranne che in favore della trasparenza, della partecipazione, dello sviluppo e della lotta alla disoccupazione. Per queste ragioni, mi asterrò nel voto per questa risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Cette résolution porte sur la mise en œuvre de la politique de cohésion. Elle invite les États membres à utiliser pleinement les Fonds structurels d'investissement européens afin de consolider la cohésion sociale et économique et salue la mise en place de la task force favorisant la mise en œuvre des programmes. Enfin, la résolution rappelle que la capacité administrative constitue une condition préalable essentielle pour assurer la réalisation de la politique de cohésion et qu'il faut la renforcer pour les étapes de mise en œuvre et d'évaluation de la politique.

Considérant que la politique de cohésion de l'Union, outils essentiel du développement et de l'attractivité des territoires, doit être simple dans sa mise en œuvre par les acteurs locaux et efficace dans ses objectifs, j'ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai soutenu cette résolution sur l'accélération de la mise en œuvre de la politique de cohésion, principale politique d'investissement et de développement de l'Union européenne couvrant toutes les régions de l'Union. Je salue la mise en place de la task force sur l'amélioration de la mise en œuvre des programmes pour la période 2007-2013 dans huit États membres et encourage la Commission à la prolonger pour la période 2014-2020 et à l'étendre à tous les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A 2020-ig terjedő időszakban az Európai Unió kohéziós politikája 350 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik. A 2014–2020-as pénzügyi keret N+2 szabályának N+3-ra való kiterjesztése eredményességet hozhat, ugyanakkor a 2014 és 2015 vége között tapasztalható késedelem, főként az operatív programok elfogadása terén, aggasztó. A kérdés a következő pontokra fekteti a hangsúlyt: kifizetések felfüggesztésének elkerülése; a 2007–2013-as időszak vonatkozásában ismeri-e a Bizottság a programok végrehajtása során tapasztalt nehézségeket, veszélyeket, javítási lehetőségeket; mire fekteti a hangsúlyt a végrehatás javításában 2014–2020 között; támogatja-e, és ha igen, hogyan az adminisztrációs kapacitás növelését, ugyanis ez a kohéziós politika sikerességét alapvetően befolyásolja; milyen intézkedésekkel, reformokkal ösztönzik a források felhasználását; hogyan teszik lehetővé a kifizetések sikeres végrehajtását a 2016-os évtől?

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ Avec un budget de plus de 350 milliards d'euros jusqu'en 2020, la politique de cohésion est la principale politique d'investissement et de développement de l'Union européenne couvrant toutes les régions de l'Union. Dans certains États membres, elle représente même la principale source d'investissement public. Il faut noter toutefois qu'au cours des deux premières années de la nouvelle période de programmation, la mise en œuvre de cette politique a subi des retards.

En effet, la plupart des programmes opérationnels ont été approuvés à la fin de 2014 et en 2015 et un nombre important de conditions ex ante ne sont pas encore remplies. Je salue, dès lors, la décision de la Commission de mettre en place un groupe de haut niveau d'experts indépendants chargé du suivi de la simplification pour les bénéficiaires des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) dans le but de soutenir la cohésion économique, sociale et territoriale et d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 de l'UE.

Pour moi, la simplification est l'une des conditions préalables à l'accélération de la mise en œuvre. C'est donc avec conviction que j'ai soutenu cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce texte ne remet en question ni la tenue d'un agenda urbain, ni la poursuite des stratégies macro-régionales. Par ailleurs, il salue le principe de concentration thématique ainsi que les objectifs de la stratégie Europe 2020 qui vont à l'encontre des intérêts de la France et des collectivités les plus pauvres. Pourtant, les carences de la politique régionale de cohésion persistent: retards de paiement, complexité administrative pour rendre éligible un projet, manque d'informations et de transparence à destination des porteurs de projet et autorités locales, reprogrammation des Fonds structurels à destination des migrants ou encore utilisation de la politique régionale à des fins de promotion de l'euro-régionalisme. Sans oublier que le soutien à l'amélioration des capacités administratives de certains États membres et collectivités locales ira prioritairement aux pays de l'Est. Pour ces raisons, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на устния въпрос към Комисията с предложение за резолюция относно Ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване. Политиката на сближаване е част от регионалната политика на ЕС и цели създаване на нови работни места, конкурентноспособност на бизнеса, икономически растеж и устойчиво развитие. Средствата, които са заделени за политиката на сближаване за периода 2014 - 2020 г., представляват една трета от бюджета на ЕС, но нейното изпълнение, както и на свързаните оперативни програми, е изключително бавно. Комисията се подканва да ускори процеса на опростяване, за да се помогне на държавите членки да подобрят усвояването на средствата от фондовете и да подобрят своя административен капацитет.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Η ελληνική οικονομία, μετά από τόσα χρόνια εφαρμογής των μνημονίων κατανόησης, έχει ανάγκη άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων για την ενίσχυσή της. Τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ (ESI), αν και παρέχουν πολλά χρήματα, δεν επικεντρώνονται πραγματικά στη δημιουργία μονίμων θέσεων εργασίας παρά προωθούν πρόσκαιρες λύσεις και ημίμετρα, όπως ελαστικές μορφές απασχόλησης, και έχουν βασικό στόχο την απορρόφηση πόρων με δικαιούχους συγκεκριμένες εταιρείες αλλά και ΜΚΟ. Συνεπώς, καταψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος για την πολιτική συνοχής μιας και βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A kohéziós politika megvalósításának felgyorsításáról szóló állásfoglalási indítvány több rendkívül hasznos, előremutató gondolatot fogalmaz meg, ezért szavazatommal támogattam a májusi strasbourgi plenáris szavazás során.

Az állásfoglalási indítvány vázolja azokat a problémákat, melyek a 2007–2013-as programozási időszakban hátráltatták a kohéziós politika megvalósítását (például nem kielégítő információ a potenciális kedvezményezetteknek, a projektek jóváhagyásának hosszas folyamata, bonyolult állami támogatási és közbeszerzési szabályok), hangsúlyozza az adminisztratív kapacitások erősítésének szükségességét, hiszen ez a kohéziós politika eredményes és időben történő megvalósításának egyik előfeltétele, kiemeli a kohéziós források időben történő folyósításának fontosságát, a kifizetési hátralék felszámolásának égető szükségét, továbbá a kohéziós politikáról és eredményeiről történő jobb kommunikációra hív fel.

Ahogy az állásfoglalási indítvány megállapítja, rendkívül fontos, hogy a 2020 utáni kohéziós politikáról való közös gondolkodás mielőbb kezdetét vegye.

 
  
MPphoto
 
 

  Fredrick Federley (ALDE), skriftlig. ‒ Centerpartiet identifierade sammanhållningspolitiken som en viktig del av att föra samman och utjämna klyftor mellan EU-länder och utsatta regioner. Det här betänkandet pekar på det som är bra med sammanhållningspolitiken, men också på vad kommissionen behöver göra för att försäkra att medlemsstaterna dels får bättre stöd men också nyttjar de resurser som finns till en högre grad. Betänkandet innehåller bland annat skrivelser om CLLD, något jag ser som en viktig del för att integrera civilsamhället i EU:s sammanhållningspolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A política de coesão, com um orçamento superior a 350 mil milhões de euros até 2020, é o instrumento que contribui para aproximar a UE dos cidadãos e a principal política de investimento e desenvolvimento para todas as regiões da UE e que, em alguns Estados-Membros, representa a principal fonte de investimentos públicos.

Ora, perante tal volume orçamental é importante a existência de uma análise detalhada sobre os riscos de anulação de autorizações, indicando os montantes por Estado-Membro, bem como uma análise das previsões de pagamento apresentadas pelos Estados-Membros logo que possível, depois dos prazos definidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: la proposition de résolution ne remet en question ni la tenue d'un agenda urbain, ni la poursuite des stratégies macro-régionales. Par ailleurs, elle continue de saluer le principe de concentration thématique ainsi que les objectifs de la stratégie Europe 2020 qui vont à l’encontre des intérêts de la France et des collectivités les plus pauvres.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta resolução visa a promoção de políticas que, no período de programação 2014-2020, acelerem a aplicação dos fundos de coesão.

O texto aprovado não preconiza, no entanto, medidas que eram necessárias e insiste em medidas negativas: encara como essencial que os Estados-Membros cumpram e façam cumprir todas as políticas que os afastaram dessa coesão: seguir a linha da estratégia UE2020; envolver e financiar o setor privado; cumprir os requisitos relacionados com a aplicação interna e externa do Pacto de Estabilidade; a harmonização da aplicação dos fundos de desenvolvimento com os Fundos de Investimentos Estratégicos e com o mercado digital único; a necessidade de incentivar a realização das ditas reformas estruturais e a importância de os Estados-Membros cumprirem as ações relativas à chamada condicionalidade macroeconómica – que veio introduzir inaceitáveis elementos de chantagem e pressão na aplicação dos fundos – até ao final de 2016.

Estamos a falar de acrescentar exclusão à exclusão, de acrescentar divergência à divergência. Estas são lógicas a que, neste momento, Portugal está particularmente sensível, com a ameaça de ver os fundos da UE serem suspensos por incumprimento de uma regra artificial do défice.

Opomo-nos veementemente a esta política. Defendemos uma coesão real, assente na solidariedade entre os povos e na definição soberana das estratégias de desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Hospodárska kríza spôsobila v mnohých členských štátoch nedostatok likvidity a dostupných verejných financií na uskutočnenie verejných investícií a prostriedky v rámci politiky súdržnosti sa stali hlavným zdrojom verejných investícií. Európska komisia a členské štáty musia v rámci Paktu stability a rastu v plnej miere uplatňovať a využívať existujúcu flexibilitu. Európska komisia by preto mala naďalej podporovať zrýchľovanie a vykonávanie programov politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 v jednotlivých členských štátoch. Nadmerná centralizácia a chýbajúca dôvera môžu zohrávať úlohu pri čerpaní štrukturálnych fondov, pretože sa znižuje ochota niektorých členských štátov a riadiacich orgánov presunúť väčšiu zodpovednosť za riadenie fondov Európskej únie do rúk miestnych a regionálnych orgánov. Európska komisia, členské štáty a všetky zainteresované strany musia v budúcnosti pracovať spoločnými silami na tom, aby lepšie koordinovali a iniciovali účinné iniciatívy komunikačnej politiky s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o uplatňovaní politiky súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario alla risoluzione che non farebbe altro che produrre l'effetto contrario, ovvero allargare le diseguaglianze macroeconomiche tra gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Η ελληνική οικονομία, μετά από τόσα χρόνια εφαρμογής των μνημονίων κατανόησης, έχει ανάγκη άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων για την ενίσχυσή της. Τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ (ESI), αν και παρέχουν πολλά χρήματα, δεν επικεντρώνονται πραγματικά στη δημιουργία μονίμων θέσεων εργασίας, παρά προωθούν πρόσκαιρες λύσεις και ημίμετρα όπως ελαστικές μορφές απασχόλησης, και έχουν βασικό στόχο την απορρόφηση πόρων με δικαιούχους συγκεκριμένες εταιρείες αλλά και ΜΚΟ. Συνεπώς καταψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος για την πολιτική συνοχής μιας και βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ EU cohesion policy, with a budget of over EUR 350 billion until 2020, represents in some Member States the main source of public investments. Objectives of enhancing growth and job creation can be achieved through a coherent interaction within the EU economic policy mix of structural reforms and growth enhancing investment, all supported and accelerated by cohesion policy investments.

It is positive that rule n+2 from perspective 2007-2013 is extended to n+3 for all Member States, but serious concern is expressed because of significant delay in the implementation of the cohesion policy 2014-2020, including the delay in adoption of operational programmes.

The purpose of this Oral Question is to show which measures are envisaged by the European Commission to facilitate the implementation of the operational programmes in order to avoid decommitments of funds and how the Commission and Member States intend to accelerate implementation of cohesion policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Elfogadtam az állásfoglalási indítványt a kohéziós politika végrehajtásának meggyorsításáról. A kohéziós politika az Európai Unió egyik leghatékonyabb eszköze az egyenlőtlenségek elleni küzdelemben, ami az egész Unióra kiterjed és egységessé, méltányossá tesz minket.

A kohéziós politika és annak támogató eszközrendszere a gazdasági és társadalmi konvergencia erősítésének legfontosabb uniós szintű biztosítéka. Ne feledjük, hogy a kohéziós források lehívása az állami beruházások elsődleges forrásai a legtöbb tagállamban. Ezért egy strukturált, átlátható és egyszerűsített rendszerre van szükségünk, hogy a 2020-ig 350 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező forrásokat hatékonyan fel tudjuk használni.

Az előző pénzügyi időszakban sokszor felmerülő probléma volt a célzott tevékenységek hiánya és a helyi szereplők kapacitásfejlesztésének hiánya. A jobb felhasználás reményében a jövőben a megyei fejlesztési forrásokra kell koncentrálnunk, hiszen a legfontosabb feladatunk a gazdaságélénkítés a kis- és középvállalkozások segítségével. Ezzel összhangban, a 2014–2020-as rendelkezések a helyi szükségletek hatékonyabb figyelembevételéhez szükséges rugalmasságot, a fokozottabb eredményközpontúságot, és beruházási alapok jobban koordinált felhasználását vezették be. Az indítvány ezen bekezdését különösen üdvözlendőnek tartom.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de esta propuesta de resolución con la firme convicción de que las políticas de cohesión son el instrumento necesario para acercar la Unión Europea a los ciudadanos. Estas representan la principal política de inversión y desarrollo en la UE ya que abarca todas sus regiones. Hay que seguir avanzando en este ámbito para reducir las diferencias económicas y sociales que aún existen en el seno de los países y regiones que conforman la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), in writing. ‒ I supported this resolution as there has been significant delay in the implementation of the cohesion policy funds and EFSI funds for the 2014-2020 periods. At a time when parts of Europe are still experiencing significant economic problems and when there is urgent need for public investment in the economy, the funds available must be put to use as fast as possible. I hope the Commission will push forward with these implementations and provide technical assistance where local or regional governance capacity does not fit the set out criteria for receiving funds.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione non legislativa sull'accelerazione dell'attuazione della politica coesione perché ritengo che la politica di coesione sia uno degli strumenti d'investimento più importanti dell'UE poiché ha permesso in tempi di crisi a intere regioni di convergere economicamente, uscire dalla crisi e rilanciare la crescita. Pertanto, una valutazione della stessa a questo stadio potrebbe fornire alla Commissione informazioni valide per alimentare il dibattito sulla futura politica di coesione post-2020.

Nel periodo di programmazione 2007-2013 sono stati riscontrati grossi problemi in sede di attuazione della politica di coesione in diversi Stati membri; molto spesso questo è stato dovuto all'insufficienza delle informazioni a disposizione dei potenziali beneficiari, il che si è tradotto nel mancato accesso ai relativi fondi.

Pertanto, ritengo che l'accrescimento dell'utilizzo dei fondi da parte delle regioni dipenderà anche dalla capacità amministrativa sia a livello nazionale che regionale e locale.

Concordo, infine, con la posizione del PE secondo cui il rafforzamento della capacità amministrativa per le fasi di attuazione e valutazione politica e il buongoverno potranno contribuire a migliorare la capacità di assorbimento, e condivido la necessità di incoraggiare riforme strutturali pertinenti in linea con gli obiettivi della politica di coesione territoriale e di crescita e occupazione sostenibili.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für die Resolution zur Beschleunigung der Umsetzung der Kohäsionspolitik gestimmt. Diese EU-Fördergelder sind ein wichtiges Mittel zur Entwicklung unserer Regionen. Werden sie schneller und einfacher ausbezahlt, profitieren davon die Bürger.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Mit einem Budget von mehr als 215 Milliarden Euro und ihren Struktur- und Investmentfonds ist die Kohäsionspolitik ein wichtiges Anlageinstrument der Union. Die Förderschwerpunkte wurden in drei Säulen aufgeteilt: die Europa-2020-Ziele, die länderspezifischen Empfehlungen und die sozioökonomische Analyse auf nationaler und regionaler Ebene. Ich unterstütze die beschleunigte Umsetzung der Kohäsionspolitik. Es gibt in diesem Bereich noch viel Förderungs- und Lösungsbedarf, der in den einzelnen Regionen schnell in Angriff genommen werden sollte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ El objetivo de la resolución es acelerar la aplicación de la política de cohesión en todas las regiones de la UE y mejorar su eficacia, cuestión clave teniendo en cuenta que este instrumento tiene un presupuesto de más de 350.000 millones de euros hasta 2020 y que en varios Estados miembro es la principal fuente de financiación de las inversiones públicas.

Estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se proponen: recomendaciones de simplificación de procedimientos, mejora de la información, reducción de plazos, puesta en marcha de herramientas de análisis y evaluación del uso de los fondos, etc. Pero hay referencias a la profundización de las reformas estructurales y al uso de mecanismos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que nos parecen problemáticas pues avalan las políticas de austeridad que venimos sufriendo desde hace años en España y demás países de la UE. Por coherencia con la posición de denuncia frente a estos instrumentos, hemos votado ABSTENCIÓN.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of this resolution as the objectives of enhancing growth and job creation can be better achieved through a coherent interaction within the EU economic policy mix of structural reforms and growth enhancing investment, all supported and accelerated by cohesion policy investments. With a budget of over EUR 350 billion until 2020, cohesion funds represent the main source of public investment for some regions across Europe.

It is concerning that the implementation of Cohesion Policy 2014-2020 has been significantly delayed and its operational programmes as well. With this vote, I hope that the Commission will commit itself further to implement the cohesion policy more effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour. Nowadays, in a period of overcoming the consequences of the financial, economic and migratory crisis, the EU cohesion policy can help deliver more jobs, economic growth and energy efficiency. Almost a third of the total EU budget – EUR 351.8 billion – has been set aside for the Cohesion Policy in 2014-2020. To ensure maximum impact for these investments, more effective, efficient and timely use of cohesion policy support should be ensured.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ A kohéziós politika megvalósításának felgyorsításáról szóló állásfoglalási indítvány több rendkívül hasznos, előremutató gondolatot fogalmaz meg. Az állásfoglalási indítvány vázolja azokat a problémákat, melyek a 2007–2013-as programozási időszakban hátráltatták a kohéziós politika megvalósítását. Így például, nem kielégítő információ a potenciális kedvezményezetteknek, a projektek jóváhagyásának hosszas folyamata, bonyolult állami támogatási és közbeszerzési szabályok.

Hangsúlyozza az adminisztratív kapacitások erősítésének szükségességét, hiszen ez a kohéziós politika eredményes és időben történő megvalósításának egyik előfeltétele, kiemeli a kohéziós források időben történő folyósításának fontosságát, a kifizetési hátralék felszámolásának égető szükségét, továbbá a kohéziós politikáról és eredményeiről történő jobb kommunikációra hív fel. Ahogy az állásfoglalási indítvány megállapítja, rendkívül fontos, hogy a 2020 utáni kohéziós politikáról való közös gondolkodás mielőbb kezdetét vegye.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ The cohesion policy promotes balanced and sustainable development throughout the EU and I believe that its implementation should be expedited. The risk of decommitment with regard to the European Structural and Investment funds is of further concern. These funds should be used in line with the Europe 2020 policy throughout the Member States. Although the global economic downturn may have stunted the implementation of such funds, there should be a continuous dialogue between the Commission and the Member States seeking investments in order to harmonise the general cohesion policy over the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Im Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 wurden Grundsätze und Bedingungen für die so genannte Kohäsionspolitik festgelegt, welche rund 33 Prozent des EU-Haushalts ausmacht. Die Ausgaben betragen insgesamt 351,8 Milliarden Euro. Dabei geht es um den Abbau wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten und um die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Europa. Grundsätzlich kritisch ist die Tatsache zu bewerten, dass solch hohe Summen über Brüssel ausgezahlt werden und Strukturpolitik nicht primär im Sinne des Subsidiaritätsprinzips über die Nationalstaaten und Regionen betrieben wird. Als noch problematischer betrachtet ALFA, wenn die von allen Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen zur Auszahlung von Geldern für entsprechende Programme und Projekte nun hinterfragt und „zur Beschleunigung der Umsetzung der Kohäsionspolitik“ gegebenenfalls außer Kraft gesetzt werden sollen. Seriöse Strukturpolitik zeichnet sich nicht vorrangig durch das schnelle Auszahlen von Geldern, sondern durch die hohe Qualität von Maßnahmen aus. Aufgrund der erheblichen Zweifel an den im Entschließungsantrag genannten Forderungen (u.a. „Aufhebung von Mittelbindungen“, „Kombination des ESI-Fonds mit EFSI“) lehne ich diesen ab. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ Accelerating the implementation of cohesion policy can only be a positive element for Member States. I firmly believe that investments under the cohesion policy – through its EUR 350 billion euro budget until 2020 – will aid Member States in enhancing growth and job creation.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Prijedlog Rezolucije podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0364/2016 u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika o bržoj provedbi kohezijske politike, s obzirom da dobro poznajem problematiku te sam se s problemima apsorpcije EU sredstava susretao kao župan Istarske županije.

Tu ima puno problema koji su ispravno detektirani u Rezoluciji: komplicirani sustav provedbe, nedovoljna angažiranost i nedovoljna kompetentnost kod nekih nacionalnih institucija zaduženih za kohezijsku politiku, nedovoljni administrativni kapaciteti na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, kašnjenja u plaćanju i dr.

Podržavam uspostavu radne skupine za bolju provedbu programa za razdoblje 2007. – 2013. za države gdje je to potrebno, za što sam svojevremeno i sam pokrenuo inicijativu. Podržavam i uspostavu ekspertne skupine na visokoj razini za pojednostavljenje provedbe kohezijske politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – Diane James MEP voted against this because we feel EU regional funding is a propaganda tool and shamelessly wastes UK taxpayers’ money to fund it. The so-called ‘reforms’ are little more than EU attempts to cement control.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution qui regrette les retards observés dans le lancement et la mise en œuvre de la politique de cohésion pour la période de programmation 2014-2020 et qui appelle la Commission et les États membres à utiliser les marges de flexibilité offertes, à simplifier la politique de cohésion et, plus globalement, à lever toutes les barrières qui sont à l'origine des retards. Elle appelle également à améliorer la capacité administrative pour favoriser l'absorption des fonds.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Die Kohäsionspolitik mit den entsprechenden Fonds dient den Mitgliedstaaten als wichtige Investitionsquelle und spielt eine bedeutende Rolle für die Konvergenz. So haben auch der ländliche Raum Österreichs – allen voran der Alpenraum und das Burgenland – von dieser Politik profitiert. Einige Vorbehalte bei der vorliegenden Resolution bleiben aber bestehen, wie beispielsweise die tendenzielle Nutzung der Kohäsionsfonds für die Umsetzung einer Transferunion. Aus diesen Gründen enthalte ich mich zu der vorliegenden Resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution, as it calls on the Commission and the Member States to use the ESI Funds to their full potential and in line with the Europe 2020 strategy, in order to enhance social and economic cohesion and reduce territorial disparities by enabling all regions to become more competitive and to facilitate investment.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Im Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 wurden Grundsätze und Bedingungen für die so genannte Kohäsionspolitik festgelegt, welche rund 33 Prozent des EU-Haushalts ausmacht. Die Ausgaben betragen insgesamt 351,8 Milliarden Euro. Dabei geht es um den Abbau wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten und um die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Europa. Grundsätzlich kritisch ist die Tatsache zu bewerten, dass solch hohe Summen über Brüssel ausgezahlt werden und Strukturpolitik nicht primär im Sinne des Subsidiaritätsprinzips über die Nationalstaaten und Regionen betrieben wird. Als noch problematischer betrachtet ALFA, wenn die von allen Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen zur Auszahlung von Geldern für entsprechende Programme und Projekte nun hinterfragt und „zur Beschleunigung der Umsetzung der Kohäsionspolitik“ gegebenenfalls außer Kraft gesetzt werden sollen. Seriöse Strukturpolitik zeichnet sich nicht vorrangig durch das schnelle Auszahlen von Geldern, sondern durch die hohe Qualität von Maßnahmen aus. Aufgrund der erheblichen Zweifel an den im Entschließungsantrag genannten Forderungen (u.a. „Aufhebung von Mittelbindungen“, „Kombination des ESI-Fonds mit EFSI“) lehne ich diesen ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A kohéziós politika megvalósításának felgyorsításáról szóló állásfoglalási indítvány több rendkívül hasznos, előremutató gondolatot fogalmaz meg, ezért szavazatommal támogattam a májusi strasbourgi plenáris szavazás során.

Az állásfoglalási indítvány vázolja azokat a problémákat, melyek a 2007–2013-as programozási időszakban hátráltatták a kohéziós politika megvalósítását (például nem kielégítő információ a potenciális kedvezményezetteknek, a projektek jóváhagyásának hosszas folyamata, bonyolult állami támogatási és közbeszerzési szabályok), hangsúlyozza az adminisztratív kapacitások erősítésének szükségességét, hiszen ez a kohéziós politika eredményes és időben történő megvalósításának egyik előfeltétele, kiemeli a kohéziós források időben történő folyósításának fontosságát, a kifizetési hátralék felszámolásának égető szükségét, továbbá a kohéziós politikáról és eredményeiről történő jobb kommunikációra hív fel.

Ahogy az állásfoglalási indítvány megállapítja, rendkívül fontos, hogy a 2020 utáni kohéziós politikáról való közös gondolkodás mielőbb kezdetét vegye.

 
  
MPphoto
 
 

  Στέλιος Κούλογλου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ο κύριος στόχος του ψηφίσματος είναι να επιταχυνθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής συνοχής σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Αν και η έκθεση είναι θετική, γιατί προωθεί μια καλύτερη πολιτική συνοχής με την ταχύτερη εφαρμογή, χωρίς καθυστερήσεις στις πληρωμές, περισσότερη διοικητική ικανότητα και βιώσιμη ανάπτυξη, δεν με καλύπτει απόλυτα. Ψήφισα αποχή, γιατί στην έκθεση αναφέρονται συγκεκριμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες δεν υποστηρίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – A kohéziós politika egyaránt szolgálja a centrum és a periféria országainak érdekeit, annak megfelelő végrehajtása esetén. Egyet kell érteni az állásfoglalás célkitűzésével, ami összességében csökkentheti az akadályokat, mérsékelheti az adminisztrációs terheket. A kivitelezés felgyorsítása egyben a munkanélküliség csökkentését is elősegíti és növeli a hatékonyságot. A tagországok felelőssége is, hogyan osztják fel a vállalkozóik közt a rendelkezésre álló forrásokat, volna mit javítani ezen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. ‒ The cohesion policy is EU’s main investment and development policy that covers all EU regions. By enhancing social and economic cohesion it aims to bring the EU closer to its citizens. Having said that, in order for all regions to become competitive and to facilitate investment, we should accelerate the implementation of the cohesion policy. Timely implementation is the key not only for the successful fulfilment of the Europe 2020 strategy, in which the cohesion policy is a central pillar, but also to avoid Member States’ decommitment of funds. It is important to note that achieving timely implementation will require administrative capacity building both at national and regional level. Therefore, the Commission should support the strengthening of Member States’ administrative capacity. We should launch effective communication policy in order to raise public awareness of cohesion policy implementation so people to gain a better understanding of the results and impacts of cohesion policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre la résolution sur l'accélération de la mise en œuvre de la politique de cohésion. Si certaines positions sont de bon sens concernant notamment la réduction des délais de paiement qui doit constituer une priorité pour la Commission européenne, ou la simplification de tout le processus d'engagement et de suivi des Fonds structurels, la proposition de résolution ne remet en question ni la tenue d'un agenda urbain, ni la poursuite des stratégies macro-régionales. Par ailleurs, elle continue de saluer le principe de concentration thématique ainsi que les objectifs de la stratégie Europe 2020 qui vont à l'encontre des intérêts de la France et des collectivités les plus pauvres. Collectivités qui, rappelons-le en période de crise économique, ont besoin de plus de souplesse dans l'obtention des Fonds structurels et d'une meilleure articulation avec les contrats de plan État/Région. Enfin, il est à noter que la proposition de résolution n'aborde pas l'épineuse question de la reprogrammation des Fonds structurels au profit de programmes d'accueil des migrants.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), in writing. ‒ The cohesion policy of the European Union is undoubtedly one of the most important instruments which bring ordinary citizens and the EU much closer to each other. Therefore, constant work on the improvement of this policy is not only crucial but also necessary to keep EU cohesion policy harmonised with other EU policies as well as providing an appropriate, sustainable improvement in the flexibility of mechanisms to better react to local needs and more effectively coordinate the use of EU programmes for citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Je me suis prononcé contre ce texte. Suite au bilan de la commission du développement régional sur la mise en œuvre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020, il dresse un ensemble de propositions. Effectivement, de nombreux points ont été soulevés lors de ce bilan et remettent en question l'efficacité de la politique de cohésion. C'est pourquoi le rapporteur recommande de réduire les délais de paiements, de simplifier le processus des Fonds structurels. Cependant, le texte ne se concentre pas sur les problèmes politiques de fond que représentent les objectifs Europe 2020, qui brisent les collectivités territoriales les plus pauvres et les intérêts des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor porque la política de cohesión de la UE es la principal fuente de inversión pública de algunos Estados Miembros. Los objetivos de fomento del crecimiento y de creación de empleo pueden lograrse a través de una interacción coherente en el marco de la combinación de políticas económicas de la Unión de reformas estructurales y de inversiones en apoyo del crecimiento, todo ello favorecido y acelerado por las inversiones de la política de cohesión.

El hecho de que la regla n+2 de la perspectiva 2007-2013 se haya extendido a n+3 para todos los Estados Miembros es positivo. Sin embargo, existe una preocupación evidente por el retraso significativo en la ejecución de la política de cohesión para el periodo 2014-2020, incluido el plazo para la adopción de los Programas Operativos.

La presente resolución plantea de qué manera se propone acelerar la ejecución de la política de cohesión y qué medidas están previstas para facilitar la aplicación de los Programas Operativos y evitar la liberación de fondos.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ La política de inversión es considerada como la principal política de inversión y desarrollo de la Unión. La presente propuesta surge debido a que es necesario coordinar y armonizar la política de cohesión con otras políticas de la Unión, como por ejemplo el mercado único digital o con la política de transportes con el fin de cumplir con los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

El informe pretende que se lleven a cabo las reformas estructurales pertinentes, incluyendo entre estas las políticas favorables a la inversión y la lucha contra el fraude. Asimismo, se pretende reducir las diferencias territoriales estableciendo un plan en el que todas las regiones sean capaces de poder desarrollar su competitividad.

Apoyo esta propuesta ya que una buena interacción entre la política de cohesión y las políticas de crecimiento y desarrollo facilitaría el camino hacia la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Im Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 wurden Grundsätze und Bedingungen für die so genannte Kohäsionspolitik festgelegt, welche rund 33 Prozent des EU-Haushalts ausmacht. Die Ausgaben betragen insgesamt 351,8 Milliarden Euro. Dabei geht es um den Abbau wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten und um die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Europa. Grundsätzlich kritisch ist die Tatsache zu bewerten, dass solch hohe Summen über Brüssel ausgezahlt werden und Strukturpolitik nicht primär im Sinne des Subsidiaritätsprinzips über die Nationalstaaten und Regionen betrieben wird. Als noch problematischer betrachtet ALFA, wenn die von allen Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen zur Auszahlung von Geldern für entsprechende Programme und Projekte nun hinterfragt und „zur Beschleunigung der Umsetzung der Kohäsionspolitik“ gegebenenfalls außer Kraft gesetzt werden sollen. Seriöse Strukturpolitik zeichnet sich nicht vorrangig durch das schnelle Auszahlen von Geldern, sondern durch die hohe Qualität von Maßnahmen aus. Aufgrund der erheblichen Zweifel an den im Entschließungsantrag genannten Forderungen (u. a. „Aufhebung von Mittelbindungen“, „Kombination des ESI-Fonds mit EFSI“) lehne ich diesen ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Nesouhlasím s evropskou dotační politikou, nesouhlasím s navrhovaným navýšením administrativní kapacity k vyřizování dotací, nesouhlasím se zapojením Evropské investiční banky do této politiky EU, nesouhlasím ani s navýšením propagace EU formou informování veřejnosti o fondech soudržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Európska únia vyčlenila do roku 2020 na politiku súdržnosti 350 miliárd eur. Na efektívne využitie týchto zdrojov musí Komisia flexibilne reagovať na skutočný stav nakladania s týmito zdrojmi. Podporujem návrh, aby po dvoch rokoch nového programového obdobia Komisia čo najskôr vypracovala a predložila analýzy, ktoré preukážu slabé miesta riadenia a aktuálny stav čerpania týchto zdrojov, ale aj skutočnú platobnú disciplínu. Následným prijatím adekvátnych opatrení sa tak môže vytvoriť priestor na urýchlené odstránenie zistených prekážok a naplniť zmysel a účel vyčlenených zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Αναφερόμενος στην Ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 11/5/2016, καταψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte.

Bien que certaines dispositions du texte soient adéquates, il ne remet pas en cause la tenue d'un agenda urbain, ni la poursuite des stratégies macro-régionales.

Nous nous opposons au principe de concentration thématique ainsi qu'aux objectifs de la stratégie Europe 2020 qui vont à l'encontre des intérêts de la France et plus particulièrement des collectivités les plus pauvres. Par ailleurs, la question de la reprogrammation des fonds structurels au profit de programmes d'accueil des migrants n'est pas abordée.

Enfin, il faut souligner que le soutien à l'amélioration des capacités administratives de certains États membres et collectivités locales ira, en premier lieu, aux pays de l'Est qui dégagent les taux d'absorption des fonds structurels les plus faibles.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore sulla proposta di risoluzione sull'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione. Con un bilancio fino al 2020 di oltre 350 miliardi di euro, la politica di coesione raffigura il principale metodo d'investimento e di sviluppo dell’Unione per tutte le sue regioni. Per alcuni Stati membri questo fondo strutturale rappresenta la principale fonte d'investimenti pubblici e lo strumento con il quale l’Unione si accosta di più ai cittadini. Gli obiettivi della Strategia 2020 si concretano attraverso un'interazione coerente tra le politiche per la crescita e lo sviluppo. Questa politica svolge un ruolo fondamentale e dovrebbe essere armonizzata con le altre dell'UE come la strategia macroregionale, il mercato unico digitale, l'Unione dell'energia, la ricerca e l 'innovazione al fine di contribuire meglio al raggiungimento dei suoi obiettivi. L’attuazione della politica di coesione ha subito ritardi se si considerano i due anni trascorsi dall'avvio del nuovo periodo di programmazione. La Commissione trasmetterà ogni anno al PE una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi, si redigerà una relazione strategica per monitorare e sintetizzare la relazione sullo stato dei lavori degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ EP rezoliucijoje apžvelgiamas 2007–2013 m. programavimo laikotarpis, išskiriamos pagrindinės kliūtys ir problemos, trukdžiusios įgyvendinti sanglaudos politiką – nepakankama informacija galimiems naudos gavėjams, tinkamų projektų trūkumas, lėtas ir ilgas stambių projektų tvirtinimas, taip pat sudėtingos ir daug laiko trunkančios pirkimų procedūros, sudėtingos valstybės pagalbos taisyklės, sudėtingos leidimų suteikimo procedūros, neišspręsti turtiniai santykiai, pernelyg ilgai trunkanti leidimo suteikimo procedūra ir sunkumai gauti finansavimą

Pritariu rezoliucijoje įtvirtintoms nuostatoms, kuriomis EP ragina Komisiją imtis konkrečių žingsnių, kad 2014–2020 m. laikotarpių šių problemų būtų išvengta – stiprinti nacionalinių, regioninių, vietos valdžios institucijų gebėjimus, kad jos laiku ir efektyviai sugebėtų parengti projektų dokumentus.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Cette résolution demande une accélération de la politique de cohésion. Avec 350 milliards d'euros de budget jusqu'en 2020, c'est le principal outil de développement des régions, à travers différentes enveloppes comme le Fonds social européen. Cette résolution appelle à simplifier les démarches administratives pour accéder à ces fonds. Mais il demande quand même à exempter du calcul du déficit national une partie des investissements publics nationaux et européens dégagés dans le cadre de cette politique.

Pourtant le fond du problème demeure. Le texte veut subordonner cette politique sociale aux exigences économiques de Bruxelles et particulièrement au pacte de stabilité et de croissance et à ses remèdes, les "réformes structurelles" et la "bonne gouvernance". En définitive, c'est là un désengagement de l'État et des coupes budgétaires supplémentaire au national. Le texte ne laisse de place que pour les plus grandes entreprises, en capacité administratives et d'expertise, de répondre aux appels d'offres européens. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Je note de positif dans ce rapport la réduction des délais de paiement ou la simplification du processus d'engagement et de suivi des fonds structurels. En revanche, la proposition n'est pas critique envers la tenue d'un agenda urbain ou la poursuite des stratégies macro-régionales. De plus, elle loue les objectifs Europe 2020 ou le principe de concentration thématique, qui sont contre l'intérêt de la France et des collectivités les moins riches.

En conséquence, j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A política de coesão, com um orçamento superior a 350 mil milhões de euros até 2020, é o instrumento que contribui para aproximar a UE dos cidadãos e a principal política de investimento e desenvolvimento para todas as regiões da UE e que, em alguns Estados—Membros, representa a principal fonte de investimentos públicos.

A regulamentação do período de 2014-2020 introduziu várias reformas essenciais na política de coesão, como a concentração temática, que, através da necessária flexibilidade, permitiu uma melhor adaptação às necessidades locais, uma maior orientação para os resultados, uma melhor coordenação com a política económica e social, uma maior sinergia entre as prioridades da UE e as necessidades regionais e uma utilização mais bem coordenada dos FEEI graças ao quadro estratégico comum.

É necessário, assim, coordenar as políticas para maximizar os fundos destinados às políticas de coesão. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution as it includes suggestions for the facilitation of the exchange of best practices amongst Member States regarding the decentralisation in the control of European structural and investment funds. This would improve the implementation of projects as well as improve regional and local actor interaction with the Union. It also calls for improved communication with citizens regarding the implementation of the cohesion policy in order to improve awareness of its significance and impact.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – K najväčším prekážkam, ktoré bránili uplatňovaniu politiky súdržnosti v rokoch 2007 – 2013 v niektorých členských štátoch, patrilo najmä nedostatočné informovanie potenciálnych príjemcov, čo viedlo k nedostatku oprávnených projektov, pomalému a zdĺhavému schvaľovaniu veľkých projektov spolu s nedostatkom administratívnych štruktúr na riadenie investícií pre veľké projekty, komplikovanými a časovo náročnými postupmi obstarávania, zložitými pravidlami štátnej pomoci a komplikovanými postupmi povoľovania. Preto by mali byť poskytnuté informácie o prekážkach, ktorým čelia členské štáty pri uplatňovaní politiky súdržnosti v programovom období 2014 – 2020. Domnievam sa, že nevyhnuntým predpokladom dobre načasovaného a úspešného uplatňovania politiky súdržnosti je administratívna kapacita. Rovnako je potrebné nabádať k príslušným štrukturálnym reformám v súlade s cieľmi územnej súdržnosti a udržateľného rastu a zamestnanosti, ako aj s politikou na podporu investícií a bojom proti podvodom. Hlasujem za návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the resolution on the acceleration of implementation of EU cohesion policy because the budget of over EUR 350 billion until 2020 represents in some Member States the main source of public investments. Objectives of enhancing growth and job creation can be achieved through a coherent interaction within the EU economic policy mix of structural reforms and growth enhancing investment, all supported and accelerated by cohesion policy investments.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Regionális Fejlesztési Bizottság a kohéziós politika végrehajtásának meggyorsítására irányuló állásfoglalásra tett javaslatot. A tervezet igyekszik szembenézni a 2007–2013-as programozási időszak során az egyes tagállamokban a források felhasználásának fő akadályaival, sürgeti az említett időszak tanulságainak elemzését és azok alkalmazását a jelenlegi időszakban. Rámutat a kohéziós politika időben történő és sikeres teljesítése vonatkozásában az igazgatási kapacitás fontosságára. Bírálja a túlzott központosítást és a bizalom hiányát, és hangsúlyozza az időben történő kifizetések fontosságát a kohéziós politika helyes és hatékony végrehajtása, valamint hitelessége szempontjából. A tervezetet megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Vote défavorable car la proposition de résolution ne remet en question ni la tenue d'un agenda urbain, ni la poursuite des stratégies macro-régionales. Par ailleurs, elle continue de saluer le principe de concentration thématique ainsi que les objectifs de la stratégie Europe 2020 qui vont à l'encontre des intérêts de la France et des collectivités les plus pauvres. Les collectivités qui ont besoin de plus de souplesse dans l'obtention des Fonds structurels et d'une meilleure articulation avec les contrats de plan État/Région, en particulier en période de crise.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Il est à noter que la proposition de résolution n’aborde pas pour le moment (il convient d’attendre le dépôt des amendements), l’épineuse question de la reprogrammation des Fonds structurels au profit de programmes d’accueil des migrants.

Enfin, il va sans dire que le soutien à l’amélioration des capacités administratives de certains États membres et collectivités locales ira d’abord aux pays de l’Est qui dégagent les taux d’absorption des Fonds structurels les plus faibles. C'est pourquoi j'ai voté CONTRE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ Ce texte vise à l'accélération pour la période 2014-2020 de la mise en œuvre de la politique de cohésion qui a connu d'importants retards. Je soutiens notamment l'appel lancé aux États membres pour la simplification de cette politique et pour la levée de toutes les barrières qui sont sources de retards. En effet, l'efficacité d'une politique repose avant tout sur sa lisibilité et son accessibilité. C'est la raison pour laquelle j'ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ A kohéziós politikának köszönhetően az Európai Unió olyan régióknak képes segítő kezet nyújtani, melyek demográfia helyzetük vagy egyéb viszontagságok következtében, mint például a globalizáció és éghajlatváltozás, kénytelenek komoly kihívásokkal szembenézni. A kohéziós politika hatékony végrehajtása szemmel látható eredményeket hoz, melyeket az érintett régiók és lakosaik közvetlenül tapasztalnak.

Mint minden más eszköznél, úgy a kohéziós politika esetében is elengedhetetlen a hatékony megvalósítás, ezért is tartom különösen fontosnak a végrehajtási folyamat felgyorsítását. Többek között ezt a gondolatot is támogatja az az állásfoglalási indítvány, amelyet ma nagy többséggel sikerült elfogadnunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this motion for a resolution that calls on Member States to use the ESI Funds to their full potential, in order to enhance social and economic cohesion and reduce territorial disparities by enabling all regions to become more competitive and to facilitate investment, in line with the Europe 2020 strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Политиката на сближаване с предвидените по нея близо 350 милиарда евро до 2020 г. е важен механизъм за инвестиции и за развитие в ЕС, като в някои държави членки тя формира главен източник на публични инвестиции.

Същевременно обаче информациите сочат, че въпреки че са изминали вече две години от началото на настоящия програмен период, при прилагането на политиката на сближаване има закъснения.

Чрез подкрепата си за тази резолюция се присъединявам към призива към Европейската комисия за пълноценно използване на възможностите, които предлагат европейските структурни и инвестиционни фондове, за да засилят социалното сближаване между различните европейски региони и да намалят териториалните различия, за което забавянията във фондовете действат пагубно.

Важна констатация от предходния период е, че административният капацитет на национално, но и на регионално и местно равнище, е основно предварително условие за успешно изпълнение на политиката на сближаване и за повишаване на конкурентоспособността на регионите. Затова смятам, че Европейската комисия трябва да подкрепи укрепването на административния капацитет за етапите на изпълнение на политиката.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. ‒ În cursul perioadei de programare 2007-2013, principalele obstacole și probleme care au împiedicat implementarea politicii de coeziune în mai multe state membre și regiuni au fost informațiile insuficiente pentru potențialii beneficiari, procesul greoi și de lungă durată de aprobare a proiectelor majore, procedurile de achiziții complexe și îndelungate, normele complexe în materie de ajutoare de stat, procedurile complicate de autorizare, durata excesivă a procedurii de autorizare și accesul dificil la finanțare.

Invităm Comisia ca, pentru perioada de programare 2014-2020, să furnizeze, pe de o parte, informații privind obstacolele pe care le întâmpină statele membre în implementarea politicii de coeziune și, pe de altă parte, o evaluare a impactului efectuării exercițiului condiționalităților ex ante asupra implementării efective a politicii.

Salut înființarea unui grup operativ pentru o mai bună implementare a programelor pentru perioada 2007-2013 în opt state membre și solicităm Comisiei să informeze Parlamentul cu privire la rezultatele obținute. Comisia trebuie să continue, împreună cu acest grup operativ, să sprijine și să accelereze punerea în aplicare a programelor 2014-2020 în toate statele membre și să prezinte Parlamentului un plan de acțiune privind activitățile grupului operativ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ V souvislosti s urychlením provádění politiky soudržnosti považuji za důležité, aby Komise ve spolupráci s členskými státy i jejich místními a regionálními orgány nalezla způsoby, jak efektivně kombinovat finanční prostředky ze strukturálních fondů a z Evropského fondu pro strategické investice. Přestože se jedná o dva nástroje rozdílné povahy, mohou se navzájem doplňovat a zvyšovat pákový efekt investic. Komise by také měla vydat komplexní pokyny týkající se zadávání veřejných zakázek a preventivních opatření nutných k tomu, aby při zadávání nedocházelo ke zbytečným chybám a nesrovnalostem a v důsledku toho k finančním opravám a možnému rušení finančních příspěvků EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Korrekt erwähnt die Resolution, dass die Kohäsionspolitik in manchen Mitgliedsländern die wichtigste Quelle für öffentliche Investitionen ist. An der finanziellen Entmachtung der Nationalstaaten durch die Kohäsionspolitik ändert auch diese Entschließung nichts. Daher war die Resolution klar abzulehnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Ühtekuuluvuspoliitika kaudu on võimalik suurendada töökohtade arvu, majanduskasvu ja energiatõhusust, seetõttu tuleb seda efektiivselt ja õigeaegselt kasutada.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Pritariu patektai rezoliucijai. Labai svarbu užtikrinti, kad didesnis dėmesys būtų skiriamas sanglaudos politikos įgyvendinimui. Pažymėtina, kad Europos sanglaudos politika yra daugiau nei paprastas lėšų perskirstymas. Tai yra efektyvumo atsiliekančiuose regionuose didinimas, užtikrinantis tolygią ir tvarią plėtrą bei visoje šalies teritorijoje gyvenančių piliečių gerovę.

Be to, siekiant efektyviau sumažinti skirtingų regionų tarpusavio atotrūkį ir skirtumus, labai svarbu įvertinti ESI fondų panaudojimą 2014–2020 m. laikotarpiu bei suderinti ESI ir ESIF finansavimą. Tikslingas lėšų panaudojimas didina konkurencingumą ir sudaro sąlygas spartesniam ekonomikos augimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Η πολιτική συνοχής, με προϋπολογισμό άνω των € 350 δις, αποτελεί για κάποια κράτη μέλη τη μοναδική πηγή δημόσιων επενδύσεων. Η πολιτική συνοχής έχει ισχυρό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς. Συγκεκριμένα, παρέχει το απαραίτητο επενδυτικό πλαίσιο και τη στρατηγική για την υλοποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ωστόσο, έχουν περάσει δύο χρόνια από το ξεκίνημα της νέας περιόδου προγραμματισμού, και έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα εγκρίθηκαν στο τέλος του 2014 και μέσα στο 2015 και ένας σημαντικός αριθμός από τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα.

Επομένως ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής με την οποία καλείται η Επιτροπή, για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, να παράσχει, αφενός, πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και, αφετέρου, μια εκτίμηση του αντίκτυπου που έχει η εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων στην αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ We voted against this because we feel EU regional funding is a propaganda tool and shamelessly wastes UK taxpayers’ money to fund it. The so-called ‘reforms’ are little more than EU attempts to cement control.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ La corretta connessione tra le politiche di crescita e sviluppo e le riforme strutturali è necessaria per assicurare un'attuazione piena della strategia Europa 2020. Con un bilancio pari a oltre 350 miliardi di EUR, la politica di coesione è lo strumento tramite il quale l'Unione europea investe nelle sue regioni e si avvicina ai cittadini. Ritengo dunque che l'invito rivolto alla Commissione di provvedere a delle analisi dettagliate e l'esortazione per un maggiore coordinamento tra i soggetti interessati possa contribuire a raggiungere gli obiettivi preposti. Voto positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Budući da je uredbama za razdoblje 2014. – 2020. uvedeno nekoliko ključnih reformi kohezijske politike poput tematske koncentracije kojom se omogućuje bolja prilagodba lokalnim uvjetima, veća usmjerenost na rezultate, bolje koordiniranje s gospodarskom i socijalnom politikom, bolja povezanost između prioriteta EU-a i regionalnih potreba i uže koordinirano korištenje sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova s pomoću zajedničkog strateškog okvira, razvidno je da će se njima ubrzati sama provedba kohezijske politike.

Komisija je odgovorila na pitanje koje su to glavne prepreke i problemi u državama članicama u razdoblju 2007.– 2013. navodeći nedovoljno informiranje korisnika, sporo i dugo odobrenje velikih projekata, nedostatak administrativnih struktura za upravljanje ulaganjima u velike projekte, složeni i dugotrajni postupci nabave, složena pravila o državnim potporama, komplicirani postupci izdavanja dozvola, neriješeni vlasnički odnosi, trajanje postupka izdavanja odobrenja i otežan pristup financiranju. Ova rezolucija potpora je bržoj provedbi kohezijske politike i zato sam podržala njeno usvajanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ La politica di coesione dell'Unione, con un bilancio di oltre 350 miliardi di euro fino al 2020, rappresenta in alcuni Stati membri la principale fonte d'investimenti pubblici e, quindi, svolge un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle regioni e delle città europee. I regolamenti 2014-2020 hanno introdotto importanti riforme nella politica di coesione, quali la concentrazione per temi, il maggiore orientamento ai risultati e un migliore coordinamento con la politica economica e sociale. Tuttavia, trascorsi due anni dall'avvio del nuovo periodo di programmazione, l'attuazione della politica di coesione continua a risentire di ritardi notevoli. Per questo motivo invitiamo la Commissione e gli Stati membri a fare di più per sfruttare pienamente il potenziale dei fondi strutturali europei, in conformità con la strategia Europa 2020, per il rafforzamento della coesione sociale ed economica e per ridurre le disparità territoriali. Dall'analisi del periodo 2007-2013, risulta evidente che i principali problemi erano dovuti all'insufficienza delle informazioni a disposizione dei potenziali beneficiari e alle lunghe e complesse procedure di aggiudicazione. Perciò è molto positiva l'istituzione, da parte della Commissione, di un gruppo ad alto livello con il compito di assicurare maggior trasparenza e procedere alla semplificazione delle procedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam donošenje rezolucije na temu brže provedbe kohezijske politike.

Zabrinjavajuća je količina neiskorištenog potencijala europskih strukturnih i investicijskih fondova, tako na primjer ni kune pomoći iz fondova EU-a nije povuklo čak 85 posto hrvatskih općina. Stoga, pozivam Komisiju i države članice da u potpunosti iskoriste potencijal europskih strukturnih i investicijskih fondova, u skladu sa strategijom Europa 2020., radi jačanja socijalne i ekonomske kohezije i smanjenja teritorijalnih razlika, omogućavanjem svim regijama da postanu konkurentnije i olakšaju ulaganja, među ostalim i ona privatna.

s obzirom na to da je gospodarska kriza u mnogim državama članicama uzrokovala manjak likvidnosti i dostupnih javnih sredstava za javna ulaganja te s obzirom na to da sredstva kohezijske politike postaju glavni izvor javnih ulaganja, pozivam Komisiju i države članice da u potpunosti primijene i iskoriste postojeću fleksibilnost u okviru Pakta o stabilnosti i rastu te tražim od Komisije da održava trajni dijalog s državama članicama koje su tražile primjenu trenutne klauzule o ulaganjima, u cilju maksimiziranja fleksibilnosti povezane s ulaganjima u rast i radna mjesta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta resolução visa a promoção de políticas que, no período de programação 2014-2020, acelerem a aplicação dos fundos de coesão.

O texto aprovado não preconiza, contudo, a facilitação aos Estados-Membros dos financiamentos a atribuir neste âmbito. Pelo contrário, encara como essencial ao cumprimento da coesão que os Estados-Membros cumpram e façam cumprir todas as políticas que os afastam dessa mesma coesão: seguir a linha da estratégia Europa 2020; envolver e financiar o setor privado; cumprir os requisitos relacionados com a aplicação interna e externa do Pacto de Estabilidade e Crescimento; a harmonização da aplicação dos fundos de desenvolvimento com os Fundos de Investimentos Estratégicos e com o mercado digital único; a necessidade de incentivar a realização de reformas estruturais e a importância de os Estados-Membros cumprirem as ações relativas às condicionalidades ex ante até ao final de 2016.

Estamos a falar de acrescentar exclusão à exclusão, de acrescentar divergência à divergência. Estas são lógicas a que, neste momento, Portugal está particularmente sensível, com a ameaça muito real de ver os fundos de desenvolvimento serem suspensos por incumprimento de uma regra artificial do défice.

Opomo-nos veementemente a esta política de liberalização da coesão. Defendemos uma coesão real, assente na solidariedade entre os povos e na definição soberana das estratégias de desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Jedan od najvažnijih razloga za reformu EU-ove kohezijske politike bilo je osiguravanje bržeg pristupa fondovima koji će nacionalnim vlastima i regijama poslužiti za financiranje projekata od iznimne važnosti za tehnološki, ekonomski i socijalni razvoj te razvoj infrastrukture država članica.

Podržao sam rezoluciju Europskog parlamenta koja poziva na veću suradnju Komisije i država članica, bržu provedbu kohezijske politike u svim državama članicama te uporabu statističkih podataka koji bi se mogli koristiti kao mjerodavni u prilagodbi i primjeni onih dijelova fonda koji izravno utječu na posao, rast i zapošljavanje. Ovime se osigurava prihvatljiv i obvezujući financijski okvir i potiče države članice na veću i aktivniju uključenost u europski projekt kohezijske politike 2014.-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. ‒ Politika soudržnosti představuje nejsilnější investiční a rozvojový nástroj Evropské unie, kterému je až do roku 2020 vyčleněno více než 350 miliard EUR. Jelikož však byla tato politika v novém programovacím období v mnoha členských zemích spuštěna se značným zpožděním a rychlost její implementace dosud pokulhává, je hrozba nemožnosti využití všech jejích nástrojů do konce období více než reálná. Právě z tohoto důvodu jsem podpořil usnesení Evropského parlamentu, které Evropskou komisi vybízí k analýze a zhodnocení současného stavu. Považuji za nesmírně důležité, aby do analýzy byla zahrnuta i studie překážek, které jednotlivým členským zemím v čerpání stojí. Hlasoval jsem dále pro posílení administrativní kapacity na vnitrostátní, regionální i místní úrovní, která by v budoucnosti měla implementaci politiky soudržnosti napomoci. Stejně tak jsem podpořil i nové iniciativy v oblasti komunikace, jelikož je právě neinformovanost veřejnosti jedním z bloků negativně ovlivňujícím nejen samotné provádění politiky, ale také skepse, která je častokrát produktem dezinformací.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Politika soudržnosti hraje zásadní roli ve sblížení socio-ekonomických rozdílů mezi členskými státy EU. Úspěšná politika soudržnosti povede ke zvýšení konkurenceschopnosti všech evropských regionů. EU a členské státy však vykazují velká zpoždění v implementaci i nedostatečnou pružnost, což efektivitu této politiky výrazně omezuje. Celá zpráva navrhuje řadu doporučení pro rychlejší postup v této oblasti a pro lepší provádění stávajících programů na období 2014–2020. EU pokulhává v oblasti administrativních i absorpčních kapacit na všech úrovních, ale právě ty jsou klíčové pro rychlejší a efektivnější provádění evropských politik. Proto je třeba výrazně posílit i tyto dvě oblasti. Zdaleka rovněž není využíván potenciál místních a regionálních orgánů, jejichž role v oblasti čerpání fondů ESI je klíčová.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A presente proposta de resolução insta a Comissão e os Estados-Membros a explorarem todo o potencial dos Fundos Europeus Estruturais de Investimento (FEEI), lembrando que a crise económica tem causado problemas de liquidez e falta de fundos públicos disponíveis para o investimento.

No contexto de estagnação ou recessão de certas economias, afigura-se imprescindível dilatar a capacidade de absorção dos fundos e assegurar a aplicação eficaz dos instrumentos financeiros. Só a aplicação estratégica dos recursos poderá potenciar o impacto do financiamento e mitigar os efeitos negativos dos cortes nos orçamentos públicos.

Todavia, as opções estratégicas disponíveis e a maximização dos recursos existentes por via de soluções alternativas e criativas estão, ao dia de hoje, gravemente prejudicadas pela complexidade e a morosidade que caracterizam a execução da política de coesão.

Posto o que precede, o relator considera que uma avaliação da aplicação da política de coesão poderá fornecer elementos de aprendizagem importantes, com vista ao debate sobre a futura política de coesão pós-2020. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. – We voted against this because we feel EU regional funding is a propaganda tool and shamelessly wastes UK taxpayers’ money to fund it. The so-called ‘reforms’ are little more than EU attempts to cement control.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai soutenu la résolution sur l'accélération de la mise en œuvre de la politique de cohésion. Avec un budget de 351,8 milliards d’euros pour la période 2014-2020, la politique de cohésion est la principale politique d’investissement de l’Union européenne. Elle cible toutes les villes et régions de l’Union dans le but de soutenir la création d’emploi, la compétitivité des entreprises, la croissance économique, le développement durable et d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

Cependant, la mise en œuvre de la politique de cohésion a subi des retards. Nous demandons dès lors à la Commission un certain nombre de mesures afin d'accélérer le processus: informer sur les obstacles rencontrés dans les États membres, soutenir le renforcement de la capacité administrative tant au niveau national qu'au niveau régional et local, accélérer les travaux en vue de simplifier les procédures et préserver un degré élevé de transparence ou encore encourager la participation de la BEI via un appui technique et financier accru.

Enfin, il est important de sensibiliser davantage le public et de renforcer la visibilité de la mise en œuvre de la politique de cohésion.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ A política de coesão da União Europeia, com um orçamento superior a 350 mil milhões de euros até 2020, constitui a principal fonte de investimentos públicos em alguns Estados—Membros.

Todos concordamos com a necessidade de acelerar a aplicação da política de coesão e de conhecer as medidas que estão a ser consideradas para facilitar a execução dos programas operacionais, de molde a evitar a anulação de fundos.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ La política de cohesión es el instrumento primordial con el que se acerca la UE a los ciudadanos, además de representar la principal política de inversión y desarrollo de la Unión, así como la principal fuente de inversión pública para algunos Estados miembros.

Los objetivos de la Estrategia Europa 2020 pueden llegar a alcanzarse mediante una interacción coherente entre las políticas de crecimiento, desarrollo y reformas estructurales. De este modo, la política de cohesión desempeña una función esencial en la integración y el desarrollo de los citados objetivos.

Existe una preocupación importante por el retraso en la ejecución de la política de cohesión para el período 2014-2020, por lo que se pregunta a la Comisión cómo se propone acelerar la ejecución de la política de cohesión.

Celebro la realización de un debate conjunto en el Pleno sobre estas cuestiones.

Es por todo ello por lo que he votado a favor de esta propuesta de Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ En votant ce texte portant sur le retard général constaté de la mise en œuvre de la politique de cohésion 2014-2020, nous avons invité la Commission européenne à entreprendre une série d'actions en vue d'accélérer la mise en œuvre de la politique de cohésion.

En substance, la résolution invite la Commission à mener une évaluation sur la mise en œuvre de la politique de cohésion, afin de cibler, d'une part, les voies pour garantir son accélération, et, d'autre part, de tirer les enseignements dans le cadre des discussions entamées sur la politique de cohésion au-delà de 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Ponios Mihailovos pranešime matau daug labai teigiamų elementų. Jau pirmu punktu įvardintas kvietimas Komisijai įvertinti ESIF lėšas, kurių atskiros valstybės narės gali neįsisavinti, atrodo labai gerai. Tačiau, kaip praktikas, ne kartą įgyvendinęs Struktūrinių fondų projektus, norėčiau pastebėti, kad toks siekis gerai atrodo tik teorijoje. Praktikoje tai visų pirma sukurs papildomą administracinę naštą valstybių narių ministerijoms, agentūroms ir projektų įgyvendintojams ir tikrai nepaspartins projektų įgyvendinimo.

Taip pat turiu apgailestauti, kad pranešėja nerado vietos įrašyti raginimo Komisijai ir toliau aktyviai kovoti su ES paramos lėšų grobstymu.

Pranešėja teisingai pabrėžia administracinių gebėjimų, gero valdymo principų ir ES paramos įsisavinimo rodiklių sąryšį. Taip pat sveikintinas ir kvietimas Komisijai – užtikrinti, kad paramos mokėjimai būtų atliekami laiku.

