Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στον γαλακτοκομικό τομέα (συζήτηση)
 4.Η στρατηγική για την ενιαία αγορά (συζήτηση)
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Εικονικά νομίσματα (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker) (ψηφοφορία)
  6.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki) (ψηφοφορία)
  6.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση της Ελλάδας EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada) (ψηφοφορία)
  6.4.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gianluca Buonanno (A8-0180/2016 - Evelyn Regner) (ψηφοφορία)
  6.5.Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας (A8-0170/2016 - Ska Keller) (ψηφοφορία)
  6.6.Διατλαντικές ροές δεδομένων (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016) (ψηφοφορία)
  6.7.Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας (A8-0161/2016 - Theresa Griffin) (ψηφοφορία)
  6.8.Φτώχεια: μια προοπτική με γνώμονα το φύλο (A8-0153/2016 - Maria Arena) (ψηφοφορία)
  6.9.Μη δασμολογικοί φραγμοί στην ενιαία αγορά (A8-0160/2016 - Daniel Dalton) (ψηφοφορία)
  6.10.Η στρατηγική για την ενιαία αγορά (A8-0171/2016 - Lara Comi) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Εικονικά νομίσματα (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker)
  7.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki)
  7.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση της Ελλάδας EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada)
  7.4.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gianluca Buonanno (A8-0180/2016 - Evelyn Regner)
  7.5.Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας (A8-0170/2016 - Ska Keller)
  7.6.Διατλαντικές ροές δεδομένων (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016)
  7.7.Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας (A8-0161/2016 - Theresa Griffin)
  7.8.Φτώχεια: μια προοπτική με γνώμονα το φύλο (A8-0153/2016 - Maria Arena)
  7.9.Μη δασμολογικοί φραγμοί στην ενιαία αγορά (A8-0160/2016 - Daniel Dalton)
  7.10.Η στρατηγική για την ενιαία αγορά (A8-0171/2016 - Lara Comi)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου