Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 11. mája 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 5.Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (rozprava)
 6.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a činnosti au pair (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Výnimky pre obchodníkov s komoditami (A8-0064/2016 - Sander Loones) (hlasovanie)
  7.2.Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasovanie)
  7.3.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a činnosti au pair (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström) (hlasovanie)
  7.4.Urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti (B8-0562/2016) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Výnimky pre obchodníkov s komoditami (A8-0064/2016 - Sander Loones)
  8.2.Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.3.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a činnosti au pair (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström)
  8.4.Urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti (B8-0562/2016)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Vyhlásenie predsedníctva
 12.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity: pozri zápisnicu
 13.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 14.Rozhodnutie prijaté k reforme spoločného európskeho azylového systému (rozprava)
 15.Obnova plného fungovania schengenského systému (rozprava)
 16.Pokrok Turecka pri plnení požiadaviek stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu (rozprava)
 17.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (rozprava)
 18.Boj proti nerovnostiam v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu v EÚ (rozprava)
 19.Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín (rozprava)
 20.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 21.Sektor vodnej elektrickej energie v Európe (rozprava)
 22.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 23.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1937 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (6656 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia