Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 11. toukokuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 5.Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) (keskustelu)
 6.Tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuva kolmansien maiden kansalaisten maahantulo ja oleskelu (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevat poikkeukset (A8-0064/2016 - Sander Loones) (äänestys)
  7.2.Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (äänestys)
  7.3.Tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuva kolmansien maiden kansalaisten maahantulo ja oleskelu (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström) (äänestys)
  7.4.Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen (B8-0562/2016) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevat poikkeukset (A8-0064/2016 - Sander Loones)
  8.2.Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.3.Tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuva kolmansien maiden kansalaisten maahantulo ja oleskelu (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström)
  8.4.Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen (B8-0562/2016)
 9.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Puhemiehen julkilausuma
 12.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 13.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 14.Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta tehty päätös (keskustelu)
 15.Schengen-järjestelmän palauttaminen täysin toimivaksi (keskustelu)
 16.Turkin edistyminen viisumipakon poistamista koskevan etenemissuunnitelman vaatimusten täyttämisessä (keskustelu)
 17.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (keskustelu)
 18.Eriarvoisuuden torjuminen osallistavan ja kestävän talouskasvun lisäämiseksi EU:ssa (keskustelu)
 19.Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen (keskustelu)
 20.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 21.Euroopan vesivoima-ala (keskustelu)
 22.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 23.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1937 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (6656 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö