Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 11 maj 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Anslagsöverföringar: se protokollet
 5.EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (debatt)
 6.Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Undantag för råvaruhandlare (A8-0064/2016 - Sander Loones) (omröstning)
  7.2.EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (omröstning)
  7.3.Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström) (omröstning)
  7.4.Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (B8-0562/2016) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Undantag för råvaruhandlare (A8-0064/2016 - Sander Loones)
  8.2.EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.3.Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström)
  8.4.Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (B8-0562/2016)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Uttalande av talmannen
 12.Begäran om fastställelse av immunitet: se protokollet
 13.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 14.Det antagna beslutet om reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet (debatt)
 15.Återställning av ett fullt fungerande Schengensystem (debatt)
 16.Turkiets framsteg med att uppfylla kraven i färdplanen för viseringsliberalisering (debatt)
 17.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (debatt)
 18.Att minska ojämlikheten för att ge nytt liv åt en hållbar ekonomisk tillväxt för alla i EU (debatt)
 19.Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstplats för vissa livsmedel (debatt)
 20.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 21.Vattenkraftssektorn i Europa (debatt)
 22.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1937 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (6656 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy