Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2016. gada 6. jūnijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Piemiņas brīdis
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 5.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 6.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 7.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 8.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 9.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 10.Darba kārtība
 11.ANO augsta līmeņa sanāksme saistībā ar HIV/AIDS (debates)
 12.2015. gada ziņojums par politikas saskaņotību attīstībai (debates)
 13.Kodoliekārtu drošības stāvoklis Baltkrievijā (debates)
 14.Jaunā alianse pārtikas nodrošinājuma un uztura jomā (īss izklāsts)
 15.Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) izvērtējums (īss izklāsts)
 16.Miera atbalsta operācijas — ES sadarbība ar ANO un Āfrikas Savienību (īss izklāsts)
 17.Negodīga tirdzniecības prakse pārtikas piegādes ķēdē (īss izklāsts)
 18.Tehnoloģiski risinājumi ilgtspējīgai lauksaimniecībai (īss izklāsts)
 19.Inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšana Eiropas lauku saimniecību turpmākajā pārvaldībā (īss izklāsts)
 20.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija
 
Debates
Pārskatītā redakcija
Juridisks paziņojums - Privātuma politika