Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 8 iunie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 7.Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții din 16 decembrie 2015 (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 8.Evaluare la jumătatea perioadei a planului de investiții (dezbatere)
 9.Asistența macrofinanciară pentru Tunisia (dezbatere)
 10.Ședință solemnă - Bulgaria
 11.Comunicarea Președinției
 12.Votare
  12.1.Înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea presupuselor nereguli și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea legislației UE în legătură cu spălarea banilor, evaziunea fiscală și frauda fiscală; atribuții, componența numerică și durata mandatului (B8-0745/2016) (vot)
  12.2.Acordul UE-Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (vot)
  12.3.Acordul UE-Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (vot)
  12.4.Acordul UE-Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (vot)
  12.5.Extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (vot)
  12.6.Supunerea substanței α-PVP unor măsuri de control (A8-0175/2016 - Michał Boni) (vot)
  12.7.Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (vot)
  12.8.Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (vot)
  12.9.Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare UE-Filipine (aderarea Croației) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (vot)
  12.10.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (procedura de aprobare) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (vot)
  12.11.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (rezoluție) (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (vot)
  12.12.Asistența macrofinanciară pentru Tunisia (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (vot)
  12.13.Norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (vot)
  12.14.Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (vot)
  12.15.Capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (vot)
  12.16.Pătrunderea pe piața spațială (B8-0739/2016) (vot)
  12.17.Situația din Venezuela (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (vot)
  12.18.Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții din 16 decembrie 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (vot)
  12.19.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamenul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016) (vot)
  12.20.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: introducerea pe piață a unei garoafe modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (B8-0731/2016) (vot)
 13.Explicații privind votul
  13.1.Înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea presupuselor nereguli și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea legislației UE în legătură cu spălarea banilor, evaziunea fiscală și frauda fiscală; atribuții, componența numerică și durata mandatului (B8-0745/2016)
  13.2.Acordul UE-Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.Acordul UE-Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.Acordul UE-Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.Supunerea substanței α-PVP unor măsuri de control (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare UE-Filipine (aderarea Croației) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (procedura de aprobare) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (rezoluție) (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Asistența macrofinanciară pentru Tunisia (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Pătrunderea pe piața spațială (B8-0739/2016)
  13.17.Situația din Venezuela (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții din 16 decembrie 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamenul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
  13.20.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: introducerea pe piață a unei garoafe modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (B8-0731/2016)
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 16.Cerere de ridicare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 17.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 18.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 19.Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale (dezbatere)
 20.Transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța în primă instanță cu privire la cauzele din domeniul funcției publice a UE (dezbatere)
 21.Îmbunătățirea schimbului de date și utilizarea sistemelor de informații și a bazelor de date europene în lupta împotriva infracțiunilor transnaționale grave și a terorismului (dezbatere)
 22.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 23.Decizia Marii Adunări Naționale a Turciei de a ridica imunitatea parlamentară a 138 de membri (dezbatere)
 24.Reforma instrumentelor de apărare comercială (IAC) (dezbatere)
 25.Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (dezbatere)
 26.O administrație transparentă, eficientă și independentă a Uniunii Europene (dezbatere)
 27.Diplomația economică a UE (dezbatere)
 28.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 29.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (4738 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (18568 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate