Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 8. júna 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 7.Endokrinné disruptory: situácia po rozsudku Súdneho dvora zo 16. decembra 2015 (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 8.Preskúmanie investičného plánu v polovici trvania (rozprava)
 9.Makrofinančná pomoc Tunisku (rozprava)
 10.Slávnostná schôdza - Bulharsko
 11.Oznámenie predsedníctva
 12.Hlasovanie
  12.1.Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie údajného porušenia právnych predpisov EÚ a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi (B8-0745/2016) (hlasovanie)
  12.2.Dohoda medzi EÚ a Palau o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  12.3.Dohoda medzi EÚ a Tongou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  12.4.Dohoda medzi EÚ a Kolumbiou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  12.5.Rozšírenie obchodu s produktmi informačných technológií (ITA) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hlasovanie)
  12.6.Vystavenie α-PVP kontrolným opatreniam (A8-0175/2016 - Michał Boni) (hlasovanie)
  12.7.Ratifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  12.8.Ratifikácia protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu v súvislosti s aspektmi týkajúcimi sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  12.9.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (pristúpenie Chorvátska) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (hlasovanie)
  12.10.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (súhlas) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (hlasovanie)
  12.11.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (uznesenie) (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (hlasovanie)
  12.12.Makrofinančná pomoc Tunisku (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (hlasovanie)
  12.13.Pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (hlasovanie)
  12.14.Opatrenia v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (hlasovanie)
  12.15.Vesmírne spôsobilosti pre európsku bezpečnosť a obranu (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (hlasovanie)
  12.16.Rozvoj trhu s vesmírnymi technológiami (B8-0739/2016) (hlasovanie)
  12.17.Situácia vo Venezuele (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (hlasovanie)
  12.18.Endokrinné disruptory: situácia po rozsudku Súdneho dvora zo 16. decembra 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (hlasovanie)
  12.19.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016) (hlasovanie)
  12.20.Námietka podľa článku 106: umiestnenie na trh geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) (B8-0731/2016) (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
  13.1.Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie údajného porušenia právnych predpisov EÚ a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi (B8-0745/2016)
  13.2.Dohoda medzi EÚ a Palau o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.Dohoda medzi EÚ a Tongou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.Dohoda medzi EÚ a Kolumbiou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Rozšírenie obchodu s produktmi informačných technológií (ITA) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.Vystavenie α-PVP kontrolným opatreniam (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Ratifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Ratifikácia protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu v súvislosti s aspektmi týkajúcimi sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (pristúpenie Chorvátska) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (súhlas) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (uznesenie) (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Makrofinančná pomoc Tunisku (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Opatrenia v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Vesmírne spôsobilosti pre európsku bezpečnosť a obranu (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Rozvoj trhu s vesmírnymi technológiami (B8-0739/2016)
  13.17.Situácia vo Venezuele (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Endokrinné disruptory: situácia po rozsudku Súdneho dvora zo 16. decembra 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
  13.20.Námietka podľa článku 106: umiestnenie na trh geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) (B8-0731/2016)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 16.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 17.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 18.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 19.Podporovanie voľného pohybu zjednodušením prijímania určitých verejných listín (rozprava)
 20.Prenesenie právomoci rozhodovať v prvom stupni spory medzi Úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd EÚ (rozprava)
 21.Zlepšenie výmeny údajov a využívanie informačných systémov a databáz v boji proti závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a terorizmu (rozprava)
 22.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 23.Rozhodnutie tureckého Veľkého národného zhromaždenia o zrušení poslaneckej imunity 138 poslancov (rozprava)
 24.Reforma nástrojov na ochranu obchodu (rozprava)
 25.Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (rozprava)
 26.Nariadenie o otvorenej, efektívnej a nezávislej administratíve Európskej únie (rozprava)
 27.Hospodárska diplomacia EÚ (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 29.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4738 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (18568 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia