Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 6 iunie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Omagiu postum
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente: consultaţi procesul-verbal
 4.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 5.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 7.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 8.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 9.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Reuniunea la nivel înalt a ONU privind HIV/SIDA (dezbatere)
 12.Raportul pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (dezbatere)
 13.Situația de securitate a instalațiilor nucleare din Belarus (dezbatere)
 14.Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție (prezentare succintă)
 15.Evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) (prezentare succintă)
 16.Operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană (prezentare succintă)
 17.Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare (prezentare succintă)
 18.Soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă (prezentare succintă)
 19.Promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene (prezentare succintă)
 20.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 22.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită
 
Dezbateri
Ediţie revizuită
Aviz juridic - Politica de confidențialitate