Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 11. maj 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 5.EU's Agentur for Samarbejde på Retshåndhævelsesområdet (Europol) (forhandling)
 6.Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudveksling samt au pair-ophold (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Undtagelser for råvarehandlere (A8-0064/2016 - Sander Loones) (afstemning)
  7.2.EU's Agentur for Samarbejde på Retshåndhævelsesområdet (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (afstemning)
  7.3.Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudveksling samt au pair-ophold (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström) (afstemning)
  7.4.Fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken (B8-0562/2016) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Undtagelser for råvarehandlere (A8-0064/2016 - Sander Loones)
  8.2.EU's Agentur for Samarbejde på Retshåndhævelsesområdet (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.3.Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudveksling samt au pair-ophold (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström)
  8.4.Fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken (B8-0562/2016)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 11.Erklæring fra formanden
 12.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet : se protokollen
 13.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 14.Den vedtagne beslutning om reform af det fælles europæiske asylsystem (forhandling)
 15.Genindførelse af et fuldt fungerende Schengensystem (forhandling)
 16.Tyrkiets fremskridt med hensyn til opfyldelse af kravene i køreplanen for visumliberalisering (forhandling)
 17.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (forhandling)
 18.Bekæmpelse af uligheder for at fremme inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst i EU (forhandling)
 19.Obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomstland for visse fødevarer (forhandling)
 20.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 21.Vandkraftsektoren i Europa (forhandling)
 22.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 23.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1937 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (6656 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik