Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 8 юни 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Трансфер на бюджетни средства
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Положението във Венецуела (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 7.Нарушители на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 8.Средносрочен преглед на плана за инвестиции (разискване)
 9.Макрофинансова помощ за Тунис (разискване)
 10.Тържествено заседание - България
 11.Съобщение на председателството
 12.Време за гласуване
  12.1.Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза по отношение на изпирането на пари, избягването на данъци, данъчните измами, нейните правомощия, състав и мандат (B8-0745/2016) (гласуване)
  12.2.Споразумение между ЕС и Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  12.3.Споразумение между ЕС и Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  12.4.Споразумение между ЕС и Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  12.5.Разширяване на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (гласуване)
  12.6.Подлагане на контрол на новото психоактивно вещество α-PVP (A8-0175/2016 - Michał Boni) (гласуване)
  12.7.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (гласуване)
  12.8.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (гласуване)
  12.9.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините (присъединяване Хърватия) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (гласуване)
  12.10.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Филипините (одобрение) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (гласуване)
  12.11.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (гласуване)
  12.12.Макрофинансова помощ за Тунис (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (гласуване)
  12.13.Правила срещу определени практики за избягване на данъци (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (гласуване)
  12.14.Последващи действия след резолюцията относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (гласуване)
  12.15.Развитие на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (гласуване)
  12.16.Навлизане на пазара на космически технологии (B8-0739/2016) (гласуване)
  12.17.Положението във Венецуела (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (гласуване)
  12.18.Нарушители на функциите на ендокринната система: актуално състояние след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (гласуване)
  12.19.Възражение по член 106: разрешаване на генетично модифицирана царевица Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016) (гласуване)
  12.20.Възражение по член 106: пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4) (B8-0731/2016) (гласуване)
 13.Обяснение на вот
  13.1.Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза по отношение на изпирането на пари, избягването на данъци, данъчните измами, нейните правомощия, състав и мандат (B8-0745/2016)
  13.2.Споразумение между ЕС и Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.Споразумение между ЕС и Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.Споразумение между ЕС и Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Разширяване на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.Подлагане на контрол на новото психоактивно вещество α-PVP (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините (присъединяване Хърватия) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Филипините (одобрение) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Макрофинансова помощ за Тунис (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Правила срещу определени практики за избягване на данъци (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Последващи действия след резолюцията относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Развитие на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Навлизане на пазара на космически технологии (B8-0739/2016)
  13.17.Положението във Венецуела (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Нарушители на функциите на ендокринната система: актуално състояние след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Възражение по член 106: разрешаване на генетично модифицирана царевица Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
  13.20.Възражение по член 106: пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4) (B8-0731/2016)
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 16.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 17.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 18.Внасяне на документи: вж. протоколи
 19.Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи (разискване)
 20.Прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители (разискване)
 21.Подобряване на обмена на данни и използването на европейските информационни системи и бази данни в борбата срещу тежката транснационална престъпност и тероризма (разискване)
 22.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 23.Решение на Великото национално събрание на Турция за отнемане на парламентарния имунитет на 138 членове на парламента (разискване)
 24.Реформа на инструментите за търговска защита (разискване)
 25.Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г. (разискване)
 26.Регламент за открита, ефективна и независима администрация на Европейския съюз (разискване)
 27.Икономическа дипломация на ЕС (разискване)
 28.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 29.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (4738 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (18568 kb)
Правна информация - Политика за поверителност