Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 26 mei 2016 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Maatregelen tegen de crisis in de zuivelsector (debat)
 4.Strategie voor de interne markt (debat)
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Stemmingen
  6.1.Virtuele valuta (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker) (stemming)
  6.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki) (stemming)
  6.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada) (stemming)
  6.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Gianluca Buonanno (A8-0180/2016 - Evelyn Regner) (stemming)
  6.5.Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Zweden (A8-0170/2016 - Ska Keller) (stemming)
  6.6.Transatlantische gegevensstromen (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016) (stemming)
  6.7.Een "new deal" voor energieconsumenten (A8-0161/2016 - Theresa Griffin) (stemming)
  6.8.Armoede: een genderperspectief (A8-0153/2016 - Maria Arena) (stemming)
  6.9.Non-tarifaire belemmeringen in de interne markt (A8-0160/2016 - Daniel Dalton) (stemming)
  6.10.Strategie voor de interne markt (A8-0171/2016 - Lara Comi) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Virtuele valuta (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker)
  7.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki)
  7.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada)
  7.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Gianluca Buonanno (A8-0180/2016 - Evelyn Regner)
  7.5.Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Zweden (A8-0170/2016 - Ska Keller)
  7.6.Transatlantische gegevensstromen (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016)
  7.7.Een "new deal" voor energieconsumenten (A8-0161/2016 - Theresa Griffin)
  7.8.Armoede: een genderperspectief (A8-0153/2016 - Maria Arena)
  7.9.Non-tarifaire belemmeringen in de interne markt (A8-0160/2016 - Daniel Dalton)
  7.10.Strategie voor de interne markt (A8-0171/2016 - Lara Comi)
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 10.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 11.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave
 
Debatten
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid