Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Οργανισμός της ΕΈ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) (συζήτηση)
 6.Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών, και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων (A8-0064/2016 - Sander Loones) (ψηφοφορία)
  7.2.Οργανισμός της ΕΈ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (ψηφοφορία)
  7.3.Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών, και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström) (ψηφοφορία)
  7.4.Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (B8-0562/2016) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων (A8-0064/2016 - Sander Loones)
  8.2.Οργανισμός της ΕΈ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.3.Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών, και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström)
  8.4.Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (B8-0562/2016)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Δήλωση της Προεδρίας
 12.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (συζήτηση)
 15.Αποκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού Συστήματος Σένγκεν (συζήτηση)
 16.Η πρόοδος της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (συζήτηση)
 17.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (συζήτηση)
 18.Καταπολέμηση των ανισοτήτων για την ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην ΕΕ (συζήτηση)
 19.Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Τομέας υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 22.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1937 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (6656 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου