Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 6 czerwca 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.In Memoriam
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń: Patrz protokól
 4.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 5.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 7.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: Patrz protokól
 8.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 9.Składanie dokumentów: patrz protokół
 10.Porządek obrad
 11.Posiedzenie wysokiego szczebla ONZ w sprawie HIV/AIDS (debata)
 12.Sprawozdanie UE za rok 2015 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (debata)
 13.Stan bezpieczeństwa instalacji jądrowych na Białorusi (debata)
 14.Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia (krótka prezentacja)
 15.Ocena międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) (krótka prezentacja)
 16.Operacje pokojowe – zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (krótka prezentacja)
 17.Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności (krótka prezentacja)
 18.Rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rolnictwa w UE (krótka prezentacja)
 19.Zwiększanie innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w Europie (krótka prezentacja)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności