Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 26. května 2016 - BruselRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Opatření k řešení krize v odvětví mléka a mléčných výrobků (rozprava)
 4.Strategie pro jednotný trh (rozprava)
 5.Složení Parlamentu: viz zápis
 6.Hlasování
  6.1.Virtuální měny (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker) (hlasování)
  6.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki) (hlasování)
  6.3.Uuvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada) (hlasování)
  6.4.Žádost, aby byl Gianluca Buonanno zbaven imunity (A8-0180/2016 - Evelyn Regner) (hlasování)
  6.5.Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska (A8-0170/2016 - Ska Keller) (hlasování)
  6.6.Transatlantické datové toky (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016) (hlasování)
  6.7.Realizace nové politiky pro spotřebitele energie (A8-0161/2016 - Theresa Griffin) (hlasování)
  6.8.Chudoba z hlediska rovnosti žen a mužů (A8-0153/2016 - Maria Arena) (hlasování)
  6.9.Necelní překážky na jednotném trhu (A8-0160/2016 - Daniel Dalton) (hlasování)
  6.10.Strategie pro jednotný trh (A8-0171/2016 - Lara Comi) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
  7.1.Virtuální měny (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker)
  7.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki)
  7.3.Uuvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada)
  7.4.Žádost, aby byl Gianluca Buonanno zbaven imunity (A8-0180/2016 - Evelyn Regner)
  7.5.Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska (A8-0170/2016 - Ska Keller)
  7.6.Transatlantické datové toky (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016)
  7.7.Realizace nové politiky pro spotřebitele energie (A8-0161/2016 - Theresa Griffin)
  7.8.Chudoba z hlediska rovnosti žen a mužů (A8-0153/2016 - Maria Arena)
  7.9.Necelní překážky na jednotném trhu (A8-0160/2016 - Daniel Dalton)
  7.10.Strategie pro jednotný trh (A8-0171/2016 - Lara Comi)
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 10.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 11.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání
 
Rozpravy
Revidované vydání
Právní upozornění - Ochrana soukromí