Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2016 m. birželio 8 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 6.Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 7.Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teismo sprendimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 8.Investicijų plano laikotarpio vidurio peržiūra (diskusijos)
 9.Makrofinansinė pagalba Tunisui (diskusijos)
 10.Iškilmingas posėdis - Bulgarija
 11.Pirmininko pranešimas
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti steigimas. Komiteto įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė (B8-0745/2016) (balsavimas)
  12.2.ES ir Palau susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (balsavimas)
  12.3.ES ir Tongos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (balsavimas)
  12.4.ES ir Kolumbijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (balsavimas)
  12.5.Prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimas (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (balsavimas)
  12.6.Kontrolės priemonių taikymas medžiagai α-PVP (A8-0175/2016 - Michał Boni) (balsavimas)
  12.7.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (balsavimas)
  12.8.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (balsavimas)
  12.9.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas į ES) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (balsavimas)
  12.10.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (balsavimas)
  12.11.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (balsavimas)
  12.12.Makrofinansinė pagalba Tunisui (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (balsavimas)
  12.13.Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (balsavimas)
  12.14.Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (balsavimas)
  12.15.Europos saugumui ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (balsavimas)
  12.16.Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai (B8-0739/2016) (balsavimas)
  12.17.Padėtis Venesueloje (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (balsavimas)
  12.18.Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos. Padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimo (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (balsavimas)
  12.19.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016) (balsavimas)
  12.20.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus gvazdikus (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (B8-0731/2016) (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
  13.1.Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti steigimas. Komiteto įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė (B8-0745/2016)
  13.2.ES ir Palau susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.ES ir Tongos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.ES ir Kolumbijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimas (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.Kontrolės priemonių taikymas medžiagai α-PVP (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas į ES) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Makrofinansinė pagalba Tunisui (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Europos saugumui ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai (B8-0739/2016)
  13.17.Padėtis Venesueloje (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos. Padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimo (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
  13.20.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus gvazdikus (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (B8-0731/2016)
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 16.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą (žr. protokola)
 17.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 18.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 19.Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą (diskusijos)
 20.Jurisdikcijos perdavimas Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai ES tarnautojų bylose (diskusijos)
 21.Duomenų mainų ir Europos informacijos sistemų ir duomenų bazių naudojimo gerinimas kovojant su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais ir terorizmu (diskusijos)
 22.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 23.Turkijos Didžiojo Nacionalinio Medžliso sprendimas panaikinti 138 narių parlamentinį imunitetą (diskusijos)
 24.Prekybos apsaugos priemonių reforma (diskusijos)
 25.Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (diskusijos)
 26.Reglamentas dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos (diskusijos)
 27.ES ekonominė diplomatija (diskusijos)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 29.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (4738 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (18568 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika