Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 7. juuni 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks (arutelu)
 3.Finantsinstrumentide turud - Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused (arutelu)
 4.Parlamendi koosseis
 5.Hääletused
  5.1.WTO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld) (hääletus)
  5.2.Ühtsed tehnonõuded ratassõidukitele - UNECE kokkulepe (A8-0185/2016 - Bernd Lange) (hääletus)
  5.3.ELi ning Colombia ja Peruu kaubandusleping (Horvaatia ühinemine) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà) (hääletus)
  5.4.Tõhustatud koostöö erineva kodakondsusega abikaasade varasuhtete küsimuses (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada) (hääletus)
  5.5.WTO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta (õigusalane koostöö kriminaalasjades) (A8-0198/2016 - Martina Anderson) (hääletus)
  5.6.Finantsinstrumentide turud (A8-0126/2016 - Markus Ferber) (hääletus)
  5.7.Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused (A8-0125/2016 - Markus Ferber) (hääletus)
  5.8.Euroopa Kontrollikoja liikme nimetamine - Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes) (hääletus)
  5.9.2015. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  5.10.Toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus (A8-0169/2016 - Maria Heubuch) (hääletus)
  5.11.Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamine (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan) (hääletus)
  5.12.ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden) (hääletus)
  5.13.Ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas (A8-0173/2016 - Edward Czesak) (hääletus)
  5.14.Tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre) (hääletus)
  5.15.Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks (A8-0163/2016 - Jan Huitema) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.WTO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld)
  6.2.Ühtsed tehnonõuded ratassõidukitele - UNECE kokkulepe (A8-0185/2016 - Bernd Lange)
  6.3.ELi ning Colombia ja Peruu kaubandusleping (Horvaatia ühinemine) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà)
  6.4.Tõhustatud koostöö erineva kodakondsusega abikaasade varasuhtete küsimuses (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada)
  6.5.WTO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta (õigusalane koostöö kriminaalasjades) (A8-0198/2016 - Martina Anderson)
  6.6.Finantsinstrumentide turud (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  6.7.Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused (A8-0125/2016 - Markus Ferber)
  6.8.Euroopa Kontrollikoja liikme nimetamine - Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes)
  6.9.2015. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  6.10.Toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus (A8-0169/2016 - Maria Heubuch)
  6.11.Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamine (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  6.12.ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden)
  6.13.Ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas (A8-0173/2016 - Edward Czesak)
  6.14.Tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre)
  6.15.Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks (A8-0163/2016 - Jan Huitema)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Euroopa rände tegevuskava välisaspektide hetkeseis ning liikumine uue rändekokkuleppe suunas (arutelu)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 11.Seadusliku rände pakett - Kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskava (arutelu)
 12.Euroopa uute oskuste tegevuskava kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 13.Olukord Bangladeshis (arutelu)
 14.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (nõusolek) - Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (Horvaatia ühinemine) - Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (resolutsioon) (arutelu)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 16.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (arutelu)
 17.Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses - Kosmoseturu edu - Euroopa kosmosetööstuse poliitika (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (4214 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (13569 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika