Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 8. června 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Převod prostředků: viz zápis
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 6.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 7.Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 8.Přezkum investičního plánu v polovině období (rozprava)
 9.Makrofinanční pomoc Tunisku (rozprava)
 10.Slavnostní zasedání – Bulharsko
 11.Sdělení předsednictví
 12.Hlasování
  12.1.Zřízení vyšetřovacího výboru pro údajné porušování a nesprávný úřední postup při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňové povinnosti a daňovými úniky, jeho pravomoci, početní složení a délka mandátu (B8-0745/2016) (hlasování)
  12.2.Dohoda mezi EU a Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (hlasování)
  12.3.Dohoda mezi EU a Tongou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (hlasování)
  12.4.Dohoda mezi EU a Kolumbií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (hlasování)
  12.5.Rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hlasování)
  12.6.Podrobení α-PVP kontrolním opatřením (A8-0175/2016 - Michał Boni) (hlasování)
  12.7.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (hlasování)
  12.8.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (hlasování)
  12.9.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (přistoupení Chorvatska) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (hlasování)
  12.10.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (souhlas) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (hlasování)
  12.11.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (usnesení) (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (hlasování)
  12.12.Makrofinanční pomoc Tunisku (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (hlasování)
  12.13.Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (hlasování)
  12.14.Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (hlasování)
  12.15.Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (hlasování)
  12.16.Pronikání na trh v oblasti vesmíru (B8-0739/2016) (hlasování)
  12.17.Situace ve Venezuele (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (hlasování)
  12.18.Endokrinní disruptory: aktuální stav v návaznosti na rozsudek Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (hlasování)
  12.19.Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016) (hlasování)
  12.20.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh (B8-0731/2016) (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
  13.1.Zřízení vyšetřovacího výboru pro údajné porušování a nesprávný úřední postup při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňové povinnosti a daňovými úniky, jeho pravomoci, početní složení a délka mandátu (B8-0745/2016)
  13.2.Dohoda mezi EU a Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.Dohoda mezi EU a Tongou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.Dohoda mezi EU a Kolumbií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.Podrobení α-PVP kontrolním opatřením (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (přistoupení Chorvatska) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (souhlas) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (usnesení) (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Makrofinanční pomoc Tunisku (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Pronikání na trh v oblasti vesmíru (B8-0739/2016)
  13.17.Situace ve Venezuele (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Endokrinní disruptory: aktuální stav v návaznosti na rozsudek Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
  13.20.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh (B8-0731/2016)
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 15.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 16.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 17.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 18.Předložení dokumentů: viz zápis
 19.Podpora volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin (rozprava)
 20.Přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál EU (rozprava)
 21.Zdokonalení sdílení údajů a využívání evropských informačních systémů a databází v boji proti závažné nadnárodní trestné činnosti a terorismu (rozprava)
 22.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 23.Rozhodnutí Velkého národního shromáždění Turecka zbavit 138 poslanců imunity (rozprava)
 24.Reforma nástrojů na ochranu obchodu (rozprava)
 25.Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (rozprava)
 26.Nařízení pro otevřenou, efektivní a nezávislou správu Evropské unie (rozprava)
 27.Hospodářská diplomacie EU (rozprava)
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 29.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4738 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (18568 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí