Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Cjeloviti tekst 
Rasprave
Srijeda, 8. lipnja 2016. - Strasbourg Revidirano izdanje

Ratifikacija i pristupanje Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o opasnim i štetnim tvarima, uz iznimku aspekata povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. Međunarodna konvencija o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem iz 1996. godine (Konvencija HNS iz 1996.), kao i Protokol HNS iz 2010. godine, posljednji su iz niza konvencija Međunarodne pomorske organizacije koje se odnose na odgovornost i naknadu štete prouzročene prijevozom opasnih i štetnih tvari morem koje još nisu stupile na snagu.

Područje primjene konvencija HNS iz 1996. i 2010. preklapa se s Direktivom 2004/35/EZ u pogledu odgovornosti gospodarskih subjekata za profesionalne djelatnosti, što obuhvaća i pomorski prijevoz, koja ne osigurava naknadu štete žrtvama. Sklapanjem Protokola iz 2010. uz Konvenciju HNS osigurat će se ujednačena primjena pravila o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s nesrećama koje uzrokuju brodovi kojima se prevoze opasne i štetne tvari morem diljem EU-a. Osim toga, na taj će se način osigurati dostupnost dostatnih sredstava za naknadu štete žrtvama takvih nesreća.

Podržavam ovo izvješće, jer smatram da je za potrebe osiguravanja ujednačene primjene pravila o odgovornosti i naknadi štete u vezi s nesrećama koje prouzroče brodovi koji prevoze opasne i štetne tvari morem diljem EU-a, primjereniji međunarodni režim od regionalnih rješenja.

 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti