Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 8 czerwca 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Przesunięcie środków: patrz protokół
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 7.Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 września 2015 r. (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 8.Przegląd śródokresowy planu inwestycyjnego (debata)
 9.Pomoc makrofinansowa dla Tunezji (debata)
 10.Uroczyste posiedzenie - Bułgaria
 11.Komunikat Przewodniczącego
 12.Głosowanie
  12.1.Powołanie komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa Unii w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania, jej uprawnienia, skład i kadencja (B8-0745/2016) (głosowanie)
  12.2.Umowa między UE a Republiką Palau dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  12.3.Umowa między UE a Królestwem Tonga dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  12.4.Umowa między UE a Republiką Kolumbii dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  12.5.Rozwój handlu produktami technologii informacyjnej (ITA) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (głosowanie)
  12.6.Poddanie α-PVP środkom kontroli (A8-0175/2016 - Michał Boni) (głosowanie)
  12.7.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  12.8.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  12.9.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (przystąpienie Chorwacji) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (głosowanie)
  12.10.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (zgoda) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (głosowanie)
  12.11.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (rezolucja) (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (głosowanie)
  12.12.Pomoc makrofinansowa dla Tunezji (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (głosowanie)
  12.13.Przepisy mające na celu przeciwdziałanie niektórym praktykom unikania opodatkowania (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (głosowanie)
  12.14.Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (głosowanie)
  12.15.Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (głosowanie)
  12.16.Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego (B8-0739/2016) (głosowanie)
  12.17.Sytuacja w Wenezueli (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (głosowanie)
  12.18.Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 września 2015 r. (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (głosowanie)
  12.19.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016) (głosowanie)
  12.20.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (B8-0731/2016) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  13.1.Powołanie komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa Unii w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania, jej uprawnienia, skład i kadencja (B8-0745/2016)
  13.2.Umowa między UE a Republiką Palau dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.Umowa między UE a Królestwem Tonga dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.Umowa między UE a Republiką Kolumbii dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Rozwój handlu produktami technologii informacyjnej (ITA) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.Poddanie α-PVP środkom kontroli (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (przystąpienie Chorwacji) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (zgoda) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (rezolucja) (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Pomoc makrofinansowa dla Tunezji (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Przepisy mające na celu przeciwdziałanie niektórym praktykom unikania opodatkowania (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego (B8-0739/2016)
  13.17.Sytuacja w Wenezueli (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 września 2015 r. (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
  13.20.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (B8-0731/2016)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 15.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 16.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 17.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 18.Składanie dokumentów: patrz protokół
 19.Promowanie swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych (debata)
 20.Przekazanie Sądowi UE właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw dotyczących służby cywilnej UE (debata)
 21.Poprawa wymiany danych i wykorzystywania europejskich systemów informacyjnych i baz danych w walce z poważną przestępczością międzynarodową i terroryzmem (debata)
 22.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 23.Decyzja Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji o uchyleniu immunitetu parlamentarnego 138 posłów (debata)
 24.Reforma instrumentów ochrony handlu (TDI) (debata)
 25.Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (debata)
 26.Otwarta, efektywna i niezależna administracja Unii Europejskiej (debata)
 27.Dyplomacja gospodarcza UE (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 29.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4738 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (18568 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności