Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 11 mai 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 4.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 5.Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) (dezbatere)
 6.Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (A8-0064/2016 - Sander Loones) (vot)
  7.2.Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (vot)
  7.3.Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström) (vot)
  7.4.Accelerarea implementării politicii de coeziune (B8-0562/2016) (vot)
 8.Explicații privind votul
  8.1.Derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (A8-0064/2016 - Sander Loones)
  8.2.Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.3.Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström)
  8.4.Accelerarea implementării politicii de coeziune (B8-0562/2016)
 9.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 11.Declarația Președinției
 12.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare: a se vedea procesul-verbal
 13.Componenţa grupurilor politice: a se vedea procesul-verbal
 14.Decizie adoptată cu privire la reforma sistemului european comun de azil (dezbatere)
 15.Restabilirea unui sistem Schengen pe deplin funcțional (dezbatere)
 16.Progresele realizate de Turcia în îndeplinirea cerințelor din foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor (dezbatere)
 17.Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (dezbatere)
 18.Combaterea inegalităților pentru stimularea creșterii economice durabile și favorabile incluziunii în UE (dezbatere)
 19.Indicarea obligatorie a țării de origine sau a locului de proveniență pentru anumite alimente (dezbatere)
 20.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 21.Sectorul hidroelectric în Europa (dezbatere)
 22.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 23.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 25.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1937 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (6656 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate