Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 11 май 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Внасяне на документи: вж. протоколи
 4.Трансфер на бюджетни средства
 5.Агенция на ЕС за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) (разискване)
 6.Влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Освобождавания за дилърите на стоки (A8-0064/2016 - Sander Loones) (гласуване)
  7.2.Агенция на ЕС за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)
  7.3.Влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström) (гласуване)
  7.4.Ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване (B8-0562/2016) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Освобождавания за дилърите на стоки (A8-0064/2016 - Sander Loones)
  8.2.Агенция на ЕС за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.3.Влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström)
  8.4.Ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване (B8-0562/2016)
 9.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 11.Декларация на председателството
 12.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протоколи
 13.Състав на политическите групи: вж. протоколи
 14.Прието решение относно реформата на общата европейска система за убежище (разискване)
 15.Възстановяване на пълноценното функциониране на Шенгенската система (разискване)
 16.Напредъкът на Турция в изпълнението на изискванията на пътната карта за либерализиране на визовия режим (разискване)
 17.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (разискване)
 18.Преодоляване на неравенството с оглед на стимулирането на приобщаващия и устойчив икономически растеж в ЕС (разискване)
 19.Задължително посочване на страната на произход или на мястото на произход за определени храни (разискване)
 20.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 21.Водноелектрическият сектор в Европа (разискване)
 22.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 23.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протоколи
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1937 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (6656 kb)
Правна информация - Политика за поверителност