Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 8. júna 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Ratifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Zodpovednosť a náhrada za škody vyplývajúce z osobitných druhov činností v rámci lodnej prepravy sú regulované na medzinárodnej úrovni sériou dohovorov Medzinárodnej námornej organizácie, ktoré vychádzajú z tých istých hlavných zásad. Medzi tieto zásady patrí: objektívna zodpovednosť majiteľa lode, povinné poistenie na pokrytie škôd spôsobených tretím stranám, nárok uplatniť svoje práva priamo u poisťovateľa v prípade osôb, ktoré utrpeli škody, obmedzenie zodpovednosti a v prípade ropy a nebezpečných a škodlivých látok osobitný kompenzačný fond, ktorý zaplatí za škody, pokiaľ presahujú hranice zodpovednosti majiteľa lode. Dohovorom z roku 2010 sa zavádza objektívna zodpovednosť vlastníka lode, ktorá prepravuje nebezpečné a škodlivé látky, za akúkoľvek škodu v dôsledku udalosti súvisiacej s prepravou nebezpečných a škodlivých látok na mori a na palube predmetnej lode. Uzatvorením Protokolu z roku 2010 k Dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody sa zabezpečí jednotné uplatňovanie pravidiel o zodpovednosti a náhrade škody pri nehodách spôsobených loďami prepravujúcimi nebezpečné a škodlivé látky na mori v celej EÚ.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia