Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 7 juni 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Regels tegen bepaalde belastingontwijkingspraktijken (debat)
 3.Markten voor financiële instrumenten - Markten in financiële instrumenten, marktmisbruik en effectenafwikkeling (debat)
 4.Samenstelling Parlement
 5.Stemmingen
  5.1.De uitbanning van illegale handel in tabaksproducten: protocol bij het Kaderverdrag van de WHO (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld) (stemming)
  5.2.Eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen: VN/ECE-overeenkomst (A8-0185/2016 - Bernd Lange) (stemming)
  5.3.Handelsovereenkomst EU-Colombia en Peru (toetreding van Kroatië) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà) (stemming)
  5.4.Nauwere samenwerking op het gebied van de vermogensstelsels van internationale paren (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada) (stemming)
  5.5.De uitbanning van illegale handel in tabaksproducten: protocol bij het Kaderverdrag van de WHO (justitiële samenwerking in strafzaken) (A8-0198/2016 - Martina Anderson) (stemming)
  5.6.Markten voor financiële instrumenten (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  5.7.Markten in financiële instrumenten, marktmisbruik en effectenafwikkeling (A8-0125/2016 - Markus Ferber) (stemming)
  5.8.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes) (stemming)
  5.9.Verslag 2015 over beleidscoherentie voor ontwikkeling (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  5.10.De nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding (A8-0169/2016 - Maria Heubuch) (stemming)
  5.11.Evaluatie van de internationale standaard voor jaarrekeningen (IAS) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan) (stemming)
  5.12.Vredesondersteunende operaties - betrokkenheid van de EU bij de VN en de Afrikaanse Unie (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden) (stemming)
  5.13.Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen (A8-0173/2016 - Edward Czesak) (stemming)
  5.14.Technologische oplossingen voor duurzame landbouw (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre) (stemming)
  5.15.Bevordering van innovatie en economische ontwikkeling in het toekomstige Europese landbouwbeheer (A8-0163/2016 - Jan Huitema) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.De uitbanning van illegale handel in tabaksproducten: protocol bij het Kaderverdrag van de WHO (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld)
  6.2.Eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen: VN/ECE-overeenkomst (A8-0185/2016 - Bernd Lange)
  6.3.Handelsovereenkomst EU-Colombia en Peru (toetreding van Kroatië) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà)
  6.4.Nauwere samenwerking op het gebied van de vermogensstelsels van internationale paren (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada)
  6.5.De uitbanning van illegale handel in tabaksproducten: protocol bij het Kaderverdrag van de WHO (justitiële samenwerking in strafzaken) (A8-0198/2016 - Martina Anderson)
  6.6.Markten voor financiële instrumenten (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  6.7.Markten in financiële instrumenten, marktmisbruik en effectenafwikkeling (A8-0125/2016 - Markus Ferber)
  6.8.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes)
  6.9.Verslag 2015 over beleidscoherentie voor ontwikkeling (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  6.10.De nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding (A8-0169/2016 - Maria Heubuch)
  6.11.Evaluatie van de internationale standaard voor jaarrekeningen (IAS) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  6.12.Vredesondersteunende operaties - betrokkenheid van de EU bij de VN en de Afrikaanse Unie (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden)
  6.13.Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen (A8-0173/2016 - Edward Czesak)
  6.14.Technologische oplossingen voor duurzame landbouw (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre)
  6.15.Bevordering van innovatie en economische ontwikkeling in het toekomstige Europese landbouwbeheer (A8-0163/2016 - Jan Huitema)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Stand van zaken rond de externe aspecten van de Europese migratieagenda: naar een nieuw "migratiepact" (debat)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 11.Pakket maatregelen inzake legale migratie - Actieplan voor de integratie van onderdanen van derde landen (debat)
 12.Aangenomen besluit over de agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa (debat)
 13.De situatie in Bangladesh (debat)
 14.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (Goedkeuring) - Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (toetreding Kroatië) - Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (resolutie) (debat)
 15.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 16.Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (debat)
 17.Ruimtevaartcapaciteiten voor de Europese veiligheid en defensie - Marktkansen in de ruimtevaartsector - Europees industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (4214 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (13569 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid