Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 11 maja 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Przesunięcie środków: patrz protokół
 5.Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (debata)
 6.Wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, wymiany młodzieży szkolnej oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Wyłączenia w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami (A8-0064/2016 - Sander Loones) (głosowanie)
  7.2.Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (głosowanie)
  7.3.Wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, wymiany młodzieży szkolnej oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström) (głosowanie)
  7.4.Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (B8-0562/2016) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Wyłączenia w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami (A8-0064/2016 - Sander Loones)
  8.2.Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.3.Wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, wymiany młodzieży szkolnej oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström)
  8.4.Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (B8-0562/2016)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 12.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego: patrz protokół
 13.Skład grup politycznych: patrz protokół
 14.Decyzja przyjęta w sprawie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego (debata)
 15.Przywrócenie w pełni funkcjonującego systemu Schengen (debata)
 16.Postępy Turcji w spełnianiu wymogów programu liberalizacji reżimu wizowego (debata)
 17.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (debata)
 18.Zwalczanie nierówności w celu pobudzenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE sprzyjającego włączeniu społecznemu (debata)
 19.Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych (debata)
 20.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 21.Sektor hydroelektryczny w Europie (debata)
 22.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 23.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1937 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (6656 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności