Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 7. júna 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam (rozprava)
 3.Trhy s finančnými nástrojmi - Trhy s finančnými nástrojmi, zneužívanie trhu a vyrovnanie transakcií s cennými papiermi (rozprava)
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Hlasovanie
  5.1.Odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami: protokol k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld) (hlasovanie)
  5.2.Jednotné technické predpisy pre kolesové vozidlá: dohoda EHK OSN (A8-0185/2016 - Bernd Lange) (hlasovanie)
  5.3.Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Chorvátska) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà) (hlasovanie)
  5.4.Posilnená spolupráca v oblasti majetkových režimov medzinárodných párov (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada) (hlasovanie)
  5.5.Odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami: Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie (justičná spolupráca v trestných veciach) (A8-0198/2016 - Martina Anderson) (hlasovanie)
  5.6.Trhy s finančnými nástrojmi (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  5.7.Trhy s finančnými nástrojmi, zneužívanie trhu a vyrovnanie transakcií s cennými papiermi (A8-0125/2016 - Markus Ferber) (hlasovanie)
  5.8.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Rimantasa Šadžiusa (A8-0183/2016 - Bart Staes) (hlasovanie)
  5.9.Správa o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015 (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  5.10.Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu (A8-0169/2016 - Maria Heubuch) (hlasovanie)
  5.11.Hodnotenie medzinárodných účtovných štandardov (IAS) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan) (hlasovanie)
  5.12.Operácie na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden) (hlasovanie)
  5.13.Nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci (A8-0173/2016 - Edward Czesak) (hlasovanie)
  5.14.Technologické riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre) (hlasovanie)
  5.15.Posilňovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov (A8-0163/2016 - Jan Huitema) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami: protokol k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld)
  6.2.Jednotné technické predpisy pre kolesové vozidlá: dohoda EHK OSN (A8-0185/2016 - Bernd Lange)
  6.3.Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Chorvátska) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà)
  6.4.Posilnená spolupráca v oblasti majetkových režimov medzinárodných párov (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada)
  6.5.Odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami: Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie (justičná spolupráca v trestných veciach) (A8-0198/2016 - Martina Anderson)
  6.6.Trhy s finančnými nástrojmi (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  6.7.Trhy s finančnými nástrojmi, zneužívanie trhu a vyrovnanie transakcií s cennými papiermi (A8-0125/2016 - Markus Ferber)
  6.8.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Rimantasa Šadžiusa (A8-0183/2016 - Bart Staes)
  6.9.Správa o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015 (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  6.10.Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu (A8-0169/2016 - Maria Heubuch)
  6.11.Hodnotenie medzinárodných účtovných štandardov (IAS) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  6.12.Operácie na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden)
  6.13.Nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci (A8-0173/2016 - Edward Czesak)
  6.14.Technologické riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre)
  6.15.Posilňovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov (A8-0163/2016 - Jan Huitema)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Súčasný stav vonkajších aspektov európskej migračnej agendy: smerom k novému paktu o migrácii (rozprava)
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Balík opatrení v oblasti legálnej migrácie - Akčný plán EÚ pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (rozprava)
 12.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s programom v oblasti nových zručností pre Európu (rozprava)
 13.Situácia v Bangladéši (rozprava)
 14.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (súhlas) - Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (pristúpenie Chorvátska) - Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (uznesenie) (rozprava)
 15.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 16.Opatrenia v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (rozprava)
 17.Vesmírne spôsobilosti pre európsku bezpečnosť a obranu - Rozvoj trhu s vesmírnymi technológiami - Európska priemyselná politika v oblasti kozmického priestoru (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (4214 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (13569 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia