Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 8. junij 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 6.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 7.Endokrini motilci: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 8.Vmesni pregled naložbenega načrta (razprava)
 9.Makrofinančna pomoč Tuniziji (razprava)
 10.Slavnostna seja - Bolgarija
 11.Sporočilo predsedujočega
 12.Čas glasovanja
  12.1.Ustanovitev preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (B8-0745/2016) (glasovanje)
  12.2.Sporazum med EU in Palauom o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (glasovanje)
  12.3.Sporazum med EU in Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (glasovanje)
  12.4.Sporazum med EU in Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (glasovanje)
  12.5.Širitev Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske tehnologije (ATI) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (glasovanje)
  12.6.Uvedba nadzornih ukrepov za α-PVP (A8-0175/2016 - Michał Boni) (glasovanje)
  12.7.Ratifikacija in pristop k Protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snovi z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (glasovanje)
  12.8.Ratifikacija in pristop k Protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snovi glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (glasovanje)
  12.9.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Filipini (pristop Hrvaške) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (glasovanje)
  12.10.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Filipini (odobritev) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (glasovanje)
  12.11.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Filipini (resolucija) (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (glasovanje)
  12.12.Makrofinančna pomoč Tuniziji (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (glasovanje)
  12.13.Pravila proti praksam izogibanja davkom (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (glasovanje)
  12.14.Odziv na resolucijo Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2015 o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (glasovanje)
  12.15.Vesoljske zmogljivosti za evropsko varnost in obrambo (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (glasovanje)
  12.16.Razvoj vesoljskega trga (B8-0739/2016) (glasovanje)
  12.17.Razmere v Venezueli (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (glasovanje)
  12.18.Endokrini motilci: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (glasovanje)
  12.19.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016) (glasovanje)
  12.20.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dajanje gensko spremenjenih nagljev na trg (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (B8-0731/2016) (glasovanje)
 13.Obrazložitev glasovanja
  13.1.Ustanovitev preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (B8-0745/2016)
  13.2.Sporazum med EU in Palauom o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.Sporazum med EU in Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.Sporazum med EU in Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Širitev Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske tehnologije (ATI) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.Uvedba nadzornih ukrepov za α-PVP (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Ratifikacija in pristop k Protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snovi z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Ratifikacija in pristop k Protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snovi glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Filipini (pristop Hrvaške) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Filipini (odobritev) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Filipini (resolucija) (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Makrofinančna pomoč Tuniziji (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Pravila proti praksam izogibanja davkom (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Odziv na resolucijo Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2015 o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Vesoljske zmogljivosti za evropsko varnost in obrambo (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Razvoj vesoljskega trga (B8-0739/2016)
  13.17.Razmere v Venezueli (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Endokrini motilci: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
  13.20.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dajanje gensko spremenjenih nagljev na trg (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (B8-0731/2016)
 14.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 16.Zahteva za odvzem poslanske imunitete: gl. zapisnik
 17.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 18.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 19.Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin (razprava)
 20.Prenos pristojnosti na Splošno sodišče za odločanje v zadevah v zvezi z javnimi uslužbenci EU na prvi stopnji (razprava)
 21.Izboljšanje izmenjave podatkov in uporabe evropskih informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk v boju proti hudim mednarodnim kaznivim dejanjem in terorizmu (razprava)
 22.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 23.Sklep velike narodne skupščine Turčije o odvzemu poslanske imunitete 138 poslancem (razprava)
 24.Reforma instrumentov trgovinske zaščite (TDI) (razprava)
 25.Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (razprava)
 26.Uredba o odprti, učinkoviti in neodvisni upravi Evropske unije (razprava)
 27.Gospodarska diplomacija EU (razprava)
 28.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 29.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (4738 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (18568 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov