Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 7. juni 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Regler mod visse metoder til skatteundgåelse (forhandling)
 3.Markeder for finansielle instrumenter - Markeder for finansielle instrumenter, markedsmisbrug og værdipapirafvikling (forhandling)
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Afstemningstid
  5.1.Eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer: protokol til WHO-rammekonventionen (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld) (afstemning)
  5.2.Ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer: FN/ECE-overenskomsten (A8-0185/2016 - Bernd Lange) (afstemning)
  5.3.Handelsaftale mellem EU og Colombia og Peru (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà) (afstemning)
  5.4.Forstærket samarbejde for så vidt angår formueforholdet mellem internationale par (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada) (afstemning)
  5.5.Eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer: protokol til WHO-rammekonventionen (retligt samarbejde i straffesager) (A8-0198/2016 - Martina Anderson) (afstemning)
  5.6.Markeder for finansielle instrumenter (A8-0126/2016 - Markus Ferber) (afstemning)
  5.7.Markeder for finansielle instrumenter, markedsmisbrug og værdipapirafvikling (A8-0125/2016 - Markus Ferber) (afstemning)
  5.8.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes) (afstemning)
  5.9.EU-rapport 2015 om udviklingsvenlig politikkohærens (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  5.10.Den nye alliance for fødevaresikkerhed og ernæring (A8-0169/2016 - Maria Heubuch) (afstemning)
  5.11.Evaluering af de internationale regnskabsstandarder (IAS) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan) (afstemning)
  5.12.Fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Union (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden) (afstemning)
  5.13.Illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden (A8-0173/2016 - Edward Czesak) (afstemning)
  5.14.Teknologiske løsninger for et bæredygtigt landbrug i EU (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre) (afstemning)
  5.15.Styrkelse af innovation og økonomisk udvikling i fremtidens europæiske landbrugsdrift (A8-0163/2016 - Jan Huitema) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer: protokol til WHO-rammekonventionen (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld)
  6.2.Ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer: FN/ECE-overenskomsten (A8-0185/2016 - Bernd Lange)
  6.3.Handelsaftale mellem EU og Colombia og Peru (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà)
  6.4.Forstærket samarbejde for så vidt angår formueforholdet mellem internationale par (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada)
  6.5.Eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer: protokol til WHO-rammekonventionen (retligt samarbejde i straffesager) (A8-0198/2016 - Martina Anderson)
  6.6.Markeder for finansielle instrumenter (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  6.7.Markeder for finansielle instrumenter, markedsmisbrug og værdipapirafvikling (A8-0125/2016 - Markus Ferber)
  6.8.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes)
  6.9.EU-rapport 2015 om udviklingsvenlig politikkohærens (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  6.10.Den nye alliance for fødevaresikkerhed og ernæring (A8-0169/2016 - Maria Heubuch)
  6.11.Evaluering af de internationale regnskabsstandarder (IAS) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  6.12.Fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Union (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden)
  6.13.Illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden (A8-0173/2016 - Edward Czesak)
  6.14.Teknologiske løsninger for et bæredygtigt landbrug i EU (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre)
  6.15.Styrkelse af innovation og økonomisk udvikling i fremtidens europæiske landbrugsdrift (A8-0163/2016 - Jan Huitema)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Status for de eksterne aspekter af den europæiske dagsorden for migration: hen imod en ny "migrationsaftale" (forhandling)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 11.Pakken om lovlig migration - Handlingsplan om integration af tredjelandsstatsborgere (forhandling)
 12.Afgørelse om en dagsorden for nye færdigheder i Europa (forhandling)
 13.Situationen i Bangladesh (forhandling)
 14.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (godkendelse) - Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (Kroatiens tiltrædelse) - Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (beslutning) (forhandling)
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 16.Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur (forhandling)
 17.Kapacitet i verdensrummet til sikkerhed og forsvar i Europa - Opsving på rumfartsmarkedet - Den europæiske rumfartsindustripolitik (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4214 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (13569 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik