Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 7 juni 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Regler mot vissa skatteflyktsmetoder (debatt)
 3.Marknader för finansiella instrument - Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling (debatt)
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Omröstning
  5.1.Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till WHO:s ramkonvention (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld) (omröstning)
  5.2.Enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon: Unece-överenskommelse (A8-0185/2016 - Bernd Lange) (omröstning)
  5.3.Handelsavtal EU-Colombia och Peru (Kroatiens anslutning) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà) (omröstning)
  5.4.Fördjupat samarbete i fråga om förmögenhetsförhållanden för internationella par (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada) (omröstning)
  5.5.Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till Världshälsoorganisationens ramkonvention (straffrättsligt samarbete) (A8-0198/2016 - Martina Anderson) (omröstning)
  5.6.Marknader för finansiella instrument (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  5.7.Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling (A8-0125/2016 - Markus Ferber) (omröstning)
  5.8.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes) (omröstning)
  5.9.Rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  5.10.Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (A8-0169/2016 - Maria Heubuch) (omröstning)
  5.11.Utvärdering av internationella redovisningsstandarder (IAS) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan) (omröstning)
  5.12.Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden) (omröstning)
  5.13.Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (A8-0173/2016 - Edward Czesak) (omröstning)
  5.14.Tekniska lösningar för hållbart jordbruk (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre) (omröstning)
  5.15.Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (A8-0163/2016 - Jan Huitema) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till WHO:s ramkonvention (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld)
  6.2.Enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon: Unece-överenskommelse (A8-0185/2016 - Bernd Lange)
  6.3.Handelsavtal EU-Colombia och Peru (Kroatiens anslutning) (A8-0155/2016 - Santiago Fisas Ayxelà)
  6.4.Fördjupat samarbete i fråga om förmögenhetsförhållanden för internationella par (A8-0192/2016 - Jean-Marie Cavada)
  6.5.Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till Världshälsoorganisationens ramkonvention (straffrättsligt samarbete) (A8-0198/2016 - Martina Anderson)
  6.6.Marknader för finansiella instrument (A8-0126/2016 - Markus Ferber)
  6.7.Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling (A8-0125/2016 - Markus Ferber)
  6.8.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Rimantas Šadžius (A8-0183/2016 - Bart Staes)
  6.9.Rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (A8-0165/2016 - Cristian Dan Preda)
  6.10.Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (A8-0169/2016 - Maria Heubuch)
  6.11.Utvärdering av internationella redovisningsstandarder (IAS) (A8-0172/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  6.12.Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden)
  6.13.Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (A8-0173/2016 - Edward Czesak)
  6.14.Tekniska lösningar för hållbart jordbruk (A8-0174/2016 - Anthea McIntyre)
  6.15.Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (A8-0163/2016 - Jan Huitema)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Det aktuella läget när det gäller de externa aspekterna av den europeiska migrationsagendan: på väg mot en ny migrationsöverenskommelse (debatt)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Paketet om laglig migration - Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare (debatt)
 12.Det antagna beslutet om en ny kompetensagenda för Europa (debatt)
 13.Situationen i Bangladesh (debatt)
 14.Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (samtycke) – Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (Kroatiens anslutning) – Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (resolution) (debatt)
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 16.Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (debatt)
 17.Rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa – Utveckling av rymdmarknaden – Den europeiska rymdindustripolitiken (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (4214 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (13569 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy