Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 26 май 2016 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Мерки за справяне с кризата в млекопреработвателната промишленост (разискване)
 4.Стратегията за единния пазар (разискване)
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Време за гласуване
  6.1.Виртуални валути (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker) (гласуване)
  6.2.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki) (гласуване)
  6.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada) (гласуване)
  6.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Джанлука Буонано (A8-0180/2016 - Evelyn Regner) (гласуване)
  6.5.Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Швеция (A8-0170/2016 - Ska Keller) (гласуване)
  6.6.Трансатлантическите потоци от данни (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016) (гласуване)
  6.7.Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия (A8-0161/2016 - Theresa Griffin) (гласуване)
  6.8.Бедността през призмата на равенството между половете (A8-0153/2016 - Maria Arena) (гласуване)
  6.9.Нетарифни бариери в единния пазар (A8-0160/2016 - Daniel Dalton) (гласуване)
  6.10.Стратегията за единния пазар (A8-0171/2016 - Lara Comi) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Виртуални валути (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker)
  7.2.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki)
  7.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada)
  7.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Джанлука Буонано (A8-0180/2016 - Evelyn Regner)
  7.5.Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Швеция (A8-0170/2016 - Ska Keller)
  7.6.Трансатлантическите потоци от данни (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016)
  7.7.Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия (A8-0161/2016 - Theresa Griffin)
  7.8.Бедността през призмата на равенството между половете (A8-0153/2016 - Maria Arena)
  7.9.Нетарифни бариери в единния пазар (A8-0160/2016 - Daniel Dalton)
  7.10.Стратегията за единния пазар (A8-0171/2016 - Lara Comi)
 8.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 9.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 10.График на следващите заседания: вж. протокола
 11.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност