Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 6. juuni 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 6.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 7.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 8.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 9.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 10.Tööplaan
 11.ÜRO kõrgetasemeline kohtumine HIVi/AIDSi teemal (arutelu)
 12.2015. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta (arutelu)
 13.Valgevene tuumarajatiste ohutus (arutelu)
 14.Toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus (lühiettekanne)
 15.Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamine (lühiettekanne)
 16.ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes (lühiettekanne)
 17.Ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas (lühiettekanne)
 18.Tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks (lühiettekanne)
 19.Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks (lühiettekanne)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusteave - Privaatsuspoliitika