Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 6. juni 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 6.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 7.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 8.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 9.Modtagne dokumenter: se protokollen
 10.Arbejdsplan
 11.FN's møde på højt plan (forhandling)
 12.EU-rapport 2015 om udviklingsvenlig politikkohærens (forhandling)
 13.Sikkerhedstilstanden på nukleare anlæg i Hviderusland (forhandling)
 14.Den nye alliance for fødevaresikkerhed og ernæring (kortfattet forelæggelse)
 15.Evaluering af de internationale regnskabsstandarder (IAS) (kortfattet forelæggelse)
 16.Fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Union (kortfattet forelæggelse)
 17.Illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden (kortfattet forelæggelse)
 18.Teknologiske løsninger for et bæredygtigt landbrug i EU (kortfattet forelæggelse)
 19.Styrkelse af innovation og økonomisk udvikling i fremtidens europæiske landbrugsdrift (kortfattet forelæggelse)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave
 
Forhandlinger
Revideret udgave
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik