Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 6.Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 7.Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 8.Investīciju plāna vidusposma novērtēšana (debates)
 9.Makrofinansiālā palīdzība Tunisijai (debates)
 10.Svinīgā sēde - Bulgārija
 11.Priekšsēdētāja paziņojums
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Izmeklēšanas komitejas izveide, lai izskatītu iespējamus pārkāpumus un administratīvas kļūmes Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu, šīs komitejas kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru termiņš (B8-0745/2016) (balsošana)
  12.2.ES un Palau nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  12.3.ES un Tongas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  12.4.ES un Kolumbijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  12.5.Informācijas tehnoloģiju izstrādājumu tirdzniecības paplašināšana (ITN) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (balsošana)
  12.6.Kontroles pasākumu piemērošana vielai α-PVP (A8-0175/2016 - Michał Boni) (balsošana)
  12.7.Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam, ciktāl ir skarti aspekti, kas nav saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (balsošana)
  12.8.Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības aspektiem civillietās (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (balsošana)
  12.9.ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās ES) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (balsošana)
  12.10.ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (piekrišana) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (balsošana)
  12.11.ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (rezolūcija) (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (balsošana)
  12.12.Makrofinansiālā palīdzība Tunisijai (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (balsošana)
  12.13.Noteikumi zināmas nodokļu apiešanas prakses novēršanai (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (balsošana)
  12.14.Turpmākie pasākumi saistībā ar Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (balsošana)
  12.15.Kosmosa izmantošanas spējas Eiropas drošībai un aizsardzībai (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (balsošana)
  12.16.Kosmosa tirgus apguve (B8-0739/2016) (balsošana)
  12.17.Stāvoklis Venecuēlā (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (balsošana)
  12.18.Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (balsošana)
  12.19.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļaujas izsniegšana saistībā ar ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016) (balsošana)
  12.20.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišana tirgū (B8-0731/2016) (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
  13.1.Izmeklēšanas komitejas izveide, lai izskatītu iespējamus pārkāpumus un administratīvas kļūmes Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu, šīs komitejas kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru termiņš (B8-0745/2016)
  13.2.ES un Palau nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.ES un Tongas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.ES un Kolumbijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Informācijas tehnoloģiju izstrādājumu tirdzniecības paplašināšana (ITN) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.Kontroles pasākumu piemērošana vielai α-PVP (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam, ciktāl ir skarti aspekti, kas nav saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības aspektiem civillietās (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās ES) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (piekrišana) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (rezolūcija) (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Makrofinansiālā palīdzība Tunisijai (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Noteikumi zināmas nodokļu apiešanas prakses novēršanai (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Turpmākie pasākumi saistībā ar Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Kosmosa izmantošanas spējas Eiropas drošībai un aizsardzībai (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Kosmosa tirgus apguve (B8-0739/2016)
  13.17.Stāvoklis Venecuēlā (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļaujas izsniegšana saistībā ar ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
  13.20.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišana tirgū (B8-0731/2016)
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 16.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 17.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 18.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 19.Iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot dažu publisko dokumentu akceptēšanu (debates)
 20.Kompetences nodošana ES Vispārējai tiesai pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem (debates)
 21.Datu apmaiņas uzlabošana un Eiropas informācijas sistēmu un datubāžu izmantošana cīņā pret nopietnu transnacionālo noziedzību un terorismu (debates)
 22.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 23.Turcijas Lielās nacionālās asamblejas lēmums atcelt deputāta imunitāti 138 deputātiem (debates)
 24.Tirdzniecības aizsardzības instrumentu reforma (debates)
 25.Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (debates)
 26.Atklāta, efektīva un neatkarīga Eiropas pārvaldība (debates)
 27.ES ekonomiskā diplomātija (debates)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 29.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (4738 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (18568 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika