Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Compte rendu in extenso des débats
Jeudi 12 mai 2016 - Strasbourg Edition révisée

14. Motion de censure visant la Commission
Vidéo des interventions
Procès-verbal
 

Przewodniczący. – Otrzymałem zgodnie z art. 119 Regulaminu wniosek o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej złożony przez więcej niż 1/10 członków Parlamentu Europejskiego. Debata nad tym wnioskiem odbędzie się na następnej sesji miesięcznej.

 
Avis juridique - Politique de confidentialité