Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 26. mai 2016 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Meetmed kriisiolukorra lahendamiseks piimasektoris (arutelu)
 4.Ühtse turu strateegia (arutelu)
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Hääletused
  6.1.Virtuaalvääringud (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker) (hääletus)
  6.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki) (hääletus)
  6.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada) (hääletus)
  6.4.Parlamendiliikme Gianluca Buonanno puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0180/2016 - Evelyn Regner) (hääletus)
  6.5.Esialgsed meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Rootsi heaks (A8-0170/2016 - Ska Keller) (hääletus)
  6.6.Atlandi-ülesed andmevood (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016) (hääletus)
  6.7.Uued võimalused energiatarbijatele (A8-0161/2016 - Theresa Griffin) (hääletus)
  6.8.Vaesuse soolised aspektid (A8-0153/2016 - Maria Arena) (hääletus)
  6.9.Mittetariifsed tõkked ühtsel turul (A8-0160/2016 - Daniel Dalton) (hääletus)
  6.10.Ühtse turu strateegia (A8-0171/2016 - Lara Comi) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Virtuaalvääringud (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker)
  7.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki)
  7.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada)
  7.4.Parlamendiliikme Gianluca Buonanno puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0180/2016 - Evelyn Regner)
  7.5.Esialgsed meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Rootsi heaks (A8-0170/2016 - Ska Keller)
  7.6.Atlandi-ülesed andmevood (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016)
  7.7.Uued võimalused energiatarbijatele (A8-0161/2016 - Theresa Griffin)
  7.8.Vaesuse soolised aspektid (A8-0153/2016 - Maria Arena)
  7.9.Mittetariifsed tõkked ühtsel turul (A8-0160/2016 - Daniel Dalton)
  7.10.Ühtse turu strateegia (A8-0171/2016 - Lara Comi)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 10.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 11.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusteave - Privaatsuspoliitika