Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2016 m. birželio 7 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės (diskusijos)
 3.Finansinių priemonių rinkos - Finansinių priemonių rinkos, piktnaudžiavimas rinka ir atsiskaitymas už vertybinius popierius (diskusijos)
 4.Parlamento sudėtis
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld) (balsavimas)
  5.2.Suvienodintų techninių normų priėmimas ratinėms transporto priemonėms: JT EEK susitarimas (A8-0185/2016 - Bernd Lange) (balsavimas)
  5.3.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Kroatijos stojimas į ES) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà) (balsavimas)
  5.4.Tvirtesnis bendradarbiavimas tarptautinių porų turto teisinio režimo srityje (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada) (balsavimas)
  5.5.Neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimas: PSO pagrindų konvencijos protokolas (teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose) (A8-0198/2016 - Martina Anderson) (balsavimas)
  5.6.Finansinių priemonių rinkos (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  5.7.Finansinių priemonių rinkos, piktnaudžiavimas rinka ir atsiskaitymas už vertybinius popierius (A8-0125/2016 - Markus Ferber) (balsavimas)
  5.8.Audito Rūmų nario skyrimas: Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes) (balsavimas)
  5.9.2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaita (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  5.10.Naujasis aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljansas (A8-0169/2016 - Maria Heubuch) (balsavimas)
  5.11.Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimas (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan) (balsavimas)
  5.12.Taikos paramos operacijos. ES veikla kartu su JT ir Afrikos Sąjunga (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden) (balsavimas)
  5.13.Nesąžiningos prekybos praktika maisto produktų tiekimo grandinėje (A8-0173/2016 - Edward Czesak) (balsavimas)
  5.14.Technologiniai sprendimai tvariam žemės ūkiui (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre) (balsavimas)
  5.15.Inovacijų ir ekonomikos plėtros skatinimas ateityje valdant Europos ūkius (A8-0163/2016 - Jan Huitema) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
  6.1.PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld)
  6.2.Suvienodintų techninių normų priėmimas ratinėms transporto priemonėms: JT EEK susitarimas (A8-0185/2016 - Bernd Lange)
  6.3.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Kroatijos stojimas į ES) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà)
  6.4.Tvirtesnis bendradarbiavimas tarptautinių porų turto teisinio režimo srityje (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada)
  6.5.Neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimas: PSO pagrindų konvencijos protokolas (teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose) (A8-0198/2016 - Martina Anderson)
  6.6.Finansinių priemonių rinkos (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  6.7.Finansinių priemonių rinkos, piktnaudžiavimas rinka ir atsiskaitymas už vertybinius popierius (A8-0125/2016 - Markus Ferber)
  6.8.Audito Rūmų nario skyrimas: Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes)
  6.9.2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaita (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  6.10.Naujasis aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljansas (A8-0169/2016 - Maria Heubuch)
  6.11.Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimas (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  6.12.Taikos paramos operacijos. ES veikla kartu su JT ir Afrikos Sąjunga (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden)
  6.13.Nesąžiningos prekybos praktika maisto produktų tiekimo grandinėje (A8-0173/2016 - Edward Czesak)
  6.14.Technologiniai sprendimai tvariam žemės ūkiui (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre)
  6.15.Inovacijų ir ekonomikos plėtros skatinimas ateityje valdant Europos ūkius (A8-0163/2016 - Jan Huitema)
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 9.Dabartinė Europos migracijos darbotvarkės išorinių aspektų padėtis. Naujo „Susitarimo dėl migracijos“ sudarymas (diskusijos)
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 11.Teisėtos migracijos dokumentų rinkinys - Trečiųjų šalių piliečių integracijos veiksmų planas (diskusijos)
 12.Priimtas sprendimas dėl naujos Europos įgūdžių darbotvarkės (diskusijos)
 13.Padėtis Bangladeše (diskusijos)
 14.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) - ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas į ES) - ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (diskusijos)
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 16.Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (diskusijos)
 17.Europos saugumui ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai - Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai - Europos kosmoso pramonės politika (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 19.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (4214 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (13569 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika