Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 7. června 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (rozprava)
 3.Trhy finančních nástrojů - Trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cennými papíry (rozprava)
 4.Složení Parlamentu
 5.Hlasování
  5.1.Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k rámcové úmluvě WHO (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld) (hlasování)
  5.2.Jednotná technická pravidla pro kolová vozidla: dohoda EHKOSN (A8-0185/2016 - Bernd Lange) (hlasování)
  5.3.Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Chorvatska) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà) (hlasování)
  5.4.Posílená spolupráce v oblasti majetkových poměrů mezinárodních párů (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada) (hlasování)
  5.5.Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k rámcové úmluvě WHO (justiční spolupráce v trestních věcech) (A8-0198/2016 - Martina Anderson) (hlasování)
  5.6.Trhy finančních nástrojů (A8-0126/2016 - Markus Ferber) (hlasování)
  5.7.Trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cennými papíry (A8-0125/2016 - Markus Ferber) (hlasování)
  5.8.Jmenování člena Účetního dvora – Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes) (hlasování)
  5.9.Zpráva o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  5.10.Nová aliance pro zabezpečování potravin a výživu (A8-0169/2016 - Maria Heubuch) (hlasování)
  5.11.Hodnocení mezinárodních účetních standardů (IAS) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan) (hlasování)
  5.12.Operace na podporu míru – spolupráce EU s OSN a Africkou unií (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden) (hlasování)
  5.13.Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce (A8-0173/2016 - Edward Czesak) (hlasování)
  5.14.Technologická řešení pro udržitelné zemědělství v EU (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre) (hlasování)
  5.15.Posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků (A8-0163/2016 - Jan Huitema) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k rámcové úmluvě WHO (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld)
  6.2.Jednotná technická pravidla pro kolová vozidla: dohoda EHKOSN (A8-0185/2016 - Bernd Lange)
  6.3.Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Chorvatska) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà)
  6.4.Posílená spolupráce v oblasti majetkových poměrů mezinárodních párů (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada)
  6.5.Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k rámcové úmluvě WHO (justiční spolupráce v trestních věcech) (A8-0198/2016 - Martina Anderson)
  6.6.Trhy finančních nástrojů (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  6.7.Trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cennými papíry (A8-0125/2016 - Markus Ferber)
  6.8.Jmenování člena Účetního dvora – Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes)
  6.9.Zpráva o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  6.10.Nová aliance pro zabezpečování potravin a výživu (A8-0169/2016 - Maria Heubuch)
  6.11.Hodnocení mezinárodních účetních standardů (IAS) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  6.12.Operace na podporu míru – spolupráce EU s OSN a Africkou unií (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden)
  6.13.Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce (A8-0173/2016 - Edward Czesak)
  6.14.Technologická řešení pro udržitelné zemědělství v EU (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre)
  6.15.Posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků (A8-0163/2016 - Jan Huitema)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Aktuální stav, pokud jde o externí aspekty evropského programu pro migraci: směrem k novému "paktu pro migraci" (rozprava)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 11.Balíček o legální migraci – Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí (rozprava)
 12.Rozhodnutí přijaté ve věci nové agendy dovedností pro Evropu (rozprava)
 13.Situace v Bangladéši (rozprava)
 14.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (souhlas) – Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (přistoupení Chorvatska) – Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (usnesení) (rozprava)
 15.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 16.Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (rozprava)
 17.Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany – Pronikání na trh v oblasti vesmíru – Evropská kosmická průmyslová politika (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4214 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (13569 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí