Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 8 juni 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

7. Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid