Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 7 iunie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale (dezbatere)
 3.Piețele instrumentelor financiare - Piețele instrumentelor financiare, abuzul de piață și decontarea titlurilor de valoare (dezbatere)
 4.Componenţa Parlamentului
 5.Votare
  5.1.Eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun: protocol la Convenția-cadru a OMS (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld) (vot)
  5.2.Specificațiile tehnice uniforme pentru vehicule cu roți: Acordul UNECE (A8-0185/2016 - Bernd Lange) (vot)
  5.3.Acordul de liber schimb UE-Columbia și Peru (aderarea Croației) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà) (vot)
  5.4.Cooperarea consolidată în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada) (vot)
  5.5.Eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun: Protocolul la Convenția-cadru a OMS (cooperarea judiciară în materie penală) (A8-0198/2016 - Martina Anderson) (vot)
  5.6.Piețele instrumentelor financiare (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  5.7.Piețele instrumentelor financiare, abuzul de piață și decontarea titlurilor de valoare (A8-0125/2016 - Markus Ferber) (vot)
  5.8.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes) (vot)
  5.9.Raportul pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  5.10.Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție (A8-0169/2016 - Maria Heubuch) (vot)
  5.11.Evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan) (vot)
  5.12.Operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden) (vot)
  5.13.Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare (A8-0173/2016 - Edward Czesak) (vot)
  5.14.Soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre) (vot)
  5.15.Promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene (A8-0163/2016 - Jan Huitema) (vot)
 6.Explicații privind votul
  6.1.Eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun: protocol la Convenția-cadru a OMS (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld)
  6.2.Specificațiile tehnice uniforme pentru vehicule cu roți: Acordul UNECE (A8-0185/2016 - Bernd Lange)
  6.3.Acordul de liber schimb UE-Columbia și Peru (aderarea Croației) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà)
  6.4.Cooperarea consolidată în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada)
  6.5.Eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun: Protocolul la Convenția-cadru a OMS (cooperarea judiciară în materie penală) (A8-0198/2016 - Martina Anderson)
  6.6.Piețele instrumentelor financiare (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  6.7.Piețele instrumentelor financiare, abuzul de piață și decontarea titlurilor de valoare (A8-0125/2016 - Markus Ferber)
  6.8.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes)
  6.9.Raportul pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  6.10.Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție (A8-0169/2016 - Maria Heubuch)
  6.11.Evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  6.12.Operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden)
  6.13.Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare (A8-0173/2016 - Edward Czesak)
  6.14.Soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre)
  6.15.Promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene (A8-0163/2016 - Jan Huitema)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 9.Situația aspectelor externe ale Agendei europene privind migrația: către un nou „Pact privind migrația” (dezbatere)
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 11.Pachetul privind migrația legală - Planul de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe (dezbatere)
 12.Decizie adoptată privind Noua agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)
 13.Situația din Bangladesh (dezbatere)
 14.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (procedura de aprobare) - Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare UE-Filipine (aderarea Croației) - Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (rezoluție) (dezbatere)
 15.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 16.Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (dezbatere)
 17.Capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană - Pătrunderea pe piața spațială - Politica industrială spațială europeană (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 19.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (4214 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (13569 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate