Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 6. júna 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.In memoriam
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 7.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 8.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 9.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 10.Program práce
 11.Zasadnutie OSN na vysokej úrovni o HIV/AIDS (rozprava)
 12.Správa o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015 (rozprava)
 13.Stav bezpečnosti jadrových zariadení v Bielorusku (rozprava)
 14.Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu (stručná prezentácia)
 15.Hodnotenie medzinárodných účtovných štandardov (IAS) (stručná prezentácia)
 16.Operácie na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou (stručná prezentácia)
 17.Nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci (stručná prezentácia)
 18.Technologické riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo (stručná prezentácia)
 19.Posilňovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia