Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κανόνες κατά ορισμένων πρακτικών φοροαποφυγής (συζήτηση)
 3.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός αξιογράφων (συζήτηση)
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld) (ψηφοφορία)
  5.2.Ομοιόμορφες τεχνικές προδιαγραφές για τροχοφόρα οχήματα: συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (A8-0185/2016 - Bernd Lange) (ψηφοφορία)
  5.3.Συμφωνία Εμπορίου EE-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà) (ψηφοφορία)
  5.4.Ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των διεθνών ζευγαριών (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada) (ψηφοφορία)
  5.5.Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ (δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις) (A8-0198/2016 - Martina Anderson) (ψηφοφορία)
  5.6.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (A8-0126/2016 - Markus Ferber) (ψηφοφορία)
  5.7.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός αξιογράφων (A8-0125/2016 - Markus Ferber) (ψηφοφορία)
  5.8.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  5.9.Έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  5.10.Η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή (A8-0169/2016 - Maria Heubuch) (ψηφοφορία)
  5.11.Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan) (ψηφοφορία)
  5.12.Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden) (ψηφοφορία)
  5.13.Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (A8-0173/2016 - Edward Czesak) (ψηφοφορία)
  5.14.Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre) (ψηφοφορία)
  5.15.Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (A8-0163/2016 - Jan Huitema) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld)
  6.2.Ομοιόμορφες τεχνικές προδιαγραφές για τροχοφόρα οχήματα: συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (A8-0185/2016 - Bernd Lange)
  6.3.Συμφωνία Εμπορίου EE-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà)
  6.4.Ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των διεθνών ζευγαριών (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada)
  6.5.Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ (δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις) (A8-0198/2016 - Martina Anderson)
  6.6.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  6.7.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός αξιογράφων (A8-0125/2016 - Markus Ferber)
  6.8.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes)
  6.9.Έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  6.10.Η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή (A8-0169/2016 - Maria Heubuch)
  6.11.Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  6.12.Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden)
  6.13.Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (A8-0173/2016 - Edward Czesak)
  6.14.Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre)
  6.15.Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (A8-0163/2016 - Jan Huitema)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Τρέχουσα κατάσταση των εξωτερικών πτυχών του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση: Προς ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση (συζήτηση)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Δέσμη μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση - Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών (συζήτηση)
 12.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με την νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στο Μπανγκλαντές (συζήτηση)
 14.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (έγκριση) - Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (προσχώρηση της Κροατίας) - Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (ψήφισμα) (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (συζήτηση)
 17.Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα - Διείσδυση στη διαστημική αγορά - Ευρωπαϊκή Διαστημική Βιομηχανική Πολιτική (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (4214 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (13569 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου