Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 8. juuni 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 6.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 7.Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 8.Investeerimiskava vaheläbivaatamine (arutelu)
 9.Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale (arutelu)
 10.Pidulik istung – Bulgaaria
 11.Presidentuuri teatis
 12.Hääletused
  12.1.Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamine, selle volitused, liikmete arv ja ametiaeg (B8-0745/2016) (hääletus)
  12.2.ELi ja Belau vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  12.3.ELi ja Tonga vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  12.4.ELi ja Colombia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  12.5.Infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamine (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hääletus)
  12.6.Kontrollimeetmete kehtestamine α-PVP suhtes (A8-0175/2016 - Michał Boni) (hääletus)
  12.7.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (hääletus)
  12.8.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (hääletus)
  12.9.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (Horvaatia ühinemine) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (hääletus)
  12.10.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (nõusolek) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (hääletus)
  12.11.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (resolutsioon) (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (hääletus)
  12.12.Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (hääletus)
  12.13.Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (hääletus)
  12.14.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (hääletus)
  12.15.Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (hääletus)
  12.16.Kosmoseturu edu (B8-0739/2016) (hääletus)
  12.17.Olukord Venezuelas (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (hääletus)
  12.18.Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (hääletus)
  12.19.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud maisile Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016) (hääletus)
  12.20.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turulelaskmine (B8-0731/2016) (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
  13.1.Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamine, selle volitused, liikmete arv ja ametiaeg (B8-0745/2016)
  13.2.ELi ja Belau vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.ELi ja Tonga vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.ELi ja Colombia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamine (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.Kontrollimeetmete kehtestamine α-PVP suhtes (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (Horvaatia ühinemine) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (nõusolek) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (resolutsioon) (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Kosmoseturu edu (B8-0739/2016)
  13.17.Olukord Venezuelas (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud maisile Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
  13.20.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turulelaskmine (B8-0731/2016)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 18.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 19.Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist (arutelu)
 20.ELi avalikku teenistust puudutavate kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse üleandmine Üldkohtule (arutelu)
 21.Andmevahetuse ning Euroopa infosüsteemide ja andmebaaside kasutamise parandamine võitluses raskete rahvusvaheliste kuritegude ja terrorismi vastu (arutelu)
 22.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 23.Türgi Suure Rahvuskogu otsus võtta 38 liikmelt parlamendiliikme puutumatus (arutelu)
 24.Kaubanduse kaitsevahendite reform (arutelu)
 25.Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (arutelu)
 26.Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta (arutelu)
 27.ELi majandusdiplomaatia (arutelu)
 28.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 29.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (4738 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (18568 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika