Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 6.Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 7.Hormonaaliset haittatekijät: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 8.Investointisuunnitelman väliarviointi (keskustelu)
 9.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Tunisialle (keskustelu)
 10.Juhlaistunto - Bulgaria
 11.Puhemiehen ilmoitus
 12.Äänestykset
  12.1.Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneista hallinnollisista epäkohdista ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (B8-0745/2016) (äänestys)
  12.2.EU:n ja Palaun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  12.3.EU:n ja Tongan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  12.4.EU:n ja Kolumbian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  12.5.Informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentaminen (ITA-sopimus) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (äänestys)
  12.6.α-PVP:n saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0175/2016 - Michał Boni) (äänestys)
  12.7.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (äänestys)
  12.8.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (äänestys)
  12.9.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (Kroatian liittyminen) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (äänestys)
  12.10.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (äänestys)
  12.11.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaa puitesopimus (päätöslauselma) (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (äänestys)
  12.12.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Tunisialle (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (äänestys)
  12.13.Tiettyjen veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (äänestys)
  12.14.Parlamentin 11. helmikuuta 2015 Yhdysvaltojen senaatin raportista CIA:n käyttämästä kidutuksesta antaman päätöslauselman jatkotoimet (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (äänestys)
  12.15.Avaruusvoimavarat Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (äänestys)
  12.16.Avaruusmarkkinoille pääsy (B8-0739/2016) (äänestys)
  12.17.Venezuelan tilanne (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (äänestys)
  12.18.Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (äänestys)
  12.19.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 -maissin viljelyä koskeva lupa (B8-0732/2016) (äänestys)
  12.20.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattaminen (B8-0731/2016) (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
  13.1.Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneista hallinnollisista epäkohdista ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (B8-0745/2016)
  13.2.EU:n ja Palaun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.EU:n ja Tongan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.EU:n ja Kolumbian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentaminen (ITA-sopimus) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.α-PVP:n saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (Kroatian liittyminen) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaa puitesopimus (päätöslauselma) (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Tunisialle (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Tiettyjen veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Parlamentin 11. helmikuuta 2015 Yhdysvaltojen senaatin raportista CIA:n käyttämästä kidutuksesta antaman päätöslauselman jatkotoimet (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Avaruusvoimavarat Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Avaruusmarkkinoille pääsy (B8-0739/2016)
  13.17.Venezuelan tilanne (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 -maissin viljelyä koskeva lupa (B8-0732/2016)
  13.20.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattaminen (B8-0731/2016)
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 16.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 17.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 18.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 19.Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä (keskustelu)
 20.Unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle (keskustelu)
 21.Tietojenvaihdon ja eurooppalaisten tietojärjestelmien ja tietokantojen käytön parantaminen torjuttaessa vakavaa kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia (keskustelu)
 22.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 23.Turkin parlamentin päätös poistaa parlamentaarinen koskemattomuus 138 jäseneltä (keskustelu)
 24.Kaupan suojatoimien uudistus (keskustelu)
 25.Japanin päätös ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 2015–2016 (keskustelu)
 26.Asetus avoimesta, tehokkaasta ja riippumattomasta EU:n hallinnosta (keskustelu)
 27.EU:n talousdiplomatia (keskustelu)
 28.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 29.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4738 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (18568 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö