Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 26. mája 2016 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Opatrenia na riešenie krízy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (rozprava)
 4.Stratégia jednotného trhu (rozprava)
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Hlasovanie
  6.1.Virtuálne meny (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker) (hlasovanie)
  6.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki) (hlasovanie)
  6.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada) (hlasovanie)
  6.4.Žiadosť o zbavenie imunity Gianlucu Buonanna (A8-0180/2016 - Evelyn Regner) (hlasovanie)
  6.5.Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Švédska (A8-0170/2016 - Ska Keller) (hlasovanie)
  6.6.Transatlantické toky údajov (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016) (hlasovanie)
  6.7.Vytváranie nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie (A8-0161/2016 - Theresa Griffin) (hlasovanie)
  6.8.Chudoba: rodové hľadisko (A8-0153/2016 - Maria Arena) (hlasovanie)
  6.9.Necolné prekážky obchodu na jednotnom trhu (A8-0160/2016 - Daniel Dalton) (hlasovanie)
  6.10.Stratégia jednotného trhu (A8-0171/2016 - Lara Comi) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Virtuálne meny (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker)
  7.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki)
  7.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada)
  7.4.Žiadosť o zbavenie imunity Gianlucu Buonanna (A8-0180/2016 - Evelyn Regner)
  7.5.Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Švédska (A8-0170/2016 - Ska Keller)
  7.6.Transatlantické toky údajov (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016)
  7.7.Vytváranie nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie (A8-0161/2016 - Theresa Griffin)
  7.8.Chudoba: rodové hľadisko (A8-0153/2016 - Maria Arena)
  7.9.Necolné prekážky obchodu na jednotnom trhu (A8-0160/2016 - Daniel Dalton)
  7.10.Stratégia jednotného trhu (A8-0171/2016 - Lara Comi)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 10.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 11.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia