Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 12 май 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Петиции: вж. протокола
 4.Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Рамково споразумение относно родителския отпуск (разискване)
 7.Предотвратяване и борба с трафика на хора (разискване)
 8.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  8.1.Кримските татари
  8.2.Гамбия
  8.3.Джибути
 9.Време за гласуване
  9.1.Кримските татари (RC-B8-0582/2016, B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016, B8-0592/2016) (гласуване)
  9.2.Гамбия (RC-B8-0591/2016, B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016, B8-0602/2016) (гласуване)
  9.3.Джибути (RC-B8-0594/2016, B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016, B8-0603/2016) (гласуване)
  9.4.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati) (гласуване)
  9.5.Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (B8-0581/2016) (гласуване)
  9.6.Статут на пазарна икономика на Китай (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016) (гласуване)
  9.7.Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (B8-0583/2016, B8-0587/2016) (гласуване)
  9.8.Задължително посочване на страната на произход или на мястото на произход за определени храни (B8-0545/2016) (гласуване)
  9.9.Рамково споразумение относно родителския отпуск (A8-0076/2016 - Maria Arena) (гласуване)
  9.10.Предотвратяване и борба с трафика на хора (A8-0144/2016 - Catherine Bearder) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)
  10.2.Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (B8-0581/2016)
  10.3.Статут на пазарна икономика на Китай (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016)
  10.4.Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (B8-0583/2016, B8-0587/2016)
  10.5.Задължително посочване на страната на произход или на мястото на произход за определени храни (B8-0545/2016)
  10.6.Рамково споразумение относно родителския отпуск (A8-0076/2016 - Maria Arena)
  10.7.Предотвратяване и борба с трафика на хора (A8-0144/2016 - Catherine Bearder)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Кредити в чуждестранна валута (разискване)
 14.Предложение за вот на недоверие на Комисията
 15.Кредити в чуждестранна валута (продължение на разискването)
 16.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 18.График на следващите заседания: вж. протокола
 19.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (2196 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (7192 kb)
Правна информация - Политика за поверителност