Nesu įsitikinęs, ar kvietimas glaudžiau įtraukti Europos investicijų banką į projektų įgyvendinimą, yra sveikintinas žingsnis. Vietoje to, reikalingiau būtų pakviesti Komisiją ieškoti geresnių sąveikos su privačiu sektoriumi mechanizmų. Atsižvelgdamas į lėšų trūkumą viešajame sektoriuje, siūlau įtraukti raginimą Komisijai ieškoti būdų, kaip būtų galima suderinti to paties ar panašių projektų finansavimą iš atskirų ES paramos šaltinių.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Votei a favor desta resolução, pois a Política de Coesão, com um orçamento de mais de 350 milhões de euros (2014—2020), representa o principal instrumento para o investimento e desenvolvimento das regiões, sendo a política mais eficaz para promover o desenvolvimento territorial da União Europeia (UE), fixando populações às regiões com mais baixa densidade económica/populacional e estimulando a criação de vantagens comparativas para as regiões.

A importância da Política de Coesão é inegável e, quando falamos dos ‘números’ dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) no total do Investimento Público dos nossos Estados-Membros (EM), verificamos que, em 10 EM, mais de 50% do investimento público entre 2014-2016 foi efetuado com recurso aos FEEI.

Por isso, exigimos a sua implementação célere e desburocratizada, tendo em atenção que já não falta muito para o “mais 3” do “n” de 2014…

Em termos prospetivos, mais latos, e enquanto Parlamento Europeu, deveremos perseguir 3 objetivos essenciais: Promover fortemente a implementação no terreno do atual Quadro Financeiro Plurianual (QFP); Debater a revisão do QFP e lutar para conseguir uma posição conjunta o mais amplamente apoiada nos diferentes grupos parlamentares; Iniciar os debates preparatórios sobre o enquadramento do QFP e a estratégia de longo prazo da União pós-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution qui demande à ce que la mise en œuvre de la politique de cohésion se fasse plus rapidement et de manière plus efficace. Il s'agit ici de soulever le risque de dégagement des sommes non utilisées. Il est crucial d'éviter une telle situation.

La Commission et les États membres doivent avoir recours aux marges de flexibilité qui leur sont offertes afin de lever toutes les barrières qui sont à l'origine des retards de paiement et de mise en œuvre.

J'ai soutenu cette résolution parce qu'elle demande également à ce que soit utilisée pleinement la capacité administrative des États membres et de leurs collectivités locales afin d'assurer une plus grande absorption des fonds.

La politique de cohésion est nécessaire au financement du développement de nos territoires européens; il est donc nécessaire que l'Union et les États membres s'engagent pleinement, de manière plus efficiente et plus rapide dans la mise en œuvre de la politique de cohésion.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ La presente proposta di risoluzione invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere un'azione volta alla reale attuazione delle politiche di coesione dell'Unione. In particolare la relazione richiama alla necessità di una verifica e a un rilancio di queste politiche attraverso lo sfruttamento del potenziale rappresentato dai Fondi strutturali e dal Fondo europeo per gli investimenti. Assieme al gruppo del PPE, ho votato a favore di questa risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ El objetivo de la resolución es acelerar la aplicación de la política de cohesión en todas las regiones de la UE y mejorar su eficacia, cuestión clave teniendo en cuenta que este instrumento tiene un presupuesto de más de 350.000 millones de euros hasta 2020 y que en varios Estados miembro es la principal fuente de financiación de las inversiones públicas.

Estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se proponen: recomendaciones de simplificación de procedimientos, mejora de la información, reducción de plazos, puesta en marcha de herramientas de análisis y evaluación del uso de los fondos, etc. Pero hay referencias a la profundización de las reformas estructurales y al uso de mecanismos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que nos parecen problemáticas pues avalan las políticas de austeridad que venimos sufriendo desde hace años en España y demás países de la UE. Por coherencia con la posición de denuncia frente a estos instrumentos, hemos votado ABSTENCIÓN.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. El objetivo de la resolución es solicitar desde el Parlamento Europeo una aceleración de la ejecución de los fondos destinados a la política de cohesión, dados los retrasos en los pagos que tienen las instituciones europeas a los beneficiarios (regiones y entidades subestatales). Pide por ello que la Comisión informe al Parlamento sobre la aplicación del plan de pagos, y la aceleración del mismo. También solicita una evaluación del impacto del cumplimiento de las condiciones previas para la financiación de proyectos, dados los problemas derivados de normativa confusa y falta de información a los agentes públicos interesados.

Pese a lo dicho, no puedo estar a favor de que esta institución se declare favorable a "fomentar reformas estructurales", cuyo significado no es otro que la aceleración del desmantelamiento de servicios públicos y la reducción del gasto e inversión pública, con fatídicas consecuencias en términos de desigualdad social y territorial, contrario a los Tratados.

En definitiva, he optado por la abstención en la votación de esta resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ L’Unione europea intende conseguire entro il 2020 cinque obiettivi concreti in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia. Al fine di raggiungerli e di affrontare le diverse esigenze di sviluppo di tutte le regioni europee, per il periodo 2014-2020 sono stati destinati alla politica di coesione 351,8 miliardi di euro. Attraverso questa risoluzione, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di accelerare le attività legate all’introduzione di procedure semplificate in modo tale da rafforzare la coesione sociale ed economica e ridurre così le disparità territoriali nell’Unione europea. A tal fine, la competenza amministrativa a livello sia nazionale, sia regionale e locale diventa un presupposto fondamentale per il raggiungimento di risultati tempestivi e positivi della politica di coesione. Pertanto, ho votato a favore di questa risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ With a budget of over EUR 350 billion until 2020, Cohesion funds represent the main source of public investment for some regions across Europe. I have voted in favour of this resolution as the objectives of enhancing growth and job creation can be better achieved through a coherent interaction within the EU economic policy mix of structural reforms and growth enhancing investment, all supported and accelerated by Cohesion policy investments.

It is concerning that the implementation of Cohesion Policy 2014-2020 has been significantly delayed and its operational programmes as well. With this vote, I hope that the Commission will commit itself further to implement the cohesion policy more effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. – Možnosti čerpania prostriedkov EÚ sú dlhodobo zaťažené prílišnou byrokraciou. Zjednodušenie tohto procesu je jedným z nevyhnutných predpokladov na zrýchlenie vykonávania čerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Z tohto dôvodu som hlasoval za prijatie tohto uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržao sam parlamentarno pitanje o bržoj provedbi kohezijske politike iz razloga što je kohezijska politika važan instrument ostvarivanja strateških ciljeva EU-a, osigurava sedmogodišnji financijski okvir za projekte koji doprinose gospodarskoj, društvenoj i teritorijalnoj koheziji država članica Europske Unije.

Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske unije, ima pravo kvalitetnim projektima konkurirati za sredstva koja joj stoje na raspolaganju u okviru kohezijske politike. Za razdoblje 2014. – 2020. govorimo o iznosu od 8,6 milijardi eura, što bi značilo da ima pravo trošiti oko 1,2 milijardi eura godišnje na različite razvojne aktivnosti s posebnim naglaskom na slabije razvijena područja.

Europski Parlament traži od Komisije odgovor na pitanje o konkretnim mjerama koje ima u planu poduzeti kako bi se ubrzala provedba kohezijske politike te olakšala provedba operativnih programa. Također traži obrazloženje u vezi glavnih prepreka u državama članicama koje su ometale apsorpciju sredstava. Za kraj, Parlament naglašava važnost pravovremene isplate koja pridonosi ispravnoj provedbi i vjerodostojnosti politike te postavlja pitanje o mjerama koje se razmatraju kako bi se zajamčila puna provedba plana plaćanja u kontekstu proračuna za 2016. i za naredne godine.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Politika súdržnosti s rozpočtom viac ako 350 miliárd EUR do roku 2020 predstavuje hlavnú investičnú a rozvojovú politiku, týka sa všetkých regiónov a v niektorých členských štátoch predstavuje hlavný zdroj verejných financií. Od začiatku nového programového obdobia uplynuli dva roky a vo vykonávaní politiky súdržnosti dochádza neustále k oneskoreniam. Je potrebné, aby Komisia preskúmala aktuálny stav využívania európskych štrukturálnych fondov a vypracovala podrobnú analýzu rizík súvisiacich so zrušením viazanosti s uvedením súm za členský štát a analýz prognóz platieb, ktoré boli brzdou čerpania štrukturálnych fondov v minulom programovom období. Bolo to predovšetkým nedostatočné informovanie potenciálnych príjemcov, pomalé a zdĺhavé schvaľovanie veľkých projektov spolu s nedostatkom administratívnych štruktúr na riadenie investícií pre veľké projekty, komplikované a časovo náročné postupy verejného obstarávania, zložité pravidlá štátnej pomoci, komplikované postupy povoľovania a zložitý prístup k financovaniu. Pre urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti Komisia zriadila expertnú skupinu na vysokej úrovni na monitorovanie zjednodušenia pre prijímateľov prostriedkov, pretože je jedným z nevyhnutných predpokladov pomoci členským štátom pri vyrovnávaní regionálnych rozdielov, pri vytváraní nových pracovných miest, pri podpore mladých uplatniť sa na trhu práce, a na podporu veľkých investícií, ale aj podporu malých a stredných podnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ V nekaterih državah EU predstavlja kohezijska politika s proračunom v višini več kot 350 milijard EUR do leta 2020 glavni vir javnih naložb. Usklajeno delovanje strukturnih reform skupaj z ekonomsko politiko ter naložbami omogoča krepitev rasti in ustvarjanje delovnih mest.

Resolucija odpira zanimivo vprašanje v povezavi s tveganjem razveljavitve odobritev za sredstva v tretjem proračunskem letu (tako imenovano pravilo n + 3), kar za novo programsko obdobje predstavlja prav leto 2016. Vprašanje je še posebej pomembno, ker je bila implementacija operativnih programov v trenutnem programskem obdobju v veliki meri zamaknjena, s čimer se je tveganje za razveljavitev odobritev za sredstva povečalo.

Podpiram zahtevo, naj Evropska komisija pomaga državam članicam EU in njihovim regijam pri zmanjševanju tveganja razveljavitve odobritev za sredstva. Menim, da je pri tem v veliko pomoč tudi delo že ustanovljene projektne skupine za boljšo implementacijo kohezijske politike, ki med drugim prispeva k izboljšanju zmogljivosti javnih uprav držav članic, regij in mest. Na podlagi zgoraj navedenega sem resolucijo o hitrejšem izvajanju kohezijske politike tudi podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Im Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 wurden Grundsätze und Bedingungen für die so genannte Kohäsionspolitik festgelegt, welche rund 33 Prozent des EU-Haushalts ausmacht. Die Ausgaben betragen insgesamt 351,8 Milliarden Euro. Dabei geht es um den Abbau wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten und um die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Europa. Grundsätzlich kritisch ist die Tatsache zu bewerten, dass solch hohe Summen über Brüssel ausgezahlt werden und Strukturpolitik nicht primär im Sinne des Subsidiaritätsprinzips über die Nationalstaaten und Regionen betrieben wird. Als noch problematischer betrachtet ALFA, wenn die von allen Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen zur Auszahlung von Geldern für entsprechende Programme und Projekte nun hinterfragt und „zur Beschleunigung der Umsetzung der Kohäsionspolitik“ gegebenenfalls außer Kraft gesetzt werden sollen. Seriöse Strukturpolitik zeichnet sich nicht vorrangig durch das schnelle Auszahlen von Geldern, sondern durch die hohe Qualität von Maßnahmen aus. Aufgrund der erheblichen Zweifel an den im Entschließungsantrag genannten Forderungen (u.a. „Aufhebung von Mittelbindungen“, „Kombination des ESI-Fonds mit EFSI“) lehne ich diesen ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Politika súdržnosti EÚ predstavuje v niektorých štátoch hlavný zdroj verejných investícií. Vzájomné pôsobenie na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti v rámci súboru hospodárskych politík EÚ umožní pozitívne prepojenie priorít EÚ s potrebami regiónov, lepšiu koordináciu využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov a lepšiu koordináciu s hospodárskou a sociálnou politikou.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Kohezijska politika, s budžetom od preko 350 milijardi eura do 2020. godine, jedan je od najvažnijih instrumenata koji pomaže da se Europska unija približi svojim građanima te predstavlja glavnu investicijsku i razvojnu politiku Europske unije koja pokriva sve regije EU-a. U nekim državama članicama takva politika oblikuje glavni izvor javnih investicija te je stoga od velike važnosti. Kako bi se postigli ciljevi Europa 2020., nužno je postojanje dosljednje interakcije između politike rasta i razvoja te, po potrebi, strukturnih reformi, kao i aktivna uključenost regija i gradova u provedbi tih reformi. Bez kohezijske politike ne bi bilo moguće u potpunosti ostvariti spomenute ciljeve. Njezina važnost očituje se u mnogim aspektima Europske unije te stoga podržavam ovaj prijedlog rezolucije o bržoj provedbi kohezijske politike. Za njezinu provedbu ključni su administrativni kapaciteti na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini bez kojih je nemoguće provesti kohezijsku politiku na uspješan i pravovremen način. Isto je tako važna dobra vladavina koja potiče relevantne strukturne reforme u skladu s teritorijalnom kohezijom, održivim rastom, ciljevima zaposlenja te politikama koje su usmjerene ka investicijama.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Kohezijska politika, s budžetom od preko 350 milijardi eura do 2020. godine, jedan je od najvažnijih instrumenata koji pomaže da se Europska unija približi svojim građanima te predstavlja glavnu investicijsku i razvojnu politiku Europske unije koja pokriva sve regije EU-a. U nekim državama članicama takva politika oblikuje glavni izvor javne investicije te je stoga od iznimne važnosti. Kako bi se postigli ciljevi Europa 2020., nužno je postojanje dosljedne interakcije između politike rasta i razvoja te, po potrebi, strukturnih reformi, kao i aktivna uključenost regija i gradova u provedbi tih reformi. Bez kohezijske politike ne bi bilo moguće u potpunosti ostvariti spomenute ciljeve.

Podržavam ovaj prijedlog rezolucije o bržoj provedbi kohezijske politike jer se njezina važnost očituje u mnogim aspektima Europske unije. Za njezinu provedbu ključni su administrativni kapaciteti na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini bez kojih je nemoguće provesti kohezijsku politiku na uspješan i pravovremen način. Isto je tako bitna dobra vladavina koja potiče relevantne strukturne reforme u skladu s teritorijalnom kohezijom, održivim rastom, ciljevima zaposlenja te politikama koje su okrenute investicijama.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za predlog resolucije k vprašanju za ustni odgovor o hitrejšem izvajanju kohezijske politike. Podpiram poziv Komisiji, da oceni stanje izvajanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020, hkrati pa pripravi podrobno analizo o tveganju za razveljavitev prevzetih obveznosti.

Naložbe kohezijske politike morajo namreč biti usklajene in harmonizirane z drugimi politikami Evropske unije. Le tako se bomo še hitreje približali ciljem iz strategije Evropa 2020. Zamuda, ki je nastala v zadnjih dveh letih od začetka izvajanja kohezijske politike, nas mora spodbuditi, da sprejmemo ukrepe, s katerimi bomo vplivali na hitrejše izvajanje kohezijske politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. ‒ Cutting red tape and ensuring added value in EU programmes is key to ensuring that taxpayers’ money is well spent. I therefore welcome this broad call for better regulation and simplification across all of the EU’s regional development funds and I voted in favour of the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Στο ψήφισμα υπάρχουν αρκετά θετικά στοιχεία ως προς την απλοποίηση των διαδικασιών με τις οποίες οι τελικοί δικαιούχοι (βλέπε κράτη μελή) λαμβάνουν επιχορηγήσεις από τα ταμεία καθώς επίσης και όσον αφορά την περαιτέρω ενίσχυση των ευάλωτων οικονομικά περιοχών. Ωστόσο, γίνονται αναφορές σε προώθηση και εφαρμογή των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων ("structure reforms") μέσα από πολιτικές και προγράμματα (Task Force for better implementation, Better Regulation Strategy) τα οποία μας βρίσκουν εκ διαμέτρου διαφωνούντες. Εντούτοις, δεν θα μπορούσαμε να καταψηφίσουμε την πρόταση στο σύνολό της, αφού κινείται σε θετικά ρεύματα και επίσης κύριοι δικαιούχοι των κονδυλίων αυτών είναι οι λαοί της Μεσογείου. Κατά συνέπεια, κρατήσαμε στάση ΑΠΟΧΗΣ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ (ESI), δεν επικεντρώνονται πραγματικά στη δημιουργία μονίμων θέσεων εργασίας, παρά προωθούν πρόσκαιρες λύσεις και ημίμετρα. Βασικός τους στόχος είναι η απορρόφηση πόρων με δικαιούχους συγκεκριμένες μεγάλες εταιρείες αλλά και ΜΚΟ.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ A kohéziós politika megvalósításának felgyorsításáról szóló állásfoglalási indítvány több rendkívül hasznos, előremutató gondolatot fogalmaz meg, ezért szavazatommal támogattam a májusi strasbourgi plenáris szavazás során.

Az állásfoglalási indítvány vázolja azokat a problémákat, melyek a 2007–2013-as programozási időszakban hátráltatták a kohéziós politika megvalósítását (például nem kielégítő információ a potenciális kedvezményezetteknek, a projektek jóváhagyásának hosszas folyamata, bonyolult állami támogatási és közbeszerzési szabályok), hangsúlyozza az adminisztratív kapacitások erősítésének szükségességét, hiszen ez a kohéziós politika eredményes és időben történő megvalósításának egyik előfeltétele, kiemeli a kohéziós források időben történő folyósításának fontosságát, a kifizetési hátralék felszámolásának égető szükségét, továbbá a kohéziós politikáról és eredményeiről történő jobb kommunikációra hív fel.

Ahogy az állásfoglalási indítvány megállapítja, rendkívül fontos, hogy a 2020 utáni kohéziós politikáról való közös gondolkodás mielőbb kezdetét vegye.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt, mivel egyetértek azzal, hogy a 2020-ig több mint 350 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező kohéziós politika olyan eszköz, amely segít az EU-t közelebb vinni az állampolgárokhoz. Emellett osztom azt a véleményt, hogy a kohéziós politika az összes uniós régióra kiterjedő, egyik legfontosabb beruházási és fejlesztési politika, sok esetben az állami beruházások elsődleges forrása. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy felhívjuk valamennyi érdekelt fél figyelmét, hogy a végrehajtás jobb összehangolására van szükség.

Az állásfoglalás felhívja a figyelmet, hogy a 2014–2020-as rendelkezések számos kulcsfontosságú reformot vezettek be a kohéziós politika területén. Ilyen a „tematikus koncentráció”, amely lehetővé teszi a helyi szükségletek figyelembevételét, a fokozottabb eredményközpontúságot, az összhang javítását a gazdaságpolitikával és a szociálpolitikával, az uniós prioritások és a regionális szükségletek közti szorosabb kapcsolatot, valamint az európai strukturális és beruházási alapok jobban koordinált felhasználását a közös stratégiai keret révén. A magyar kormány figyelmébe is ajánlanám azt a megállapítást, mely szerint a kohéziós politika beruházásait össze kell hangolni és egyeztetni más – például a digitális egységes piacra, az energiaunióra, a szociális ügyekre, a makroregionális stratégiára, a városi menetrendre, a kutatásra és az innovációra, valamint a közlekedésre vonatkozó – uniós szakpolitikákkal annak érdekében, hogy jobban hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE), kirjallinen. ‒ Koheesiopolitiikan avulla tuotetaan lisää työpaikkoja ja talouskasvua EU:n alueille. Lähes kolmannes EU:n kokonaisbudjetista on varattu koheesiopolitiikkaan vuosina 2014–2020. Juuri nyt EU tarvitsee investointeja. Investointien toteutumisen kannalta on tärkeää, että koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa vauhditetaan, minkä vuoksi äänestin päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Politica de coeziune a Uniunii Europene reprezintă o resursă importantă de dezvoltare a regiunilor defavorizate din statele membre. Bugetul de 350 de miliarde euro pentru perioada 2014-2020 vizează sprijinirea creșterii economice și crearea de noi locuri de muncă prin aplicarea de reforme structurale și investiții bine țintite. O evoluție pozitivă este extinderea termenului pentru cheltuirea fondurilor disponibile pentru perioada 2007-2013, de la doi la trei ani întrucât anumite state membre au nevoie de acest răgaz pentru consolidarea procedurilor administrative interne necesare. Acest lucru nu ar trebui, însă, să afecteze punerea în aplicare a cadrului multianual pentru coeziune 2014-2020. În acest sens, Comisia ar trebui să accelereze procedurile pentru facilitarea implementării programelor operaționale, în vederea evitării dezangajării fondurilor pentru coeziune.

Susțin fără rezerve adoptarea acestei rezoluții de către Parlamentul European, garantul intereselor cetățenilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour la résolution sur l'accélération de la mise en oeuvre de la politique de cohésion. J'appuie la demande faite à la Commission d'examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre des Fonds ESI au cours de la période 2014-2020 et de procéder à une analyse détaillée des risques de dégagement, en indiquant les montants par État membre, ainsi qu'à une analyse des prévisions de paiement présentées par les États membres dans les plus brefs délais après l'expiration des échéances des 31 janvier et 31 juillet énoncées dans le règlement portant dispositions communes. Nous invitons également la Commission à préciser quelles mesures sont prévues pour éviter autant que possible le dégagement des Fonds ESI.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ The Cohesion Policy is the EUs main tool to invest in and develop EU regions and cities, in order to promote job creation, business competitiveness, economic growth, sustainable development, and improve citizens’ quality of life.

Looking back at the period 2007-2013, the main obstacle to the better implementation of this policy has been the insufficient information available for potential beneficiaries. SMEs, start-ups and non-governmental organisations, which have the least administrative capacity, have particularly suffered much from this. This is why I welcome this resolution to accelerate the implementation of the cohesion policy, to find ways to speed up and improve the efficient implementation of the policy without losing the quality of the spending. Simplifying the policy, decreasing the administrative burdens it implies, and increasing its good governance, among other measures, could be helpful in that regard.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ S obzirom na to da je u nekim državama članicama kohezijska politika Europske unije glavni izvor javnih ulaganja, držim da je kašnjenje u provedbi kohezijske politike za razdoblje 2014. - 2020. godine veoma zabrinjavajuće, kao i kašnjenje u usvajanju operativnih programa. Ciljevi povećanja rasta i broja radnih mjesta mogu se postići usklađenim međudjelovanjem strukturnih reformi i ulaganja usmjerenih na rast u okviru kombinacije ekonomskih politika Europske unije.

Stoga podržavam poziv Komisiji da ukaže načine za ubrzavanje provedbe kohezijske politike i pružanje pomoći državama članicama pri rješavanju administrativnih problema u provedbi te da Komisija pronađe mjere kojima će se olakšati provedba operativnih programa s ciljem izbjegavanja opoziva sredstava.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o kohezijski politiki v gorskih regijah EU sem podprla. Gorske regije predstavljajo pomemben delež ozemlja EU (približno 30 %). Celotna EU je odvisna od storitev gorskih ekosistemov. Te regije so zaradi ekstremnih pogojev in oddaljenosti strukturno v slabšem položaju do te mere, da se številne gorske regije soočajo z upadanjem in staranjem prebivalstva, kar lahko poruši naravni generacijski krog ter vodi k zniževanju socialnih standardov in kakovosti življenja. To pogosto vodi do večje stopnje brezposelnosti, socialne izključenosti in preseljevanja v mesta. Gorske regije ponujajo številne priložnosti za doseganje ciljev EU glede zaposlovanja, kohezije in varovanja okolja na podlagi trajnostne rabe njihovih naravnih virov.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El objetivo de la resolución es acelerar la aplicación de la política de cohesión en todas las regiones de la UE y mejorar su eficacia, cuestión clave teniendo en cuenta que este instrumento tiene un presupuesto de más de 350.000 millones de euros hasta 2020 y que en varios Estados miembro es la principal fuente de financiación de las inversiones públicas.

Estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se proponen: recomendaciones de simplificación de procedimientos, mejora de la información, reducción de plazos, puesta en marcha de herramientas de análisis y evaluación del uso de los fondos, etc. Pero hay referencias a la profundización de las reformas estructurales y al uso de mecanismos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que nos parecen problemáticas pues avalan las políticas de austeridad que venimos sufriendo desde hace años en España y demás países de la UE. Por coherencia con la posición de denuncia frente a estos instrumentos, hemos votado ABSTENCIÓN.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Im Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 wurden Grundsätze und Bedingungen für die so genannte Kohäsionspolitik festgelegt, welche rund 33 Prozent des EU-Haushaltes ausmacht. Die Ausgaben betragen insgesamt 351,8 Milliarden Euro. Dabei geht es um den Abbau wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten und um die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Europa. Grundsätzlich kritisch ist die Tatsache zu bewerten, dass solch hohe Summen über Brüssel ausgezahlt werden und Strukturpolitik nicht primär im Sinne des Subsidiaritätsprinzips über die Nationalstaaten und Regionen betrieben wird. Als noch problematischer betrachtet ALFA, wenn die von allen Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen zur Auszahlung von Geldern für entsprechende Programme und Projekte nun hinterfragt und „zur Beschleunigung der Umsetzung der Kohäsionspolitik“ gegebenenfalls außer Kraft gesetzt werden sollen. Seriöse Strukturpolitik zeichnet sich nicht vorrangig durch das schnelle Auszahlen von Geldern, sondern durch die hohe Qualität von Maßnahmen aus. Aufgrund der erheblichen Zweifel an den im Entschließungsantrag genannten Forderungen (u.a. „Aufhebung von Mittelbindungen“, „Kombination des ESI-Fonds mit EFSI“) lehne ich diesen ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Certaines positions prises par la commission REGI sont de bon sens notamment celle concernant la réduction des délais de paiement, qui doit constituer une priorité pour la Commission européenne, ou la simplification de tout le processus d’engagement et de suivi des Fonds structurels.

Toutefois, cette proposition de résolution ne remet en question ni la tenue d’un agenda urbain, ni la poursuite des stratégies macro-régionales.

Par ailleurs, elle continue de saluer le principe de concentration thématique ainsi que les objectifs de la stratégie Europe 2020 qui vont à l’encontre des intérêts de la France et des collectivités les plus pauvres. Collectivités qui, rappelons-le, en période de crise économique, ont besoin de plus de souplesse dans l’obtention des Fonds structurels et d’une meilleure articulation avec les contrats de plan État/région.

Enfin, il est à noter que la proposition de résolution n’aborde pas l’épineuse question de la reprogrammation des Fonds structurels au profit de programmes d’accueil des migrants.

Enfin, il va sans dire que le soutien à l’amélioration des capacités administratives de certains États membres et collectivités locales ira d’abord aux pays de l’Est qui dégagent les taux d’absorption des Fonds structurels les plus faibles.

J’ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihai Ţurcanu (PPE), în scris. ‒ Ținând seama de faptul că au trecut deja doi ani de la începutul noii perioade de programare 2014-2020, punerea în aplicare a politicii de coeziune suferă întârzieri, programele operaționale fiind în mare parte aprobate tocmai din 2014-2015, totuși un număr semnificativ de condiționalități ex-ante nu au reușit să fie îndeplinite nici până în prezent.

Regulamentele privind perioada 2014-2020 au introdus mai multe reforme cheie în domeniul politicii de coeziune, însă investițiile aferente acestei politici trebuie să fie aliniate conform altor domenii, precum piața unică digitală, uniunea energetică, politica socială, strategiile macro-regionale, agenda urbană, cercetarea și inovarea în domeniul transporturilor, pentru ca statele membre să contribuie cat mai bine la obiectivele Strategiei Europa 2020.

Am votat pentru propunerea de rezoluție referitoare la accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune deoarece consider că evaluarea anuală a Comisiei Europene poate să aducă beneficii pentru o mai bună utilizare coordonată a fondurilor structurale și de investiții europene.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A 2020-ig több mint 350 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező kohéziós politika olyan eszköz, amely segít az EU-t közelebb vinni az állampolgárokhoz, és az összes uniós régióra kiterjedő, legfőbb beruházási és fejlesztési politika; mivel egyes tagállamokban a kohéziós politika az állami beruházások elsődleges forrása. Szavazatommal az S&D-frakció álláspontját követve, támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El objetivo de la resolución es acelerar la aplicación de la política de cohesión en todas las regiones de la UE y mejorar su eficacia, cuestión clave teniendo en cuenta que este instrumento tiene un presupuesto de más de 350.000 millones de euros hasta 2020 y que en varios Estados miembro es la principal fuente de financiación de las inversiones públicas.

Estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se proponen: recomendaciones de simplificación de procedimientos, mejora de la información, reducción de plazos, puesta en marcha de herramientas de análisis y evaluación del uso de los fondos, etc. Pero hay referencias a la profundización de las reformas estructurales y al uso de mecanismos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que nos parecen problemáticas pues avalan las políticas de austeridad que venimos sufriendo desde hace años en España y demás países de la UE. Por coherencia con la posición de denuncia frente a estos instrumentos, hemos votado ABSTENCIÓN.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ Me he abstenido en este informe ya que aunque el texto hace un llamamiento a que se cumplan los contenidos en materia de inversión, hay partes del texto que hacen referencia a reformas estructurales y a la llamada "better regulation" que no apoyo.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Teigiamai vertinu tai, kad aštuoniose valstybėse narėse sukurta darbo grupė siekiant geriau įgyvendinti 2007–2013 m. programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante esta pregunta el Parlamento pretende obtener ciertas clarificaciones que permitan acelerar la aplicación de los programas operativos, reforzar la capacidad administrativa y la buena gobernanza de los EEMM, garantizar los pagos a tiempo o pedir información sobre los principales obstáculos que los EEMM encontraron en la ejecución, entre otros asuntos. Hablamos por lo tanto de una acción necesaria para poder avanzar en el correcto uso y la correcta gestión de los fondos por lo que creo necesario votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Bij een effectief en tijdig gebruik van het cohesiebeleid kunnen we efficiënter de economische groei verhogen. Daarom stemde ik voor dit verslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Avec un budget de 350 milliards pour la période 2014-2020, la politique de cohésion est l’une des principales politiques de l'Union en termes budgétaires.

En théorie, la politique de cohésion est censée réduire les disparités économiques, sociales et territoriales entre les régions et compléter les autres politiques européennes dans le domaine de l’éducation, de l’emploi, de l’énergie, de l’environnement, de la recherche et de l’innovation.

Malheureusement, la volonté des institutions européennes est de plus en plus d'en faire un moyen de soumission aux politiques économiques de l'Union et notamment aux réformes structurelles, à l'application du Semestre européen et donc de manière générale à l'austérité. On tourne donc de plus en plus le dos aux objectifs initiaux.

Cette résolution soutient cette dérive et demande d’en accélérer la mise en œuvre tout en souhaitant la simplifier pour tenir compte des retards de paiement et de la lenteur de finalisation des programmes en cours.

La GUE/NGL a essayé pendant les négociations de remettre en cause ces évolutions néfastes. Sans succès.

Le PPE et S&D ont notamment tous deux voté l’amendement portant sur les réformes structurelles.

J'ai choisi de m'abstenir pour tenir compte de la nécessité de ces financements pour des projets notamment régionaux, mais en refusant de cautionner cette nouvelle orientation.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A política de coesão, com um orçamento superior a 350 mil milhões de euros até 2020, é o instrumento que contribui para aproximar a UE dos cidadãos e a principal política de investimento e desenvolvimento para todas as regiões da UE e que, em alguns Estados-Membros, representa a principal fonte de investimentos públicos.

Já passaram dois anos desde o início do novo período de programação e há atrasos na aplicação da política de coesão. Apesar de quase todos os programas operacionais terem sido aprovados no final de 2014 e em 2015, os investimentos tardam em chegar ao terreno.

A isto não será alheio todo o tipo de entraves, designadamente a condicionalidade ex ante, a condicionalidade macroeconómica e a própria condicionalidade de performance, que complicaram os processos e estão na origem de muitos atrasos.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ In der Resolution wird erwähnt, dass die Kohäsionspolitik in manchen Mitgliedsstaaten die wichtigste Quelle für öffentliche Investitionen ist. Trotzdem ändert dieser Entschließungsantrag an der finanziellen Entmachtung der Nationalstaaten durch die Kohäsionspolitik nichts.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. – Den Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments zur Beschleunigung der Umsetzung der Kohäsionspolitik habe ich abgelehnt.

Die Kohäsionspolitik lehne ich insgesamt ab. Es ist nicht möglich, Regionen und Mitgliedstaaten durch zentral vergebene Fördermittel einander anzugleichen. Europa sollte seine regionalen und nationalen Unterschiede leben und feiern, statt sie durch die EU gleich machen zu wollen. Erst recht nicht bin ich dafür, eine von mir abgelehnte Politik beschleunigt umzusetzen. In den Widerständen verschiedenster Natur gegen die Umsetzung der Kohäsionspolitik kommt gut zum Ausdruck, dass die Regionen sich zentraler Steuerung widersetzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ My own region has recently experienced a very concrete example of the importance of EU assistance through regional funds. During December 2015 the UK was hit by the extra-tropical cyclone storm Desmond, followed by storms Eva and Frank, causing severe flooding in the North of England and Scotland well into January. Extensive damage was caused to homes, communities, and businesses. Following intense pressure from the Labour Party, the UK government eventually applied for EUSF in February 2016, on the eve of the deadline. We are now waiting for the first payments to be made in order to support reconstruction and re-development of the affected communities.

Beyond this particular example, regular delays by the relevant authorities in implementing regional ‘operational programmes’, resulting in subsequent payment delays, are a barrier to the full implementation of the cohesion policy, which is so crucial for the sustainable development of EU regions.

I therefore welcome this parliamentary question calling on the Commission and Member States to explore mechanisms to reduce administrative burdens and ensure a quick and efficient implementation of the cohesion policy, building on the lessons learned from the previous implementation period.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. – Táto rezolúcia zdôrazňuje, že priebežné zjednodušovanie je jednou zo základných podmienok pre urýchlenie politiky súdržnosti. Rovnako je potrebný vysoký stupeň transparentnosti. Som presvedčená, že vyhodnotenie realizácie kohéznej politiky v tejto fáze by poskytlo Komisii niektoré dôležité poznatky a ponaučenia na diskusiu o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2020.

Uznesenie naviac žiada Európsku komisiu, aby formulovala kľúčové poznatky a začala čo najskôr dialóg s Európskym parlamentom, členskými štátmi a ďalšími zainteresovanými stranami o budúcnosti fondov ESI po roku 2020 s cieľom využívať cielenejšie spôsoby a lepšie rešpektovať termíny ich realizácie.

Ďalším veľmi pozitívnym aspektom tohto uznesenia je požiadavka na Komisiu, aby vytvorila podrobné pokyny pre verejné trhy a pre preventívne opatrenia, aby sa tak zabránilo chybám a nezrovnalostiam a aby sa zverejnili postupy štandardných zmlúv pre príjemcov, a tak sa zabránilo finančným korekciám a prípadnému zrušeniu príspevku Únie. Správu som podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος που λαμβάνει υπόψη την καθοριστική σημασία της πολιτικής συνοχής στα κράτη μέλη που κυρίως πλήττονται από την κρίση όπως η Ελλάδα. Στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε, στην οποία η ρευστότητα είναι τεράστιο ζήτημα για πολλά κράτη μέλη, θα πρέπει να συμβάλλουμε τα μέγιστα για την διοχέτευση των ευρωπαϊκών πόρων που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν το βασικότερο μέρος των δημοσίων επενδύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei a favor da resolução Mihaylova sobre a aceleração da aplicação da política de coesão, por concordar que a Comissão Europeia deve apresentar com celeridade medidas para facilitar e acelerar a implementação da política de coesão por parte dos Estados-Membros.

Lamento que, dada a sua importância, o processo de aplicação da política de coesão não mereça uma particular atenção por parte da UE. Os atrasos na sua execução e a dificuldade na sua combinação com outras ferramentas de apoio ao desenvolvimento, ao crescimento, ao emprego e ao investimento constituem oportunidades perdidas num momento em que a UE atravessa dificuldades que exigem a mobilização de todos os recursos disponíveis.

Sublinho que, tendo sido desenhada para combater assimetrias e esbater o diferencial de acesso às oportunidades por parte dos cidadãos europeus, pelo volume de recursos que mobiliza (mais de 350 000 milhões de euros até 2020), a política de coesão é uma ferramenta determinante para inverter o ciclo de estagnação em que a UE mergulhou após a crise financeira iniciada em 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Kohezijska politika, katere proračun do leta 2020 znaša več kot 350 milijard EUR, pomeni glavno naložbeno in razvojno politiko, ki zajema vse regije EU. Zato je potrebno odgovorno, smotrno in učinkovito izvajati ukrepe, s katerimi bi se v skladu s cilji teritorialne kohezije, trajnostne rasti in zaposlovanja spodbudile ustrezne strukturne reforme, pa tudi politike, ki bodo naklonjene naložbam, in boju proti goljufijam.

Podprl sem poročilo o hitrejšem izvajanju kohezijske politike, ker menim, da uravnoteženo podaja oceno (pospešitve) izvajanja kohezijske politike.

 
  
 

Preşedinte. Perioada consacrată explicațiilor privind voturile s-a încheiat.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen