Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 8. juni 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 6.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 7.Hormonforstyrrende stoffer: status efter Rettens dom af 16. december 2015 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 8.Midtvejsrevision af investeringsplanen (forhandling)
 9.Makrofinansiel bistand til Tunesien (forhandling)
 10.Højtideligt møde - Bulgarien
 11.Meddelelse fra formanden
 12.Afstemningstid
  12.1.Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstande om overtrædelser eller om fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse samt fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode (B8-0745/2016) (afstemning)
  12.2.Aftalen mellem EU og Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  12.3.Aftalen EU ogTonga om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  12.4.Aftale mellem EU og Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  12.5.Udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (afstemning)
  12.6.At underkaste α-PVP kontrolforanstaltninger (A8-0175/2016 - Michał Boni) (afstemning)
  12.7.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (afstemning)
  12.8.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (afstemning)
  12.9.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (afstemning)
  12.10.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (godkendelse) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (afstemning)
  12.11.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (beslutning) (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (afstemning)
  12.12.Makrofinansiel bistand til Tunesien (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (afstemning)
  12.13.Regler mod visse metoder til skatteundgåelse (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (afstemning)
  12.14.Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (afstemning)
  12.15.Kapacitet i verdensrummet til sikkerhed og forsvar i Europa (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (afstemning)
  12.16.Opsving på rumfartsmarkedet (B8-0739/2016) (afstemning)
  12.17.Situationen i Venezuela (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (afstemning)
  12.18.Hormonforstyrrende stoffer: status efter Domstolens dom af 16. december 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (afstemning)
  12.19.Indsigelse jf. artikel 106: Godkendelse af GMO-majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016) (afstemning)
  12.20.Indsigelse jf. artikel 106: Markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (B8-0731/2016) (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
  13.1.Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstande om overtrædelser eller om fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse samt fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode (B8-0745/2016)
  13.2.Aftalen mellem EU og Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.Aftalen EU ogTonga om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.Aftale mellem EU og Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.At underkaste α-PVP kontrolforanstaltninger (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (godkendelse) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (beslutning) (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Makrofinansiel bistand til Tunesien (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Regler mod visse metoder til skatteundgåelse (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Kapacitet i verdensrummet til sikkerhed og forsvar i Europa (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Opsving på rumfartsmarkedet (B8-0739/2016)
  13.17.Situationen i Venezuela (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Hormonforstyrrende stoffer: status efter Domstolens dom af 16. december 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Indsigelse jf. artikel 106: Godkendelse af GMO-majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
  13.20.Indsigelse jf. artikel 106: Markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (B8-0731/2016)
 14.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 18.Modtagne dokumenter: se protokollen
 19.Fremme af den frie bevægelighed gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU (forhandling)
 20.Overførsel til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre EU-personalesager (forhandling)
 21.Forbedret dataudveksling og anvendelse af europæiske informationssystemer og databaser til bekæmpelse af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme (forhandling)
 22.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 23.Tyrkiets Nationale Storforsamlings afgørelse om at ophæve den parlamentariske immunitet for 138 medlemmer (forhandling)
 24.Reform af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger (forhandling)
 25.Japans beslutning om at genoptage hvalfangst i sæsonen 2015-2016 (forhandling)
 26.En åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning (forhandling)
 27.EU's økonomiske diplomati (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 29.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (4738 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (18568 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik