Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 8 ta' Ġunju 2016 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 6.Sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 7.Interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tas-16 ta' Diċembru 2015 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 8.Rieżami ta' nofs it-terminu tal-pjan ta' investiment (dibattitu)
 9.Assistenza makrofinanzjarja lit-Tuneżija (dibattitu)
 10.Seduta solenni - Bulgarija
 11.Avviż mill-President
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  12.1.Twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta biex jinvestiga allegati kontravvenzjonijiet u amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, is-setgħat, kif ukoll id-daqs numeriku u l-mandat tiegħu (B8-0745/2016) (votazzjoni)
  12.2.Ftehim UE-Palau dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (votazzjoni)
  12.3.Ftehim UE-Tonga dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (votazzjoni)
  12.4.Ftehim UE-Kolombja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (votazzjoni)
  12.5.Espansjoni tal-Kummerċ fil-Prodotti tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITA) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (votazzjoni)
  12.6.Is-soġġezzjoni ta' α-PVP għal miżuri ta' kontroll (A8-0175/2016 - Michał Boni) (votazzjoni)
  12.7.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (votazzjoni)
  12.8.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (votazzjoni)
  12.9.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (adeżjoni tal-Kroazja) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (votazzjoni)
  12.10.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (approvazzjoni) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (votazzjoni)
  12.11.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (riżoluzzjoni) (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (votazzjoni)
  12.12.Assistenza makrofinanzjarja lit-Tuneżija (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (votazzjoni)
  12.13.Regoli kontra ċerti prattiki ta' evitar tat-taxxa (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (votazzjoni)
  12.14.Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (votazzjoni)
  12.15.Kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju għas-sigurtà u d-difiża Ewropea (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (votazzjoni)
  12.16.Ftuħ ta' suq tal-ispazju (B8-0739/2016) (votazzjoni)
  12.17.Sitwazzjoni fil-Venezwela (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (votazzjoni)
  12.18.Interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tas-16 ta' Diċembru 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (votazzjoni)
  12.19.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: awtorizzazzjoni tal-qamħirrum OĠM Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016) (votazzjoni)
  12.20.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: tqegħid fis-suq ta' qronfla ġenetikament modifikata (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) (B8-0731/2016) (votazzjoni)
 13.Spegazzjonijiet tal-vot
  13.1.Twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta biex jinvestiga allegati kontravvenzjonijiet u amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, is-setgħat, kif ukoll id-daqs numeriku u l-mandat tiegħu (B8-0745/2016)
  13.2.Ftehim UE-Palau dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.Ftehim UE-Tonga dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.Ftehim UE-Kolombja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Espansjoni tal-Kummerċ fil-Prodotti tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITA) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.Is-soġġezzjoni ta' α-PVP għal miżuri ta' kontroll (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (adeżjoni tal-Kroazja) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (approvazzjoni) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (riżoluzzjoni) (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Assistenza makrofinanzjarja lit-Tuneżija (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Regoli kontra ċerti prattiki ta' evitar tat-taxxa (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju għas-sigurtà u d-difiża Ewropea (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Ftuħ ta' suq tal-ispazju (B8-0739/2016)
  13.17.Sitwazzjoni fil-Venezwela (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tas-16 ta' Diċembru 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: awtorizzazzjoni tal-qamħirrum OĠM Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
  13.20.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: tqegħid fis-suq ta' qronfla ġenetikament modifikata (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) (B8-0731/2016)
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 16.Talba għat-tneħħija ta' l-Immunità Parlamentari: ara l-Minuti
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet : ara l-Minuti
 18.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 19.Il-promozzjoni tal-moviment liberu permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi (dibattitu)
 20.Trasferiment lill-Qorti Ġenerali tal-kompetenza sabiex tiddeċiedi, fl-ewwel istanza f'materja tas-servizz pubbliku tal-UE (dibattitu)
 21.Titjib tal-kondiviżjoni tad-data u l-użu ta' sistemi ta' informazzjoni u bażijiet ta' data Ewropej fil-ġlieda kontra r-reati serji transnazzjonali u kontra t-terroriżmu (dibattitu)
 22.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 23.Deċiżjoni tal-Gran Assemblea Nazzjonali tat-Turkija li tneħħi l-immunità parlamentari ta' 138 membru (dibattitu)
 24.Riforma tal-Istrumenti għad-Difiża tan-Negozju (TDIs) (dibattitu)
 25.Id-deċiżjoni tal-Ġappun li jerġa' jibda l-kaċċa għall-balieni fl-istaġun 2015-2016 (dibattitu)
 26.Regolament għal amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti (dibattitu)
 27.Diplomazija tal-UE fil-qasam tal-ekonomija (dibattitu)
 28.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 29.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (4738 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (18568 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza