Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 12 mei 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Verzoekschriften: zie notulen
 4.Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (debat)
 7.Voorkoming en bestrijding van mensenhandel (debat)
 8.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.Krim-Tataren
  8.2.Gambia
  8.3.Djibouti
 9.Stemmingen
  9.1.Krim-Tataren (RC-B8-0582/2016, B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016, B8-0592/2016) (stemming)
  9.2.Gambia (RC-B8-0591/2016, B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016, B8-0602/2016) (stemming)
  9.3.Djibouti (RC-B8-0594/2016, B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016, B8-0603/2016) (stemming)
  9.4.Verplichte automatische gegevensuitwisseling op het vlak van belastingen (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati) (stemming)
  9.5.Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (B8-0581/2016) (stemming)
  9.6.De markteconomiestatus van China (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016) (stemming)
  9.7.Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (B8-0583/2016, B8-0587/2016) (stemming)
  9.8.Verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen (B8-0545/2016) (stemming)
  9.9.Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (A8-0076/2016 - Maria Arena) (stemming)
  9.10.Voorkoming en bestrijding van mensenhandel (A8-0144/2016 - Catherine Bearder) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Verplichte automatische gegevensuitwisseling op het vlak van belastingen (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)
  10.2.Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (B8-0581/2016)
  10.3.De markteconomiestatus van China (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016)
  10.4.Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (B8-0583/2016, B8-0587/2016)
  10.5.Verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen (B8-0545/2016)
  10.6.Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (A8-0076/2016 - Maria Arena)
  10.7.Voorkoming en bestrijding van mensenhandel (A8-0144/2016 - Catherine Bearder)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Leningen in buitenlandse valuta (debat)
 14.Motie van afkeuring jegens de Commissie
 15.Leningen in buitenlandse valuta (voortzetting van het debat)
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 18.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 19.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2196 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (7192 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid